Номер фонду 1191
Назва фонду Канцелярія тимчасового харківського генерал-губернатора, м. Харків
Номер і назва опису 1
Крайні дати 1879–1882
Кількість справ 455
Номер справи Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
1Справа про заснування тимчасового харківського генерал-губернаторства та призначення на цю посаду генерал-ад’ютанта графа Лоріс-Мелікова М. Рос., фр. мови9 квітня 1879 р. –
14 лютого 1880 р.
28
2Укази Олександра ІІ, циркуляри і накази Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів з питань регламентації діяльності державних органів, релігійних, фінансових установ тощо7 квітня 1879 р. –
14 січня 1880 р.
302
3Запити Міністерства юстиції, наглядача Харківського в’язничного замку та ін. установ з різних питань та прохання приватних осіб23 квітня –
30 червня 1879 р.
279
4Звернення чернігівського губернатора, військової гімназії м. Полтава, Імператорського Російського археологічного товариства з фінансових і юридичних питань та прохання приватних осіб1 липня –
18 серпня 1879 р.
464
5Звернення Харківської казенної палати, Харківської судової палати, окружного штабу Харківського військового округу та ін. установ з фінансових, юридичних питань та прохання приватних осіб20 серпня –
29 вересня 1879 р.
495
6Звернення Головного інтендантського управління Військового міністерства, канцелярій Катеринославського, Харківського жандармських поліцейських управлінь та ін. установ до Канцелярії з фінансових і юридичних питань та прохання приватних осіб29 вересня –
листопад 1879 р.
400
7Звернення Канцелярії орловського губернатора, управління Харківського телеграфного округу, Ізюмського окружного суду та ін. установ до Канцелярії з фінансових, юридичних, господарських питань та прохання приватних осіб1 листопада –
29 грудня 1879 р.
331
8Звернення Єлецького окружного суду, Головного управління кавказького намісника та ін. установ до Канцелярії з фінансових, майнових, юридичних питань та прохання приватних осіб2 грудня 1879 р. –
14 лютого 1880 р.
340
9Постанови та інструкції тимчасових московського, харківського, одеського та ін. генерал-губернаторів з охорони громадського порядку, протипожежної безпеки, продажу зброї та ін. питань8 квітня 1879 р. –
14 червня 1880 р.
194
10Документи (рапорти, повідомлення, проекти нового штату) Харківської казенної палати, Головного тюремного управління, Департаменту державної поліції та ін. установ щодо розширення штату Харківської міської поліції14 квітня 1879 р. –
3 листопада 1881 р.
123
11Повідомлення, рапорти, доповідні записки харківського губернатора, Прокуратури харківського окружного суду та ін. установ до Канцелярії про випадки злочинів, пожеж та надзвичайних ситуацій на території Харківської губ.21 квітня 1879 р. –
16 січня 1880 р.
301
12Повідомлення, рапорти, доповідні записки та листи Харківського навчального округу, Харківського військового округу, Воронезького губернського статистичного комітету та ін. установ з фінансових, правових, організаційних питань20 квітня –
2 серпня 1879 р.
263
13Повідомлення, рапорти, доповідні записки та листи Кавказького військового округу, телеграфної станції в м. Харків, департаменту державної поліції та ін. установ з фінансових, правових, організаційних питань30 липня 1879 р. –
8 травня 1882 р.
335
14Справа про накладення адміністративного стягнення на міщанина Кононенка Д., селянина Манжоса А., дворянина Дерюгіна Н. та ін. осіб за образу представників Харківської міської поліції24 квітня –
1 серпня 1879 р.
14
15Відомості про склад викладачів і кількість студентів Ніжинського історико-філологічного інституту та кількість вихованців гімназії при цьому інституті26 квітня –
24 червня 1879 р.
7
16Справа про запровадження у м. Харків тимчасового грошового збору за прописку та посвідки на проживання27 квітня –
2 листопада 1879 р.
20
17Листування Канцелярії з Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ та ін. установами про порядок розгляду справ за скоєння державних злочинів27 квітня –
1 грудня 1880 р.
21
18Листування Канцелярії з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством імператорського двору та ін. установами про відрядження надвірного радника Скальковського у розпорядження генерал-губернатора27 квітня 1879 р. –
14 березня 1880 р.
29
19Справа про відрядження до Канцелярії колезького реєстратора Кавоса І.27 квітня 1879 р. –
4 травня 1882 р.
44
20Справа про передплату зводу Законів Російської імперії, виданого 1876 р., та ін. періодичних і неперіодичних видань для потреб Канцелярії30 квітня –
28 листопада 1879 р.
14
21Справа про замовлення бланків платіжних документів для потреб Канцелярії29 квітня –
13 червня 1879 р.
10
22Справа про накладення адміністративного стягнення на міщанина Воскобойникова К. за образу рядового постового Іванова28 квітня –
29 червня 1879 р.
6
23Справа про накладення адміністративного стягнення на колишнього старшину Козинської вол. Шопіна М. за підбурювання місцевих селян до несплати податків30 квітня – 26 червня 1879 р.18
24Справа про закупівлю меблів для приміщення тимчасового харківського генерал-губернатора27 квітня –
25 червня 1879 р.
11
25Повідомлення харківського губернатора про необхідність надання харківським повітовим військовим начальником матеріального утримання для нижніх військових чинів, що були відряджені до Управління харківського поліцмейстера29 квітня –
3 травня 1879 р.
3
26Справа про покарання рядового Ревельського піхотного полку Пєтухова П., відрядженого до Харківської міської поліції, за відмову виконати наказ свого безпосереднього начальника унтер-офіцера Козлова30 квітня –
5 травня 1879 р.
4
27Справа про відрядження статського радника справ Юзефовича В. у розпорядження тимчасового харківського генерал-губернатора4 травня 1879 р. –
14 березня 1880 р.
29
28Справа про переведення станової квартири пристава Вовчанського пов. Харківської губ. зі сл. Хотомля до сл. Ново-Білгород (Печеніга)3 травня –
12 травня 1879 р.
9
29Повідомлення харківського губернатора про заподіяння міщанином Шарудіним А. образи городовим Морозову, Зеленкову і Давидову5 травня 1879 р.3
30Справа про відрядження колезького секретаря при прокурорі Харківської судової палати Орлова А. у розпорядження Канцелярії8 травня 1879 р. –
27 серпня 1880 р.
12
31Повідомлення харківського губернатора про покарання міщанина Шевченка Є. за образу городового Атанова Т. та рядового 35-го піхотного Брянського полку Тарасова Я.6–9 травня 1879 р.3
32Справа про покарання міщанина Глазунова П. і селянина Лавреченка П. за образу городового Котенка і непокору представникам влади7–9 травня 1879 р.7
33Справа про покарання запасного молодшого вахмістра Вареника Я. за образу рядового Федорова П.7–30 травня 1879 р.5
34Справа про накладення адміністративного стягнення на титулярного радника Старикова Д. за образу пристава Шидловського та рядового Баруліна5–10 травня 1879 р.6
35Справа про накладення адміністративного стягнення на селянина Гребенькова П. за образу городового Ісакова8–27 травня 1879 р.9
36Справа про відправлення 450 неполітичних в’язнів з Харківських каторжних в’язниць на о. Сахалін12 травня –
15 липня 1879 р.
29
37Справа про відрядження колезького секретаря графа Прозора М. у розпорядження тимчасового харківського генерал-губернатора13 квітня –
26 вересня 1879 р.
20
38Повідомлення харківського міського голови щодо надання тимчасовому харківському генерал-губернатору проекту положення про пожежну частину в м. Харків12 травня 1879 р.2
39Рапорт керуючого Харківською складською митницею статського радника Синельникова про вжиття заходів для запобігання поширенню на територію Харківської губ. заборонених книг і брошур14 травня 1879 р.4
40Листування Канцелярії з Міністерством внутрішніх справ та Харківською казенною палатою про затвердження штату1 травня –
23 вересня 1879 р.
18
41Справа про накладення адміністративного стягнення на селян Лелюка К. та Чернишова А. за заподіяння образи рядовому Сафонову14 травня – 9 червня 1879 р.9
42Справа про надання тимчасовому харківському генерал-губернатору повноважень на поширення дії указу Олександра ІІ від 5 квітня 1879 р. на губернії, що входили до складу Харківського військового округу8 квітня 1879 р. –
17 серпня 1880 р.
43
43Повідомлення харківського губернатора про необхідність надання поліції відомостей про затримання осіб, звинувачених у протиправних діях та копій з постанов місцевому прокурору з нагляду5, 8 травня 1879 р.4
44Листування Канцелярії з воронезьким та курським губернаторами щодо передачі на розгляд справ про розповсюдження небезпечних чуток з відомства мирових установ до відомства губернаторів9 травня 1879 р. –
7 жовтня 1881 р.
8
45Справа про виділення коштів на ремонтні роботи у в’язницях Харківської губ.14 травня –
28 червня 1879 р.
6
46Справа про обвинувачення селянина Підана Я. у розповсюдженні особливо шкідливих чуток14 травня –
22 червня 1879 р.
6
47Справа про обвинувачення селян Єфименка П. та Жмайла С. у розповсюдженні особливо шкідливих чуток14 травня –
22 червня 1879 р.
6
48Листування Канцелярії з Імператорською головною квартирою, Міністерством внутрішніх справ та ін. установами про забезпечення безпеки Олександра ІІ та його родини під час поїздок залізницею з м. Санкт-Петербурга до Криму18 травня –
24 листопада 1879 р.
23
49Відомості про надзвичайні ситуації в Орловській губ. 9 травня 1879 р. –
17 січня 1880 р.
194
50Справа про втечу Бушинського Д. з орловської в’язниці14–19 травня 1879 р.5
51Справа про накладення адміністративного стягнення на міщанина Зубарева І. за образу городового Ігнатовича при виконанні ним службових обов’язків17 травня –
19 червня 1879 р.
5
52Справа про накладення адміністративного стягнення на харківського цехового Горлова П. за образу городового Гончарова при виконанні ним службових обов’язків16 травня –
8 червня 1879 р.
5
53Справа про накладення адміністративного стягнення на рядового Зуєва Ф. за образу городового Коваленка М. 16 травня –
9 червня 1879 р.
5
54Відомості про надзвичайні ситуації в Курській губ.22 травня 1879 р.13
55Відомості про надзвичайні ситуації у Воронезькій  губ.5 вересня 1879 р.8
56Справа про заборону гімназистам та учням відвідувати громадські сади та розважальні заклади21 травня 1879 р. –
5 серпня 1880 р.
16
57Відомості про стан сівби та врожайність збіжжя і трав у Воронезькій, Курській, Орловській, Полтавській, Харківській та Чернігівській губерніях7 лютого –
8 грудня 1879 р.
62
58Подання харківського губернатора про збільшення фінансування поліцейських чинів у м. Харків13 травня –
11 червня 1879 р.
4
59Справа про накладення адміністративного стягнення на селянина Жадана М. за образу урядника Мащенка30 травня – 22 липня 1879 р.5
60Справа про викрадення з комори Херсонського казначейства кредитних білетів, паспортних бланків та шинкових патентів5 червня 1879 р.9
61Документи (листи різних установ, рапорти, списки) про діяльність Управління астраханського, самарського і саратовського генерал-губернатора, які були у зв’язку з його ліквідацією передані до Канцелярії17 травня 1879 р. –
13 березня 1880 р.
124
62Справа про пересилку з м. Одеса до Архангельської губ. через м. Полтава п’ятьох політичних в’язнів12 червня –
21 жовтня 1879 р.
22
63Статистичні звіти Полтавської, Орловської і Харківської губерній за 1878 р.11 червня 1879 р. –
27 січня 1880 р.
156
64Справа про накладення адміністративного стягнення на сільських старост Курської губ. Богачова і Голубкова та висилку в адміністративному порядку до Архангельської губ. селянина Суворова Г. і рядового Рудакова П. за розповсюдження шкідливих чуток14 червня 1879 р. –
29 січня 1881 р.
15
65Справа про відрядження штабс-капітана Волховського у розпорядження Тимчасового харківського генерал-губернатора27 червня 1879 р. –
24 травня 1882 р.
72
66Справа про відрядження корнета армійської кавалерії Аблізаєва І. у розпорядження Тимчасового харківського генерал-губернатора27 червня 1879 р. –
8 квітня 1880 р.
18
67Справа про подання для нагородження тимчасовим харківським генерал-губернатором полтавського міського голови Абази, члена губернської земської управи Петрова та ін. осіб30 червня –
7 грудня 1879 р.
12
68Справа про накладення адміністративного стягнення на обер-кондуктора Курсько-Харківсько-Азовської залізниці Рощупкіна Є. за образу городового Вейкшнера І.30 червня –
14 серпня 1879 р.
5
69Справа про накладення адміністративного стягнення на працівників Курсько-Харківсько-Азовської залізниці машиністів Бурсо П. і Мейера Е. та помічника машиніста Шмідта П. за образу городових при виконанні ними службових обов’язків5 липня –
25 серпня 1879 р.
5
70Справа про накладення адміністративного стягнення на селян Орловської губ. Бігукова Ф. і Бараніна за підбурювання селян не поступатись спірною землею поміщику Винокурову та висилці їх в адміністративному порядку до Архангельської губ.27 червня 1879 р. –
25 серпня 1880 р.
30
71Справа про накладення адміністративного стягнення на селян с. Куряжа Харківської губ. Зеєнка М., Сімченка К., Шовкуна М. та ін. за непокору представникам влади під час розмежування землі8–26 липня 1879 р.8
72Справа про накладення адміністративного стягнення на селянина Смолякова М. Ф. за образу городового Федорова П.25 липня –
5 листопада 1879 р.
4
73Справа про відрядження до Канцелярії полковника барона Унгерна Штернберга-Фрейгер фон Піркеля28 липня 1879 р. –
14 жовтня 1881 р.
10
74Справа про виділення коштів майору Литвинову, призначеному виконуючим обов’язки коменданта м. Харків2–26 липня 1879 р.3
75Відомості про особовий склад та про осіб, які знаходились у розпорядженні Канцелярії18 липня –
4 серпня 1879 р.
6
76Справа про нагородження різних осіб за службові успіхи4 серпня 1879 р. –
1 лютого 1880 р.
22
77Справа про відрядження камер-юнкера Державної канцелярії імператорського двору Галахова О. до Канцелярії29 червня 1879 р. –
15 квітня 1880 р.
21
78Характеристики та свідоцтва про політичну благонадійність випускників харківських гімназій Варяніцина О., Разбіраєва М. і Зарудного М. для вступу до військових училищ26 липня –
31 серпня 1879 р.
17
80Справа про накладення адміністративного стягнення на відставного унтер-офіцера Доценка О. за образу поліцейського урядника22 липня –
20 жовтня 1879 р.
5
81Справа про обвинувачення селянина Курської губ. Карненського А. у розповсюдженні чуток про переділ земельних наділів24 липня –
19 серпня 1879 р.
4
82Справа про висилку з м. Харків за кордон румунського підданого єврея Штенберга А. з родиною5 серпня 1879 р. –
12 серпня 1880 р.
9
83Повідомлення про виникнення незручностей внаслідок неоднакового застосування на практиці указу імператора від 1 вересня 1879 р.6 серпня 1879 р.3
84Справа про звинувачення селян Курської губ. Бондарева О. та Остапенкової В. у розповсюдженні чуток про заборону селянам працювати за наймом на поміщицьких полях19 липня –
19 серпня 1879 р.
10
85Справа про виявлення випадків захворювання на черевний тиф у с. Гаврилівка та ін. селах Ізюмського пов. Харківської губ.18 серпня –
14 жовтня 1879 р.
15
86Справа про надання фінансової допомоги Орловському товариству взаємного кредиту18 серпня –
4 жовтня 1879 р.
10
87Справа про обвинувачення селянина Андрієнка А. у навмисному підпалі садибних будівель селян у Сумському пов. Харківської губ.10 серпня –
15 вересня 1879 р.
10
88Справа про розповсюдження селянином Орловської губ. Гавричковим А. чуток про переділ поміщицької землі між селянами14–27 серпня 1879 р.5
89Справа про обвинувачення селян Харківської губ. Андро (Андрієнка) А. та Богдана Ф. у навмисному підпалі селянських садиб19 липня –
9 вересня 1879 р.
7
90Справа про пожертву Харитоненком І. 100 тис. руб. на будівництво гуртожитку для незаможних студентів Харківського університету6 вересня 1879 р. –
8 травня 1880 р.
42
91Справа про звільнення предводителів дворянства Харківської губ. від сплати стягнень за позиками, що були надані їм державним банком29 червня 1879 р. –
5 березня 1882 р.
66
92Справа про висилку персидського підданого Сатара Мірза-огли, підозрюваного у крадіжці, за кордон без права повернення до Росії4–30 вересня 1879 р.11
93Справа про відставного рядового Шишкова Л., підозрюваного у навмисному підпалі будівель унтер-офіцера Булигіна Н.18 липня – 12 серпня 1879 р.5
94Справа за поданням Валківського з’їзду мирових суддів про звільнення рядового 53-го піхотного Волинського полку Лазарєва І. від покарання за крадіжку кавунів на баштані12 серпня 1879 р. –
23 лютого 1882 р.
9
95Справа про звинувачення городового 6-ї дільниці м. Харків Сергєєва Х. у службових злочинах18 серпня –
9 вересня 1879 р.
4
96Справа про накладення адміністративного стягнення на сільського старосту Харківської губ. Зінченка за невжиття заходів для припинення безладу у с. Перекоп та селянина цього ж села Титаренка В. за заподіяння образи уряднику Єфименку19 серпня 1879 р. –
22 січня 1880 р.
11
97Справа про накладення адміністративного стягнення на відставного унтер-офіцера Сенецького Г. за образу околодочного наглядача Дмитрієва25 серпня –
5 листопада 1879 р.
5
98Справа про накладення адміністративного стягнення на відставного рядового Курської губ. Новиченка М.  за розповсюдження чуток про збільшення заробітної плати селянам за обробіток поміщицьких земель24 серпня –
8 вересня 1879 р.
5
99Справа про накладення адміністративного стягнення на селян Курської губ. Солдатова М. та Морщагіна Є. за розповсюдження шкідливих чуток25 серпня –
8 вересня 1879 р.
5
100Справа про накладення адміністративного стягнення на відставного рядового Жаринова А. за образу рядового 33-го піхотного єгерського полку Макаревича А.27 серпня –
2 листопада 1879 р.
4
101Звіряльні відомості про обіг грошей за консисторськими видатками6 вересня –
10 грудня 1879 р.
19
102Справа про накладення адміністративного стягнення на селянина Курської  губ. Сєнікова М. за зухвалі висловлювання щодо надрукованого оголошення Міністра внутрішніх справ про спростування шкідливих чуток серед селян28 серпня –
15 вересня 1879 р.
3
103Справа про накладення адміністративного стягнення на працівників кіннозаводського депо у м. Харків дворянина Синєокова Д., відставного рядового Краузе О. та ін. за образу околодочного наглядача Бочкова та городового Семенова4 вересня –
5 листопада 1879 р.
4
104Справа про створення у м. Харків відділення Російського товариства захисту тварин25 серпня –
8 листопада 1879 р.
7
105Справа про виділення коштів та кошторис видатків на утримання Канцелярії на 1880 р.4 вересня 1879 р. –
2 березня 1880 р.
25
106Справа про нагородження управителя маєтку в Орловській губ. селянина Заїкіна М. А., який сприяв затриманню небезпечних злочинців Войцеховського, Гулідова і Тримборна, колишніх вихованців Одеського залізнично-технічного училища11 вересня 1879 р. –
4 березня 1880 р.
9
107Справа про обвинувачення у протизаконних діях волосного старшини Климочкіна та писаря Смоленського у справі Войцеховського, Гулідова і Тримборна, звинувачених у вбивстві міщан Орловської  губ. Іванова і Цетлєва30 червня –
25 вересня 1879 р.
4
108Справа про висилку в адміністративному порядку до Східного Сибіру з Харківської  губ. міщанина Руденка Д. і селянина Рожнова В. І.29 вересня 1879 р. –
11 травня 1880 р.
6
109Справа про притягнення до військового суду осіб, обвинувачених у навмисному підпалі майна3 жовтня 1879 р. –
10 квітня 1880 р.
25
110Прохання Кобеляцької повітової земської управи до Канцелярії про усунення перешкод для хлібних вантажів на Харківсько-Миколаївській залізниці8 червня –
11 жовтня 1879 р.
3
111Справа про упорядкування дерев’яних балаганів і тимчасових лавок під час проведення ярмарків у м. Харків9 жовтня 1879 р. –
31 березня 1880 р.
37
112Справа про видачу позики у розмірі 350 тис. руб. для будівництва казарми у м. Харків12 жовтня –
3 листопада 1879 р.
4
113Справа про відрядження майора кавалерії Трепова Ф. у розпорядження генерал-ад’ютанта Лоріс-Мелікова М.30 жовтня 1879 р. –
19 лютого 1882 р.
70
114Справа про підготовку та святкування 19 лютого 1880 р. у Харківській губ. 25-річчя царювання Олександра ІІ1 листопада 1879 р. –
17 березня 1880 р.
52
115Повідомлення харківського губернатора щодо селян Харківської  губ. Клименова П. і Рундіна А., та солдатського сина Поліванова В., підозрюваних у скоєнні злочинів31 жовтня –
2 листопада 1879 р.
4
116Справа про встановлення контролю за придбанням шрифтів та іншої друкарської техніки13 жовтня –
17 грудня 1879 р.
9
117Справа про застосування заходів впливу на гласних Білопільської міської думи Харківської губ., які не збирались на засідання думи протягом тривалого часу24 жовтня –
8 листопада 1879 р.
7
118Справа про відрядження генерал-майора Орлова з окружного штабу Харківського військового округу до Канцелярії19 жовтня 1879 р. –
22 листопада 1880 р.
15
119Справа про висилку з м. Харків до Калузької губ. селянки Андреєвої У., підозрюваної у здійсненні крадіжок12 листопада 1879 р. –
25 вересня 1880 р.
11
120Справа про фінансування офіцерських чинів, які перебували у розпорядженні Канцелярії, згідно з відомостями про їх утримання інтендантською службою19 листопада – 18 грудня 1879 р.13
121Справа про накладення адміністративного стягнення на паламаря Орловської губ. Рязанова І. за розповсюдження чуток про розподіл поміщицьких земель між селянами12 листопада 1879 р. –
8 березня 1880 р.
8
122Справа про пожертву Харківським купцем 1-ї гільдії Енуровським Ф. 1 тис. руб. на благодійність23 листопада 1879 р. –
22 січня 1880 р.
9
123Справа про переведення м. Харків з 2-го до 1-го розряду у питанні відшкодування квартирного грошового утримання штабів, управлінь та ін. військових установ30 листопада 1879 р. –
2 лютого 1881 р.
19
124Справа про пожертву Харківськими купцями 1-ї гільдії братами Рубінштейнами А. і Л. 5 тис. руб. на благодійність4 грудня 1879 р. –
6 лютого 1880 р.
13
125Справа про обвинувачення селянина Харківської губ. Сукрута М. у навмисному підпалі і притягненні його до військового суду8 грудня 1879 р. –
14 лютого 1880 р.
7
126Справа про прохання відставного штабс-ротмістра Карницького А. щодо отримання дозволу виїхати на постійне проживання з Курської до Могильовської губ.4 жовтня 1879 р. –
29 січня 1881 р.
9
127Справа про прохання колишнього студента Харківського ветеринарного інституту Автономова І. щодо отримання дозволу відвідувати інститут та слухати лекції7 грудня 1879 р. –
18 березня 1880 р.
8
128Справа про використання грошей на влаштування обіду для Георгіївських кавалерів у день св. Георгія 26 листопада 1879 р.10 грудня 1879 р. –
24 січня 1880 р.
5
129Справа про вжиття заходів щодо забезпечення продовольством населення Орловської губ.19 грудня 1879 р. –
1 квітня 1880 р.
18
130Справа про підписку для Канцелярії періодичних урядових та приватних видань на 1880 р.29 листопада 1879 р. –
10 вересня 1880 р.
33
131Справа про висилку в адміністративному порядку до Архангельської губ. відставного рядового Корчагіна М., підозрюваного у здійсненні крадіжок28 грудня 1879 р. –
8 квітня 1880 р.
11
132Справа про зарахування до штату Канцелярії дворянина Іванова М. на посаду чиновника30 листопада 1879 р. –
24 квітня 1880 р.
14
133Звіти Харківської головної складської митниці та Харківської губ. за 1879 р.31 грудня 1879 р. –
7 березня 1880 р.
12
134Справа про образу штабс-капітаном Домбровським куп’янського дворянина Сухих М.22 вересня –
9 жовтня 1879 р.
4
135Справа про подання для нагородження чиновників Канцелярії дійсного статського радника Балашова І., статського радника Юзефовича та ін. осіб23 травня –
1 червня 1879 р.
108
136Листування Канцелярії з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством фінансів, Харківським військово-окружним судом та ін. установами з фінансово-господарських, правових, організаційних питань тощо1 січня –
23 квітня 1880 р.
177
137Листування Канцелярії з Московським генерал-губернаторством, Харківським поліцмейстером, Тверським губернаторством та ін. установами з юридичних, фінансових, організаційних питань тощо та прохання приватних осіб2 січня –
2 квітня 1880 р.
454
138Листування Канцелярії з Міністерством юстиції, Воронезьким губернаторством, Київським навчальним округом та ін. установами з юридичних, фінансових, організаційних питань тощо та прохання приватних осіб1 квітня –
3 травня 1880 р.
194
139Листування Канцелярії з Міністерством внутрішніх справ, Харківською контрольною палатою та управлінням тимчасового одеського генерал-губернатора щодо питань фінансування її діяльності3 жовтня 1881 р. –
6 квітня 1882 р.
44
140Добові рапорти Харківського поліцмейстера з відомостями про стан громадського порядку, надзвичайні пригоди, кількість затриманих тощо. Ч. І1 квітня –
30 червня 1880 р.
361
141Добові рапорти Харківського поліцмейстера з відомостями про стан громадського порядку, надзвичайні пригоди, кількість затриманих тощо. Ч. ІІ1 липня –
30 вересня 1880 р.
433
142Добові рапорти Харківського поліцмейстера з відомостями про стан громадського порядку, надзвичайні пригоди, кількість затриманих тощо. Ч. ІІІ15 жовтня –
30 грудня 1880 р.
276
143Справа про заходи боротьби і запобігання епідемії дифтериту у Курській, Орловській і Воронезькій губерніях. Ч. І4 січня –
28 квітня 1880 р.
110
144Справа про заходи боротьби і запобігання епідемії дифтериту у Курській, Орловській, Воронезькій і Полтавській губерніях. Ч. ІІ9 липня –
23 серпня 1880 р.
81
145Справа про подання для нагородження почесного громадянина м. Воронеж Веретенникова І., військового Крикловенського П. та купців Воронезької губ. Ковалищенкова І. і Лисіцина І. за значний внесок у протипожежну справу7 січня –
29 березня 1880 р.
10
146Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Військового міністерства, Міністерства фінансів і Міністерства народної освіти14 січня 1880 р. –
2 січня 1881 р.
101
147Справа про відрядження до Канцелярії флігель-ад’ютанта графа Орлова-Денисова14 січня 1880 р. –
23 серпня 1882 р.
36
148Справа щодо надання дозволу гірничому інженеру колезькому раднику Яшевському М. видавати у м. Харків спеціальний журнал з гірничої справи під назвою “Южно-Русский горный листок”29 грудня 1879 р. –
21 січня 1880 р.
5
149Справа про відправлення Харківським поліцмейстером службових інструкцій для околодочних наглядачів і городових поліції м. Воронеж13–18 січня 1880 р.4
150Справа про висилку з Росії румунських підданих євреїв Файнштейна Г. і його дружини Файнштейн З., які без дозволу мешкали в м. Харків16 січня –
17 березня 1880 р.
14
151Документи (накази, рапорти, циркуляри, відомості тощо) інтендантського управління Харківського військового округу, Міністерства внутрішніх справ, Харківської контрольної палати та ін. установ щодо фінансування та утримання особового складу Канцелярії19 січня 1880 р. –
7 січня 1882 р.
89
152Відомості про надзвичайні ситуації у Воронезькій губ.9 травня 1880 р. –
22 січня 1881 р.
209
153Документи (рапорти, доповідні, рахунки тощо) щодо фінансування відряджень чиновників Канцелярії21 січня –
30 листопада 1880 р.
67
154Повідомлення про передачу у дарунок тимчасовим харківським генерал-губернатором колекції інструментів Технічному залізничному училищу24 січня 1880 р.2
155Відомості про надзвичайні ситуації у Курській губ.24 січня 1880 р. –
10 січня 1881 р.
290
156Листування Канцелярії з поштовою частиною Харківської губ., Курським, Чернігівським губернаторствами та ін. установами щодо поїздок тимчасового харківського генерал-губернатора для огляду підзвітних йому територій та до м. Санкт-Петербург24 січня 1880 р. –
25 січня 1881 р.
72
157Відомості про надзвичайні ситуації у Харківській губ.26 січня 1880 р. –
26 січня 1881 р.
146
158Відомості про надзвичайні ситуації в Орловській губ.31 січня 1880 р. –
19 січня 1881 р.
329
159Обов’язкові постанови Канцелярії, московського, київського, подільського і волинського генерал-губернаторів та ін. установ щодо правил продажу зброї, працевлаштування, санітарного стану та ін. питань15 січня 1880 р. –
7 березня 1881 р.
63
160Справа про проїзд через м. Харків залізницею осіб імператорського двору9 лютого –
27 листопада 1880 р.
22
161Справа про дозвіл для заснування у м. Харків відділення Імператорського російського технічного товариства27 січня –
11 лютого 1880 р.
3
162Справа про відкриття у м. Рильськ Курської губ. чотирикласної чоловічої прогімназії11 лютого 1880 р. –
30 квітня 1881 р.
7
163Справа про накладення адміністративного стягнення на волосного старшину Нестеренка, сільського старосту Бабича, селянина Люботинського пов. Харківської губ. Гречка А. та ін. осіб за образу поліцейського урядника Голенка1 лютого –
15 квітня 1880 р.
5
164Справа про накладення адміністративного стягнення на селянина Вареника З. за образу ним окольничого наглядача м. Харків Трояновського5–14 лютого 1880 р.4
165Справа про накладення адміністративного стягнення на селян Орловської губ. Чудакових Ф. і С., селянина Могилевської губ. Костровенка З. та ін. осіб за образу городового м. Харків Михаличенка П.8 лютого –
13 травня 1880 р.
12
166Справа про пожертви на користь родин нижніх чинів лейб-гвардії Фінляндського полку, що постраждали під час вибуху у Зимовому палаці у м. Санкт-Петербург 5 лютого 1880 р.11–17 лютого 1880 р.6
167Справа про відрядження до Канцелярії майора армійської кавалерії Одеського військового округу Міллера М.4 березня 1880 р. –
10 липня 1881 р.
23
168Накази тимчасового харківського генерал-губернатора з особового складу Канцелярії18 січня –
14 листопада 1880 р.
23
169Справа про накладення адміністративного стягнення на Циммермана А. та Александера І. за порушення ними правил продажу зброї та боєприпасів до неї22 січня –
20 березня 1880 р.
10
170Справа про накладення адміністративного стягнення на унтер-офіцера Харківської губ. Болховітова Я. за образу справника Вовчанського пов.23 січня 1880 р.3
171Справа про накладення адміністративного стягнення на Харківських цехових братів Бобловських І. та Ф., звинувачених у систематичному порушенні громадського порядку10 лютого –
1 травня 1880 р.
5
172Справа про заснування у м. Харків Харківського товариства любителів мисливства9 лютого –
10 жовтня 1880 р.
4
173Справа про призначення генерал-ад’ютанта князя Дондукова-Корсакова М. тимчасовим харківським генерал-губернатором згідно указу Олександра ІІ11 березня –
22 жовтня 1880 р.
21
174Справа про відрядження до Канцелярії надвірного радника при Міністерстві внутрішніх справ Гаккеля М.27 лютого 1880 р. –
4 березня 1881 р.
18
175Справа про відрядження до Канцелярії дійсного статського радника при Міністерстві внутрішніх справ Полякова М.11 березня –
9 квітня 1880 р.
9
176Справа про відрядження до Канцелярії дійсного статського радника при Міністерстві внутрішніх справ Тухолки Л.13 березня 1880 р. –
25 березня 1881 р.
52
177Справа про прохання дружини прапорщика Попової (Бедрага) О. з м. Білгород Харківської губ. про призначення їй пенсії8 січня 1880 р. – 21 квітня 1881 р.14
178Справа про нагородження нижніх чинів поліції Харківської губ.  за успіхи у службі9 лютого –
20 березня 1880 р.
6
179Справа про порядок друкування телеграм міжнародної агенції19 березня –
25 травня 1880 р.
9
180Справа про відрядження до Канцелярії титулярного радника при Міністерстві внутрішніх справ Семевського Є.27 лютого 1880 р. –
4 березня 1881 р.
21
181Справа про вжиття заходів для поліпшення стану охорони здоров’я у м. Харків21 березня 1880 р.4
182Справа про облаштування фургонів для перевезення арештантів по місту22 березня –
23 квітня 1880 р.
9
183Справа про прохання і клопотання дворянина Корбута І. з м. Полтава стосовно питань особистого характеру19 березня 1880 р. –
15 березня 1882 р.
42
184Справа про висилку селянина м. Єлець Орловської губ. Малютіна І. на постійне проживання до Сибіру3–16 квітня 1880 р.21
185Справа про прийом на службу до Канцелярії відставних військових Нікіфорова Д., Некрасова В. та ін. осіб з вільного найму29 лютого 1880 р. –
28 березня 1881 р.
40
186Справа про претензії колишніх працівників Курсько-Харківсько-Азовської залізниці дворянина Пасхальського І., міщанина Ігнатовича О. І., селянина Дєткова П. та ін. осіб до Управління цієї залізниці з приводу неотримання належної матеріальної винагороди21 березня 1880 р. –
1 листопада 1881 р.
83
187Справа про отримання дозволу студенту Харківського університету Свєтухіну М., учню Сумського реального училища Бені В., учню Орловського реального училища Рудакову В. та ін. особам, які були виключені зі своїх навчальних закладів, знову вступити до них26 березня 1880 р. –
7 лютого 1881 р.
45
188Справа про розвиток гірничої справи і перехід від опалення громадських будівель і установ з дров на кам’яне вугілля28 березня 1880 р. –
13 лютого 1881 р.
52
189Справа про статус Харківського землеробського училища17 квітня –
9 травня 1880 р.
28
190Справа про намір будівництва нової залізниці Харків – Лисичанськ15 січня 1880 р. –
1 лютого 1882 р.
64
191Справа про оренду приміщення для Канцелярії у дружини почесного громадянина м. Харків Пономарьової15 квітня – 18 жовтня 1880 р.7
192Звернення штабу Харківського військового округу, Полтавського губернаторства, Харківського навчального округу та ін. установ до Канцелярії з фінансових, юридичних та ін. питань та прохання приватних осіб14 квітня 1880 р. –
31 січня 1881 р.
530
193Відомості про стан посівних робіт та врожайність хлібних культур і трав у Воронезькій, Курській, Орловській, Полтавській, Харківській і Чернігівській губерніях14 квітня 1880 р. –
13 травня 1881 р.
429
194Прохання мешканців Харківської губ. поручика Клобукова П., справника Мартанова С., міщанки Смірнової В. та ін. осіб до Канцелярії щодо влаштування їх дітей до навчальних закладів22 квітня 1880 р. – 27 травня 1881 р.81
195Справа про проведення Харківським товариством сільського господарства і сільськогосподарської промисловості виставки сільськогосподарської продукції у м. Харків 5 жовтня 1880 р.8 квітня –
30 травня 1880 р.
28
196Справа про накладення адміністративного стягнення на робочих рафінадно-цукрового заводу Харківського товариства за участь у страйку на цьому заводі19–30 квітня 1880 р.14
197Справа про запровадження 50-копійчаного збору з чорноробів на користь Олександрівської лікарні м. Харків6–29 квітня 1880 р.23
198Справа про висилку колишнього дворового Фефілова М. з Курської губ. до Західного Сибіру на постійне помешкання29 квітня –
10 травня 1880 р.
3
199Справа про надання Канцелярії списків голів земських управ та з’їздів мирових суддів Воронезької, Курської, Орловської та Полтавської губерній1–17 травня 1880 р.13
200Справа про накладення адміністративного стягнення на фармацевта Олександрівської лікарні м. Харків Шокальського Б., фельдшера Показія Я. та студента Харківського університету Успенського П. за образу городового Кондрашева та ін. осіб3 травня –
12 липня 1880 р.
11
201Справа про клопотання Яковлєва А., Залєсского К., Коптєва П. та ін. осіб до Канцелярії про звільнення від військової повинності5 травня 1880 р. –
25 січня 1881 р.
41
202Справа про прохання Архангельської М., Денисової Є., Ценгерн А. та ін. осіб перед Канцелярією про зарахування їх дітей до жіночих учбових закладів16 березня –
20 вересня 1880 р.
63
203Справа про прохання Богуславської Д. і Малиновської К. до Канцелярії щодо отримання дозволу на виїзд у висилку до своїх чоловіків9 серпня 1880 р.3
204Справа про прохання Рудакова О., Тулісової К., Солнишкіної О. та ін. осіб до Канцелярії щодо звільнення з-під варти родичів і передачі на поруки16 травня –
16 грудня 1880 р.
14
205Справа про прохання надвірного радника Шостака Г., писаря Мартиненка Є., міщанки Гощинської К. та ін. осіб до Канцелярії з приводу працевлаштування17 березня 1880 р. –
23 березня 1881 р.
230
206Відомості про стан врожайності на основні хлібні культури і ціни на них у Воронезькій, Курській, Орловській, Полтавській та Харківській губерніях13 січня 1880 р. –
20 січня 1881 р.
353
207Відомості про стан злочинності у Курській, Полтавській і Харківській губерніях14 травня 1880 р. –
7 січня 1881 р.
126
208Відомості про сплату податків і недоїмки за другу половину 1880 р. у Полтавській і Харківській губерніях17–19 березня 1881 р.14
209Відомості про стан хлібних запасів і хлібних капіталів у Воронезькій, Курській, Орловській, Полтавській і Харківській губерніях14 травня 1880 р. –
6 квітня 1881 р.
133
210Відомості про призов для виконання військової повинності у Воронезькій, Курській і Орловській губерніях за 1879 р.15 травня –
21 липня 1880 р.
53
211Справа про накладення адміністративного стягнення на наглядача Ізюмської в’язниці Самойлова за неналежне виконання ним своїх обов’язків8 травня –
15 липня 1880 р.
8
212Відомості про кількість коштів, відпущених для поліпшення оснащення поліцейських і пожежних частин у Воронезькій і Курській губерніях16–17 травня 1880 р.5
213Справа про висилку до Західного Сибіру полтавського міщанина Штерка М., бахмутського міщанина Якубовича А. та ін. осіб, підозрюваних у здійсненні шахрайства за заявою харківського ротмістра Роппа15 травня 1880 р. – 21 червня 1882 р.206
214Прохання варшавської громадянки Маршалковської А., дворянина Воронезької губ. Цебенка Ф., дворянина Полтавської губ. Плаксова В. та ін. осіб до Канцелярії про полегшення їх долі як карних і політичних злочинців, зміну місця проживання та ін. питань12 травня 1880 р. –
23 вересня 1881 р.
175
214;аСтатистичні звіти про діяльність Воронезької, Курської і Орловської губерній за 1879 р.1–24 травня 1880 р.193
215Справа про спробу втечі з Ново-Білгородської каторжної в’язниці політичного в’язня Мишкіна І.26 квітня –
23 травня 1880 р.
10
216Прохання селянки Курської губ. Соколової О., дворянки Харківської губ. Шкорбатової А., міщанки Кременчуцького пов. Рашкової Р. до Канцелярії з питань особистого характеру5 травня 1880 р. –
6 квітня 1881 р.
84
217Скарги харківської міщанки Рацбаум І., губернського секретаря Курської губ. Спаського Ф. та ін. осіб до Канцелярії на незадовільне виконання своїх обов’язків різними адміністративними установами19 травня 1880 р. –
5 березня 1881 р.
152
218Справа щодо прохань генерал-майора Зволянського, курського міщанина Фатєєва П., козака Астраханського війська Плотнікова І. та ін. осіб до Канцелярії з питань цивільних і майнових справ3 травня 1880 р. –
12 лютого 1881 р.
134
219Справа про висилку селянина Харківської губ. Рундіна А., підозрюваного у навмисних підпалах майна, адміністративним порядком до Західного Сибіру15 травня –
20 жовтня 1880 р.
13
220Справа про розгляд скарги гласного земського зібрання Старобільського пов. Харківської губ. Гаршина І. до Канцелярії щодо незадовільного виконання предводителем дворянства цього ж повіту Мицельським своїх обов’язків30 травня –
30 листопада 1880 р.
18
221Справа про випадки порушення прав земельного володіння селян Воронезької, Курської, Орловської і Полтавської губерній13 травня 1880 р. –
16 лютого 1881 р.
50
222Відомості про стан фінансових видатків кошторису Міністерства внутрішніх справ по Полтавській губ., надані до Канцелярії30 травня 1880 р.16
223Відомості про стан забезпечення продовольством і його фінансування у Курській, Орловській і Харківській губерніях за 1879 і 1880 рр.5 червня 1880 р. –
6 червня 1881 р.
16
224Відомості про фінансовий стан і діяльність благодійних організацій і товариств у Курській, Полтавській і Харківській губерніях7 червня –
27 вересня 1880 р.
47
225Справа про влаштування з’єднувальної залізничної гілки від м. Курськ до вокзалу Московсько-Курської залізниці та запровадження додаткового збору з цієї гілки на користь м. Курськ12 червня –
4 листопада 1880 р.
17
226Справа про надання кредиту з державного банку Мальцовському промислово-торговому товариству під заставу його акцій14 червня –
30 листопада 1880 р.
25
227Справа про зняття поліцейського нагляду з почесного громадянина Рождественського П. та дозвіл переїхати йому на місце проживання з Курської губ. до Воронезької губ.25 лютого –
21 травня 1880 р.
10
228Справа про передачу в оренду земель Біловодських державних кінних заводів у Старобільському пов. Харківської губ.23 травня –
28 червня 1880 р.
9
229Справа про висилку в адміністративному порядку селян Вовчанської вол. Чегрина Є. і Пономарьова З. до Старобільського пов. Харківської губ. за підозрою у скоєнні ними злочинів17 червня 1880 р. –
9 червня 1881 р.
16
230Справа про відрядження до Канцелярії кандидата на судові посади Харківської судової палати титулярного радника Рейнбота П.17 червня 1880 р. –
18 квітня 1881 р.
6
231Відомості про падіж худоби від епізоотій у Воронезькій, Курській, Орловській губерніях за серпень–жовтень 1880 р.18 вересня –
25 жовтня 1880 р.
29
232Медичний звіт про стан захворювань серед людей і тварин у Курській і Орловській губерніях за 1879 і 1880 рр.17 червня 1880 р. –
27 березня 1881 р.
46
233Справа про прохання селянина Харківської губ. Чигідіна Я., відставних рядових Тимофєєва А., Сорокіна І. та ін. осіб до Канцелярії про надання місць у притулках і богадільнях22 червня 1880 р. –
8 травня 1881 р.
29
234Справа за проханням цукрозаводчиків Харитоненка І., Щербатова, Суханова Д. та ін. про призначення поліцейських урядників на заводи і маєтки у Харківській губ. з умовою утримання їх за власний кошт26 червня 1880 р. –
9 лютого 1882 р.
68
235Відомості внесених у призовні списки осіб у Курській, Воронезькій і Орловській губерніях у 1880 р.20 червня –
1 липня 1880 р.
33
236Справа про накладення адміністративного стягнення на селянина Харківської губ. Гончарова Л. та його матір Гончарову М. за образу городового Неретіна і нічного сторожа Трояненка28 червня –
8 листопада 1880 р.
11
237Справа про висилку селянина Чугаєва І. в адміністративному порядку зі Зміївського пов. до Вовчанського пов. Харківської губ. за перешкоджання роботі санітарного загону під час епідемії дифтериту12 липня 1880 р. –
1 квітня 1881 р.
13
238Справа про передплату Канцелярією часопису “Сенатські відомості” та ін. видань13 червня 1880 р. –
9 жовтня 1881 р.
57
239Справа про суперечки між селянами с. Афанасіївське Коротоякського пов. Воронезької губ. через земельні наділи та право власності на врожай24 липня –
17 листопада 1880 р.
106
240Справа про накладення адміністративного стягнення на міщанина Харківської губ. Гавриленка А. за образу городового Клочкова30 липня –
2 вересня 1880 р.
5
241Справа про накладення адміністративного стягнення на селянина Мовчана А. за образу околодочного наглядача м. Харків Кваснікова при виконанні ним службових обов’язків31 липня –
2 вересня 1880 р.
5
242Справа про підготовку співробітників Канцелярії до зустрічі з Олександром ІІ під час його відвідання м. Харків і м. Чугуїв 19 серпня 1880 р.7–17 серпня 1880 р.56
243Справа про прохання колишнього студента Харківського ветеринарного інституту Монтвіда Д. про отримання дозволу знову вступити до цього інституту28 червня –
28 листопада 1881 р.
24
244Справа про відмову колишньому студенту Харківського ветеринарного інституту Михайлову С. знову вступити до цього інституту14 серпня –
9 жовтня 1880 р.
13
245Справа про прохання міщанки м. Харків Гюльцгоф В. про можливість звільнення її від сплати за навчання трьох синів у харківських навчальних закладах7 жовтня 1880 р. –
22 січня 1881 р.
11
246Справа про клопотання Слов’янської міської думи до Канцелярії про можливість надання Слов’янському міському банку субсидії або займу у розмірі 100 тис. руб.6 жовтня –
29 листопада 1880 р.
24
247Справа про прохання Слов’янської міської думи перед Канцелярією про надання закладам Слов’янських мінеральних вод субсидії або займу у розмірі 100 тис. руб.29 жовтня 1880 р. –
3 листопада 1881 р.
31
248Справа про прохання Білгородської міської управи про збільшення квартирного утримання 31-ої артилерійської бригади, дислокованої у м. Бєлгород9 жовтня –
4 листопада 1880 р.
5
249Справа про забезпечення продовольством населення Воронезької, Курської, Орловської, Полтавської і Харківської губерній та прохання керівництва цих губерній до Канцелярії про надання податкових пільг у зв’язку з неврожаєм9 жовтня 1880 р. –
14 березня 1881 р.
66
250Справа про прохання окружного штабу Харківського військового округу, Рубежівської землеробської колонії для малолітніх злочинців, Харківського військово-окружного суду та ін. установ до Канцелярії щодо отримання грошової допомоги24 вересня 1880 р. –
10 січня 1881 р.
13
251Справа про необхідність переобладнання закладів для миття вовни у Харківській губ.1–27 жовтня 1880 р.10
253Справа про накладення адміністративного стягнення на цехового Охтирського пов. Харківської губ. Шведа І. за образу фельдшера санітарного загону Лірліка В. при виконанні ним своїх професійних обов’язків15 жовтня –
24 листопада 1880 р.
6
254Справа про дозвіл дворянину м. Харків Юзефовичу О. видавати щоденну літературно-політичну газету “Южный край” та її цензурування22 жовтня 1880 р. –
14 березня 1882 р.
52
255Справа про притягнення до кримінальної відповідальності рядового запасного ескадрону гусарського Маріупольського полку Фірстова І. за крадіжку і навмисний підпал будинку25 жовтня –
3 листопада 1880 р.
5
256Відомості про прибутки та видатки на утримання міст Харківської губ. за 1879 – 1880 рр.28 жовтня 1880 р. –
23 травня 1881 р.
35
257Справа про надання грошової допомоги чиновникам-службовцям Міністерства внутрішніх справ Харківської губ. з державної казни15 жовтня 1880 р. –
18 вересня 1881 р.
21
258Справа про прохання купця Ступницького І. ввести посаду околодочного наглядача при маєтках почесного громадянина м. Харків Пащенкова-Тряпкіна1–25 листопада 1880 р.8
259Справа про висилку в адміністративному порядку міщанина Волкова Є. із Землянського пов. Воронезької губ. до м. Лівни Орловської губ. 31 жовтня –
5 листопада 1880 р.
3
260Супровідний лист Миргородської повітової земської управи до Канцелярії щодо кошторису видатків на потреби земства і розкладку повітового земського грошового збору на 1881 р.29 жовтня 1880 р.2
261Справа про пожертву відставним штабс-капітаном Матушинським П. двох будинків у м. Харків для влаштування в них притулку для безпритульних хлопчиків9 листопада 1880 р. –
18 травня 1882 р.
22
262Справа про висилку в адміністративному порядку з м. Охтирка до м. Куп’янськ Харківської губ. селянина Саєнка А. за розповсюдження неправдивих чуток13 листопада 1880 р. –
23 жовтня 1881 р.
12
263Справа про самовільну прирізку земельних наділів селянам Куп’янського пов. Харківської губ.  відставним колезьким секретарем Калинниковим М. та притягнення його до кримінальної відповідальності15 листопада 1880 р. –
9 вересня 1881 р.
12
264Справа про висилку купецького сина неповнолітнього Легкого А. в адміністративному порядку з м. Харків до його рідної матері в Катеринославську губ. під нагляд поліції за зв’язок із соціалістами-революціонерами12–27 травня 1880 р.8
265Справа про відкриття в м. Ізюм Харківської губ.  шестикласного реального училища26 листопада 1880 р. –
4 червня 1881 р.
13
266Справа про дозвіл Харківському громадському банку надати м. Харків кредит у розмірі 100 тис. руб. для влаштування приміщення 2-ої жіночої гімназії29 листопада – 7 грудня 1880 р.9
267Справа про притягнення до відповідальності селян Кривоконя і Потьомкіна за заподіяння шкоди Курсько-Харківсько-Азовській залізниці10–17 грудня 1880 р.4
268Справа про подання міської думи м. Краснокутськ Харківської губ. щодо неспівмірного стягнення з різних міст цієї  збору до державної казни на утримання поліції10 грудня 1880 р. –
3 січня 1881 р.
8
269Справа про отримання дозволу на розповсюдження та продаж книг і брошур українською мовою9–19 грудня 1880 р.8
270Справа про роз’яснення постанов Комітету міністрів щодо призначення посадових осіб у земських і міських установах, які не передбачені діючим законодавством13 грудня 1880 р. –
2 лютого 1881 р.
5
271Справа про обвинувачення селянина Голубцова П. у заподіянні шкоди Курсько-Харківсько-Азовській залізниці тим, що поклав шматок шпали на полотно цієї залізниці15 грудня 1880 р. –
3 січня 1881 р.
3
272Справа про притягнення до кримінальної відповідальності рядового Аляб’єва Т. за навмисне заподіяння шкоди залізниці шляхом захаращення залізничних колій17 грудня 1880 р. –
3 січня 1881 р.
9
273Справа про розгляд скарги Карачевської міської управи Орловської губ. щодо неправомірних дій Орловської казенної палати у справі заготовки, виробництва і продажу виробів з конопель23 вересня 1880 р. –
5 травня 1881 р.
16
274Повідомлення харківського губернатора щодо проекту реформування поліції у Харківській губ.9 жовтня 1880 р.5
275Справа про проведення губернських дворянських виборів у Курській і Орловській губерніях21 грудня 1880 р. – 26 січня 1881 р.4
276Доповідна записка уповноважених від Єлецького земства Орловської губ.  предводителя дворянства Бехтєєва С. і гласного Хвостова Н. до Канцелярії щодо необхідності правильної організації переселення на вільні казенні землі селян із малоземельних сіл Єлецько31 грудня 1880 р.20
277Доповідна записка уповноважених від Єлецького земства Орловської губ.  предводителя дворянства Бехтєєва С. і гласного Хвостова Н. до Канцелярії щодо необхідності відкриття у м. Єлець відділення державного банку31 грудня 1880 р.4
278Справа про прохання уповноважених від Єлецького земства Орловської губ. предводителя дворянства Бехтєєва С. і гласного Хвостова Н. перед Канцелярією про необхідність стягнення збору за проїзд по Єлецькому шосе31 грудня 1880 р.5
279Циркуляри шефа жандармів про взаємодію губернських жандармських управлінь з губернаторами щодо охорони громадського порядку і державної безпеки10 квітня 1880 р.4
280Циркуляр Головного управління у справах друку щодо порядку дозволу друкувати видання благодійних та ін. товариств15 травня 1880 р.5
281Циркуляр медичного департаменту Міністерства внутрішніх справ щодо збільшення платні молодшим і старшим лікарським учням та молодшим і старшим повитухам26 червня 1880 р.3
282Циркуляри господарчого департаменту Міністерства внутрішніх справ щодо організаційних питань із забезпечення продовольством і хлібними запасами населення губерній12 липня –
22 грудня 1880 р.
14
283Циркуляр центрального статистичного управління Міністерства внутрішніх справ щодо збору відомостей зі всіх волостей і повітів про стан урожаю у 1880 р.16 листопада 1880 р.5
284Справа про прохання Канцелярії щодо отримання харківським віце-губернатором статським радником Сосновським додаткової матеріальної допомоги, яку він мав на посаді полтавського віце-губернатора13 липня 1880 р. –
9 січня 1882 р.
14
285Добові рапорти харківського поліцмейстера з відомостями про стан громадського порядку, надзвичайні пригоди, кількість затриманих тощо1–23 січня 1881 р.92
286Добові рапорти харківського поліцмейстера з відомостями про стан громадського порядку, надзвичайні пригоди, кількість затриманих тощо1–12 травня 1881 р.51
286;аДобові рапорти харківського поліцмейстера з відомостями про кількість в’язнів, злочинів та стан громадського порядку; журнали засідань Комісії з питань економічної та громадської діяльності євреїв у м. Харків і м. Полтава10 вересня –
30 грудня 1881 р.
435
287Листи телеграфної станції м. Харків, Міністерства внутрішніх справ, Орловського окружного суду та ін. установ до Канцелярії щодо фінансових, господарських, правових та ін. питань27 липня –
31 грудня 1881 р.
74
288Прохання вдови відставного унтер-офіцера Кошевої В., міщанки Калиновської А., відставного унтер-офіцера Пимоновича І. та ін. осіб до Канцелярії про надання матеріальної допомоги. Рос., фр. мови28 травня –
10 жовтня 1881 р.
387
289Прохання міщанки Харківської губ. Воїнової П., колишнього старшого писаря Дербентського піхотного полку Петрова П., солдатки Ільченкової Г. та ін. осіб до Канцелярії про надання матеріальної допомоги та розписки різних осіб і квитанції Канцелярії щодо отр2 червня –
23 грудня 1881 р.
559
290Справа щодо заснування в м. Суми міської поліції окремої від повітової30 грудня 1880 р. –
25 листопада 1881 р.
22
291Прохання селянина Сумського пов. Грицаєнка А., селянки Вовчанського пов. Харківської губ. Ребрової М., дворянина Полтавської губ. Плаксова В. та ін. до Канцелярії щодо полегшення долі осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за політичні та ін. 31 грудня 1880 р. –
4 травня 1882 р.
149
292Прохання дружини запасного каноніра Зубковської М., міщанина Ізюмського пов. Суркова А., харківського дворянина Дмоховського М. А. та ін. осіб до Канцелярії у цивільних справах30 січня 1881 р. –
1 вересня 1882 р.
76
293Прохання дружини Єлатомського повітового військового начальника Коршун, дружини капітана флоту Богданович В., вдови надвірного радника Потребової В. та ін. осіб до Канцелярії щодо надання допомоги на виховання дітей27 лютого –
29 липня 1881 р.
25
294Справа про виділення коштів на відрядження тимчасового харківського генерал-губернатора та чиновників Канцелярії у службових справах5 січня –
19 жовтня 1881 р.
46
295Справа про вжиття заходів з метою припинення епідемії дифтериту у Воронезькій, Курській, Орловській, Полтавській і Харківській губерніях30 грудня 1880 р. –
31 грудня 1881 р.
159
296Прохання запасного рядового м. Харків Ісаєва М., відставного унтер-офіцера Черкасова М., дворянина Цибульського В. та ін. осіб до Канцелярії щодо їх працевлаштування7 січня –
3 грудня 1881 р.
104
297Прохання дружини політичного засланця Голубової Г., дружини надвірного радника Гординської Є., дружини відставного унтер-офіцера Васильєвої П. та ін. осіб до Канцелярії щодо надання їм виду на проживання7 січня 1881 р. – 28 лютого 1882 р.40
298Справа про неправильно стягнуті податки і збори з рядового Уманця Х., відставного унтер-офіцера Васильєва, рядового Ткача Ф. та ін. осіб9 січня 1881 р. – 7 січня 1882 р.10
299Прохання рядового з м. Орел Григор’єва Г., селянина Курської губ. Євтрохова А., керченського міщанина Баранова М. та ін. осіб до Канцелярії з питань особистого характеру12 січня 1880 р. –
4 січня 1882 р.
149
300Укази Олександра ІІ і Олександра ІІІ, Сенату з фінансових, військових, правових та ін. питань. Рос., фр. мовисічень 1881 р. – січень 1882 р.155
301Справа про влаштування пішохідного перехідного мосту через залізничні колії на станції м. Харків10–16 січня 1881 р.6
302Звіти про надзвичайні ситуації у Харківській губ. 14 січня –
10 грудня 1881 р.
113
303Справа про прохання Харківської міської думи до Канцелярії про дозвіл вступати випускникам реальних училищ до Харківського університету та відкриття в м. Харків технологічного інституту13 січня –
11 лютого 1881 р.
6
304Прохання харківського відставного чиновника Ракіна М., студента Харківського університету Лєбєдєва В., відставного майора Канцепіна Г. та ін. осіб до Канцелярії щодо надання матеріальної допомоги21 січня 1881 р. –
22 березня 1882 р.
49
305Справа про нагородження путивльського міського голови купця Лісунова Є., харківського поліцмейстера статського радника Коровіна, предводителя дворянства Валківського пов. Харківської губ. відставного штабс-ротмістра Гревса та ін. осіб різними урядовими і 22 січня 1881 р. –
30 квітня 1882 р.
64
306Справа про відрядження генерал-губернатора та працівників Канцелярії у службових справах22 січня –
12 листопада 1881 р.
17
307Справа про притягнення до відповідальності рядового піхотного полку Фоміна І. за заподіяння тілесних ушкоджень городовому Цвяхову Т. при виконанні ним службових обов’язків20 січня –
12 березня 1881 р.
5
308Справа про накладення адміністративного стягнення на шинкарку селянку Полуніну А. за образу помічника пристава м. Харків Шустермана21–23 січня 1881 р.4
309Звіти про надзвичайні ситуації в Курській губ.20 січня –
24 квітня 1881 р.
74
310Справа про прохання мешканців м. Харків: дворянина відставного поручика Стремоухова В., губернського секретаря Цитовича П., солдатки Свиридової М. та ін. осіб до Канцелярії у розгляді їх сімейних справ25 січня –
18 липня 1881 р.
34
311Прохання харківської міщанки Липової Є., вдови міщанина Приходько М., прусської підданої Гебгардт М. та ін. осіб до Канцелярії щодо влаштування їх неповнолітніх дітей до притулків і богаділень10 січня –
18 вересня 1881 р.
10
312Звіти про фінансову діяльність комітету спілки малозабезпечених студентів Харківського університету, Воронезького виправного арештантського відділення, благодійних установ Курської губ. та ін. установ і організацій за 1880 р. Рос., фр. мови31 січня –
2 грудня 1881 р.
87
313Повідомлення про прохання купця Цимермана щодо надання йому дозволу на торгівлю зброєю та боєприпасами5 лютого 1881 р.2
314Циркуляри Міністерства внутрішніх справ щодо юридичних, організаційних та ін. питань15 січня –
20 листопада 1881 р.
25
315Циркуляри Департаменту державної поліції Міністерства внутрішніх справ щодо розшуку різних осіб, паспортного контролю та ін. питань4 січня 1881 р. – 2 січня 1882 р.179
316Накази з особового складу Канцелярії про призначення на різні службові посади і звільнення з них6 лютого –
21 грудня 1881 р.
15
317Справа про фінансування поліцейських та пожежних частин у Воронезькій, Курській, Орловській та Полтавській губерніях з метою покращення їх функціонування14 лютого –
25 квітня 1881 р.
16
318Справа про призначення дійсного статського радника Раєвського Г. керуючим Канцелярією9 лютого 1881 р. –
27 червня 1882 р.
32
319Справа про реорганізацію установ із селянських питань у губерніях, що входили до складу Харківського генерал-губернаторства24 січня 1881 р. –
27 лютого 1882 р.
185
320Медичні звіти Курської і Полтавської губерній за 1880 р.лютий 1880 р.108
321Справа про відшкодування витрат на освітлення тимчасового військового шпиталю у м. Полтава24 лютого –
10 вересня 1881 р.
8
322Звернення та прохання відставного поручика Григор’єва, губернського секретаря Поручка В., відставного підполковника Стеніна та ін. осіб до Канцелярії з різних питань особистого характеру, які були передані для розгляду у військове відомство24 лютого –
29 грудня 1881 р.
37
323Циркуляри Головного управління у справах друку Міністерства внутрішніх справ15 січня –
31 грудня 1881 р.
20
324Справа про прохання Корочанської міської думи Курської губ. щодо дозволу отримати кредит у розмірі 60 тис. руб. для міського банку під заставу громадської землі м. Короча6 березня –
18 серпня 1881 р.
9
325Прохання відставного унтер-офіцера Савченка В., прусського підданого барона Коллера М., відставного унтер-офіцера Тарасенкова А. та ін. осіб до Канцелярії у приватних справах26 лютого 1881 р. –
28 квітня 1882 р.
70
326Справа про вбивство Олександра ІІ і сходження на престол Олександра ІІІ2 березня –
3 липня 1881 р.
57
327Циркуляри і повідомлення Головного тюремного управління Міністерства внутрішніх справ до Канцелярії24 лютого –
15 грудня 1881 р.
8
328Обов’язкові постанови московського, харківського, одеського генерал-губернаторів та листування Канцелярії з губерніями щодо виконання цих постанов та вжиття заходів для забезпечення охорони громадського порядку9 березня –
24 грудня 1881 р.
101
329Звернення слов’янського міщанина Харківської губ. Чарторийського Л., білгородського дворянина Шеляговського В. та ін. осіб до Канцелярії зі скаргами на Управління залізниць6 квітня –
19 листопада 1881 р.
45
330Справа про відрядження губернського секретаря штабс-ротмістра Траскіна О. до Канцелярії25 березня 1881 р. –
1 квітня 1882 р.
18
331Справа про відрядження полковника Кубанського козачого війська князя Голіцина М. до Канцелярії на посаду чиновника з особливих доручень18 березня 1881 р. –
17 червня 1882 р.
53
332Справа про прохання ув’язненого у Харківській в’язниці Лутковського П. про дозвіл одружитися з міщанкою м. Єлизаветград Соколовою  Г.9 березня 1881 р. –
17 березня 1882 р.
18
333Документи (доповіді, журнали, виписки із прибутково-видаткових книг) повітових земських управ і повітових земських зібрань Курської губ.6 лютого –
20 травня 1881 р.
232
334Справа про стан посівних робіт хлібних культур та про збір врожаю у Воронезькій, Курській, Орловській, Полтавській і Харківській губерніях24 квітня –
13 жовтня 1881 р.
86
335Справа про пропозиції мглинського купця Чернігівської губ. Ідельсона Г. купувати землі за власний кошт і продавати їх у розстрочку селянам Орловської губ.29 квітня –
20 травня 1881 р.
6
336Справа щодо скарг студента Харківського університету Оскерка В., відставного фельдшера Могіліна І. та ін. осіб до Канцелярії на неправомірні дії урядових установ18 квітня –
8 листопада 1881 р.
25
337Журнали засідань земських зібрань Харківської губ. та рапорти харківського губернатора до Канцелярії25 лютого 1881 р. –
11 січня 1882 р.
217
338Справа про збитки, завдані посівам хлібних культур погодними умовами та сільськогосподарськими шкідниками у Воронезькій, Орловській, Полтавській і Харківській губерніях2 травня –
7 липня 1881 р.
19
339Справа про обмеження торгівлі міцними спиртними напоями та заходів для зменшення вживання цих напоїв у Орловській, Полтавській та Харківській губерніях6 травня –
19 листопада 1881 р.
27
340Справа про видачу закордонних паспортів іноземцям вчителям Харківського інституту шляхетних дівчат Реймерсу К. та Кнору І. для відпустки закордоном1 травня –
17 серпня 1881 р.
5
341Справа про відрядження столоначальника канцелярії київського, подільського і волинського генерал-губернатора губернського секретаря Разуміхіна В. до Канцелярії на посаду молодшого помічника керуючого Канцелярією16 травня 1881 р. –
5 червня 1882 р.
46
342Справа про вибух у приміщенні Воронезької духовної семінарії у квартирі її ректора протоієрея Певницького8 травня 1881 р. –
23 квітня 1882 р.
88
343Повідомлення про обрання лікаря Колюбакіна В. головою Бобровської повітової земської управи Воронезької губ.11 травня 1881 р.1
344Справа про стан посівних робіт і хлібних культур у Воронезькій, Курській, Орловській, Полтавській і Харківській губерніях та заходи щодо боротьби з нашестям саранчі30 квітня –
24 червня 1881 р.
44
345Повідомлення Воронезького губернатора тимчасовому харківському генерал-губернатору про направлення до Канцелярії журналів повітових земських зібрань Воронезької губ.16 травня –
24 червня 1881 р.
4
346Справа про відрядження дійсного статського радника Мандерштерна О. у розпорядження Канцелярії20 травня 1881 р. –
6 січня 1882 р.
19
347Справа щодо прохань євреїв про дозвіл проживати їм поза межами осілості20 травня –
23 вересня 1881 р.
13
348Циркуляри Господарчого департаменту Міністерства внутрішніх справ щодо організаційних та фінансових питань12 травня –
30 грудня 1881 р.
30
349Справа про прохання членів Харківського губернського статистичного комітету щодо збору та опрацювання відомостей про відхожий промисел22 травня –
9 липня 1881 р.
9
350Справа про притягнення до адміністративної відповідальності харківського міщанина Гуревича М. за порушення правил торгівлі спиртними напоями2–6 червня 1881 р.3
350 аСправа про вжиття заходів з метою запобігання пожеж у Воронезькій, Курській, Орловській, Полтавській і Чернігівській губерніях13 червня –
6 липня 1881 р.
14
351Справа про накладення адміністративного стягнення на відставного рядового Довбню Г. за підбурювання ним селян Дементіївської вол. Харківської губ. не платити податки6 червня –
20 липня 1881 р.
11
352Справа про осіб, які знаходились у розпорядженні Канцелярії і мали право бути присяжними засідателями у 1882 р. по Харківському пов.8–11 червня 1881 р.5
353Справа про накладення адміністративного стягнення на харківського міщанина Крапівіна О. за порушення правил торгівлі спиртними напоями15–20 червня 1881 р.2
354Циркуляри тимчасового харківського генерал-губернатора з різних питань губернаторам Воронезької, Курської, Полтавської, Орловської, Харківської і Чернігівської губерній2 липня 1881 р.5
355Справа про закриття шинку у с. Іванівка Тимського пов. Курської губ. за порушення правил торгівлі спиртними напоями30 червня –
3 вересня 1881 р.
12
356Річні звіти про стан справ та діяльність у Воронезькій, Курській, Орловській, Полтавській, Харківській і Чернігівській губерніях за 1880 р.22 квітня –
1 вересня 1881 р.
308
357Справа про вжиття заходів у боротьбі з пожежами та сільськогосподарськими шкідниками у Воронезькій, Курській, Полтавській і Харківській губерніях26 липня –
6 жовтня 1881 р.
23
358Справа про накладення адміністративного стягнення на дворянина Зміївського пов. Харківської губ. Стефановського О. за незаконне виготовлення пороху30 липня –
6 жовтня 1881 р.
6
359Справа про забезпечення службовців поліції у Харківській губ. правом безкоштовного проїзду залізницею4 серпня –
28 вересня 1881 р.
5
360Справа про створення в Полтавській, Харківській і Чернігівській губерніях комісій з питань економічної та громадської діяльності євреїв5 серпня –
28 жовтня 1881 р.
75
361Документи (листи, платіжні доручення, фінансові відомості, списки тощо) щодо кошторису на утримання Канцелярії на 1882 р.21 січня 1881 р. –
12 вересня 1882 р.
170
362Справа про встановлення поліцейського нагляду за старообрядським священиком Беляєвим Г., висланим зі Спасо-Євфімієвого монастиря у м. Суздаль Володимирської губ. до Харківської губ.28 вересня 1881 р. –
23 травня 1882 р.
23
363Справа щодо спадщини померлого почесного громадянина м. Харків Чепелкіна О.17–27 жовтня 1881 р.5
364Повідомлення щодо затвердження проекту статуту товариства Сумської землеробської колонії26 жовтня –
4 листопада 1881 р.
3
365Повідомлення про закриття ресторану купця Степанова, що знаходився поруч з приміщенням волосного правління у м. Харків4 листопад 1881 р.3
366Роз’яснення Департаменту духовних справ іноземних сповідань Міністерства внутрішніх справ щодо прав караїмів5–12 листопада 1881 р.3
367Циркуляри Медичного департаменту Міністерства внутрішніх справ про порядок прийняття і звільнення з роботи повитух та відкриття аптек у сільській місцевості і невеликих населених пунктах5–20 листопада 1881 р.7
368Справа про заснування у Харківській губ. благодійних товариств для малозабезпечених учнів та бідних євреїв28 лютого –
20 вересня 1881 р.
6
369Справа про притягнення до кримінальної відповідальності учня Сумського реального училища Кошлакова О. за зберігання забороненої літератури17 травня –
2 червня 1881 р.
7
370Справа про надання дозволу видавцю газети “Южный край” Юзефовичу щодо налагодження телефонного зв’язку між редакцією цієї газети і типографією Зільберберга в м. Харків30 листопада – 9 грудня 1881 р.5
371Справа про підпорядкування Чернігівської губ. київському, подільському і волинському генерал-губернатору23 серпня 1881 р. –
24 травня 1882 р.
46
372Справа про передплату для Канцелярії різних періодичних урядових та приватних видань на 1882 р.4 грудня 1881 р. –
24 лютого 1882 р.
19
373Справа про відкриття з’їзду земських представників 10 лютого 1882 р. у м. Харків з метою організації заходів боротьби проти хлібного жучка18 грудня 1881 р. –
19 лютого 1882 р.
3
374Опис добових рапортів Харківського поліцмейстера1 січня –
25 квітня 1882 р.
2
375Справа про нагородження директора Харківського земського повивального училища Ясинського П., чиновника Канцелярії колезького секретаря Разуміхіна В. та ін. осіб урядовими відзнаками3 грудня 1881 р. –
24 травня 1882 р.
34
376Справа про отримання дозволу ставити п’єси і вистави українською мовою різними театральними трупами у Полтавській і Харківській губерніях30 грудня 1881 р. –
27 квітня 1882 р.
71
377Прохання міщанки Школьніцької П., вдови поручика Пашковської А., дворянина Кржевицького П. та ін. осіб до Канцелярії про надання грошової допомоги2 січня –
31 березня 1882 р.
382
378Прохання вдови титулярного радника Буркіної О., дворянки Лебєдєвої А., відставного рядового Маринченка Т. та ін. осіб до Канцелярії про надання грошової допомоги4 квітня –
серпень 1882 р.
145
379Справа про обвинувачення селянина Курської губ. Марахіна П. у підбурюванні селян до несплати податків4 грудня 1881 р. –
7 січня 1882 р.
35
380Прохання селянина Кошарного І., статського радника Ольховського, відставного унтер-офіцера Бойкова П. та ін. осіб про полегшення долі політичних ув’язнених та ін. злочинців і дозвіл змінити місце проживання і відмінити нагляд поліції5 січня –
10 травня 1882 р.
28
381Прохання дружини відставного фельдфебеля Щелканової М., дворянина Шипуліна, дружини титулярного радника Катишевої Л. та ін. осіб до Канцелярії з організаційних, фінансових та ін. питань, що були передані на розгляд до військового відомства9 листопада 1881 р. –
1 червня 1882 р.
24
382Справа про відкриття кредиту для тимчасового харківського генерал-губернатора та чиновників Канцелярії щодо фінансування їх відряджень та відправлення телеграм7 січня –
9 липня 1882 р.
23
383Телеграма воронезького губернатора про закриття Воронезького губернського земського зібрання7 січня 1882 р.2
384Прохання студента Харківського університету Селіванова М. до Канцелярії про надання йому матеріальної допомоги8 січня 1882 р.3
385Прохання дочки купця Гусєвої Г., дворянки Левицької Л. та ін. осіб до Канцелярії про допомогу із влаштування неповнолітніх дітей у навчальні заклади та надання їм матеріальної допомоги11 січня –
13 березня 1882 р.
13
386Листування Канцелярії з Харківським окружним судом, Міністерством внутрішніх справ, Казанським губернаторством та ін. установами з організаційних, фінансових, правових та ін. питань11 січня –
8 липня 1882 р.
64
387Прохання селянина Курської  губ. Чечина К., студентів Харківського ветеринарного інституту Геркевича Г. і Шебанова С. та ін. осіб до Канцелярії щодо проходження військової служби13 січня –
14 червня 1882 р.
22
388Справа про проходження служби в Канцелярії костянтиноградським повітовим військовим начальником Некрасовим В., рядовим 61-го піхотного батальйону Ковальовим А. та ін. особами, які були прийняті за вільним наймом або відряджені з військових підрозділів13 січня –
12 травня 1882 р.
30
389Прохання керуючого держмайном Харківської губ. дійсного статського радника Лорана, колезького реєстратора Андросова М., відставного унтер-офіцера Бугаєва А. П. та ін. осіб до Канцелярії про надання матеріальної допомоги13 січня –
9 червня 1882 р.
18
390Справа про закриття шинкових закладів у різних селах Полтавської губ. та обмеження торгівлі міцними напоями9 січня –
21 квітня 1882 р.
33
391Укази Олександра ІІІ і Сенатусічень – вересень 1882 р.254
392Наказ про призначення колезького секретаря Разуміхіна В. молодшим помічником керуючого Канцелярією14 січня 1882 р.2
393Скарги дочок штабс-ротмістра Павлова, вдови колезького радника Горбаньової А. та дворянина Васькова В. на дії Харківської дворянської опіки12 січня –
25 квітня 1882 р.
40
394Скарги селян Харківської губ. Буткова І., Шевченка Й., відставного фельдфебеля Сверчкова Я. та ін. осіб на дії установ із селянських питань15 січня –
19 липня 1882 р.
56
395Порівняльні відомості про грошовий обіг на кошторисні видатки Канцелярії за січень–липень 1882 р.1882 р.40
396Повідомлення орловського губернатора про чергове губернське земське зібрання та виписка з журналу цього засідання13–24 січня 1882 р.5
397Справа про скаргу селянина Курської губ. Гладкова І., селянина Смоленської  губ. Трофімова Д. та ін. осіб на дії адміністративних установ та посадових осіб16 січня –
24 травня 1882 р.
17
398Циркуляри Департаменту у справах друку Міністерства внутрішніх справ, надіслані до Канцелярії13 січня – квітень 1882 р.15
399Циркуляри Господарчого департаменту Міністерства внутрішніх справ, надіслані до Канцелярії16 січня –
квітень 1882 р.
15
400Циркуляри Департаменту державної поліції Міністерства внутрішніх справ, надіслані до Канцелярії18 січня –
7 травня 1882 р.
30
401Циркуляри Головного в’язничного управління Міністерства внутрішніх справ, надіслані до Канцелярії31 березня –
2 травня 1882 р.
30
402Повідомлення харківського губернатора щодо бажання професора Харківського університету Кузнецова, надвірного радника Шабельського М., приватного повіреного Радомського та ін. осіб заснувати в м. Харків товариства любителів шахової гри16–20 січня 1882 р.3
403Звернення курського губернатора до Канцелярії з проханням опублікувати в газеті “Южный край” спростування недостовірно викладених фактів у статті про епідемію черевного тифу в Курській  губ.14 січня 1882 р.3
404Звернення козака Ємця П. та відставного унтер-офіцера Лиштоватого М. до Канцелярії із скаргами на дії судових відомствсічень – 1 червня 1882 р.5
405Прохання дружини колезького радника Іноземцевої О., дружини журналіста Топчієвої А., вдови купця Бєлобородової Л. та ін. осіб до Канцелярії у сімейних справахсічень –
18 квітня 1882 р.
21
406Рапорти корочанського і білгородського повітових справників Курської губ. та трубчевського повітового справника Орловської губ. про смертельні випадки від тифу і дифтериту у вказаних місцевостях, надіслані до Канцелярії17 січня –
13 лютого 1882 р.
5
407Справа щодо прохання Липецького сільського товариства Харківського пов. до Канцелярії про виселення селянина Медведєва О. І. за його протиправну поведінку19 січня –
4 березня 1882 р.
15
408Кошторис видатків грошових земських потреб Миргородського пов. Полтавської губ. на 1882 р.19 січня 1882 р.18
409Звернення харківського дворянина Аверіна С., відставного унтер-офіцера м. Слов’янськ Ізюмського пов. Харківської губ. Мідніченка С. та ін. осіб до Канцелярії зі скаргами на дії державних установ21 січня –
2 червня 1882 р.
12
410Повідомлення міністра внутрішніх справ до Канцелярії щодо змін і уточнень території, що входила до Харківського генерал-губернаторства28 січня 1882 р.5
411Прохання дочки диякона Харківської губ. Попової А., міщанина Прилуцького пов. Полтавської губ. Баска І. та ін. осіб до Канцелярії щодо надання їм посад31 січня –
23 березня 1882 р.
11
412Звернення різних осіб до Канцелярії щодо отримання дозволу для заснування періодичних видань у Харківській губ. 5 лютого –
27 березня 1882 р.
18
413Прохання Роменської міської думи, надіслане полтавським губернатором до Канцелярії, щодо регулювання в м. Ромни правил торгівлі хлібними продуктами9 лютого –
13 квітня 1882 р.
9
414Повідомлення Канцелярії щодо скарги священика Старобільського пов. Харківської губ. Булгакова О. на неправомірні дії земської установи16 лютого 1882 р.2
415Справа про скарги колишніх машиністів Курсько-Харківсько-Азовської залізниці міщанина Бурлакова М. та селянина Гордєєва П., мешканців Ізюмського пов. Харківської губ. до Канцелярії на управління цієї залізниці23 лютого –
8 березня 1882 р.
5
416Звернення дружини підполковника Гвоздікової А., відставного полковника Брандта П. та селянина Курської губ. Погодних І. до Канцелярії з приводу цивільних позовів26 лютого –
8 травня 1882 р.
6
417Повідомлення прокурора Харківського окружного суду щодо прохання ув’язнених у Харківській тюрмі Ряснянського, Макарова, Яковлева та ін. осіб про побачення з родичами, надіслане до Канцелярії4–11 березня 1882 р.3
418Звернення селян Полтавської губ. до Канцелярії зі скаргами щодо земельних питань13 березня –
14 червня 1882 р.
6
419Повідомлення Канцелярії про незадовільний стан міського господарства у м. Харків, надіслане харківському губернатору10 березня 1882 р.2
420Повідомлення харківського губернатора щодо затвердження проекту статуту та заснування позичально-ощадної каси для службовців Харківської губернської земської управи, надіслане до Канцелярії9–12 березня 1882 р.3
421Справа про агітацію переселення у Палестину серед єврейського населення м. Харків7–20 квітня 1882 р.7
422Повідомлення харківського губернатора до Канцелярії про скаргу міщанки Вагинської М. на баронесу Пілар фон Пільхау О., яка утримує її жалування, речі та паспорт20 квітня 1882 р.3
423Справа про закриття ресторанів купця Чернишова І. та інженер-поручика Гостинопольського через порушення правил громадського порядку та утримання подібних закладів28 квітня –
22 травня 1882 р.
17
424Повідомлення харківського губернатора щодо затвердження проекту статуту та заснування у м. Валки Харківської губ. Громадського зібрання, надіслане до Канцелярії28 квітня –
1 травня 1882 р.
3
425Справа про передачу меблів та канцелярського приладдя Канцелярії у розпорядження харківського губернатора у зв’язку з її розформуваннямквітень –
12 вересня 1882 р.
55
426Фінансові документи Канцелярії щодо додаткових грошових видатків у березні 1880 р.березень 1882 р.33
427Фінансові документи Канцелярії про додаткові грошові видатки у травні 1880 р.травень 1880 р.58
428Фінансові документи Канцелярії щодо додаткових грошових видатків у квітні 1880 р.квітень 1880 р.45
429Фінансові документи Канцелярії щодо додаткових грошових видатків у червні 1880 р.червень 1880 р.77
430Фінансові документи Канцелярії щодо додаткових грошових видатків у липні 1880 р.липень 1880 р.33
431Фінансові документи Канцелярії щодо додаткових грошових видатків у серпні 1880 р.серпень 1880 р.124
432Фінансові документи Канцелярії щодо додаткових грошових видатків у вересні 1880 р.вересень 1880 р.102
433Фінансові документи Канцелярії щодо додаткових грошових видатків у жовтні 1880 р.жовтень 1880 р.40
434Фінансові документи Канцелярії щодо додаткових грошових видатків у листопаді 1880 р.листопад 1880 р.90
435Фінансові документи Канцелярії щодо додаткових грошових видатків у грудні 1880 р.грудень 1880 р.47
436Фінансові документи щодо видатків на відрядження тимчасового харківського генерал-губернатора до міст Санкт-Петербург, Москва, Суми, Чугуєв та Курськберезень – грудень 1881 р.23
437Звіт про видатки Канцелярії з 1 січня до 1 травня 1882 р.січень –
квітень 1882 р.
13
438Фінансові документи Канцелярії щодо додаткових видатків у січні 1882 р.січень 1882 р.64
439Фінансові документи Канцелярії щодо додаткових видатків у лютому 1882 р.лютий 1882 р.74
440Фінансові документи Канцелярії щодо додаткових видатків у березні 1882 р.березень 1882 р.169
441Фінансові документи Канцелярії щодо додаткових видатків у квітні 1882 р.квітень 1882 р.107
442Документи щодо видачі грошей чиновнику Канцелярії капітану Волховському на службові потребиквітень 1882 р.4
443Алфавітний покажчик справ Канцелярії на 1881 р.1881 р.27
444Алфавітний покажчик осіб на літеру “А”, які звертались до Канцелярії з різними проханнями у 1881 р.1881 р.2
445Опис справ, що були у провадженні Канцелярії за 1881–1882 рр.1881–1882 рр.33
446Журнал вхідної кореспонденції Канцелярії за 1879 р.21 квітня –
31 грудня 1879 р.
74
447Журнал з алфавітним покажчиком справ, що були у провадженні Канцелярії та списком осіб, які звертались до неї з різних питань за 1879 р.1879–1882 рр.99
448Журнал вихідної кореспонденції Канцелярії за 1879 р.21 квітня –
31 грудня 1879 р.
37
449Журнал з алфавітним покажчиком справ, що були у провадженні Канцелярії та списком осіб, які звертались до неї з різних питань за 1880 р.1880 р.42
450Журнал вхідної кореспонденції Канцелярії за 1880 р.2 січня –
16 серпня 1880 р.
75
451Журнал вихідної кореспонденції Канцелярії за 1880–1881 рр.1 січня 1880 р. – 31 грудня 1881 р.89
452Журнал вхідної кореспонденції Канцелярії за 1880–1881 рр.16 серпня 1880 р. –
31 грудня 1881 р.
126
453Журнал з алфавітним покажчиком справ, що були у провадженні Канцелярії та списком осіб, які звертались до неї з різних питань за 1881 р.1881 р.81
454Недіючий опис справ Канцелярії тимчасового харківського генерал-губернатора1879–1882 рр.57