Номер фонду 925
Назва фонду Микільське лісництво Управління землеробства та державного майна Могильовської та Чернігівської губерній, ст. Дарниця Остерського повіту Чернігівської губернії
Крайні дати 1890–1924
Кількість справ 545
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Накази, циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства і державного майна, Лісового департаменту Міністерства землеробства, Головного управління землевпорядкування і землеробства, Управління державного майна; накази, постанови Ради народних комісарів, Ради народного господарства, Чернігівського губернського виконавчого комітету, Остерського повітового земельного відділу (1919 р.).

Господарські плани, звіти, описи справ лісництва. Відомості про доходи та витрати лісництва, про безкоштовний та пільговий відпуск лісу для будівництва та ремонту шкіл, церков, житлових будинків для службовців лісництва та родин військових.

Листування про виділення земельних ділянок для будівництва доріг, залізниці; ремонт доріг та сплавних шляхів на території лісництва; благоустрій дачних ділянок; проведення лісокультурних робіт; охорону лісів; стягнення штрафів за порушення Лісового статуту, порубку лісів, потрави худобою угідь лісництв.

Справи про продаж і здачу в оренду лісових ділянок; заготівлю насіння дерев; видачу дозволів на полювання, риболовлю в озерах лісництва, ловлю звірів та птахів з науковою метою; боротьбу з пожежами та шкідниками лісів; відомості про ціни на провіант, фураж, перевезення вантажів по Чернігівській губернії.

Справи про призначення, переміщення, звільнення, утримування, нагородження особового складу лісництва; іменні списки, особові картки службовців лісництва, лісової сторожі.

1890–1924 545