Номер фонду 1686
Назва фонду Леонтович Володимир Григорович (1881–1968) – український інженер-будівельник, геодезист, архітектор-реставратор, професор Київського інженерно-будівельного інституту
Номер і назва опису 1
Крайні дати 1892–1966
Кількість справ 273
Номер справи Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
1Метрична довідка з церкви Успіння Пресвятої Богородиці м. Гадяч Полтавської губ. про народження, атестат зрілості про закінчення Мінської гімназії, диплом про закінчення Київського політехнічного інституту, довідка про призначення молодшим інженером з дорожньої частини при Волинській губернській управі у справах земського господарства. Копії4 липня 1900 р. –
17 грудня 1946 р.
8
2Довідки, виписки із наказів та посвідчення, про проходження практики, призначення й переміщення по службі; про педагогічну діяльність, наукові відрядження та ін. Брошура “Личный состав Киевского политехнического института императора Александра ІІ на 1915 г.”1902 р. –
15 січня 1963 р.
77
3Характеристики й відгуки Київського інженерно-будівельного інституту, Київського міського комітету працівників освіти, академіка Патона Є. О. та професора Висоцького В. про виробничу та наукову діяльність Леонтовича В. Г.; виписки з наказів про оголошення подяки за сумлінну працю2 січня 1933 р. –
5 листопада 1945 р.
11
4Бюлетень Всесоюзного комітету в справах вищої школи при РНК СРСР, виписки з розпоряджень Головного управління навчальними закладами НКВП СРСР та протоколів засідань вченої ради Київського інженерно-будівельного інституту та ін. документи про затвердження Леонтовича В. Г. у званні доцента і професора інституту при кафедрі геодезії та планування; атестат професора. Копія4 березня 1938 р. –
8 березня 1946 р.
13
5Вітальні адреси, листи, телеграми Леонтовичу В. Г. у зв’язку з 80-річчям з дня народження та 50-річчям наукової і педагогічної діяльності21 липня –
7 вересня 1961 р.
34
6Фотографії Леонтовича В. Г., його знайомих і товаришів по роботі1912, 1952–1962 рр.11
7Передмови до частин праці “Данные для проектирования гражданских сооружений” – “Больницы” і “Учебные заведения”14 серпня 1921 р.6
8Доповідні записки Леонтовича В. Г. в технічний комітет Народного комісаріату шляхів сполучення та у видавничий відділ Народного комісаріату охорони здоров’я про необхідність створення довідника по спеціальній архітектурі; повідомлення з Київського губернського відділу охорони здоров’я про втрату рукопису праці Леонтовича В. Г. “Больницы” в зв’язку з пожежею у видавництві “Всеиздат”16 квітня 1920 р. –
15 серпня 1921 р.
3
9Праця “Обследование положения колокольни государственного историко-культурного заповедника “Києво-Печерська Лавра”. Машинопис1948 р.38
10Праця “Меры, которые необходимо принять для сохранения устойчивости Лаврской колокольни”. Машинопис. Вирізка з газети “Вечірній Київ” за 14.06.1957 р. зі статтею Леонтовича В. Г. “На Лаврській дзвіниці”1951 р., 14 червня 1957 р.26
11Праця “Архитекторы, инженеры, строители и скульпторы, работавшие в Киеве в период 1855–1925 гг.”, випуск І. Машинопис. 2 прим.1961 р.78
12Перелік праць по геодезії, в яких є посилання на книги Леонтовича В. Г. “Техническое нивелирование” та “Уход за геодезическими инструментами”серпень 1953 р. –
18 червня 1961 р.
16
13Відгуки видавничого відділу, підрозділів санітарно-технічного та санітарного зодчества Народного комісаріату охорони здоров’я на рукопис “Данные для проектирования гражданских сооружений”8 липня 1919 р. –
1926 р.
6
14Відгуки професора Московського інституту інженерів транспорту Близняка Євгена Варфоломійовича, професора Київського політехнічного інституту Симінського Костянтина Костянтиновича та ін. на книгу “Літня геодезична практика”1929 р.6
15Відгуки докторів технічних наук Близняка Євгена Варфоломійовича, Дітца Отто Германовича, к.т.н. Модринського Миколи Івановича та ін. на книгу “Техническое нивелирование”26 січня 1934 р. –
14 жовтня 1959 р.
14
16Витяги з протоколів засідань вченої ради Київського інженерно-будівельного інституту, відгуки професора Московського інституту інженерів геодезії, аерозйомки та картографії Головіна М. А., професора Ленінградського інституту водного транспорту Ляхницького В. Є., інженера-гідротехніка Сербула А. В. та ін. про 1, 2, 3 і 4 видання книги “Уход за геодезическими инструментами”4 липня 1936 р. –
10 січня 1954 р.
45
17Резолюція на доповідь професора Товстолєса Миколи Ілліча та висновок кафедри геодезії Київського автомобільно-дорожнього інституту на рукописи книги “Уход за геодезическими инструментами”, підготовленої до 4 видання15–18 листопада 1952 р.13
18Рецензії кандидатів технічних наук Левчука Г. П. і Ритова на рукопис книги “Техническое нивелирование”, підготовленої до 2 видання. Копії1956 р.24
19Відгуки професора Московського інженерно-будівельного інституту Введенського Василя Петровича, професора Новоросійського інституту інженерів залізничного транспорту Лютца Олександра Федоровича., професора Донецького індустріального інституту Оглобліна Дмитра Миколайовича та ін. на книгу “Нивелирование при инженерных работах”. Вирізка з газети “Строитель” від 25.06.1959 р. зі статтею “Ценное пособие для мастеров и прорабов”1959 р.12
20Справа про підготовку 1 та 2 видання книги “Техническое нивелирование” – ч. І26 січня 1934 р. –
26 серпня 1950 р.
68
21Договори з Академією архітектури УРСР про 3 та 4 видання книги “Уход за геодезическими инструментами”17 травня 1950 р., 7 лютого 1953 р.5
22Справа про 2 видання книги “Техническое нивелирование” видавництвом геодезичної та картографічної літератури “Геодезвидат”28 серпня 1953 р. –
6 травня 1954 р.
14
23Зауваження Леонтовича В. Г. на автореферат дисертації аспіранта Московського інституту інженерів залізничного транспорту Афанасьєва М. А. на тему “Методы разбивки осей мостовых сооружений”, представленої на здобуття наукового ступеня к.т.н.; автореферат15 вересня, 5 листопада 1949 р.13
24Листування з редакцією журналу “Вестник высшей школы” про підручник О. Г. Дітца “Геодезія”, стаття Леонтовича В. Г. “Неудачный ли учебник по геодезии для строительных и гидротехнических вузов?”; листи професора Дітца Отто Германовича до Леонтовича В. Г. з подякою за рецензію на його підручник “Геодезия”6 серпня –
22 жовтня 1951 р.
17
25Відгук Леонтовича В. Г. на автореферат дисертації інженера Михайловського П. І. на тему “Механическое определение высот в топографических работах”, представленої на здобуття наукового ступеня к.т.н.; автореферат6 грудня 1951 р.9
26Доповідна записка Леонтовича В. Г. завідуючому кафедрою будівельної механіки та архітектурних конструкцій Київського державного художнього інституту із зауваженнями до рецензії кандидатів технічних наук Ляндриса Л. І. та Цопікова Х. М. на підручник Бобильова Г. З. “Геодезия”. Листи доцента Московського архітектурного інституту Бобильова Георгія Захаровича до Леонтовича В. Г. та до редакції журналу “Вестник высшей школы”12 травня –
18 листопада 1952 р.
15
27Зауваження Леонтовича В. Г. на книгу Оглобліна Д. Н. та Рейзенкінда І. Я. “Тахиометрические таблицы”. Чернетка31 травня 1952 р.6
28Відгук Леонтовича В. Г. на дисертацію к.т.н., доцента Товстолєса Миколи Ілліча на тему: “Методы строительной механики в применении для решения задач геодезии и маркшейдери”, представленої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук; лист Інституту будівельної механіки Академії наук УРСР Леонтовичу В. Г. з проханням прийняти на себе обов’язки офіційного опонента2 лютого –
19 квітня 1953 р.
16
29Відгук Леонтовича В.Г. на автореферат дисертації аспіранта Донецького індустріального інституту Кускова Г. І. на тему “Исследование основных маркшейдерских инструментов завода ХЗМИ”, представлений на здобуття наукового ступеня к.т.н.; автореферат. Лист професора Оглобліна Дмитра Миколайовича з подякою за відгук25 грудня 1953 р. –
17 січня 1954 р.
16
30Договір видавництва технічної літератури УРСР з Леонтовичем В. Г. про рецензування праці Товстолєса Миколи Ілліча “Планова прив’язка траси до тригонометричних пунктів”; рецензія14 червня –
27 липня 1955 р.
9
31Договір видавництва технічної літератури УРСР з Леонтовичем В. Г. про рецензування праці Товстолєса М. І. “Земля и способы ее измерения”; рецензія23 серпня 1955 р.6
32Листування аспіранта кафедри прикладної геодезії Московського інституту інженерів геодезії, аерозйомки та картографії Медвецького Євгена Миколайовича з Леонтовичем В. Г. про відгук на дисертацію “Методы наблюдений за осадками промышленных и гражданских сооружений”, представлену на здобуття наукового ступеня к.т.н.; відгук доцента Московського інженерно-будівельного інституту Колосова Бориса Олексійовича8–10 квітня 1956 р.13
33Лист професора Товстолєса Миколи Ілліча до Леонтовича В.Г. з проханням дати рецензію на статтю “Векторное уравновешевание триангуляций с точки зрения механики”; рецензія. Чернетка7 січня 1957 р.2
34Лист професора Лютца Олександра Федоровича до Леонтовича В. Г. з проханням дати відгук на автореферат дисертації аспіранта Новосибірського інженерно-будівельного інституту ім. В. В. Куйбишева Кириленко В. С. на тему “Вопросы совершенствования топографо-геодезических работ при инженерных изысканиях на труднодоступных обрывистых косогорах”, представлений на здобуття наукового ступеня к.т.н.; відгук, автореферат; вирізка з газети “Известия” за 17.11.1961 р. зі статтею “Сквозь горы и тайгу”21 жовтня –
16 листопада 1961 р.
24
35Лист ректората Сибірського автомобільно-дорожнього інституту ім. В. В. Куйбишева до Леонтовича В. Г. з проханням дати відгук на науково-педагогічну діяльність доцента Кулагіна Семена Яковича для затвердження його у вченому званні професора; відгук. Оригінал, чернетка3–16 лютого 1962 р.7
36Лист заступника начальника з наукової роботи Ленінградської військо-повітряної інженерної академії ім. О. Ф. Можайського професора Дробова С. А. до Леонтовича В. Г. з проханням дати відгук на науково-педагогічну діяльність доцента Голікова Євгена Дмитровича для затвердження його у вченому званні професора; відгук. Копія26–31 березня 1962 р.15
37Лист ректора Новосибірського інституту інженерів залізничного транспорту Кондакова Н. П. до Леонтовича В. Г. з проханням дати відгук на науково-педагогічну діяльність професора Лютца Олександра Федоровича для присвоєння йому почесного звання – заслужений діяч науки і техніки СРСР; відгук6–10 квітня 1962 р.10
38Відгук Леонтовича В. Г. на рукопис геодезиста Лукер’їна А. А. “Конспект по картографии с основами топографии”. Чернеткаб/д8
39Справа про будівництво Житомирського кафедрального собору, акти обстеження, плани, проекти та ін. Копії документів зі справ Волинського губернського церковно-будівельного присутствія за 1864–1874 рр.листопад 1911 р. –
5 жовтня 1912 р.
109
40Нотатки та розрахунки щодо реставрації Житомирського кафедрального собору. Чернетки[1911 р.]26
41Протокол засідання Технічно-будівельного комітету господарського управління при Синоді про огляд Житомирського кафедрального собору техніком контролю архітектором Полещуком А. та ін. Копії документів, що зберігаються у ЦДІАЛ, фонд 796, оп. 26 (1911 р.), спр. 10123 вересня 1911 р. –
23 жовтня 1915 р.
44
42Проект Житомирського кафедрального собору, складений професором архітектури Жибером Ернестом Івановичем. Ч. 11912 р.15
43Проект Житомирського кафедрального собору, складений професором архітектури Жибером Ернестом Івановичем. Ч. 21912 р.19
44Фотознімки, негатив зовнішнього та внутрішнього виду Житомирського кафедрального собору, фотознімки і поштова листівка із зображенням церкви при духовній семінарії м. Житомир[1912–1917 рр.]18
45Фотознімки пошкоджень будівлі Житомирського кафедрального собору[1912–1917 рр.]79
46Виписка з пояснювальної записки професора Дмитрієва П. І. про розрахунок міцності будівлі Житомирського кафедрального собору. Копії. 5 прим.13 вересня 1947 р.6
47Протоколи засідань Археологічної комісії з питання реставрації замку князів Острозьких XIV ст. в м. Острог Волинської губ.; історичні відомості про замок. Фотокопії з журналу “Известия императорской археологической комиссии”, С-Петербург, 1913 р., випуск 481913 р.20
48Плани, креслення замку князів Острозьких в м. Острог Волинської губ., складені Леонтовичем В. Г. для реставраційних робіт1913р.21
49Проект церкви на козацьких могилах під м. Берестечко Волинської губ., складений архітектором Максимовим Володимиром Миколайовичем. Ч 1[1910-ті рр.]3
50Проект церкви на козацьких могилах під м. Берестечко Волинської губ., складений архітектором Максимовим Володимиром Миколайовичем. Ч 2[1910-ті рр.]6
51Запрошення Імператорської археологічної комісії Леонтовичу В. Г. взяти участь в обговоренні заходів із захисту шиферних рельєфів на південній стіні Михайлівського Золотоверхого монастиря15 березня 1916 р.1
52Подяка Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Г. Шевченка Леонтовичу В. Г. за керівництво роботою зі складання плану гори Киселівка в м. Києві6 квітня 1933 р.1
53Запрошення Комітету в справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР Леонтовичу В. Г. взяти участь в нараді з питання аварійного стану архітектурних пам’яток в заповіднику “Києво-Печерська лавра”24 липня 1951 р.1
54Подяка редакції журналу “Известия АН СССР, ОТН” Леонтовичу В. Г. за надану допомогу у визначенні недостовірності опублікованого в журналі портрету Добротворського В. Ф.; фотокопія листа Комісії з історії техніки в редакцію журналу “Известия АН СССР, ОТН”3 червня 1953 р.2
55Листи співробітників Острозького краєзнавчого музею з подякою за передані документи, про виступ Леонтовича В. Г. в м. Острог зі спогадами про роботу над реставрацією замка князів Острозьких та з ін. питань1 липня 1953 р. –
14 лютого 1964 р.
9
56Запрошення Академії архітектури УРСР Леонтовичу В. Г. взяти учать у виставці, присвяченій 300-річчю возз’єднання України з Росією; акт прийому на тимчасове зберігання в Музей архітектури УРСР креслень, планів Леонтовича В. Г., поданих на виставку18 березня –
25 квітня 1954 р.
4
57Подяки Леонтовичу В. Г. від Іркутського, Кінгісеппського, Томського, Красноярського, Куйбишевського та ін. обласних краєзнавчих музеїв за надіслані в дар фотографії, листівки з історії та архітектури міст. Листи Леонтовича В.Г. до директора Кінгісеппського краєзнавчого музею про допомогу у розшуку могили дядька – Хохловського Івана Назаровича і до директора Новгородського краєзнавчого музею про пошук відомостей про інженера Трубникова та ін. питань12 травня 1954 р. –
5 січня 1963 р.
17
58Справа про заходи для збереження фресок Київського Софійського собору; фотокопії фресок; вирізки з газет “Вечірній Київ” № 245 за 16.10.1957 р., № 131 за 5.06.1958 р., № 97 за 24.04.1958 р. із замітками “Зберегти фрески”, “Про що розповіла фреска”11 вересня 1957 р. –
16 січня 1960 р.
16
59Листування з деканом юридичного факультету Київського університету ім. Т. Г. Шевченка щодо поданих Леонтовичем В. Г. відомостей про викладачів і студентів юридичного факультету університету св. Володимира за 1887–1888 рр., для написання історії факультету. Вирізка з газети “За радянські кадри” № 52 за 27.09.1958 р. Копії31 грудня 1957 р. –
24 лютого 1964 р.
18
60Подяка дирекції Київського будинку вчених Леонтовичу В. Г. за прочитані доповіді про архітектуру та інженерів м. Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст.19 березня 1960 р.1
61Подяки Білоруського державного історико-краєзнавчого музею Леонтовичу В. Г. за надіслані фотографії та відомості про випускників Мінської гімназії24 вересня 1960 р., 29 березня 1961 р.2
62Акт про передачу Леонтовичем В. Г. до Рукописного архіву Ленінградського відділення Інституту археології АН СРСР листів, фотографій та ін. документів, пов’язаних із діяльністю академіка архітектури Покришкіна П. П.2 жовтня 1961 р.1
63Подяка Державного центрального театрального музею ім. О. О. Бахрушина, м. Ленінград Леонтовичу В. Г. за передані документи про народного артиста СРСР Саксаганського П. К.21 квітня 1962 р.1
64Акт про передачу Леонтовичем В. Г. в дар до Державної публічної бібліотеки АН УРСР технічної та краєзнавчої літератури; подяка за отриманий дар1 червня, 23 серпня 1962 р.4
65Акт про передачу Леонтовичем В. Г. до сектора комплектування наукових фондів НДІТІАБ АА УРСР cтереонегативів пам’ятників архітектури м. Києва та Буковини, зроблених у 1913–1917 рр.; негативів та діапозитивів зовнішнього та внутрішнього вигляду Михайлівського Золотоверхого собору в 1936 р.листопад –
грудень 1962 р.
1
66Подяка Державного видавництва політичної літератури УРСР Леонтовичу В. Г. за відгук на путівник-довідник по м. Києву30 січня 1963 р.1
67Подяка Міської комісії любителів-києвознавців Леонтовичу В. Г. за передані 11 фотографій про будівництво Київського політехнічного інституту6 січня 1964 р.1
68Листування з кафедрою дослідження та проектування доріг Московського автомобільно-дорожнього інституту і видавництвом “Дориздат” про доповнення та уточнення фактів, наведених у збірнику “Г. Д. Дубелир, выдающийся теоретик и практик советского дорожного строительства”. Чернетка2, 12 грудня 1949 р.3
69Лист до викладача геодезії Ленінградського інженерно-будівельного інституту Виноградського Феодосія Миколайовича щодо роботи над книгою “Техническое нивелирование”. Чернетка10 листопада 1952 р.1
70Вітальна телеграма та лист до доцента Ленінградської військово-повітряної академії ім. О. Ф. Можайського Голікова Євгена Дмитровича (чернетка); на звороті лист Соловкіна Всеволода Олександровича до Леонтовича В. Г. від 24 квітня 1959 р.28 лютого 1958 р. –
31 березня 1962 р.
2
71Листи, телеграма до професора Дмитрієва Петра Івановича про дослідження причин пошкоджень та укріплення Житомирського кафедрального собору. Чернетки19 листопада 1911 р. –
21 лютого 1914 р.
24
72Лист до Дмитрієвої Ольги Георгіївни; квитанції про поштові відправлення в м. Ленінград Дмитрієвій О. Г. Чернетка13 лютого –
24 грудня 1947 р.
10
73Лист до асистента кафедри геодезії та картографії Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова Жукова Миколи Георгійовича25 травня 1954 р.2
74Телеграма до доцента Уральського педагогічного інституту Кондакова Інокентія Михайловича про оголошення Київським університетом ім. Т.Г. Шевченка конкурсу на посаду доцента кафедри геодезії. Чернетка25 червня 1954 р.1
75Листи до доцента Московського інженерно-будівельного інституту Колосова Бориса Олександровича. Чернетки17 червня 1953 р., [1955 р.]2
76Лист до доцента Ленінградського гідрометеорологічного інституту Кудрицького Дмитра Михайловича. Чернетка6 січня 1964 р.4
77Лист до викладача Київського інженерно-будівельного інституту Крумеліса Всеволода Андрійовича з привітанням у зв’язку з присвоєнням йому вченого звання – доцент. Чернетка14 листопада 1957 р.1
78Лист до доцента Московського інституту інженерів геодезії, аерозйомки та картографії Левчука Григорія Павловича з подякою за надіслану в дар книгу з геодезії10 березня 1959 р.1
79Листи до професора Новосибірського інституту інженерів залізничного транспорту Лютца Олександра Федоровича про підготовку рукопису Леонтовича В. Г. “Уход за геодезическими инструментами” до 4-го видання та з ін. питань. Чернетки28 липня 1958 р. –
12 грудня 1961 р.
7
80Листи до інженера Фролова Олександра Володимировича з відомостями про батька, Фролова Володимира Олександровича, художника-мозаїста. Чернетки24 квітня 1960 р., 22 лютого 1962 р.2
81Листи до професора Московського автомобільно-дорожнього інституту Шилова Петра Йосифовича із зауваженнями до його книги. Чернетки31 травня 1952 р., 19 березня 1953 р.14
82Лист до інженера шляхів сполучення Шульца Миколи Оскаровича24 вересня 1954 р.2
83Листи Аглаімова Сергія Петровича про пошуки місцезнаходження бібліотеки Колодєєва Івана Христофоровича, пояснення Леонтовича В. Г.6 травня –
4 червня 1963 р.
9
84Лист Артамонова Петра Петровича, автора книги “Юстирування та чистка оптичних пристроїв” з висловленням подяки за надіслану книгу “Уход за геодезическими инструментами”31 травня 1937 р.1
85Листи, телеграми професора Московського автомобільно-дорожнього інституту Бабкова Валерія Федоровича із запрошенням виступити в інституті із розповіддю про київський період діяльності Дубеліра Григорія Дмитровича24 грудня 1949 р. –
14 жовтня 1959 р.
4
86Лист професора Уральського політехнічного інституту ім. С. М. Кірова Бабикіна Костянтина Трохимовича з відомостями про свою біографію30 серпня 1957 р.2
87Листи, вітальна листівка архітектора Барановського Петра Дмитровича7 грудня 1957 р. –
3 листопада 1962 р.
8
88Листи, вітальні листівки завідувача кафедри геодезії Московського архітектурного інституту доцента Бобильова Георгія Захаровича6 листопада 1950 р. –
5 листопада 1963 р.
26
89Листи професора Близняка Євгена Варфоломійовича з висловленням подяки за надіслані праці. Некролог Близняка Є. В.18 травня 1929 р. –
6 грудня 1953 р.
7
90Листи, вітальні листівки к.т.н. Брайта Петра Йосифовича про написання ним книги про осідання, зрушення і деформації споруд; з пропозицією Леонтовичу В. Г. написати розділ про крени та ін. питання24 листопада 1959 р. –
24 квітня 1963 р.
18
91Листи редактора Головної редакції геологорозвідувальної та геодезичної літератури перекладача Булаєвського Миколи Федоровича про видання книг “Уход за геодезическими инструментами”, “Техническое нивелирование” та ін. питання8 квітня 1936 р. –
5 липня 1959 р.
23
92Листи старшого наукового співробітника Державного оптичного інституту, м. Ленінград Бураго Олексія Миколайовича з відгуком на книги “Уход за геодезическими инструментами” та “Техническое нивелирование”30 листопада 1950 р. –
2 травня 1963 р.
9
93Лист професора Київського автомобільно-дорожнього інституту Варвака Петра Марковича з відгуком на працю Леонтовича В. Г. про життя і творчість видатних київських вчених, архітекторів та інженерів15 квітня [1962 р.]1
94Листи завідуючого кафедрою геодезії Московського інженерно-будівельного інституту професора Введенського Василя Петровича з висловленням подяки за надіслану книгу “Уход за геодезическими инструментами”. Запрошення на святкування 60-річчя і 35-річчя педагогічної діяльності Введенського В.П.20 жовтня 1950 р. –
6 вересня 1959 р.
5
95Вітальна листівка професора геодезії Київського інженерно-будівельного інституту Відуєва Миколи Григоровича30 грудня 1962 р.1
96Листи викладача Ленінградського інженерно-будівельного інституту Виноградського Феодосія Миколайовича про захист своєї кандидатської дисертації6 листопада 1952 р. –
6 лютого 1956 р.
10
97Листи професора Московського інституту інженерів транспорту Висоцького Володимира Миколайовича з пропозицією Леонтовичу В. Г. написати розділ “Нівелювання” в підручнику з геодезії для транспортних вищих навчальних закладів. В листі від 16 січня 1940 р. повідомляється про затвердження ВАКом Леонтовича В. Г. у вченому званні – професор14 серпня 1938 р. –
6 червня 1940 р.
5
98Листи професора Полтавського інституту інженерів сільськогосподарського будівництва Вяхірєва Михайла Володимировича9 лютого 1947 р. –
25 грудня 1953 р.
12
99Лист директора Дніпропетровського залізничного училища Галицького В. С. про труднощі з продажем книги “Курс землемера”21 серпня 1929 р.2
100Листи, вітальні листівки професора Ленінградської військово-повітряної академії ім. О. Ф. Можайського Голікова Євгена Дмитровича23 серпня 1951 р. –
грудень 1963 р.
38
101Лист професора Московського інституту інженерів геодезії, аерозйомки та картографії Головіна Миколи Олександровича з висловленням подяки за надіслану книгу “Уход за геодезическими инструментами”9 грудня 1936 р.2
102Листи, вітальні листівки доцента Одеського інституту інженерів морського флоту Городецького Сергія Федоровича13 грудня 1953 р. –
1963 р.
17
103Лист доцента Одеського сільськогосподарського інституту Грушецького Олександра Васильовича з висловленням подяки за надіслану книгу “Уход за геодезическими инструментами”20 грудня 1953 р.1
104Лист доцента Московського інституту інженерів геодезії, аерозйомки та картографії Дензіна Петра Васильовича з висловленням подяки за надіслану книгу “Уход за геодезическими инструментами”20 жовтня 1950 р.1
105Листи начальника дослідницької групи управління “Черноморпроект” Денисенка Володимира Дем’яновича з висловленням подяки за надіслану книгу “Уход за геодезическими инструментами” та ін. питання20 жовтня 1950 р. –
26 червня 1959 р.
28
106Листи професора Ленінградського політехнічного інституту Дітца Отто Германовича з висловленням подяки за надіслані книги “Уход за геодезическими инструментами”, “Техническое нивелирование” та про перевидання власної книги “Геодезия для гидротехников”; фотографія Дітца О.Г.9 лютого 1939 р. –
1 жовтня 1957 р.
19
107Листи професора Інституту цивільних інженерів, м. Санкт-Петербург Дмитрієва Петра Івановича про дослідження пошкоджень Житомирського кафедрального собору та ін. питання26 листопада 1911 р. –
7 лютого 1914 р.
21
108Листи та телеграми дружини професора Дмитрієва П. І. – Ольги Георгіївни Дмитрієвої7 червня –
14 вересня 1947 р.
6
109Листи, вітальні листівки інженера Дмитрієва Федора Дмитровича з висловленням подяки за надіслану книгу “Техническое нивелирование” та відгуком на неї5 липня 1957 р. –
24 квітня 1963 р.
8
110Лист Дубеліра Григорія Дмитровича до Леонтовича В. Г. з висловленням подяки за надіслану книгу “Техническое нивелирование”. Оригінал і фотокопія8 червня 1939 р.3
111Листи асистента кафедри геодезії та картографії Московського державного університету ім. М. Ломоносова Жукова Миколи Георгійовича з відгуком на книгу “Уход за геодезическими инструментами”7 березня –
18 червня 1952 р.
3
112Лист доцента Московського автомобільно-дорожнього інституту Замахаєва Митрофана Семеновича з висловленням подяки за надіслану книгу “Техническое нивелирование”21 листопада 1958 р.2
113Листи студента Київського художнього інституту Калиниченка Анатолія16 квітня –
8 червня 1954 р.
4
114Лист кандидата біологічних наук Кекуха Олексія Митрофановича з відомостями про професора Вотчала Євгена Пилиповича та його сім’ю21 листопада 1963 р.1
115Вітальні листівки з Новим роком та святом 1 травня доцента Київського інженерно-будівельного інституту Кислого Івана Макаровича26 грудня 1962 р., 24 квітня 1963 р.2
116Листи, вітальні листівки доцента Московського інженерно-будівельного інституту Колосова Бориса Олексійовича17 жовтня 1950 р. –
6 листопада 1963 р.
17
117Листи та телеграма доцента Уральського педагогічного інституту Кондакова Інокентія Михайловича; фотографія Кондакова І. М.; до листа від 7 серпня 1953 р. додано лист Вяхірєва М. В. до Кондакова І. М.7 грудня 1950 р. –
16 липня 1957 р.
53
118Листи доньки доцента Уральського педагогічного інституту Кондакова Інокентія Михайловича Кондакової І. з повідомленням про хворобу та смерть батька. Фотографія могили Кондакова І.М. на цвинтарі в м. Алма-Ата28 червня 1958 р. –
17 січня 1960 р.
3
119Лист інженера Кищинського Олександра Семеновича з висловленням подяки за надіслану книгу29 травня 1929 р.1
120Листи та вітальні листівки доцента Дагестанського державного університету Коржака Федора Опанасовича з повідомленням про написання підручника “Основы начертательной геометрии” та ін. питання29 липня 19161 р. –
25 грудня 1963 р.
15
121Листи Коржицького Олексія Васильовича, автора “Практического руководства по уходу за геодезическими инструментами” з висловленням подяки за надіслану книгу “Уход за геодезическими инструментами”18 січня, 23 лютого 1937 р.2
122Лист завідуючого майстернею Раднаргоспу з ремонту інструментів Косенко Сергія Павловича з висловленням подяки за надіслану книгу “Уход за геодезическими инструментами”2 грудня 1953 р.1
123Листи, вітальна листівка з Новим роком доцента Київського інженерно-будівельного інституту Крумеліса Всеволода Андрійовича2 січня 1957 р. –
3 січня 1961 р.
5
124Листи, вітальні листівки доцента Ленінградського гідрометеорологічного інституту Кудрицького Дмитра Михайловича. з відгуком на книгу “Техническое нивелирование”22 грудня 1953 р. –
6 травня 1963 р.
18
125Вітальна листівка з Новим роком професора Новосибірського інженерно-будівельного інституту Кулешова Даніїла Азаровича до Леонтовича В. Г.січень 1963 р.1
126Лист доцента Уральського політехнічного інституту Лабзенка Вассіана Ілліча30 січня 1954 р.2
127Лист, вітальна листівка доцента Московського інституту інженерів геодезії, аерозйомки та картографії Левчука Григорія Павловича з відгуком на книгу “Нивелирование при инженерных работах”21 червня 1959 р. –
25 квітня 1963 р.
5
128Листи доцента Військово-повітряної академії ім. В.В. Куйбишева, м. Москва Литвинова Бориса Олексійовича з висловленням подяки за надіслану книгу “Нивелирование при инженерных работах”18 червня 1959 р. –
8 жовтня 1959 р.
3
129Листи, вітальні листівки професора Новосибірського інституту залізничного транспорту Лютца Олександра Федоровича23 травня 1947 р. –
7 жовтня 1963 р.
59
130Лист професора Ленінградського інституту інженерів водного транспорту Ляхницького Валер’яна Євгеновича з виcловленням подяки за надіслану книгу “Уход за геодезическими инструментами”22 грудня 1953 р.1
131Листи інженера Мальованого Володимира Васильовича з відгуком на книгу “Нивелирование при инженерных работах”18 травня 1957 р. –
12 липня 1959 р.
4
132Листи доцента Орєхо-Зуєвського педагогічного інституту Марінбаха Олександра Борисовича10 липня –
16 вересня 1951 р.
2
133Лист наукового співробітника Академії будівництва та архітектури УРСР Марченка Сергія Никифоровича про видання “Геодезвидатом” праці Леонтовича В. Г. “Нивелирование при инженерных работах”16 грудня 1959 р.1
134Листи доцента Одеського інженерно-будівельного інституту Медвецького Євгена Миколайовича з проханням надати допомогу в розробці теми дисертації про спостереження за деформаціями споруд19 листопада 1952 р., 12 березня 1954 р.3
135Листи директора Житомирського обласного музею Мєсяца Василя Олександровича до Леонтовича В. Г. з висловленням подяки за надані матеріали про Кутузова М. І.30 вересня, 16 листопада 1956 р.3
136Листи, вітальні листівки доцента Московського інституту інженерів геодезії, аерозйомки та картографії Модринського Миколи Івановича16 липня 1961 р. –
21 січня 1964 р.
14
137Листи члена-кореспондента АН СРСР Обручева Сергія Володимировича з повідомленням про видання 1 тому “Справочника путешественника и краеведа” та роботу над 2 томом та ін. питання3 серпня 1950 р. –
24 жовтня 1954 р.
15
138Лист головного інженера Центрального управління капітального аеродромного будівництва ВПС СРСР Овручського6 липня 1950 р.1
139Листи професора Донецького індустріального інституту Оглобліна Дмитра Миколайовича з висловленням подяки за надіслані книги “Уход за геодезическими инструментами”, “Нивелирование при инженерных работах” та про власну книгу “Тахиометрические таблицы”5 травня 1951 р. –
23 червня 1959 р.
4
140Листи професора Московської сільськогосподарської академії ім. К. А.Тімірязєва Орлова Павла Михайловича з висловлення подяки за надіслані книги8 грудня 1938 р. –
22 червня 1959 р.
8
141Листи президента АН УРСР Патона Бориса Євгеновича з висловленням подяки за вітання з обранням президентом АН УРСР; з пропозицією Леонтовичу В. Г. виступити перед співробітниками Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона зі спогадами про Євгена Оскаровича; на звороті листа від 1 січня 1959 р. листа – відповіді Леонтовича В. Г.11 січня 1958 р. –
березень 1962 р.
3
142Листи професора Харківського сільськогосподарського інституту Петренка Якима Івановича з висловленням подяки за надіслані книги “Уход за геодезическими инструментами” та “Нивелирование при инженерных работах”21 жовтня 1950 р., 24 серпня 1959 р.2
143Листи, вітальні листівки професора Куйбишевського інженерно-будівельного інституту Петрова Івана Федоровича з висловленням подяки за надіслані книги “Уход за геодезическими инструментами”, “Техническое нивелирование”20 листопада 1939 р. –
27 квітня 1963 р.
15
144Лист викладача геодезії Київського інженерно-будівельного інституту Пилинського Костянтина Івановича з висловленням подяки за надіслану книгу “Уход за геодезическими инструментами”10 січня 1951 р.1
145Листи доцента Московського інженерно-будівельного інституту Платона Всеволода Михайловича25 жовтня 1950 р., 7 листопада 1953 р.4
146Листи інженера Пушешнікової Тетяни Володимирівни з висловленням подяки за надіслану книгу “Уход за геодезическими инструментами”6 листопада 1936 р., 29 грудня 1953 р.3
147Лист інженера Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Ральського Юрія Володимировича з висловленням подяки за вітання у зв’язку з присвоєнням йому Ленінської премії5 травня 1958 р.1
148Вітальна листівка зі святом 1 травня доцента Київського інженерно-будівельного інституту Ракітова Даніїла Івановича27 квітня 1963 р.1
149Листи доцента Донецького індустріального інституту Рейзенкинда Йосифа Яковича з висловленням подяки за надіслані книги з геодезії26 вересня 1952 р. –
30 липня 1959 р.
3
150Листи, вітальні листівки старшого інженера Львівського філіалу “Укрпроектдора” Савранського Володимира Пилиповича28 жовтня 1950 р. –
21 вересня 1959 р.
18
151Листи співробітника газети “Советская Белоруссия” Садовського Юхима Ілліча про труднощі з опублікуванням статті Леонтовича В. Г. про учасника революційних подій 1905 р. в Мінську Ентіса Адама5 липня 1960 р., 19 січня 1963 р.2
152Лист інженера Сербула Андрія Васильовича з висловленням подяки за надіслану книгу “Уход за геодезическими инструментами”6 травня 1937 р.2
153Листи викладача Московського автомобільно-дорожнього інституту Симоніна Сергія Івановича з відгуком на книгу “Нивелирование при инженерных работах” та ін. питання; на зворотах листів від 17 липня і 7 вересня 1959 р. чернетки листів – відповідей Леонтовича В. Г.7 липня 1958 р. –
2 квітня 1960 р.
6
154Лист інженера Симонова Віталія Михайловича з висловленням подяки за надіслану книгу “Техническое нивелирование”24 серпня 1961 р.1
155Лист професора Луганського сільськогосподарського інституту Скорохода Всеволода Григоровича25 жовтня 1958 р.1
156Листи професора Московського інституту інженерів залізничного транспорту Смирнова Костянтина Миколайовича з висловленням подяки за надіслані книги “Уход за геодезическими инструментами” та “Нивелирование при инженерных работах”14 жовтня 1950 р. –
29 серпня 1959 р.
3
157Лист асистента кафедри геодезії Московського інженерно-будівельного інституту Солнцева Івана Олександровича з висловленням подяки за надіслану книгу “Уход за геодезическими инструментами”16 жовтня 1950 р.1
158Листи, вітальні листівки інженера Соловкіна Всеволода Олександровича з висловленням подяки за надіслані книги “Літня геодезична практика”, “Техническое нивелирование” та ін. питань24 червня 1929 р. –
1 травня (1963 р.)
8
159Лист професора Московського інституту інженерів геодезії, аерозйомки та картографії Соловйова Михайла Дмитровича з висловленням подяки за надіслану книгу “Техническое нивелирование”6 червня 1939 р.1
160Листи професора Вищого військово-морського інженерно-будівельного училища, м. Ленінград Степанова Миколи Миколайовича27 жовтня 1962 р. –
23 грудня 1963 р.
4
161Листівки та лист архітектора Тихомирова Миколи Яковича до Леонтовича В. Г.29 грудня 1962 р. –
29 серпня 1963 р.
4
162Листи, вітальні листівки професора Київського автомобільно-дорожнього інституту Товстолєса Миколи Ілліча з висловленням подяки за надіслану книгу “Уход за геодезическими инструментами” та з відгуком на неї12 червня 1939 р. –
5 жовтня 1963 р.
12
163Листи гірського інженера-маркшейдера Тюпкіна С. М. з висловленням подяки за надіслану книгу “Уход за геодезическими инструментами” та ін. питань3 вересня 1957 р. –
14 липня 1959 р.
5
164Лист професора Московської військо-повітряної академії ім. М. Є. Жуковського Уманського Олександра Азаровича10 лютого 1955 р.2
165Листи, вітальні листівки Фролова Олександра Володимировича про збір відомостей про роботу батька, художника-мозаїста Фролова Володимира Олександровича, над реставрацією, укріпленням давніх мозаїк в храмах Києва та ін.; подано біографічні відомості про себе та співробітників батька7 березня 1960 р. –
8 січня 1964 р.
40
166Лист професора Київського інженерно-будівельного інституту Хаустова Павла Прокоповича з висловленням подяки за надіслану книгу “Літня геодезична практика”24 травня 1929 р.1
167Лист професора Сибірського інституту сільського господарства, м. Омськ Ходоровича Павла Олексійовича з висловленням подяки за надіслану книгу “Літня геодезична практика”28 травня 1929 р.1
168Лист та вітальні листівки професора Московського інституту інженерів залізничного транспорту Хренова Леоніда Сергійовича30 листопада 1962 р. –
28 грудня 1963 р.
4
169Листи професора Московського інституту інженерів геодезії, аерозйомки та картографії Чеботарьова Олександра Степановича з висловленням подяки за надіслану книгу “Уход за геодезическими инструментами” та ін. питання11 жовтня 1950 р. –
17 серпня 1958 р.
4
170Лист доцента Київського інженерно-будівельного інституту Черневського В.12 листопада 1952 р.1
171Лист та вітальні листівки інженера Циганкова Петра Олексійовича19 листопада 1961 р. –
29 квітня 1963 р.
10
172Лист, вітальні листівки професора Московського автомобільно-дорожнього інституту Шилова Петра Йосиповича22 жовтня 1950 р. –
27 грудня 1963 р.
20
173Листи, вітальні листівки головного маркшейдера “Грузгидроэнергостроя” Шульца Михайла Оскаровича24 жовтня 1950 р. –
8 січня 1964 р.
23
174Лист, вітальні листівки наукового співробітника Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування Ясієвича Володимира Євгеновича25 грудня 1962 р. –
30 квітня 1963 р.
4
175Запрошення Леонтовичу В. Г. взяти участь в зустрічах випускників архітектурного факультету Київського інженерно-будівельного інституту 1936 та 1951 рр.7–13 грудня 1961 р.2
176Вітання Леонтовичу В. Г. з Новим роком від Райсозабеза та Ради пенсіонерів Залізничного району м. Києва1 січня 1963 р.1
177Вітальна листівка Леонтовичу В. Г. з Новим роком від викладачів та студентів Київського інженерно-будівельного інституту27 грудня 1963 р.1
178Листи Хохловського Івана Назаровича (дядька Леонтовича В. Г.) до матері – Хохловської Олександри Петрівни (бабусі Леонтовича В. Г.) та до сестри – Наталі Назарівни Павловської (тітки Леонтовича В. Г.). Згадується “Маша” – молодша сестра Хохловського І. Н. (Марія Назарівна Леонтович – мати Леонтовича В. Г.)11 листопада 1892 р. –
17 січня 1893 р.
8
179Автореферат дисертації аспіранта Одеського інституту інженерів морського флоту Городецького С. Ф. “Стереофотограмметрическая съемка волн в портовых акваториях”, представленої на здобуття наукового ступеня к.т.н., надісланий Леонтовичу В. Г. для рецензії. Типографський примірник13 грудня 1953 р.15
180Стаття доцента Донецького індустріального інституту Рейзенкінда Йосифа Яковича “Некоторые схемы счетно-решающих приборов фрикционного действия для формул, применяемых в геодезии и маркшердерском деле”, надіслана Леонтовичу В. Г. для рецензії. Машинопис, креслення12 січня 1955 р.32
181Фотокопії сторінок журналу “Русская старина”, С-Петербург, 1870 р., з листами Голєнищева-Кутузова Михайла Іларіоновича до дружини Катерини Іллівни за 12 грудня 1790 р. – 4 листопада 1804 р.б/д10
182Зображення могили та пам’ятника М.І. Кутузову в містах Бунцлау, Петербурзі та Калінінграді. Фотокопіїб/д2
183Генеологічна таблиця Голєнищева-Кутузова Михайла Іларіоновича. Фотокопія. 2 прим. Схематичний план дороги між містечками Райгородок – Горошки (Хорошів) Житомирської обл.б/д3
184Вирізки з газет “Листок “ИЗУЛа”, м. Москва листопад 1921 р., “За автомобильнодорожные кадры”, м. Москва, 6 листопада 1959 р., [“Вечірній Київ”] зі статтями: “Задачи ИЗУЛа”, “Наследие” та “Археологічні розкопи в Києві”листопад 1921 р., 6 листопада 1959 р.3
185Корінці бібліотечних заявок та примітки Леонтовича В. Г.1950–1953 рр.19
186Фотографія Леонтовича В.Г.8 грудня 1963 р.1
187Вітальний адрес від колективу співробітників Київського державного художнього інституту Леонтовичу В. Г. у зв’язку з 80-річчям від дня народження та 50-річчям наукової й педагогічної діяльності25 липня 1961 р.4
188Листування Леонтовича В. Г. з редакціями журналів “Вестник высшей школы” та “Геодезия и картография” про публікацію його статей “О преподавании геодезии в инженерно-строительных институтах”, “О постановке преподавания в ВУЗах” та “О постановке преподавания геодезии в инженерно-строительных институтах”. Типографський примірник статті, машинопис з авторськими правками, чернетка13 квітня 1961 р. –
31 травня 1962 р.
11
189Вирізка з газети “Вечірній Київ” за 25.07.1962 р. зі статтею Леонтовича В. Г. “Світильник знань”25 липня 1962 р.1
190Лист Леонтовича В. Г. до редакції газети “Вечірній Київ” про публікацію його замітки “Зберегти унікальні фрески ХІ ст.”. Рукопис, замітки15, 16 грудня 1964 р.2
191Лист Леонтовича В. Г. до редакції газети “Вечірній Київ” про публікацію його статей “Звіринецькі печери” та “Софійська печера”. Чернетки21, 22 грудня 1964 р.10
192Відгуки професора геодезії Кабардино-Балкарського державного університету Некрасова Ф. Г., доцента Ростовського-на-Дону інженерно-будівельного інституту Дяченка Леоніда Федоровича, головного маркшейдера будівництва Братської ГЕС Зенцова А. С. та інших про статтю Леонтовича В. Г. “О постановке преподавания геодезии в инженерно-строительных институтах”17 травня –
14 червня 1961 р.
20
193Відгук Леонтовича В. Г. на автореферат дисертації інженера Костянтинова Ю. М. “Исследования условий движения воды на водопадном участке перепада”, представленої на здобуття наукового ступеня к.т.н.21 травня 1964 р.2
194Запрошення Леонтовичу В. Г. взяти участь в обговоренні та захисті дипломних проектів випускників Київського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю “Інженерна геодезія”, на засіданнях вченої ради інституту та Об’єднаної ради по присвоєнню вчених звань зі спеціальності “Геодезія”16 червня 1964 р. –
17 червня 1966 р.
24
195Акт про передачу Леонтовичем В. Г. Київському державному історичному музею фотографій вулиць та архітектурних пам’яток м. Києва14 лютого 1964 р.1
196Подяки Полтавського, Тернопільського та Рівненького обласних краєзнавчих музеїв Леонтовичу В. Г. за передані в дар фотографії з історії та архітектури міст11 листопада 1964 р. –
19 квітня 1965 р.
4
197Листи Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування та редакції Української радянської енциклопедії до Леонтовича В. Г. з проханням повідомити біографічні дані про архітектора Гришпуна Л. О., діячів науки і техніки: Жарського О. В., Дементьєва К. Г. та П’ятницького М. К.4 вересня 1964 р., 22 березня 1965 р.2
198Листування Інституту історії АН БРСР з Леонтовичем В. Г. щодо спогадів про учасника революційних подій 1905 р. в Мінську Ентиса Адама. Спогади Леонтовича В. Г. про Ентиса А. Чернетка28 лютого –
16 квітня 1965 р.
4
199Список літератури, переданої Леонтовичем В. Г. до Центральної наукової бібліотеки АН УРСР7 липня 1966 р. 5
200Акт про передачу Леонтовичем В. Г. до Київського державного історичного музею фотографій дерев’яних церков та дзвіниць Волинської губ. Дублікат опису переданих фотографій. 21 вересня 1965 р.29
201Лист до професора Московського інституту інженерів геодезії, аерозйомки та картографії Модринського Миколи Івановича. Чернетка2 квітня 1966 р.1
202Лист до президента Академії наук УРСР академіка Патона Бориса Євгеновича з викладом зауважень та додаткових даних до книги “Є. О. Патон. Спогади”, Держлітвидав, 1955 р. Копія, чернетка5 квітня 1964 р.18
203Вітальна листівка жінкам – працівницям Центрального державного історичного архіву УРСР у м. Києві зі святом 8 березня8 березня 1965 р.1
204Вітальні листівки професора Московського архітектурного інституту Бобильова Георгія Захаровича1 січня 1964 р., 26 грудня 1965 р.5
205Вітальні листівки к.т.н. Брайта Петра Йосифовича26 грудня 1963 р., 27 квітня 1966 р.7
206Лист професора Київського автомобільно-дорожнього інституту Варвака Петра Марковича28 грудня1
207Вітальні листівки інженера Васильєвої Л. з Новим роком та висловленням подяки за відгук на її статтю “Поворинские новинки”3 листопада, 27 грудня 1963 р.2
208Вітальні листівки і лист доцента Київського інженерно-будівельного інституту Верьовичева Володимира Васильовича з повідомленням про засідання Об’єднаної ради з присудження наукових ступенів зі спеціальності “Геодезія”29 квітня 1964 р., 28 квітня 1966 р.7
209Листи від інженера Словачевського Сергія Васильовича і його дружини Вотчал Віри Євгенівни1 вересня 1964 р.2
210Листи Гавриш Євдокії Матвіївни, вдови доцента Ростовського-на-Дону інженерно-будівельного інституту Дяченка Леоніда Федоровича26 червня 1965 р. –
11 травня 1966 р.
5
211Лист Голдіна Георгія Костянтиновича про роботу над “Воспоминаниями”7 липня 1965 р.1
212Листи і вітальні листівки професора Ленінградської військово-повітряної академії ім. О. Ф. Можайського Голікова Євгена Дмитровича27 листопада 1963 р., квітень 1966 р.10
213Лист і вітальні листівки доцента Одеського інституту інженерів морського флоту Городецького Сергія Федоровича6 листопада 1964 р. –
1 травня 1965 р.
3
214Лист і вітальні листівки спеціаліста з облицювальних робіт Длоуша Вацлава Йосифовича3 листопада 1963 р., 30 квітня 1966 р.8
215Листи і вітальні листівки інженера-геодезиста Дмитрієва Федора Дмитровича з висловленням подяки за книги та консультації з інженерної геодезії. Фотографія Дмитрієва Ф. Д.21 липня 1963 р. –
4 серпня 1966 р.
30
217Вітальні листівки професора Єфимовича А. І.29 грудня 1963 р., 27 квітня 1966 р.8
218Вітальні листівки Жукова Н. Г.3 січня, 30 квітня 1966 р.3
219Лист заступника редактора відділу шкіл та вузів газети “Известия” Іванової Є. про відмову надрукувати в газеті його статтю “О постановке преподавания геодезии в инженерно-строительных институтах”28 червня 1961 р.1
220Листи Івашкевич (Коломацької) Євгенії Іллівни1, 9 січня 1966 р.2
221Лист кандидата біологічних наук Кекуха Олексія Митрофановича про роботу над 2 томом “Из истории Киевского политехнического института”23 липня 1964 р.1
222Лист архітектора Кілессо Сергія Костянтиновича про надсилання в дар своєї книги “Канів”. На звороті чернетка листа – відповіді Леонтовича В. Г.3, 5 квітня 1964 р.2
223Вітальні листівки доцента Київського інженерно-будівельного інституту Кислого Івана Макаровича28 грудня 1961 р. –
30 квітня 1966 р.
5
224Листи та вітальні листівки доцента Московського інженерно-будівельного інституту Колосова Бориса Олексійовича19 квітня 1961 р. –
27 квітня 1966 р.
16
225Листи та вітальні листівки доцента Дагестанського університету Коржака Федора Опанасовича з повідомленням про написання ним книги “Центральное проектирование подвижного пучка лучей в фотограмметрии” та ін. питання7 червня 1961 р. –
27 липня 1966 р.
35
226Вітальні листівки доцента Київського інженерно-будівельного інституту Крумеліса Всеволода Андрійовича4 листопада 1963 р. –
7 травня 1966 р.
6
227Листи та вітальні листівки доцента Ленінградського гідрометеорологічного інституту Кудрицького Дмитра Михайловича9 листопада 1963 р. –
27 липня 1966 р.
56
228Лист професора Тамбовського педагогічного інституту Кудрявцева Павла Степановича29 травня 1961 р.1
229Листи та вітальні листівки інженера-будівельника Кузнецького В. В.[квітень 1956 р.] –
16 листопада 1965 р.
9
230Лист та вітальні листівки доцента Московського інституту інженерів геодезії, аерозйомки та картографії Левчука Григорія Павловича28 квітня 1961 р., –
3 травня 1966 р.
6
231Вітальна листівка зі святом 1 травня Лівшиця М. Н.28 квітня 1966 р.1
232Листи наукового співробітника Інституту археології АН УРСР в м. Києві Лінки Надії Володимирівни про статті Леонтовича В. Г. “Звіренецькі печери” та “Софійська печера”22 грудня 1964 р., 17 січня 1965 р.6
233Вітальні листівки професора Військово-повітряної академії ім. В. В. Куйбишева, м. Москва Литвинова Бориса Олексійовича 29 квітня, 28 грудня 1964 р.3
234Листи та вітальні листівки професора Новосибірського інституту інженерів залізничного транспорту Лютца Олександра Федоровича. До листа від 14 листопада 1965 р. додано вирізку з журналу “Геодезия и аэрофотосъемка”, випуск № 2, 1965 р. зі статтею Лютца Л. Ф. “Первый международный симпозиум по инженерной геодезии”21 січня 1964 р. –
квітень 1966 р.
15
235Листи та вітальні листівки професора Московського інституту інженерів геодезії, аерозйомки та картографії Модринського Миколи Івановича27 квітня 1961 р. –
27 серпня 1966 р.
44
236Лист художника, старшого наукового співробітника Науково-дослідного інституту при Держбуді СРСР Мусієнка Пантелеймона Никифоровича30 липня 1966 р.1
237Вітальна листівка з Новим роком інженера-геодезиста Настенко Я. Н.30 грудня 1962 р.1
238Лист письменника Некрасова Віктора Платоновича щодо статті Леонтовича В. Г. про архітектора Городецького В. В.17 квітня 1961 р.1
239Вітальна листівка зі святом 1 травня інженера-будівельника Нікітіна М. Т.23 квітня 1965 р.1
240Вітальна листівка зі святом 1 травня Овдієнко Віри Олександрівни, дочки Жуковського О. – помічника Леонтовича В. Г. в роботі над реставрацією Острозького замку29 квітня 1965 р.1
241Вітальні листівки колективу співробітників Острозького державного краєзнавчого музею1 січня 1964 р. –
7 листопада 1965 р.
3
242Листи методиста Луцького обласного будинку народної творчості Ошуркевича Олексія Федоровича з проханням надіслати матеріали про архітектуру музею-заповідника “Козацькі могили” під м. Берестечко Волинської губ.26 липня, 9 серпня 1966 р.3
243Новорічне вітання члена-кореспондента АН УРСР Підоплічка Івана Григоровича до Леонтовича В. Г. з висловленням подяки за привітання його з 60-річчям29 грудня 1965 р.1
244Вітальна листівка з днем 8 березня наукового співробітника Чернігівського історичного музею Повод Олександри Денисівни дружині Леонтовича В. Г. – Ніні Федорівні Леонтович6 березня 1966 р.1
245Вітальні листівки і лист доцента Київського інженерно-будівельного інституту Подрезана Володимира Вікторовича30 грудня 1961 р. –
1 травня 1966 р.
6
246Вітальні листівки і листи інженера Науково-дослідного інституту будівельного виробництва Держбуду УРСР Покрасса Л. І.27 грудня 1962 р. –
26 квітня 1966 р.
14
247Листи президента Академії наук УРСР академіка Патона Бориса Євгеновича з висловленням подяки за доповнення та уточнення фактів, наведених у спогадах Патона Є. О. та в книзі А. Чеканова “Евгений Оскарович Патон”4 березня, 18 вересня 1964 р.3
248Вітальні листівки і лист співробітника Острозького краєзнавчого музею Равчука Т. про організаційні зміни в роботі музею1 січня 1962 р. –
27 липня 1966 р.
6
249Листи і вітальні листівки доцента Київського інженерно-будівельного інституту Ракітова Даніїла Івановича29 січня 1963 р. –
8 листопада 1965 р.
11
250Лист співробітника редакції газети “Советская Белоруссия” Садовського Юхима Ілліча з висловленням подяки за фотографію Соборної площі в [Мінську]; вирізки з газети “Советская Белоруссия” з фотографією Садовського Ю. І. та його статтею “9999 номеров назад”; пам’ятна листівка, присвячена виходу десятитисячного номера газети6 липня 1964 р.3
251Лист викладача геодезії політехнічного інституту в м. Комсомольськ на Амурі Саяніна Г. І. із зауваженнями на статтю Леонтовича В. Г. “О постановке преподавания геодезии в инженерно-строительных институтах”19 травня 1961 р.1
252Лист інженера-топографа Симоновича Віталія Миколайовича із зауваженнями на статтю Леонтовича В. Г. “О постановке преподавания геодезии в инженерно-строительных институтах”[1961 р.]3
253Листи і листівка професора Вищого військово-морського інженерно-будівельного училища, м. Ленінград Степанова Миколи Миколайовича20 квітня 1964 р. –
30 вересня 1965 р.
4
254Лист заступника начальника навчально-методичного управління Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР Тація Григорія Михайловича про внесення в навчальні плани пропозицій Леонтовича В. Г. щодо покращення навчального процесу у вищій школі23 травня 1961 р.1
255Листи архітектора Тихомирова Миколи Яковича5 березня, 23 липня 1964 р.3
256Вітальні листівки інженера-геодезиста Товстенка Д.Д.30 грудня 1962 р. –
30 квітня 1966 р.
11
257Листи наукового співробітника Острозького краєзнавчого музею Фрідріха Олексія Петровича про історію музею, архітектурні особливості та підземні ходи Острозького замку20 травня –
22 серпня 1965 р.
9
258Вітальні листівки та листи Фролова Олександра Володимировича про результати пошуку і публікацію відомостей про батька – художника-мозаїста Фролова Володимира Олександровича29 грудня 1963 р –
5 травня 1966 р.
11
259Вітальні листівки та лист доцента Київського автомобільно-дорожнього інституту Хавкіна Климентія Ароновича з висловленням подяки за надіслану книгу М. Поповського “Судьба доктора Хавкина”30 грудня 1965 р. –
29 квітня 1966 р.
4
260Вітальні листівки професора Московського інституту інженерів залізничного транспорту Хренова Леоніда Сергійовича28 квітня 1964 р. –
28 квітня 1966 р.
5
261Листи і вітальні листівки інженера Циганкова Петра Олексійовича6 листопада 1963 р. –
29 квітня 1966 р.
10
262Вітальні листівки з Новим роком та святом 1 травня Черного Миколи Пимоновича31 грудня 1965 р., 27 квітня 1966 р.2
263Лист наукового співробітника Історичного музею м. Києва Чубарової М. М.24 червня 1965 р.1
264Листи і вітальні листівки професора Московського автомобільно-дорожнього інституту Шилова Петра Йосиповича з висловленням подяки за надіслану статтю Леонтовича В. Г. “О постановке преподавания геодезии в инженерно-строительных институтах”25 травня 1961 р. –
27 квітня 1966 р.
6
265Листи і вітальні листівки головного маркшейдера “Грузгидроэнергостроя” Шульца Миколи Оскаровича та його дружини Ольги Георгіївни9 липня 1961 р. –
28 квітня 1966 р.
16
266Анотація до книги інженера Коськова Б. І. “Городская полигонометрия”, представленої на здобуття наукового ступеня к.т.н. та надіслана Леонтовичу В. Г. ректором Київського інженерно-будівельного інституту Вєтровим Юрієм Олександровичем для ознайомленняжовтень 1964 р.5
267Схема будівництва підземного пішохідного переходу на Бессарабській площі, надіслана Леонтовичу В. Г. Спеціалізованим експлуатаційним управлінням дорожнього господарства м. Києва для ознайомлення25 листопада 1964 р.2
268Доповідь доцента Київського інженерно-будівельного інституту Крумеліса Всеволода Андрійовича про свою працю “Некоторые вопросы теории и практики инженерно-геодезических изысканий”, представлену на здобуття наукового ступеня к.т.н. та надіслану Леонтовичу В.Г. для відгуку26 травня 1965 р.80
269Вирізки з газет “Известия”, “Вечірній Київ” та інших часописів зі статтями про методи викладання та виховання молодих спеціалістів25 травня 1961 р. –
9 лютого 1966 р.
19
270Запрошення Київського інженерно-будівельного інституту Леонтовичу В. Г. взяти участь у святкових вечорах та ювілеях1961, 1964 рр.3
271Фотографія учасників методичної наради завідуючих кафедр інженерно-будівельних, транспортних та політехнічних навчальних закладів СРСР, яка відбувалась 15–20 жовтня 1962 р. в Київському інженерно-будівельному інституті20 жовтня 1962 р.1