Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1157
Назва фонду Київська Маріїнська община сестер милосердя Російського товариства Червоного Хреста, м. Київ
Крайні дати 1878–1918
Кількість справ 635
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Циркуляри Головного управління Російського товариства Червоного Хреста про медичну допомогу постраждалим від епідемій; порядок мобілізації медичних працівників; збірка головних законодавчих актів стосовно організацій і діяльності Товариства Червоного Хреста; положення про медаль Червоного Хреста на пам’ять про Російсько-японську війну 1904–1905 рр.; статут Товариства, збірка правил для сестер милосердя.

Звіти про діяльність, протоколи засідань комітету общини; відомості про організацію у м. Києві курсів сестер милосердя для осіб польського походження (1916 р.); мобілізаційна записка щодо формування Київської Маріїнської общини; опис власності общини на 1 січня 1916 р.; кошториси, звіти, касові книги; історичний нарис С. М. Іваницького-Василенко “Киевская Мариинская община сестер милосердия” (1913 р.).

Особові справи, послужні списки, свідоцтва, екзаменаційні листи та розрахункові книжки сестер милосердя; списки складу попечительської ради та штатних лікарів общини; алфавітний покажчик до списку сестер милосердя Російського товариства Червоного Хреста (1907, 1915 р.); листування про прийняття лікарів общини на державну службу.

1878–1918 635