Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
1164 1 178 Алфавітна книга про смерть 1863–1882 рр. 98