Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1594
Назва фонду Центральний і місцеві фабрично-заводські комітети Всеросійського земського союзу на Південно-Західному фронті. Об’єднаний архівний фонд
Крайні дати 1917–1918
Кількість справ 24
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Протоколи засідань президії Центрального виконавчого комітету робітників, солдатів та співробітників ВЗС, Тимчасового виконавчого комітету робітників, солдатів та співробітників ВЗС; Ради делегатів співробітників ВЗС; фабрично-заводських комітетів ВЗС; загальних зборів колективів підприємств.

Інструкція про організацію та діяльність робітників і завідуючих майстернями та фабрично-заводськими підприємствами ВЗС; проведення виборів делегатів на фронтовий з’їзд робітників комітету Південно-Західного фронту ВЗС.

Програма роботи технічно-господарської комісії Комітету; відомості про організацію при ній технічно-контрольної ради, слідчої комісії з розбору скарг робітників та службовців, культурно-політичного гуртка

1917–1918 24