Номер фонду 1948
Назва фонду Слобідсько-Українська (Харківська) палата кримінального суду, м. Харків
Номер і назва опису 1
Крайні дати 1797–1841
Кількість справ 35
Номер справи Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
1Журнал вхідних документів8 січня –
  31 грудня 1802 р.
230
2Протокол засідання Палати у справі за обвинуваченням відставного канцеляриста Вербицького І. у відлучці з місця служби у м. Харків за фальшивим відпускним білетом, а також намовлянні кріпаків протоєрея Іваницького до непослуху[грудень] 1804 р.13
3Рапорти городових магістратів Слобідсько-Української губ. про кількість колодників, утримуваних у магістратських в’язницях31 грудня 1807 р. –
7 січня 1808 р.
4
4Відомості Палати про кількість вирішених і невирішених справ колодників1 травня –
1 вересня 1812 р.
116
5Укази Сенату2 січня –
27 листопада 1817 р.
522
6Указ Сенату у справі про оскарження поміщицею [Орловської] губ. Костомаровою дійсності шлюбу її брата, прапорщика Чефанова В. з [поміщицею] Бейман М.17 листопада 1797 р.2
7Прибутково-видаткова книга Палати29 січня –
22 грудня 1825 р.
31
8Книга запису грошових виплат, внесених приватними особами за послуги Палати20 січня –
10 грудня 1825 р.
20
9Книга запису витрат паперу14 серпня –
8 грудня 1825 р.
10
10Книга запису грошових сум, що надійшли з Харківського повітового казначейства для виплати жалування службовцям і на інші видатки Палати20 січня –
19 грудня 1825 р.
7
11Книга реєстрації справ, які було повернено для виконання у Палату після розгляду [харківським] цивільним губернатором26 січня –
1 листопада 1827 р.
43
12Справа про обвинувачення губернського секретаря Земборського М. та колезького секретаря Краснокутського В. у службових зловживаннях24 вересня –
24 грудня 1828 р.
12
13Листування Палати та повітових стряпчих зі слобідсько-українським губернським прокурором щодо вирішення справ про неприродну смерть, бійки, крадіжки, описання маєтків, незаконне вирубання лісів, протиправні дії чиновників, підроблення документів тощо14 квітня 1832 р. –
29 серпня 1834 р.
74
14Укази Палати розходчику Філевському М. про стягнення казенних зборів з осіб, що подавали апеляції на рішення13 січня –
30 листопада 1834 р.
69
15Листування з місцевими судовими та поліцейськими установами Слобідсько-Української губ. про виплати різними особами державного мита за судові послуги2 червня –
27 листопада 1834 р.
8
16Листи та розпорядження Слобідсько-Укранської казенної палати, слобідсько-українського губернського прокурора, слобідсько-українського цивільного губернатора щодо порядку та контролю витрат Палатою казенних грошей30 січня –
13 червня 1834 р.
11
17Пояснення дружини титулярного радника Будянської П. щодо обвинувачення її поміщицею Крижановською К. в образі20 серпня 1835 р.2
18Повідомлення Харківського губернського правління про порядок ведення діловодства, стягнення державного мита, витрат казенних грошей та ін.17 січня 1838 р. –
31 грудня 1840 р.
238
19Прибутково-видаткова книга Палати18 січня –
23 грудня 1827 р.
33
20Розпорядження Палати розходчику Філевському М. та його рапорти про використання казенних грошей7 грудня 1834 р. –
7 грудня 1835 р.
188
21Укази Палати розходчику Філевському М. стосовно витрат гербового паперу5 лютого –
12 листопада 1835 р.
22
22Генеральний звіт Палати про прибутки та видатки за 1834 р.12 березня –
13 грудня 1835 р.
20
23Справа за обвинуваченням провінційного [секретаря] Охтирського городового магістрату Сомкова Н. у наданні підробних документів міщанину м. Бєльов Тульської губ. Скапіну А.12 – 28 січня 1797 р.14
24Указ Палати розходчику Рибалкіну Г. про порядок обліку грошей, що надійшли у Палату в зв’язку з веденням справи про зловживання губернського секретаря Смоленського М.31 грудня 1841 р.1
25Укази Палати розходчику Рибалкіну Г. про виплату жалування чиновникам Палати та розподіл казенних грошей31 липня –
грудень 1841 р.
12
26Укази Палати розходчику Рибалкіну Г. та його рапорти про витрати гербового паперу22 вересня –
23 грудня 1841 р.
6
27Реєстр невирішених справ Палати13 серпня 1806 р. –
19 грудня 1808 р.
560
28Справа за обвинуваченням сина купця м. Харків Маковкіна О. у побитті та завданні образ сину купця м. Харків Щербакова О.22 вересеня –
4 грудня 1805 р.
10
28 аСправа за обвинуваченням губернського секретаря Вишетравського П. у побитті та зґвалтуванні міщанки Стрєльникової М. а також привласненні грошей, належних їй та її матері, Стрєльниковій Ф.21 березня 1805 р. –
16 квітня 1808 р.
7
29Недіючий опис, складений у 1950 р.2
30Опис справ повітових судів Слобідсько-Української губ. за 1720 -1800 рр., складені для передачі документів до московського архіву Міністерства юстициії1867 р.176
31Опис справ повітових судів Слобідсько-Української губ. за 1704 -1800 рр., складені для передачі документів до московського архіву Міністерства юстициії1867 р.215
32Описи справ повітових судів Слобідсько-Української губ за 1702-1798 рр., складені для передачі документів до московського архіву Міністерства юстициії1867 р.219
33Справа про розслідування зловживань городничого м. Куп’янськ Плотникова Б.3 липня 1797 р. –
5 вересня 1804 р.
1001
34Недіючий опис, складений у 1967 р.5