Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1343
Назва фонду Управління малоросійського військового губернатора, м. Полтава
Крайні дати 1801–1836
Кількість справ 32
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Донесення, рапорти та статистичні відомості з адміністративно-господарських питань надіслані нижніми земськими судами, городовими магістратами з міст Чернігівської та Полтавської губерній про осіб. Реєстри відношень Інспекторського департаменту Головного штабу до цивільного губернатора Чернігівської губ. Рапорти городничих та журнал обліку користування поштовими кіньми.

Промова генерал-губернатора М.Г. Рєпніна на відкритті дворянських зібрань у містах Полтаві та Чернігові щодо виборів мирових суддів.

1801–1836 32