Номер фонду 1605
Назва фонду Летичівське лісництво Києво-Подільського управліннями землеробства та державного майна, м. Летичів Подільської губернії
Крайні дати 1859–1900
Кількість справ 153
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Накази та циркуляри Лісового департаменту Міністерства державного майна.

Листування з Лісовим департаментом щодо розмежування казенних та приватних лісів; з Летичівським повітовим предводителем дворянства про включення лісників до складу розкладочних комісій.

Річні звіти про роботу лісництва; список лісових дач; відомості про ревізію господарства лісових дач; інвентарні описи та плани будинків лісового управління; проведення люстраційних робіт у Подільській губернії; звіти ревізій дач.

Справи про продаж лісового матеріалу, охорону лісів, лісонасадження; віддачу землі і сінокосів в оренду; надання дозволу на випас худоби; повернення власникам землі, конфіскованої за участь у польському повстанні; про ремонт і будівництво помешкань для службовців лісництва; накладання штрафу за порубку лісів, крадіжку дров, потраву насаджень.

Відомості про переміщення по службі, заохочення, виділення земельних наділів і садів працівникам лісництва.

1859–1900 153