Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
1164 2 128 Метрична книга єврейської громади м-ка Димер про народженняp; січень – березень
1900 р.
7