Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1349
Назва фонду Управління з квартирного забезпечення військ військового генерал-губернатора Галичини і Буковини, м. Київ
Крайні дати 1914–1917
Кількість справ 17
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Журнал Комітету команди солдат Управління з квартирного забезпечення військ військового генерал-губернаторства областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни.

1917 1
2

Накази по військам Львівського гарнізону, циркуляр військового генерал-губернатора Галичини про увічнення пам’яті воїнів Першої світової війни, доповнення до правил про воєнно-польовий суд, інструкція про збір військово-історичних документів в арміях Південно-Західного фронту.

Справи про збільшення штату Управління та особовий склад.

Описи будівель та казенного майна, рапорти про будівництво бараків, ремонт приміщень, реконструкцію манежу у м. Львові, списки власників заводів, фабрик, промислових підприємств; листування про використання нафтових і кам’яновугільних копалин на Галичині та Буковині. Документи на будівництво та ремонт будівель у м. Кракові.

1914–1916 16