logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1345
Назва фонду Малоросійський поштовий департамент, м. Глухів Ніжинського полку
Крайні дати 1765–1766
Кількість справ 15
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Екстракт доповідей Комісії з реорганізації поштової служби. Регламент генерал-пошт-директорської канцелярії. План поштових трактирів і розписи поштових станцій Російської імперії. Штати поштового відомства, проект обмундирування поштових чиновників. Тарифи поштових послуг. Відомості про прибутки і видатки поштових станцій Лівобережної України.

1765–1766 15