logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1641
Назва фонду Канцелярія Генеральної військової артилерії, м. Глухів
Крайні дати 1740–1778
Кількість справ 523
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Ордери і укази, надіслані в Канцелярію до відома з Генеральної військової канцелярії, від гетьмана Кирила Розумовського та з другої Малоросійської колегії, зокрема, укази імператриці Катерини ІІ від 10 грудня 1763 р. про заборону посполитим переселятися на нові місця без письмової згоди попереднього землевласника, яким підтверджено універсал гетьмана Кирила Розумовського 1760 р.; про форми підсудності козаків Гетьманської України; указ Сенату 1775 р. про приєднання останньої частини Полтавського полку до Новоросійської і Слобідсько-Української губерній, містечок Старої і Нової Водолаг до Воронезької, м. Тор з повітом до Азовської губерній; про надання чинів і нагород козацькій старшині і російській адміністрації Гетьманської України; про заборону закріпачення жителів Гетьманської України; укази Сенату про податкові пільги Гетьманській Україні через нашестя сарани; про амністію військового товариша Івана Марковича; про нагляд за архівами; про події російсько-турецької війни 1768–1774 рр.; про повстання О. І. Пугачова тощо.

1740–1778 523