Номер фонду 1504
Назва фонду Малоросійський губернський прокурор, м. Чернігів
Номер і назва опису 2
Крайні дати 1819–1873
Кількість справ 65
Номер справи Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
1Відомості вирішених та невирішених справ місцевих судових установ1832 р. – 1842 р.1
2Рапорт стряпчого Городнянського пов. щодо з’ясування причин арешту дружини та дочки жителя с. Макошине Городнянського пов., Перевислого-Ілюшки І.9 жовтня 1809 р.2
3Розпорядження Міністра юстиції щодо порядку виконання місцевими судовими установами рішень Сенату та по суті судових справ, які велися на місцях28 січня –
15 грудня 1816 р.
243
4Розпорядження міністера юстиції по суті судових справ, які велися на місцях23 грудня 1818 р. –
15 грудня 1819 р.
114
5Реєстр розпоряджень міністра юстиції, отриманих чернігівським губернським прокурором1 січня –
29 грудня 1819 р.
22
6Розпорядження міністра юстиції щодо порядку виконання місцевими судовими установами рішень Сенату, порядку ведення діловодства та по суті судових справ, які велися на місцях26 грудня 1819 р. –
29 листопада 1820 р.
166
7Розпорядження міністра юстиції, департаментів 1-ї експедиції, Частного віддділення та ін. департаментів Міністерства юстиції щодо порядку виконання місцевими судовими установами рішень Сенату, порядку ведення діловодства та по суті судових справ, які вели13 грудня 1821 р. –
20 грудня 1822 р.
146
8Розпорядження міністра юстиції, департаментів 1-ї експедиції, Частного віддділення та ін. департаментів Міністерства юстиції щодо порядку ведення діловодства та по суті судових справ, які велися на місцях24 грудня 1820 р. –
1 грудня 1821 р.
148
9Розпорядження міністра юстиції, департаментів 1-ї експедиції, Частного віддділення та ін. департаментів Міністерства юстиції щодо порядку ведення діловодства та по суті судових справ, які велися на місцях28 грудня 1822 р. –
8 листопада 1823 р.
146
10Реєстр розпоряджень міністра юстиції3 січня –
21 листопада 1822 р.
140
11Розпорядження міністра юстиції, департаментів 1-ї експедиції, Частного віддділення та ін. департаментів Міністерства юстиції щодо порядку виконання місцевими судовими установами рішень Сенату, порядку ведення діловодства та по суті судових справ, які вели24 грудня 1824 р. –
16 грудня 1825 р.
147
12Реєстр розпоряджень міністра юстиції4 січня –
25 грудня 1825 р.
8
13Розпорядження міністра юстиції щодо порядку ведення діловодства1 січня –
11 грудня 1826 р.
186
14Розпорядження міністра юстиції щодо порядку ведення діловодства та по суті судових справ,які велися на місцях2 січня –
11 грудня 1827 р.
195
15Рапорти повітових стряпчих щодо справ, які велися на місцях16 липня –
12 грудня 1828 р.
234
16Реєстр вхідних документів11 жовтня –
20 грудня 1827 р.
304
17Те саме6 квітня 1821 р. –
6 квітня 1836 р.
11
18Розпорядження міністра юстиції, департаментів 2-ї, 3-ї експедиції, та ін. департаментів Міністерства юстиції щодо порядку ведення діловодства та по суті судових справ, які велися на місцях10 вересня 1820 р. –
16 грудня 1829 р.
79
19Справа за обвинуваченням поміщиками Чернігівського пов. - поручиком Савицьким та його дружиною належних їм селян Гаврилова П. та Нікітіних К. і Є. у зневажливій поведінці19 – 20 січня 1828 р.10
20Реєстр розпоряджень міністра юстиції, отриманих чернігівським губернським прокурором6 січня –
3 листопада 1829 р.
3
21Реєстр вихідних документів3 січня –
29 грудня 1833 р.
65
22Те саме1 січня –
23 грудня 1833 р.
89
23Листування з судовими установами інших губерній, рапорти повітових стряпчих щодо справ, які велися на місцях та ін.27 березня 1835 р. –
19 січня 1837 р.
430
24Опис справ канцелярії Чернігівського губернського прокурора1 січня 1835 р. –
6 березня 1878 р.
93
25Відомості про в’язнів, утримуваних у місцевих в’язницях6 січня –
30 травня 1836 р.
195
26Те саме8 травня 1836 р. –
18 червня 1837 р.
227
27Відомості про в’язнів, утримуваних у місцевих в’язницях15 січня –
жовтень 1836 р.
156
28Те саме5 серпня –
2 вересня 1836 р.
139
29Те саме18 квітня –
4 серпня 1836 р.
142
30Відомості про вирішені та невирішені справи місцевих судових установТравень –
липень 1836 р.
377
31Відомості про в’язнів, утримуваних у місцевих в’язницяхГрудень 1836 р. –
9 січня 1838 р.
176
32Те самеБерзень –
7 квітня 1837 р.
219
33Алфавітний перелік справ канцелярії Чернігівського губернського прокурора5 січня –
29 грудня 1837 р.
130
34Розпорядження міністра юстиції, департаментів 1-го, 2-го та ін. відділень Міністерства юстиції щодо порядку виконання місцевими судовими установами рішень Сенату, ведення діловодства та по суті судових справ, які велися на місцях23 грудня 1838 р. –
12 грудня 1839 р.
168
35Розпорядження міністра юстиції, департаментів 1-го, 2-го та ін. відділень департаменту Міністерства юстиції щодо порядку ведення діловодства та по суті судових справ, які велися на місцях21 грудня 1839 р. –
22 грудня 1840 р.
221
36Алфавітний список осуджених з указанням обвинувачення7 січня –
28 жовтня 1840 р.
156
37Справа про представлення стряпчого Чернігівської губ. у кримінальних справах надвірного радника Іовця Г. до нагородження орденом св. Володимира “за 35-річну безпорочну службу”10 травня –
12 квітня 1844 р.
7
38Формулярні списки чернігівського губернського прокурора, губернських стряпчих у казенних та кримінальних справах і повітових стряпчих Чернігівської губ. й супровідні документи до них, призначені для пересилки у Міністерство юстиції14 вересня 1845 р. –
8 грудня 1846 р.
93
39Справа про порядок оплати місцевими судовими установами отриманих ними видань Сенату за 1846-1847 рр.31 травня 1845 р. –
28 лютого 1849 р.
230
40Звітні фінансові документи канцелярії чернігівського губернського прокурора за 1845 р.23 грудня 1844 р. –
16 січня 1846 р.
37
41Відомості про рух справ у місцевих судових установах та про кількість в’язнів, утримуваних у місцевих в’язницях Чернігівської губ.21 жовтня –
27 листопада 1845 р.
52
42Іменні списки в’язнів, які утримувалися у в’язницях при місцевих судових установах Чернігівської губ. та супровідні документи до них11 лютого –
6 листопада 1845 р.
290
43Справа про переміщення по службі та нагородження чиновників місцевих судових установ та дворянських опік Чернігівської губ.15 травня 1846 р. –
14 травня 1847 р.
573
44Справа про запровадження на місцях указу Міністерства юстиції про запровадження нового “Уложения о наказаниях уголовных и исправительных”26 квітня –
22 травня 1846 р.
28
45Те саме15 травня –
9 червня 1846 р.
30
46Опис справ канцелярії Чернігівського губернського прокурора, переданих у Статистичний комітет1846 р. –
27 грудня 1861 р.
4
47Відомості про в’язнів, утримуваних у місцевих в’язницях Чернігівської губ.12 – 16 грудня 1846 р.196
48Те саме11 – 14 лютого 1846 р.7
49Те саме10 лютого –
11 березня 1846 р.
92
50Те саме6 березня –
15 квітня 1846 р.
170
51Алфавітний перелік справ канцелярії Чернігівського губернського прокурора6 лютого –
23 листопада 1836 р.
76
52Відомість про рух справ та кількість в’язнів, утримуваних, утримуваних у в’язниці при Чернігівській палаті кримінального судуСічень 1846 р. –
січень 1847 р.
37
53Звітні фінансові документи канцелярії чернігівського губернського прокурора за 1846 р.4 жовтня 1846 р. –
27 квітня 1847 р.
43
54Відомості про рух справ у місцевих судових установах та про кількість в’язнів, утримуваних у місцевих в’язницях Чернігівської губ.1846 р.60
55Відомості про в’язнів, утримуваних у місцевих в’язницях Чернігівської губ.Лютий –
10 березня 1847 р.
61
56Те самеСічень –
10 березня 1847 р.
264
57Реєстр вхідних документів2 січня –
30 червня 1847 р.
234
58Розпорядження, 2-го, 4-го, 6-го віддділень департаменту Міністерства юстиції щодо порядку ведення справ місцевими судовими установами, ведення діловодства, служби чиновників та по суті судових справ, які велися на місцях та ін.4 січня –
11 грудня 1851 р.
302
59Розпорядження 1-го, 2-го, 4-го відділень департаменту, а також канцелярії Міністерства юстиції й Центрального статистичного комітету Мінісерства внутрішніх справ щодо впровадження у дію нових розпорядчих актів вищіх державних органів, порядку утримання 21 січня 1856 р. –
24 вересня 1865 р.
325
60Циркуляри Міністерства юстиції щодо порядку діловодства, осудження представників різних верств населення, ведення процесів у вищих та місцевих судових установах та ін.10 жовтня 1862 р. –
31 липня 1863 р.
72
61Розпорядження чернігівського цивільного губернатора щодо переведення по службі судових слідчих Конотопського та Кролевецького повітів Богаєвського та Бялковського16 грудня 1863 р. –
13 березня 1864 р.
2
62Справа про обвинувачення поміщицею с. [Жеведь] Чернігівського пов. удовою майора Владимировою А., козака с. Слабин Чернігівського пов. Прокадія К. у знищенні греблі в озері Гатуче, яке належало їй та поміщику Іваненку18 березня 1866 р. –
13 лютого 1870 р.
82
63Опис справ канцелярії Товариша Чернігівського губернського прокурора по Глухівському пов.1857 р. – 1873 р.8
64Реєстр вихідних документівб/д16
65Недіючий опис, складений 1950 р.1808 р. – 1873 р.8