Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1342
Назва фонду Управління подільського і волинського тимчасового військового губернатора, м. Житомир Волинської губернії
Крайні дати 1830–1832
Кількість справ 1668
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Циркуляри МВС, донесення і рапорти цивільних губернаторів, городничих та земських справників; вступ на посаду генерал-губернатора генерал-ад’ютанта В.В. Лєвашова; призначення та звільнення з посад цивільних губернаторів; призначення чиновників російського походження в поліцейські установи Подільської та Волинської губерній; перетворення I Департаменту головних судів в палати кримінальних судів; збір відомостей про римсько-католицьке та греко-уніатське духовенство; розповсюдження прокламацій та зберігання зброї учасниками польського повстання; пересування польських повстанців в губерніях; видачу закордонних паспортів російським підданим та дозволів іноземцям на проживання у Волинській і Подільській губерніях.

Справи про розшук, арешт, встановлення нагляду, порядок конвоювання учасників польського повстання у Подільській і Волинській губерніях; забезпечення армії, направленої на придушення польського повстання, провіантом і транспортом; розквартирування військ в губерніях та скарги населення на обтяження військовим постоєм; заснування тимчасових військових шпиталів; набір рекрутів в губерніях.

Справи про епідемію холери у Київській і Волинській губерніях та відміну через це контрактів у Києві; надання допомоги австрійським лікарям, що приїхали в Росію для вивчення причин та симптомів цієї хвороби.

Відомості про пожежі, вбивства, кількість жителів у губерніях; грошові та майнові спори різних осіб; скарги селян на жорстоке поводження з ними поміщиків та збільшення панщини; доходи від конфіскованих маєтків учасників польського повстання у Волинській і Подільській губерніях; ціни на продовольство; про заборону ввозу в Росію товарів із Царства Польського.

Алфавіти справ.

1830–1832 1668