Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 917
Назва фонду Уповноважені Центрального обивательського комітету Царства Польського у різних округах, м. Київ, м. Житомир, м. Вінниця, м. Миколаїв
Крайні дати 1915–1919
Кількість справ 360
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Циркуляри Російського Товариства Червоного хреста, Міністерства внутрішніх справ, Ради з’їздів польських організацій допомоги жертвам війни; листування з попечителем Варшавського навчального округу, начальником Київського військового округу, інструкторами відділень Волинсько-Подільського та Бессарабського округів.

Протоколи засідань Комітету; статут “Общества вспомоществования бедным семействам поляков, участвующих в войне, и бедствующему польскому населению, пострадавшему от военных действий”; справи про працевлаштування біженців-поляків та надання їм матеріальної допомоги; відкриття дитячих притулків і звіти про їх діяльність, списки вчителів та інструкторів у дитячих притулках; організацію навчання у польських школах в Україні та про кількість таких шкіл у Волинській та Подільській губерніях.

Справи про відкриття в Волинській губ. тимчасових притулків для дітей біженців; фінансові звіти відділень Комітету та справи про їх ліквідацію.

Посвідчення, довідки, свідоцтва, іменні списки, реєстраційні картки біженців; відомості про біженців, задіяних на сільськогосподарських роботах; місячні звіти і списки дітей у тимчасових притулках у Волинській, Подільській, Херсонській губерніях; списки службовців відділень Комітету.

1915–1919 360