Номер фонду 1957
Назва фонду Чернігівський губернський прокурор, м. Чернігів
Номер і назва опису 1
Крайні дати 1782–1833
Кількість справ 536
Номер справи Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
1Рапорт стряпчого Зіньківського пов. Лишина М. про порушення Зіньківськими повітовим нижнім та земським судами порядку розгляду справ15 грудня 1782 р. –
20 січня 1783 р.
4
2Рапорт стряпчого Лохвицького пов. Шостопала І. у справі про обвинувачення [сеймовим] товаришем Щіпкою Я. сотника Чорнухинської сот. Шостака Г. у розбої28 листопада –
13 грудня 1782 р.
8
3Справа про визначення порядку ведення судових процесів різночинців, значкових товаришів та сотенної старшини24 жовтня –
18 грудня 1782 р.
8
4Справа про доручення виконання обов’язків стряпчого Роменського пов. [Селестенникову] М. на час відсутності військового товариша Чуйкевича1 вересня –
2 листопада 1782 р.
3
5Справа про обвинувачення полковником Горленком П. засідателів Прилуцького нижнього земського суду бунчукових товаришів Лукомського С. та Троцького І. у хабарництві2 вересня –
17 жовтня 1782 р.
10
6Справа про видачу Прилуцьким городовим магістратом паспорту на проїзд для заробітків на територію Війська Донського кріпаку Четвераченку П. без дозволу його господаря2 серпня –
5 жовтня 1782 р.
5
7Справа про змушення господарем Гадяцького замку полковим суддею Якубенком бургомістра Гадяцького магістрату Тихоновича О. до виконання повинностей23 серпня –
11 листопада 1782 р.
9
8Справа про бійку, вчинену бургомістром Слюсаревським П. та возним Ботчинком С. у Глинському городовому суді22 червня –
24 жовтня 1782 р.
12
9Справа про обвинувачення стряпчим Гадяцького пов. військовим товаришем Ковалевським Я. секретаря Гадяцького нижнього земського суду Маєвського І. у недбалому виконанні службових обов’язків14 липня –
12 серпня 1782 р.
8
10Справа про сварку між городничим м. Лохвиця секунд-майором [Алгезиним] та сотником [Мадзиком]Д.4 липня 1782 р.2
11Рапорти стряпчих Зіньківського пов. Афанась’єва М. та Роменського пов. Чуйкевича І. про отримання ордерів від чернігівського губернського прокурора4–9 березня 1782 р.6
12Справа про призначення чиновників для контролю встановлення нових кордонів між повітами Чернігівського намісництва21 червня 1782 р.3
13Справа про порядок розгляду скарги жителя м. Ромни, козака Яременка Ф. на свого господаря Коваленка П. за наїзд на луку та загарбання сіна30 травня –
1 червня 1782 р.
4
14Рапорт стряпчого Лохвицького пов. Шостопала І. про надмірне розмноження сарани під селами Сергіївка та Середняки Лохвицького пов.2 червня 1782 р.3
15Справа про стягнення з жителів м-ка Шаповалівка [Ніжинського пов.] Антоновського Д. та Менка Г. надмірного мита караулом під командуванням капітан-ісправника Стаховича І. у с.Засулля Роменського пов.22 – 27 червня 1782 р.6
16Справа про зловживання,чинені срібнянським сотником Гавриленком Г. у Срібнянській та Красноколядинській сот. Прилуцького п.13 квітня –
30 травня 1782 р.
7
17Справа про вимоги міщан м-ка Зіньків виключити їх з міщанського товариства через утиски, чинені городничим секунд-майором Пашковим, полковим хорунжим Довбнею А. та іншими представниками міської влади14–30 травня 1782 р.8
18Рапорт повітового стряпчого Зіньківського пов. Афанасьєва М. про невідповідність новозбудованого приміщення Зіньківської нижньої розправи початковому плану24 квітня –
9 травня 1782 р.
3
19Рапорт стряпчого Зіньківського пов. Афанасьєва М. про неможливість вести справи засідателем Зіньківського нижнього земського суду поручиком Булацієм П. через хворобу18 квітня 1782 р.3
20Справа про порушення Прилуцькою нижньою розправою порядку представлення документів про продаж козацьких земель17–25 квітня 1782 р.3
21Справа про незаконне ув’язнення роменським городничим секунд-майором Сегуновим Г. повітового засідателя Роменського суду Косяровського Г.19 березня –
13 квітня 1782 р.
5
22Справа про утиски, чинені гадяцьким полковником Тарновським І. та його дружиною Тарновською Т. козакам м-ка Варва Прилуцького пов.18 квітня –
16 травня 1782 р.
11
23Справа про призначення канцеляристів для допомоги повітовим стряпчим11 квітня –
12 липня 1782 р.
7
24Рапорт стряпчого Прилуцького пов. Олександровича А. про протизаконне призначення Прилуцьким нижнім земським судом сільських засідателів для розгляду дворянських справ12 квітня 1782 р.3
25Справа про зловживання виборного с. Лиски Прилуцького пов. сотенного хорунжого Гречановського З.17 березня –
17 квітня 1782 р.
6
26Рапорт Гадяцького сирітського суду та відомість указів правління, отриманих судом у березні 1782р. і дій, проведених згідно з ними28 березня 1782 р.3
27Справа про хворобу стряпчого Роменського пов. Чуйкевича І.11 березня –
1 червня 1782 р.
15
28Справа про захоплення дворянськими засідателями Глинського нижнього земського суду Зарудним Г.та Жуковським І. кріпаків полковника Якубовича О.6–10 квітня 1782 р.7
29Справа про призначення Зіньківським нижнім земським судом місцевих отаманів та писарів, і про збори з населення коштів на виплату їм жалування8–29 березня 1782 р.5
30Рапорт стряпчого Зіньківського пов. Афанасьєва М. про смерть ратмана Зіньківського городового магістрату значкового товариша Яковського О.3 березня 1782 р.3
31Справа про зловживання роменського городничого секунд-майора Сегунова [Г.]27 лютого –
8 жовтня 1782 р.
37
32Рапорт стряпчого Роменського пов. Чуйкевича [І.] про доручення підсудку Масолу Й. ведення справи про насильство, чинене військовим товаришем Зарудним В. у с. Юрковка [Роменського пов].14 березня 1782 р.4
33Справа за скаргою прилуцького городничого секунд-майора Дурново на бунчукового товариша ЯновськогоЯ. за відмову сплачувати ваговий податок11–18 вересня 1783 р.4
34Рапорт стряпчого Прилуцького пов. Олександровича О. про порядок передавання справ Прилуцьким нижнім земським судом у вищі судові установи13 березня 1783 р.3
35Рапорт стряпчого Лохвицького пов. Шостопала І. про побиття виконуючим обов’язки лохвицького городничого секунд-майором Фрульовим П. та вартовими солдатами Тимченком Ф.й Бутеневим Г. арештанта Плетенки23 березня 1783 р.3
36Справа про зневажання лютенським сотником Порохневським Л. засідателя Гадяцького повітового суду військового товариша Данилевського26 січня –
24 лютого 1783 р.
6
37Справа про самовільне розкриття підпоручиком Сумського гусарського полку Якубовичем Г. пакета, відібраного у вартових, які супроводжували до Глинського повітового суду колодника Кадушку Й.13 січня –
2 лютого 1783 р.
13
38Справа про самовільне розкриття вхідної кореспонденції канцелярським служителем Зіньківського повітового суду Киселем Г. 7–25 січня 1783 р.3
39Справа про виконання розпорядження графа Рум’янцева-Задунайського П. щодо порядку розгляду позовів у повітових судах та розправах25 січня –
12 листопада 1783 р.
9
40Рапорт стряпчого Лохвицького пов. Шостопала І. про припинення продажу солі у лубенському магазині в зв’язку зі смертю одного з продавців, абшитованого сотенного отамана Пугача У. та відмовою його компаньйона козака м-ка Сенча Лубенського пов. Демиден10 березня 1783 р.3
41Справа про захоплення дружиною капітана Сіверського легкокінного полку Носенка П. Анною та абшитованим півчим Троцьким Т. шістьох свиней дворянського засідателя Прилуцького пов. Троцького І.11 червня –
18 вересня 1783 р.
4
42Справа про вирубання бунчуковим товаришем Зеленським казенного лісу біля м-ка Рашівка Гадяцького пов.30 грудня 1783 р.4
43Справа про встановлення порядку роботи присутственних місць м. Прилуки у будні та святкові дні27 липня –
22 серпня 1784 р.
8
44Справа про невиконання абшитованим сотником Жилою Й. розпорядження земського ісправника Прилуцького пов. Лукомського С. про повернення захоплених у полкового обозного Жили М. двох пар волів31 жовтня –
18 грудня 1783 р.
5
45Справа про виявлення казенних грошей, які залишилися після ліквідації Прилуцької полкової канцелярії13 січня 1783 р.2
46Справа за скаргою стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про несплату йому та засідателю Прилуцького земського повітового суду Олександровичу жалування за останню третину року15–19 грудня 1783 р.3
47Справа про практикування у Прилуцькому пов. протизаконного віддання на поруки колодників, чиї справи не були розглянуті8 грудня 1783 р.2
48Справа про сварку, учинену в Глинському городовому магістраті ратманом Концевичем К. та бургомістром Кіяшевичем П.13 грудня 1783 р. –
28 жовтня 1784 р.
15
49Постанова у справі про земельну суперечку між колезьким асесором Галаганом та козаками с. Сокиринці Прилуцького пов. Квітками р.та М.14 грудня 1783 р.2
50Справа про виявлення у маєтку бунчукового товариша Яновського Я. в м.Прилуки прихованого під час ревізії кріпака Нестора18 серпня –
14 вересня 1783 р.
6
51Запит про причини непередачі у новостворені судові установи архіву колишньої Прилуцької полкової канцелярії3 серпня 1783 р.2
52Справа про виявлення у с.П’ятигірці Прилуцького пов. кріпака Горд[ієнка] Г. та його дружини, прихованих під час ревізіїСерпень 1783 р.2
53Справа про стягнення Прилуцькою нижньою розправою казенного мита при поданні прохань7 серпня 1783 р.2
54Справа про виявлення у будинку судді Якубовича А. у Прилуцькому пов. кріпака Гуслестенка К., прихованого під час ревізії3 серпня 1783 р.2
55Справа про непристойну поведінку та нанесення образ виборному викликаного у Прилуцький виїздний земський суд козака с. Мамаївка Прилуцького пов. Савченка М.18 серпня –
4 вересня 1783 р.
6
56Справа про побудову богадільні у м. Глинськ Лубенського пов.11–25 вересня 1783 р.6
57Справа про зловживання бургомістра м. Зіньків Оксюка А., цілувальника Довбиша І. та “соляного начальника” Волошиненка під час торгівлі казенною сіллю10 серпня 1783р –
10 лютого 1785 р.
40
58Справа за скаргою стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про порушення Прилуцькими присутственними місцями правила про оголошення стряпчому отриманих наказів27 липня –
5 вересня 1783 р.
5
59Справа за скаргою стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про відмову Прилуцькими присутственними місцями у наданні йому річних звітів про вирішені справи22 липня –
21 лютого 1784 р.
5
60Справа про переведення надвірним радником Горленком своїх кріпаків з м. Прилуки у повіт, а військовим товаришем Киселем Ф. родини селянки Харченко М. у с. Дідівці Прилуцького пов. та про заборону поміщикам переселяти кріпаків без їхньої згоди19–22 липня 1783 р.6
61Справа за обвинуваченням козаків с. Сокиринці Прилуцького пов. Квіток р. та М. у зневазі дворянського засідателя Прилуцького нижнього земського суду Троцького І. під час вирішення справи про земельну суперечку між ними та колезьким асесоро19–21 липня 1783 р.6
62Справа про встановлення довірених осіб для догляду за майном козаків Зіньківського пов., які виїхали в інші місця після ревізії 1764р.17–24 липня 1783 р.4
63Справа за скаргою значкового товариша Салогуба С. про образи та побої, нанесені йому ієреєм с.Гайворони Прилуцького пов. Левитським М.6–14 липня 1783 р.5
64Справа про вирішення майнової суперечки між казенними селянами с. Мелехи Прилуцького пов. Тищенками Т., С., Є., Г. та Богаєнком С.3 липня –
18 вересня 1783 р.
7
65Справа про порядок розгляду скарги удови полкового осавула Кондоскалевої У. на заседателя [Гадяцького] повітового суду Данилевського Я.19–30 травня 1783 р.4
66Справа про обвинувачення купців м. Ромни Твердохлібів І. та Є. у крадіжці грошей30 червня –
20 листопада 1783 р.
12
67Справа за скаргою бригадира Милорадовича, підкоморія Ковалевського, військового товариша Марковського та коморника Македонця на гадяцького полковника Пламенця за вирубання ним лісу, що належав громаді м-ка Рашівка Гадяцького пов.27червня –
11 вересня 1783 р.
14
68Повідомлення про скаргу дружини відставного гусара Олексієнка щодо знущання городничого м. Ромни над її чоловіком, утримуваним у міській в’язниці15 червня 1783 р.2
69Справа про утиски, чинені виборним м-ка Рашівка Гадяцького пов. Бовтом Ф. місцевим жителям20 червня –
9 липня 1783 р.
8
70Справа про порядок ведення судових процесів нижніх чинів старшини, рядових козаків та підсусідків, які мали козаче походження20 травня –
27 червня 1783 р.
5
71Справа про обмеження бургомістрами та ратманами магістрату м-ка Зіньків місцевих жителів у правах вільної тогівлі рибою, сіллю та хлібом12–28 травня 1783 р.5
72Справа про віддання на поруки взятих під варту кріпаків писаря Генерального військового суду Висоцького В., жителів с. Остапівка Гадяцького пов. Савченка І. та Литвиненка Г., обвинувачуваних у крадіжці вола свого односельця козака Бобола16 травня –
1 червня 1783 р.
8
73Справа за обвинуваченням засідателя Лохвицького повітового суду князя Асихмованова Є. у зневазі членів суду31 березня –
4 квітня 1783 р.
6
74Справа за скаргою громади м-ка Зіньків на графа Розумовського К., за привласнення ділянки міської землі, призначеної для проведення ярмарків17 січня 1784 р.3
75Справа про невиконання Прилуцькими повітовими присутственними місцями імператорського указу про порядок вирішення справ кріпаків-втікачів11–22 січня 1784 р.4
76Справа про вирішення земельної суперечки між суддею Прилуцької нижньої розправи Якубовичем А. й козаками Журавськими Є., Ф та І.1–24 лютого 1784 р.16
77Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. із проханням про надання відпустки16 лютого 1784 р.2
78Справа за скаргою військового товариша Манка В. на військового товариша Манка І. за розорення та незаконну риболовлю на р. Лохвиця16 лютого –
6 березня 1784 р.
5
79Справа про надмірний збір подушного податку в Зіньківському пов.16 лютого 1784 р.2
80Справа про відмову княгині Жевахової віддати кріпака Рибенка П. у власність лікаря Фридриха, всупереч рішенню Прилуцького нижнього земського суду22 лютого –
18 серпня 1784 р.
15
81Справа про захоплення полковником Горленком кріпаків відставного сотника Жили, які мешкали у Прилуцькому пов.29 лютого –
23 липня 1784 р.
4
82Справа про незаконне заволодіння майорами Стояновими І. та М. і їх сестрою Жеваховою У. виморочними маєтками у селах Мамаївка, Мокляки та Линовиця Прилуцького пов.29 лютого– 11 березня 1784 р.7
83Справа про внесення козака Григоровського М. до ревізії Івашинського куреня м.Прилуки10–29 лютого 1784 р.6
84Справа про конфіскацію у генерал-майора Стоянова с.Линовиця Прилуцького пов.14–19 березня 1784 р.3
85Справа про суперечку за право володіння спадщиною померлого козака м. Прилуки Самохвала М. між його удовою Самохвал М. та дочками Самохвал А.та П.14–19 березня 1784 р.5
86Справа про визначення судових установ, у яких були вирішені справи про конфіскацію кріпаків у поміщиків та з інших питань25 березня –
9 квітня 1784 р.
4
87Рапорт стряпчого Лохвицького пов. Шостопала І. з проханням про відпустку та про дозвіл тимчасового виконання його обов’язків секретарем Лохвицького повітового суду Ковалевським І.3–23 квітня 1784 р.3
88Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про стягнення пені з Прилуцької судової розправи22 квітня 1784 р.2
89Справа про відрядження стряпчого Глинського пов. Леоновського М.12–22 квітня 1784 р.3
90Справа про порушення Прилуцькою нижньою розправою порядку видачі документів кріпакам23 квітня 1784 р.2
91Справа за скаргою стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про порушення Прилуцькими присутственними установами правила про оголошення стряпчому отриманих наказів24 квітня 1784 р.2
92Послужний список стряпчого Зіньківського пов. Лишеня М. та рапорт про надання йому чину колезького асесора30 травня 1784 р.6
93Справа про погані умови утримння у Прилуцькій повітовій в’язниці та знаходження в ній разом осуджених і неосуджених в’язнів6 червня 1784 р.2
94Справа про розподіл між спадкоємцями маєтку померлого штаб-лікаря Михайловського у Зіньківському пов.10 серпня –
20 вересня 1784 р.
9
95Справа про присудження колоднику Хижняку Л., крім основного покарання за вбивство козака Бугая С., виплати штрафу “за шляхетську голову”29 вересня 1784 р.2
96Справа про відмову прапорщика Круковського від виконання обов’язків городничого м-ка Зіньків через хворобу20–28 вересня 1784 р.6
97Справа про з’ясування належності с.Линовиця Прилуцького пов., від контролю якого систематично ухилявся Прилуцький нижній земський суд.12 вересня –
8 жовтня 1784 р.
5
98Розпорядження чернігівського губернського прокурора Селецького про прискорення розгляду справи козака с. Васильки Лохвицького пов. Пештича Г., який наніс смертельну рану військовому товаришу Калпицькому А.21 серпня 1784 р.2
99Послужний список стряпчого Гадяцького пов. Ковалевського Я. та рапорт про надання йому чину титулярного радника1 липня –
2 серпня 1784 р.
5
100Справа про непристойну поведінку військового товариша Василенка Ф. та незаконе утримання ним вільних жителів Борзненського пов.22 липня –
21 серпня 1784 р.
8
101Повідомлення стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про неможливість дотримання службовцями Прилуцького земського суду урядового припису про щоденне перебування у присутствії у зв’язку з частими виїздами на місця30 липня 1784 р.2
102Справа про розгляд у Прилуцькому городовому магістраті скарги київського міщанина Жураховського на прилуцького міщанина Михлінова за напад та розорення будинку29 липня 1784 р.2
103Справа про напад значкового товариша Богород[ія] Д. , священика Погуляя К., сотенного отамана Погуляя А., сотенного осавула Погуляя І. та селян с.Млини [Лубенського] пов. на маєток братів: військового товариша Самохвала А. та сотенного отамана Само21 липня –
20 серпня 1784 р.
7
104Послужний список стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. та рапорт про надання йому чину титулярного радника19 липня 1784 р.5
105Справа про невиконання Прилуцьким нижнім земським судом розпорядження стряпчого Прилуцького пов. [П’ятигорського П.] про виправлення мостів та гатей на Глухівському тракті9 липня 1784 р.2
106Справа про виявлення порушень у Глинському городовому магістраті4 липня 1784 р.2
107Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про неповернення прилуцького повітового судді Галагана, який від’їхав у свій маєток у с. Сокиринці Прилуцького пов.19 квітня 1784 р.2
108Справа за скаргою стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. на суддю Прилуцької судової розправи Якубовича за утримування вдома справ колишнього Прилуцького земського суду2 липня 1784 р.2
109Справа про відмову Прилуцької судової розправи судити козака с. Кононівка Лохвицького пов. Радченка М., який вбив козака с. Засулля Лохвицького пов. Роя П., та про відсилку підсудного у Лохвицький земський суд.2 липня –
23 серпня 1784 р.
4
110Справа про стягнення надмірного подушного окладу з жителів села с.Самоші Прилуцького пов. виборним Кириєнком14 червня 1784 р.2
111Справа за скаргою стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про недбале виконання Прилуцьким нижнім земським судом указів Чернігівського намісницького правління10 червня 1784 р.2
112Справа за скаргою стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про недбале виконання Прилуцьким нижнім земським судом указу Прилуцького повітового суду щодо вирішення справи між прикажчиком с. Вільшана Прилуцького пов. Шепеленком, писарем [Попастовс10 червня 1784 р.2
113Справа про заміну стряпчого Роменського пов. Чуйкевича І. на час його хвороби8 червня –
24 липня 1784 р.
7
114Справа за скаргою стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про протизаконне осудження Прилуцькою нижньою розправою до праці у робітному домі неповнолітнього колодника Гаращенка Т., обвинувачуваного у крадіжці 15 рублів у іноземця Долдейштейна А.2 серпня 1784 р.2
115Справа за скаргою бургомістра м-ка Лохвиця Каширіна І. на вдову купця Гажеєва М. Євдокію за сварку та бійку23 грудня 1785 р. –
5 січня 1786 р.
4
116Справа за скаргою сотенного отамана Самохвала Г. на поміщицю Потьомкіну Н., [прилуцького] писаря Довгорукого І., та прикажчика Клешина К. за захоплення жита у с.Жабки Лохвицького пов.21 грудня 1785 р. –
22 січня 1786 р.
8
117Справа за скаргою лікаря Зіньківського пов. Фаттера К. на прапорщика зіньківської штатної команди Круковського П. за ненадання допомоги під час збройного нападу військового товариша Кисіля Г.19 грудня 1785 р. –
12 січня 1786 р.
8
118Справа про суперечку між предводителем дворянства Роменського пов. Лук’яновичем та засідателем Роменського повітового суду Безпалчевим під час вирішення судової справи між бунчуковим товаришем Ходоровичем та засідателем суду Напольським А.5 грудня 1785 р.3
119Справа про порушення бургомістром м. Прилуки Грудницьким М. карантину та самовільний виїзд з міста21 січня –
19 лютого 1785 р.
4
120Справа про хворобу секретаря Зіньківського нижнього земського суду Паниці Я.4–25 березня 1785 р.6
121Справа про обвинувачення стряпчого Глинського нижнього земського суду Леоновського М. у недбалому ставленні до своїх обов’язків28 лютого –
26 березня 1785 р.
7
122Справа про підтвердження безпідставності претензій поміщиці Дубравської та її сестри Скоробагатової на право володіння маєтком померлого князя Камерглідзе Б. у м-ку Срібна Глинського пов.27 березня –
17 травня 1785 р.
10
123Справа про повернення речей, вкрадених колодником Третичкою Н., утримуваним під вартою у Лохвицькому городничому правлінні25 березня –
26 квітня 1785 р.
6
124Рапорт стряпчого Зіньківського пов. Лишина про зволікання у вирішенні справ колодників, утримуваних у Зіньківській нижній розправі1 квітня 1785 р.4
125Справа про зловживання засідателя Лохвицького нижнього земського суду Загреби І.10–25 березня 1785 р.4
127Справа про антисанітарні умови утримання колодників та епідемію у Зіньківській повітовій в’язниці8 грудня 1885 р. –
20 січня 1786 р.
39
128Справа про незаконне заволодіння прилуцьким підкоморієм Величком Я. п’ятьма лісами, які належали Густинському Троїцькому монастирю та статським радником Будянським М. с. Сезки [Прилуцького пов.], яке належало прилуцькому полковнику Горленку Л.12 березня –
9 квітня 1785 р.
10
129Справа про порядок підтвердження прав власності на придбані маєтки, які знахдилися в містах21 жовтня –
5 грудня 1785 р.
5
130Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про порушення Прилуцькою нижньою розправою порядку вирішення кримінальної справи про видачу сотенним хорунжим Огієнком І. кріпаку військового товариша Денисенка А. Михненку фальшивого свідоцтва на під11 листопада 1785 р.2
131Справа про порушення суддею Прилуцької нижньої розправи Якубовичем службової дисципліни4–7 листопада 1785 р.3
132Справа про грошові претензії бунчукового товариша Новицького Г. до роменського городничого секунд-майора Сегунова Г.7 листопада –
20 грудня 1785 р.
7
133Справа про порушення Прилуцьким повітовим судом порядку стягнення плати за ведення судових процесів30 листопада –
2 грудня 1785 р.
4
134Справа про порушення письмоводителем Лохвицької пошти Лукашенком Ф. порядку прийняття казенних пакетів18 листопада –
11 грудня 1785 р.
7
135Справа про зневажання стряпчого Гадяцького пов. Ковалевського відставним поручиком Краєвським А. Я. , незадоволеним рішенням Гадяцького нижнього земського суду у справі про втечу його кріпачок30 жовтня –
2 грудня 1785 р.
20
136Справа про порушення Чернігівським намісницьким правлінням порядку стягненння з клієнтів мита за гербовий папір26–31 жовтня 1785 р.4
137Справа про розриття священиком м-ка Журавка Прилуцького пов. Данилевським А. міського валу та протизаконне будівництво винокурні16–27 жовтня 1785 р.4
138Справа про порушення Прилуцьким земським судом порядку розгляду позову майора Горленка стосовно грошових претензій до військового товариша Соханського А.20–28 жовтня 1785 р.4
139Справа про стан маєтку, залишеного у с. Сурмачівка Лубенського пов. козаком-втікачем Гарахном С.16 жовтня –
25 листопада 1785 р.
9
140Справа про заміну судді Гадяцького повітового суду Ставицького І. та засідателя того ж суду бунчукового товариша Пирятинського на час ведення процесу щодо суперечки між дружиною капітана Скрипника, надвірним радником Пирятинським В., його дружиною Пирят20 жовтня –
4 листопада 1785 р.
5
141Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про порушення Прилуцькою нижньою розправою порядку вирішення справи про грошові претензії священика с.Томашівка Конотопського пов. Матвієва К. до козака с. Волошинівка Глинського пов. [Мисенкова] П.26 жовтня 1785 р.2
142Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про надання суддею Прилуцької нижньої розправи Якубовичем копіїсту Луценку Н. несанкціонованого дозволу на від’їзд додому та про зневажання суддею членів розправи17 жовтня 1785 р.2
143Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про зволікання прилуцького земського ісправника Минецького у вирішенні справи за скаргою сотника Жили про порубання козаками його лісу с. Заїзд Прилуцького пов. Шевелями26 вересня 1785 р.2
144Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про невиконання Прилуцьким нижнім земським судом рішення повітового суду в справах про напад кріпака полковника Горленка П. Свистунова К. на маєток прилуцького полкового обозного Уміна та про зневагу 26 вересня 1785 р.2
145Справа за скаргою громади м-ка Зіньків на графа Розумовського К. за привласнення частини міської землі25 вересня –
17 жовтня 1785 р.
8
146Справа за скаргою виборного с. Комиші [Гадяцького] пов. Кіптя на безпідставне відмежування землеміром Леонтьєвим частини села на користь Харківської губ.29 вересня –
24 жовтня 1785 р.
10
147Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про порушення порядку діловодства секретарем Прилуцького нижнього земського суду Олексадровичем Ф.8 жовтня 1785 р.2
148Справа про поховання небіжчиків у недозволених місцях священиком с.Городня Прилуцького пов. Данилевським П.3–8 жовтня 1785 р.4
149Справа про невиконання Лохвицьким нижнім земським судом рішення Лохвицького повітового суду у справі за скаргою надвірного радника Домінського Г. на полкового обозного Шостака А. за розриття греблі та неповернення [позичених] грошей і хліба16–31 жовтня 1785 р.6
150Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про порушення Прилуцькою нижньою земською розправою порядку розгляду справи про грошові претензії військового товариша [Підпалія] Ф. до значкового товариша Ляшевського П. та його дружини10 жовтня 1785 р.2
151Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про самовільний від’їзд хворого судді Прилуцької нижньої розправи Якубовича А. додому3 вересня 1785 р.2
152Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про закріпачення суддею Прилуцької нижньої розправи Якубовичем А. дружини та дочки литаврщика Ямбурзького карабінерського полку Долматова М.2 вересня 1785 р.3
153Справа про складання дворянством та духовенством Лохвицького пов. подяки Катерині ІІ за вільності та привілеї, надані указом від 21 квітня 1785р. Додається текст подячної промови31 серпня –
15 вересня 1785 р.
7
154Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про зволікання Прилуцького нижнього земського суду у вирішенні справи про захоплення колезьким асесором Марковичем землі жителя с.Лапинці Прилуцького пов. Федяя Г.2–28 серпня 1785 р.4
155Справа про зневажання та побиття удовою купця Гажиєвою Є. бургомістра Лохвицького городового магістрату Каширіна І.8 серпня –
7 жовтня 1785 р.
7
156Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про несправедливе присудження Прилуцьким городовим магістратом до публічного покарання міщанина Семка Ф., який нібито підпалив будинки свій та свого брата Семка С.3 серпня –
13 серпня 1785 р.
7
157Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про не оголошення Прилуцьким нижнім земським судом статуту благочинія у м. Прилуки та Прилуцькому пов.30 липня 1785 р.2
158Справа про зволікання Глинським городовим магістратом у складанні списку жителів міста5–25 серпня 1785 р.5
159Справа про відмову військовим товаришем Соханським А. видати Прилуцькому повітовому суду свого підданого Радченка А., обвинуваченого у вирубці лісу біля с. Грабів, який належав удові полкового осавула Карасенко П.30 липня –
15 серпня 1785 р.
6
160Донесення стряпчого Лохвицького пов. Ковалевського І. про необхідність передачі у Чернигівську верхню розправу справи Лохвицького нижнього земського суду про обвинувачення колодника Ярмоленка Й. у крадіжці коней міщанина Хаймовича Б.21 липня 1785 р.4
161Справа про невиконання військовим товаришем Мартосом Я. рішення Лохвицького нижнього земського суду стосовно захоплення ним спадкового маєтку лікаря Лохвицького пов. Лехнецького С. та його сестри Ващенкової К. у Роменському пов.21 липня 1785 р.6
162Рапорт стряпчого Зіньківського повіту Лишеня про необхідність встановлення опіки над майном померлого городничого м-ка Зіньків Пашкова Й.24 липня 1785 р.2
163Справа про зволікання Гадяцьким нижнім судом у передачі на розгляд у Гадяцький верхній земський суд справи колодника Трищенка4–11серпня 1785 р.6
164Справа про невиконання дружиною поручика Ситенського О. Параскевою рішення Гадяцького нижнього земського суду про повернення захоплених нею кріпаків полкового осавула Горонескуля22 липня –
8 серпня 1785 р.
11
165Справа про невиконання Прилуцьким нижнім судом рішення Прилуцького повітового суду за скаргою прилуцького полкового обозного Умена М. на полковника Горленка П. за напад його кріпаків на чолі з селянином Свистуном на житло підданого його брата Умена П., 19 червня –
15 липня 1785 р.
5
166Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П. П’ятигорського про порушення Прилуцькою нижньою розправою порядку передання у Чернігівську верхню розправу справи колодника Кубахи П., обвинувачуваного у крадіжці полотна козака с. Безсали Лохвицького пов. 18 червня –
21липня 1785 р.
4
167Справа за обвинуваченням козаком м-ка Опішне Зіньківського пов. Балясним А. у зневазі Зіньківського земського суду під час слідства стосовно пограбування та образ його братом, титулярним радником Балясним І. козачки м-ка Опішне Ожарихи Н.22 липня –
1 вересня 1785 р.
9
168Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про порушення Прилуцькою нижньою розправою порядку підписання судових документів1 липня 1785 р.2
169Справа за рапортом стряпчого Роменського пов. Зеленського І. про сварку та бійку між бунчуковим товаришем Ходоровським Є. та засідателем Роменського повітового суду Андріянопольським Г., учинені в будинку священика м. Ромни Войни Т.16–27 липня 1785 р.6
170Справа за скаргою міщанки м. Ромни Лепещенко А. на власника с. Баришівка Київської губ. військового товариша Острожського М. за порушення угоди про навчання її сина Лепещенка А.16–27 липня 1785 р.6
171Справа про суперечку за право володіння спадковим майном між жителем Лохвицького пов. сотенним осавулом Самохвалом Д. та його братом перекладачем Лавровським Г.22–25 липня 1785 р.6
172Справа за проханням стряпчого Роменського пов. Зеленського І. про надання йому відпустки для владнання справ у своєму маєтку в Гадяцькому пов.18 грудня 1787 р.6
173Справа про порушення Роменським городовим магістратом порядку вирішення грошової суперечки між купцями Мукосієвим К. та Свешніковим І.4–8 грудня 1788 р.4
174Справа за рапортом стряпчого Глинського пов. Григоровича П. про часті виїзди Глинського нижнього земського суду у повному складі для проведення процесів на місцях, внаслідок чого затримується вирішення справ у самому суді5 грудня 1788 р.4
175Справа за скаргою відставного корнета Красношапки Т. щодо віддачі винної торгівлі у м.Лохвиця на відкуп міській громаді3–8 грудня 1788 р.4
176Справа про самовільний від’їзд з м. Ромни міського городничого прапорщика [Оконишникова]15–27 листопада 1788 р.4
177Справа про визначення Гадяцькою нижньою розправою порядку відробітки боргу колодниками Бондаренком П. та Густошією Я.13 листопада –
7 грудня 1788 р.
5
178Справа за проханням стряпчого Гадяцького пов. Гамалії Д. про надання йому відпустки для лікування у його маєтку в с. Малютинці Пирятинського пов. Київської губ.12–19 грудня 1788 р.4
179Розпорядження чернігівського губернського прокурора щодо порядку вирішення судової справи купця м. Ромни Лебчакова І.21 грудня 1788 р.2
180Справа за рапортом стряпчого Гадяцького пов. Гамалії Д. про смерть секретаря Гадяцького повітового суду [Присликта] О.13–15 листопада
1788 р.
4
181Справа про захоплення сотенним осавулом Михалком О. с. Переволочна Прилуцького пов. грунтів селянина Григорейка С.31 жовтня –
7 листопада 1788 р.
4
182Справа про захоплення засідателем Глинського нижнього земського суду, войськовим товаришем Жуковським Г. позолоченої палиці, знайденої каноніром Кияшкою С.28 жовтня– 7 листопада 1788 р.4
183Справа про порушення порядку розгляду Роменським городовим магістратом справи Подзоглова О. щодо розподілу майна померлого брата Подзоглова С.3 листопада 1788 р.3
184Справа про зволікання Прилуцького повітового суду в проведенні процесу щодо підданого бунчукового товариша Пироцького С. Ф. Гапича, обвинуваченого у крадіжці коня25 вересня –
4 жовтня 1788 р.
6
185Справа про призначення робіт для колодників, засуджених до відпрацювання вкраденого та утримуваних при городничому м. Лохвиця27 вересня 1788 р.2
186Справа про грошові претензії селянина с. Маціївка Прилуцького пов. Ягідки І. до козака Манжоли Т.26 вересня –
12 жовтня 1788 р.
4
187Справа про зволікання Гадяцького нижнього земського суду в проведенні процесу щодо суперечки корнета Борисенка В. з тещею за право володіння маєтком3 вересня 1788 р.2
188Справа за обвинуваченням засідателя Гадяцького нижнього земського суду Пригоди М. у зневазі селянина с. Сари Гадяцького пов. Дорогана П. та козачки Оробчихи Д.22 серпня –
6 вересня 1788 р.
4
189Справа за проханням стряпчого Лохвицького пов. Литвинова А. про надання йому відпустки для владнання справ у своєму маєтку в с. Скоробагатьки Лохвицького пов.25 серпня –
2 вересня 1788 р.
5
190Справа про з’ясування причини затримки процесів у Роменському повітовому суді та Роменській нижній розправі21 серпня 1788 р.3
191Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про кількість оброку, зібраного в повіті у першій половині року7–19 серпня 1788 р.4
192Справа про зневажання священиком с. Семенівка Роменського пов. Богословським Є. ісправника Роменського пов. майора Воротиляка5 липня –
2 серпня 1788 р.
6
193Справа про порушення дисципліни чиновниками Лохвицького городового магістрату20 липя 1788 р.2
194Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про зволікання Прилуцького повітового суду у проведенні процесу щодо служителя земського підсудка Олександровича Іванова Г., обвинувачуваного у крадіжці грошей12–17 липня 1788 р.4
195Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про зволікання Прилуцького повітового суду в проведенні процесу щодо підданого прилуцького повітового судді Гладченка Н., обвинувачуваного у втечі від власника та намовлянні до втечі інших се17 липня 1788 р.2
196Справа про зволікання засідателя Роменського повітового суду колезького асесора Ласкевича Ф. в оформленні судової документації щодо колодників, утримуваних під вартою в суді13–22 липня 1788 р.6
197Донесення чернігівського губернського прокурора Рашевського про від’їзд з міста членів присутствія Прилуцького повітового суду, незважаючи на наявність невирішених кримінальних справ10 липня 1788 р.2
198Справа за позовом військового товариша Салимовського К. проти його братів, військового товариша Салимовського М. та колезького канцеляриста Салимовського Н. за розподіл та продаж спадкового майна без його відома26 січня 1785 –
4 липня 1788р р.
8
199Донесення чернігівського губернського прокурора Рашевського про зволікання Прилуцького нижнього земського суду у вирішенні справи колодника Петренка, обвинувачуваного у крадіжці вола та коня у жителів с.Товкачівка Прилуцького пов. Зінченка та Пелюківсько11 травня 1788 р.2
200Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про неправильне рішення Прилуцького повітового суду щодо жителя с. Вільшана Прилуцького пов. Семирота О., обвинувачуваного у крадіжці овець у своїх односельців, козаків Куриленка І., Тереха 8–11 травня 1788 р.5
201Справа за рапортом стряпчого Роменського пов. Зеленського щодо порядку стягнення мита за ведення “вексельних” справ26 квітня 1788 р.2
202Справа про самовільний від’їзд з місця служби судді Прилуцького повітового суду Лукомського5–10 липня 1788 р.4
203Справа за позовом Державної казни проти дружини воронезького губернатора Потапова за захоплення її батьком, бригадиром та полковником Гадецьким “Крижанівського” степу27 квітня 1788 р.3
204Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про неправомірну віддачу в рекрути жителя Прилуцького пов. сина козака Калениченка Г.10–25 квітня 1788 р.4
205Справа за рапотом стряпчого Глинського пов. Григоровича П. про самовільний від’їзд з місця служби казначея Глинського пов. колезького асесора Севастияновича М.8–24 квітня 1788 р.4
206Справа про незаконний продаж купцем м. Ромни Будяковим М. полковому хорунжому Гаджеєву П. луки біля с. Лугова [Роменського] пов., а також родин селян Литвина І. й Куліша С. та їхньої хати2–21травня 1788 р.4
207Справа за скаргою поміщиці Тодорської та її сина, Тодорського, К. на зятя Шнурчевського, за підробку [заставної] угоди на їх маєток у хут. Забарновський [Прилуцького] пов. з бунчуковим товаришем Яловським17 квітня –
10 серпня 1788 р.
4
208Справа про посадові порушення секретаря Роменської нижньої розправи військового товариша Щоголева6 квітня 1788 р.3
209Справа про відмову Гадяцького нижнього суду у веденні процесу за обвинуваченням корнета Рокитянського у злодійстві29 березня 1788 р.2
210Справа про обвинувачення бургомістра магістрату м.Лохвиця Каширіна І. у хабарництві23 січня –
23 березня 1788 р.
13
211Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про збирання ісправником м. Прилуки недостатньої кількості рекрутів у встановлений термін28 березня 1788 р.2
212Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про напад розбійників на будинок підпоручика Якубовича20–28 березня 1788 р.4
213Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про невиконання поміщиками повіту указу чернігівського губернатора Милорадовича А. щодо утримання належних їм селян20–28 березня 1788 р.8
214Справа за рапортом стряпочого Роменського пов. Зеленського про самовільний від’їзд з місця служби судді та засідателя Роменської нижньої розправи, колезького асесора Мартоса А. та колезького канцеляриста Сентухова р.6–21 березня 1788 р.4
215Справа про несплату засідателем Гадяцького нижнього земського суду, військовим товаришем Прилепкою А. грошей за виконані роботи жителю с. Крутки Гадяцького пов. Деревенці П.20 березня 1788 р.2
216Справа про передачу до казни майна померлого поміщика Глинського пов. капітана Бадаурова І.8–29 березня 1788 р.6
217Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про зволікання Прилуцького нижнього земського суду у зборі недоїмок14 березня 1788 р.2
218Справа про внесення Прилуцьким магістратом змін до судового вироку стосовно колодників Римаренка К. та Сукачева Ф., обвинувачуваних у злодійстві24 лютого –
23 березня 1788 р.
10
219Донесення чернігівського губернського прокурора Рашевського про порушення Лохвицькою нижньою розправою порядку вирішення суперечки між сотенним отаманом Воротиляком Я. та донським козаком Сечкіним щодо надання права торгівлі належною йому рибою козаку с.17 лютого 1788 р.2
220Розпорядження чернігівського губернського прокурора Рашевського із забороною стряпчим Глинського, Лохвицького, Гадяцького та Зіньківського пов. втручатися у справи казенного господарства8 лютого 1788 р.2
221Ордер чернігівського губернського прокурора [Рашевського] стряпчому Лохвицького пов. Литвинову із розпорядженням з’явитися для підтвердження рапорту його попередника, стряпчого Гамалії31 січня 1788 р.3
222Справа за рапортом городничого м.Прилуки Дурново про недостатність суми, відпрацьованої колодником Потримайлом для сплати вартості майна, вкраденого ним у козака Кащенка26 січня 1788 р.2
223Справа про самовільний від’їзд з місця служби засідателя Глинського нижнього земського суду військового товариша Жуковського26 січня 1788 р.2
224Справа за проханням стряпчого Лохвицького пов. Гамалії Д. про надання йому відпустки для владнання справ18–24 січня 1788 р.4
225Справа за скаргою військового товариша Манька В. на козаків с. Риги Лохвицького пов. Чередниченка І.та ін. за ловлю риби та вирубання очерету у його ставі2–26 січня 1788 р.6
226Справа про хворобу судді Лохвицького повітового суду бунчукового товариша Слюза С.4 січня –
7 лютого 1788 р.
5
227Справа про призначення на посаду стряпчого Лохвицького пов. колезького протоколіста Литвинова замість Гамалії, переведеного на посаду стряпчого Гадяцького пов. та про переведення колезького секретаря Данилевського з посади стряпчого Гадяцького пов. н14–25 січня 1788 р.10
228Справа за обвинуваченням селянського засідателя Тихоновича у зневазі дворянського засідателя Роменського нижнього земського суду поручика Римаренка С.3–22 січня 1789 р.6
229Справа про порядок обмеження винокуріння у Прилуцькому пов. Є відомості про віддання винокурні Густинського монастиря на відкуп ніжинським купцям Безходарному П. та Шпакову Д.31 січня –
26 березня 1789 р.
4
230Справа про присвоєння засідателем Глинського нижнього земського суду, військовим товаришем Жуковським Г. взятих ним на утримання чотирьох приблудних коней12–30 січня 1789 р.4
231Справа про незаконне ув’язнення городничим м.Ромни прапорщиком Оконишниковим козака с. Ріпки Роменського пов. Кислого С., після бійки, учиненої у його будинку поручиком Матвієвським К., що не бажав платити за випите1–12 січня 1789 р.6
232Справа про незаконне ув’язнення городничим м. Ромни, прапорщиком Оконишниковим дочки вдови козака Гриценка Г. Агрипини1–20 січня 1789 р.4
233Справа за рапортом стряпчого Роменського пов. Зеленського І. про недопоущення його засідателем Роменської нижньої розправи військовим товаришем Саморським П. до огляду журналу поточних справ5–12 січня 1789 р.4
234Справа про з’ясуванння місцезнаходження податних грошей, відібраних городничим м. Лохвиця Алгазиним у збирачів податків22 грудня 1788 р. –
23 квітня 1789 р.
16
235Справа про неправильне вирішення Прилуцьким повітовим судом майнової суперечки між [дворянкою] Домантович та дружиною титулярного радника Прокопович А.22 жовтня –
17 листопада 1788 р.
4
236Справа про з’ясування правильності суми штрафу, призначеного Гадяцьким городовим магістратом до сплати купцю Урюпіну П. за побиття полкового канцеляриста Бухала І.4 вересня 1789 р.5
237Справа про присудження Гадяцьким повітовим судом колодника Солов’ївського О. до відробітки вкраденого без повідомлення вищих органів про те, що він не був внесений у ревізію 1782р.30 вересня 1789 р.2
238Справа про з’ясування причин, з яких волох Іванов А., який проживав у Густинському монастирі при архимандриті Єлисеї та був одружений із селянкою Ганною, яка належала монастирю, не був включений до ревізії 1782р.19–25 жовтня 1789 р.4
239Розпорядження чернігівського губернського прокурора стряпчому Роменського пов. Зеленському про докладне описання неправомірних дій засідателя Роменської нижньої розправи міського секретаря Бухлієва29 жовтня 1789 р.2
240Справа про самовільні від’їзди секретаря Роменського повітового суду колезького протоколіста Селастенникова М.22 листопада –
10 грудня 1789 р.
8
241Справа про самовільний від’їзд засідателя Лохвицької нижньої розправи колезького протоколіста Торопського В.27 грудня 1789 р.2
242Справа про забезпечення управителем маєтку у с. Гудими [Глинського] пов. харчами господаря бунчукового товариша Пироцького С. утримуваного у в’язниці при Чернігівській палаті кримінального суду за злодійство17 грудня 1789 р.2
243Справа про зволікання Глинського повітового суду у знятті з сина бунчукового товариша Мартоса Є. обвинувачення у продажу краденого коня колоднику Довженку Я.17 серпня 1789 р.2
244Справа про незаконне стягнення колезьким реєстратором Каліним О., корнетом Кошовим О. та сином купця Кудрею Г. зборів за торгові місця з купців на площі біля Преображенського скиту у м. Гадяч.20 серпня 1789 р. –
13 листопада 1790 р.
13
245Справа про використання провіанту, зібраного з селян Лохвицького пов., які від’їхали на поселення у Катеринославське нам.17–7 вересня 1789 р.5
246Справа про неповернення після чотирьохмісячної відпустки землеміра Прилуцького пов.Ушакова12–15 липня 1789 р.4
247Справа про неповернення після відпустки секретаря Зіньківського городового магістрату Шпигоцького Г.23 червня –
4 серпня 1789 р.
8
248Справа про жорстоке побиття старостою с. Капустинці Гадяцького пов. Карпцем П. селянина Жогла А.4 серпня –
30 вересня 1789 р.
9
249Справа про зловживання магазей-вахтера Стефанова, військових товаришів Грицаєва та Погуляя, які служили при лохвицькому провіантському магазині11 липня 1789 р.2
250Справа про зволікання стряпчого Лохвицького пов. Григоровичем П. у наданні прокурору місячних відомостей присутствія чиновників25 червня –
4 липня 1789 р.
4
251Справа про визнання виборного с. Ведмеже Роменського пов. Чирви О. та козака Хижняка А. невинними у втечі конвойованих ними колодників, та про обвинувачення в цьому десяцького Гайдара Н., який не забезпечив достатньої кількості охоронців26–30 квітня 1789 р.6
252Справа про незаконний збір провіанту з селян Гадяцького пов.,за їх односельчан, які виїхали на поселення у Катеринославське нам.17–30 квітня 1789 р.5
253Справа про залишення без покарання Гадяцьким городовим магістратом міщанина Ємця, обвинувачуваного у привласненні стягненого ним з міщан подушного збору17 квітня 1789 р.2
254Справа про надання стряпчому Зіньківського пов. титулярному раднику Лишеню І. у відпустки у звв’язку з хворобою16 квітня 1789 р. –
22 лютого 1790 р.
16
255Справа про самовільний від’їзд засідателів Гадяцького повітового суду: поручика Гречки, корнета Вечорки, військових товаришів Прилепка та Бухала й залишення ними без розгляду трьох кримінальних справ6–16 квітня 1789 р.2
256Справа про привласнення городничим м.Лохвиця суспільного хлібу1 лютого 1789 р.2
257Справа про підтвердження особи цигана Василя, який працював ковалем у маєтку Милорадовича І. у с. Харківці [Лохвицького] пов.15 лютого –
7 березня 1789 р.
4
258Справа про самовільний від’їзд засідателя Роменського нижнього земського суду підпоручика Миклашевського В.3–8 лютого 1789 р.4
259Справа про самовільне зривання колезьким асесором Григоровичем Ф. з м. Лохвиця печаток винокурень військового товариша Полонського Г., винокуріння з казенного жита, та продаж бочки накуреного вина купцю Іршевському І.22 січня –
8 лютого 1789 р.
4
260Справа за обвинуваченням сина відставного корнета Удовиченка П. у зневазі гадяцького повітового судді полкового осавула Ставицького Ф.10 січня –
12 лютого 1789 р.
8
261Справа за обвинуваченням козака с. Левченки Роменського пов. Стеценка М. у незаконному винокурінні3–15 січня 1789 р.4
262Справа про самовільний від’їзд засідателя Роменського нижнього земського суду Тихоновича І.6 січня –
26 лютого 1789 р.
6
263Справа про виправдання корнета Рокитнянського І., підозрюваного у крадіжці речей полкового канцеляриста м.Рашівка Гадяцького пов. Возниці Д.2 лютого –
16 березня 1789 р.
26
264Справа про порушення Прилуцькою нижньою розправою порядку винесення рішення щодо пограбування жителями с. Ладин Прилуцького пов. Бульбою С. та ін. односельчанок Зайчихи Є. та її дочки16–30 квітня 1789 р.7
265Справа про неправомірне притягнення Лохвицьким повітовим судом військового товариша Бойчевського Г. до відповідальності за позовом прем’єр-майора Шостопала І.2–4 квітня 1789 р.6
266Відомості повітових стряпчих про колодників, утримуваних при Лохвицькому, Роменському, Гадяцькому та Зіньківському повітових судах1–7 грудня 1789 р.40
267Відомість стряпчого Ніжинського пов. Топальського С. про колодників, утримуваних при Ніжинських городовому магістраті та нижній розправі9 лютого 1789 р.12
268Відомості повітових стряпчих про колодників, утримуваних при городничих м-к Березне та Городня Чернігівського пов.6 лютого 1789 р.9
269Відомості повітових стряпчих про колодників, утримуваних при городових магістратах, повітових судах та при городничих міст Чернігів, Гадяч, Ніжин, Прилуки, м-к Березне, Городня та Борзна6 березня 1789 р.55
270Справа про взяття виборним с. Токарі Лохвицького пов. Хоменком О. хабаря у козака Богдана І. за виключення його сина Богдана П. зі списку рекрутів12–18 червня 1789 р.4
271Справа про надання стряпчому Гадяцького пов. Гамалії Д. відпустки на три місяці для розшуку селян-втікачів з маєтку його батька10–23 червня 1790 р.4
272Рапорт Жданова Н. про прийняття ним посади виконуючого обов’язки стряпчого Роменського пов. замість стряпчого Зеленського6 квітня 1790 р.2
273Справа за скаргою військового товариша Клименка з обвинуваченням козака с. Пірки Зіньківського пов. Михальченка у крадіжці його волів та вирубанні лісу в його маєтку4 квітня –
14 серпня 1790 р.
26
274Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. щодо встановлення неробочого дня по суботах у Прилуцькій нижній розправі1 березня –
11 квітня 1790 р.
4
275Справа за скаргою жителів с. Липова Долина та Русанівка Глинського пов. про зловживання старости Звірука27 лютого –
13 березня 1790 р.
8
276Справа про самовільний від’їзд членів Глинського нижнього земського суду та порушення ними порядку діловодства24–27 лютого 1790 р.4
277Супровідна записка до рапорту стряпчого Роменського пов. Зеленського про порушення секретарем Роменського повітового суду Селастеником порядку ведення справи колодника Силера С.19 лютого 1790 р.2
278Справа про недбальство засідателя Роменської нижньої розправи Кадигроба24 серпня –
3 вересня 1790 р.
6
279Рапорт стряпчого Роменського пов. Зеленського про порушення секретарем Роменського повітового суду Селастеником порядку ведення справи підданої поміщика Масла О. жительки с. Кас’янівка [Роменського] пов. Жукової А. обвинувачуваної у вбивстві позашлюбної 5–14 січня 1790 р.4
280Супровідна записка до рапорту стряпчого Роменського пов. Зеленського про забруднення ратманом Роменського городового магістрату [Ротковим] Д. одного з діловодних журналів16 січня 1790 р.2
281Справа про зникнення ратмана Глинського городового магістрату Люкринського В., який від’їхав у відрядження терміном на один місяць 1 червня 1789р.21–31 січня 1790 р.4
282Справа про призупинення розгляду справ у Прилуцькому повітовому суді у зв’язку із хворобою судді Лукомського та засідателя Олександровича26 січня –
12 лютого 1790 р.
4
283Справа за обвинуваченням ратмана Зіньківського магістрата Воздвиженського Ф., його дружини Воздвиженської А., Кострубенка Д. та циганки Орловської В. у крадіжці коня й речей колезького асесора Рощаковського П., міщан Сала П., Козюберденка А. та дружин16 лютого –
12 березня 1790 р.
6
284Справа про розподіл маєтку у Роменському пов. між ад’ютантом Савичем Я. та його братом Савичем П.17квітня1790 р. – грудень 1792 р.76
285Справа за розпорядженням про необхідність щоденної реєстрації стряпчим Зіньківського пов. Лишенем І. присутності членів Зіньківського магістрату, дворянсьокї опіки, повітового та нижнього земського судів й нижньої розправи20–31 грудня 1790 р.5
286Справа про утримання суддею Роменського пов. прем’єр-майором Ходоровським частини жалування своїх підлеглих для використання у приватних цілях19–20 грудня 1790 р.7
287Справа про порушення Лохвицьким нижнім судом порядку ведення процесу щодо козака Ринди С., обвинувачуваного у крадіжці шкіри вола в сотенного отамана Ястреби М.19–20 грудня 1790 р.4
288Справа про невиплату Переяславським повітовим судом грошей жителям сел Процівка та Плавинище за провіант, поставлений ними у місцевий магазин19–23 грудня 1790 р.5
289Справа про надання стряпчому Роменського пов. Величкову Г. відпусток та виконання його обов’язків у цей період секретарем Роменської нижньої розправи Ковалевським Є.5 грудня 1790 р. – 7 серпня 1791 р.12
290Справа про порушення Прилуцьким нижнім земським судом порядку ведення процесу щодо колодника Яременка Т. та ін., обвинувачуваних у крадіжці трьох волів у підданого поміщика Тарновського Науменка З.22–23 жовтня 1790 р.5
291Справа за скаргою поміщика Троцького Т. на жителів с.Ладин Прилуцького пов., казенних селян Калиниченків Х. та П., з обвинуваченням у намовлянні до втечі його кріпака Радченка Г.13 жовтня 1790 р. –
2 березня 1791 р.
13
292Справа про грошові претензії купця м. Прилуки Лихарева І. до генерал-майора Якубовича2 жовтня 1790 р. –
21 січня 1791 р.
19
293Справа за скаргою купця м. Гадяч Кудрі А. на купця [м. Болохів] Тихонова В. за шахрайство під час обміну мідних грошей на асигнації23 серпня –
18 жовтня 1790 р.
9
294Справа про зволікання Гадяцького городового магістрату у завершенні судового процесу щодо колодників Хлібникова С. та Лебчикова Н., обвинувачуваних у крадіжці грошей3 серпня –
3 вересня 1790 р.
4
295Справа про грошові претензії купців з м.Берлін Лінке К. та Штуфа К. до спадкоємців купця Підзолова - майора Гаджиєва та купця Хавріна15–26 червня 1790 р.6
296Справа про зволікання Прилуцького верхнього земського суду у завершенні судового процесу щодо підданого полкового хорунжого Чернацького О. колодника Бондаренка Л., обвинувачуваного у крадіжці речей підданого надвірного радника Тарновського В. Дрозденка П.12–19 червня 1790 р.5
297Справа про зволікання Роменського повітового суду у завершенні судового процесу щодо підданого корнета Савича П. жителя с. Медвеже Глущенка П., обвинувачуваного у злодійстві12 червня –
9 липня 1790 р.
6
298Справа за скаргою стряпчого Лохвицького пов. Литвинова А. щодо зволікання земського ісправника у виконанні розпорядження Чернігівського намісницького правління стосовно лагодження мостів та гребель20–24 травня 1790 р.4
299Справа про звільнення з посади стряпчого Роменського пов. Зеленського І.6 травня 1790 р.4
300Справа про проведення слідства щодо підданого полковника Марковича жителя с. Попівщина Роменського пов. Мамонова М., обмовленого колодником Железняком П. та обвинуваченого у крадіжці корови17 вересня 1791 р.4
301Справа за скаргою стряпчого Роменського пов. Величка Г. про зволікання роменського городничого у лагодженні доріг, гребель та мостів9–20 листопада 1791 р.4
302Справа за скаргою стряпчого Зіньківського пов. Оробця на зволікання Зінківським нижнім судом у наданні документів для судового процесу щодо жителя с. Попівка козака Овсія І., обвинувачуваного у крадіжці тринадцяти овець козачки Овсій, та коня й курей дво4 листопада 1791 р.4
303Справа про продаж лохвицьким протопопом Котляревським І. та його зятем священиком Сеперовичем І. селян Лохвицького пов. Харченка Є. та Левченка Г. поміщику Максимовичу20 червня 1791 р. –
1 березня 1793 р.
10
304Справа за рапортом стряпчого Зіньківського пов. Оробця П. про зловживання членів Зіньківського нижнього земського суду28–31 жовтня 1791 р.4
305Справа про вирубання поміщиком Зіньківського пов. колезьким асесором Тимофієвим казенного лісу28 листопада 1791 р.2
306Справа про стягнення з ад’ютанта Савича Я. боргу за векселями, переданими казні дружиною надвірного радника Капніст17 жовтня –
3 листопада 1790 р.
10
307Справа за рапортом стряпчого Зіньківського пов. Оробця П. про зловживання членів Зіньківського нижнього земського суду7–28 листопада 1791 р.5
308Справа про позбавлення майора Гадрієва П. та купця Хаврина С. права володіння частиною маєтку померлого купця Підзолова С. у Роменському пов.23 липня –
14 листопада 1791 р.
16
309Справа про привласнення виборним м-ка Опішне Зіньківського пов. Кононенком М. суспільних грошей26 листопада 1791 р.2
310Справа про віддання у солдати жителем с. Білики Зіньківського пов. козаком Воняркою І. замість свого сина Вонярки Д. кріпаків поручика Холодовського П. й дружини сотенного осавула Чайки-Навроцької М., [селянина] Косенка Т. та кріпака-втікача Співаченка 18 листопада –
24 грудня 1791 р.
4
311Справа про самовільне заснування Зіньківським нижнім земським судом пошти у м-ку Зіньків28 листопада 1791 р.2
312Справа про порушення Глинським земськиім судом порядку ведення процесу за скаргою жителя с. Голенків Варди П. про крадіжку в нього грошей підданою військового товариша Рогачевського О. Матроною3 листопада 1791 р.2
313Справа про неправильний розподіл квартир у м. Ромни між військовослужбовцями Острогозького легкокінного та Перехідного військового ордену кінно-гвардійького полків5–20 листопада 1791 р.4
314Справа про невиконання городничим м.Прилуки Круковським рішення Чернігівського верхнього земського суду щодо грошових претензій надвірного радника Дурново до корнета Левенцова29 вересня 1791 р.4
315Справа про невиконання городничим м.Прилуки [Круковським] розпорядження Чернігівського намісницького правління щодо стягнення пені з Прилуцького нижнього земського суду12 вересня 1790 р. –
3 квітня 1791 р.
5
316Справа про порушення Зіньківським нижнім земським судом порядку ведення процесу щодо жителів м-ка Лютенька Гадяцького пов.колодників Нищети Ф. та Янчаренка Ю.16–19 вересня 1791 р.5
317Справа про самовільний від’їзд судді Роменського повітового суду Левандовського М. до свого маєтку у с. Коровинці Роменського пов. та залишення ним без розгляду кримінальних справ10 вересня –
4 жовтня 1791 р.
5
318Справа про захоплення капітан-лейтенантом флоту князем Ратієвим П. частини спадку його померлого брата., яка належала його невістці поміщиці Лохвицького пов. княгині Ратієвій М.2 вересня –
15 грудня 1791 р.
42
319Справа про зволікання Глинського земського суду у пересилці до Прилуцького повітового суду матеріалів щодо колодників Радченка В., Криворутченка М., Христенків Я. та Д., й зняття свідчень у їхній справі з дячка с. Гурбинці Глинського пов.2 вересня 1791 р.4
320Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про зволікання Прилуцького нижнього земського суду у вирішенні справи за скаргою значкового товариша Тодорського К. на серетаря Прилуцького повітового суду Прасола з обвинуваченням його у вимаганні хабар1–4 вересня 1791 р.4
321Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про зволікання Прилуцького нижнього земського суду у вирішенні справи жителя м-ка Ічня Прилуцького пов. Ткаченка-Спиці П., обвинувачуваного у крадіжці сукна у підданого секунд-майора Галагана Г. жителя м25 серпня –
3 вересня 1791 р.
5
322Справа за позовом бунчукового товариша Горленка І. на колезького асесора Троцького І. за вирубання лісу біля с. Дегтярі Прилуцького пов.27 серпня –
4 вересня 1791 р.
8
323Справа за позовом бунчукового товариша Горленка І. на свого брата майора Горленка С. за захоплення спадкового майна й грошей та спустошення лісу у Прилуцькому пов.18 липня –
31 серпня 1791 р.
11
324Записка чернігівського губернського прокурора із розпорядженням про стягнення з дворян грошей за утримання колезьким асесором Марковичем коней на поштовій станції у с. Товкачівка Прилуцького пов.27 серпня 1791 р.2
325Справа про хворобу ісправника Роменського нижнього земського суду поручика Стиховича26 серпня 1791 р.3
326Справа про порушення засідателем Зіньківського нижнього земського суду Рижовим І. термінів наданої йому відпустки12–13 серпня 1791 р.5
327Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про зволікання Прилуцького нижнього земського суду у веденні судового процесу щодо несплати боргу дячком с. Світличне Прилуцького пов. Левицьким козаку Сидоренку К.11–12 серпня 1791 р.5
328Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про зволікання Прилуцького нижнього земського суду у веденні судового процесу щодо вирубання корнетом Скрипником та козаком Рашковським казенного лісу, який раніше належав Густинському монаст4–5 серпня 1791 р.5
329Рапорти стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про зволікання Прилуцького нижнього земського суду у завершенні судових процесів щодо будівництва сотником Жилою Й. двох млинів на землях полковника Горленка П.та щодо грошових претензій козаків [Федор25 липня –
4 серпня 1791 р.
8
330Справа про надання стряпчому Прилуцького пов. П’ятигорському П. відпустки для розшуку трьох його кріпаків-втікачів1–5 серпня 1791 р.4
331Справа про порушення прапорщиком Орловським І. умов купівлі маєтку князів Цицианових під м. Ромни, проданого його дружині Орловскій А. та генерал-майору Брянчанінову1 серпня –
30 вересня 1791 р.
22
332Справа про звільнення Гамалії Д. з посади стряпчого Гадяцького пов. та підвищення його у чині22–31 липня 1791 р.5
333Записка чернігівського губернського прокурора про винесення Роменським нижнім земським судом двох протилежних вироків у справі про [встановлення права власності] козака Бількевича на землю у [Роменському пов.]31 липня 1791 р.2
334Справа про незаконну побудову колезьким асесором Лукомським І. шинку біля трактової дороги у с. Ладин Прилуцького пов.25–31 липня 1791 р.5
335Записка чернігівського губерського прокурора про винесення Лохвицькою нижньою розправою несправедливого вироку у справі щодо побиття отаманом Пучкою Ф. козака Губяги І.26 липня 1791 р.2
336Справа про надання стряпчому Гадяцького пов. Гамалії Д. відпустки за сімейними обставинами11–23 липня 1791 р.5
337Справа про розподіл маєтку померлого генерального обозного Марковича А. у Чернігівській губ. між його спадкоємцями - Марковичами Я., І, А., Й., М. та ін. і стягнення з них пені на користь казни21 жовтня 1790 р. –
28 жовтня 1791 р.
60
338Справа про відрядження виконуючого обов’язки городничого м-ка Зіньків судді Драфановського П. у табір лейб-керасирського полку під м-ком Носівка Ніжинського пов.20 червня 1791 р.4
339Рапорт стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про самовільний від’їзд засідателя Прилуцької нижньої земської розправи колезького канцеляриста Козинцева Г.10 червня –
23 липня 1791 р.
5
340Записка чернігівського губернського прокурора про порушення Прилуцьким городовим магістратом порядку ведення судових процесів24 червня 1791 р.2
341Справа за обвинуваченням міщанина м.Зіньків Домарського В. у зневазі засідателя Зіньківського повітового суду Бутовича Г.24 червня –
19 серпня 1791 р.
5
342Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про порушення міським головою та депутатами м. Прилуки порядку ведення обивательских книг та правил організації міщанських і купецьких торгів16–20 липня 1791 р.4
343Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про відмову городничого м. Прилуки Круковського надавати допомогу слідству щодо скарги священика Завадського П. на прапорщика штатної прилуцької команди Дефорша А. за небажання повернути ре12 червня –
17 липня 1791 р.
5
344Справа про порушення службової дисципліни чиновниками Глинського городового магістрату: бургомістром Леоновим, ратманом Ханенком, купцем Тягнибідою та ін.9–10 червня 1791 р.7
345Справа про сутичку, що сталася у м.Зіньків між суддею Драфановським та секунд-майором Лейб-гвардії кирасирського полку Умянцовим8–30 червня 1791 р.6
346Справа про побиття чиновником Зіньківського повітового казначейства, губернським реєстратором Шияновським Ф. солдата Гусієва30 червня –
8 липня 1791 р.
3
347Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про порушення компанійським поручиком Пащенком контракту, укладеного з міською думою м. Прилуки на виробництво селітри, та розкопування ним кріпосного валу30 травня –
5 вересня 1791 р.
4
348Справа про з’ясування причин смерті дружини жителя Гадяцького пов. сотника Калатури20–27 травня 1791 р.3
349Справа за рапортом стряпчого Глинського пов. Григоровича П. про порушення у повіті порядку ведення обліку державної пені, стягненої зі службовців26 травня –
9 червня 1791 р.
3
350Справа про порушення Гадяцьким городовим магістратом порядку вирішення справи за скаргою купця м. Білиця Могилівської губ. Мойзеля Т. щодо побиття його поручиком Саранчею І.18 –
30 травня 1791 р.
4
351Записка Чернігівського губернського прокурора за рапортом стряпчого Гадяцького пов. Гамалії щодо порушення Гадяцьким повітовим судом порядку діловодства15 травня 1791 р.2
352Справа за рапортом виконуючого обов’язки стряпчого Зіньківського пов. Оробця П. про порушення Зіньківським городовим магістратом порядку ведення міської обивательської книги15 травня –
14 червня 1791 р.
4
353Справа про підкуп значковим товаришем Тодорським К. секретаря Прилуцького повітового суду Просола під час ведення процесу щодо розподілу спадку з військовим товаришем Могилевським7–15 травня 1791 р.5
354Справа про дозвіл виконуючому обов’язки стряпчого Зіньківського пов. Оробцю П. читати пошту, яка приходить на ім’я стряпчого Лишеня І., та виконувати усі розпорядження, які містяться у ній6–15 травня 1791 р.5
355Справа про надання стряпчому Лохвицького пов. Литвинову відпустки для розшуку у Катеринославській губ. належних йому кріпаків-втікачів2 травня –
20 серпня 1791 р.
10
356Записка Чернігівського губернського прокурора про зволікання Роменського нижнього земського суду у стягеннні з жителів м.Ромни коштів, заборгованих за утримання місцевої пошти бургомістру Грищенку20 квітня 1791 р.2
357Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про порушення Прилуцькою міською думою порядку віддачі на відкуп міських земель11–24 квітня 1791 р.5
358Справа за рапортом прокурора Чернігівського губернського магістрату Хорошкевича І. про порушення Прилуцькою міською думою порядку віддачі на відкуп міських земель28 березня –
2 квітня 1791 р.
4
359Справа про відмову суддею Гадяцького повітового суду Порохновським у наданні стряпчому Гамалії Д. документів щодо скарги генерал-майора Милорадовича П. на циганок Казимірку Т. та Савченко Є. за крадіжку грошей24 березня –
12 липня 1791 р.
7
360Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про зволікання Прилуцьким городовим магістратом у вирішенні справи про згвалтування Горошком А. та його чотирма товаришами міщанки [Боханової] П.7–19 березня 1791 р.5
361Справа про самовільний від’їзд прапорщика Глинської штатної команди Гагемана5–14 березня 1791 р.3
362Справа про зловживання судді Лохвицької нижньої розправи, титулярного радника Шостопала та засідателя Лохвицького повітового суду, прем’єр-майора Шостака7–14 берзня 1791 р.2
363Справа про суперечку між казною, графом Розумовським К., майором Манком І. за право володіння жителем Гадяцького пов. Пащенком Д.13 лютого –
4 березня 1791 р.
47
364Справа про призначення жителя Чернігівської губ., підданого графа Розумовського К. Савченка І. до роботи для сплати штрафу пограбованому ним підданому поручика Федоровича О.12–14 березня 1791 р.3
365Записка чернігівського губернського прокурора щодо порушень Гадяцькою міською думою законодавства у процесі віддання на відкуп міських земель6 березня 1791 р.2
366Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про зволікання Прилуцького нижнього земського суду у висилці до Прилуцького повітового суду свідків у справі селян Дремненка М., Хівалі Д. та ін., обвинувачуваних у злодійстві21–28 лютого 1791 р.2
367Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. П’ятигорського П. про несплату Прилуцьким городовим магістратом грошей міщанам за перевезення дров з повіту для опалення міста10–14 лютого 1791 р.2
368Справа про вирішення суперечки за право володіння жителем Гадяцького пов. кріпаком Пащенком Д. між казною та майором Манком І.14–16 січня 1791 р.3
369Рапорт стряпчого Зіньківського пов. Лишеня І. про дотримання законодавчого порядку Зіньківськими міською думою та городовим магістратом під час віддання на відкуп права торгівлі спиртними напоями8 січня 1791 р.2
370Справа про порядок виплати жалування секретарю Лохвицького нижнього земського суду Самойловькому І. та судді того ж суду титулярному раднику Шостопалу І., які знаходилися під слідством8–21 січня 1791 р.5
371Справа про розподіл між спадкоємцями маєтку поміщика Раковича у Чернігівській губ.20 червня 1791 р. –
15 жовтня 1795 р.
102
372Записка Чернігівського губернського прокурора щодо порушень у звітах селянських виборних Роменського пов. про кількість хліба, що знаходився у суспільних магазинах23 січня 1791 р.2
373Справа про призначення колезького реєстратора Навроцького П. на посаду стряпчого Глинського пов.1–15 грудня 1791 р.4
374Справа за рапортом чернігівського губернського прокурора у Чернігівське намісницьке правління щодо порушення Чернігівською нижньою розправою порядку засвідчення вірчого листа бургомістрів Гадяцького городового магістрату Файдиша та Негребникова на ім’я11–26 липня 1791 р.4
375Справа за обвинуваченням сотенного отамана Загреби І. у зневазі лохвицького земського ісправника Максимовича20 грудня 1792 р. –
30 січня 1793 р.
2
376Справа про надання стряпчому Глинського пов. Литвинову А. відпустки для розшуку у Сосницькому пов. належного йому кріпосного хлопчика-втікача30 жовтня –
9 листопада 1792 р.
3
377Записка чернігівського губернського прокурора щодо зволікання Прилуцького нижнього земського суду у наданні відомостей про службу чиновників за травень-червень 1792р.26 липня 1792 р.2
378Справа про використання міським головою м. Прилуки Лихогрівом, бургомістрами Чорним, Писоцьким та ін. неправильних мір під час торгівлі спиртними напоями19–27 липня 1792 р.4
379Справа про невиконання Прилуцьким нижнім земським судом наказу Чернігівського намісницького правління щодо виплати грошей жителям повіту, які надавали коней для прогонів під час проїзду губернією Катерини ІІ у 1787р.30 липня –
23 серпня 1792 р.
2
380Записка чернігівського губернського прокурора щодо зволікання Прилуцького нижнього земського суду у виконанні указів Чернігівського намісницького правління3 серпня 1792 р.2
381Справа про зволікання Роменського повітового суду у проведенні засідань для ведення процесів Роменських нижньої розправи та городового магістрату23 серпня –
1 грудня 1792 р.
8
382Справа за рапортом стряпчого Роменського пов. про збої у роботі Роменського нижнього земського суду, що почалися внаслідок звільнення секретаря Васильковського С., смерті канцеляриста Різвого Ф. та щодо неповного складу канцелярських службовців21–27 серпня 1792 р.4
383Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. Московченка А. про пеню, зібрану у повіті протягом другої третини року3 вересня –
28 вересня 1792 р.
4
384Справа за рапортом стряпчого Роменського пов. Навроцького П. про порушення службовцями Роменського нижнього земського суду порядку діловодства10–24 вересня 1792 р.3
385Справа за рапортом виконуючого обов’язки стряпчого Прилуцького пов. Московченка А. про зволікання Прилуцького нижнього земського суду у веденні процесу щодо старости с. Маціївка Прилуцького пов. Повалія, обвинувачуваного у вимаганні хабарів та побитті в13–21 липня 1792 р.3
386Справа за скаргою селян с. Мала Дівиця Прилуцького пов. Причини І., Лазаренка П. та ін. про незаконне заволодіння генерал-майором Лангом орними землями, які належали Гамаліївському монастирю, та продаж їх колезькому раднику Корбію26 липня –
9 серпня 1792 р.
4
387Справа про самовільне стягнення жителем м. Ніжин, купцем Юрчевським Ф. грошового збору під час ярмарку, що проходив на належному йому майданчику біля Дейманівського скиту у Роменському пов.4 липня –
5 серпня 1792 р.
16
388Справа про стягнення надмірного податку з постачальників відкупщиками спиртних напоїв- колезьким асесором Григоровичем та ін. під час ярмарку, що проходив у м.Лохвиця11–17 травня 1792 р.3
389Справа про перепони у продажу меду, пива та браги, чинені відкупщиками спиртних напоїв купцям та міщанам м.Лохвиця31 березня –
16 липня 1792 р.
4
390Справа про повернення з відпустки секретаря Глинського повітового суду Юзефовича А.8–10 червня 1792 р.2
391Справа про повернення від чернігівського губернського прокурора стряпчому Роменського пов. Навроцькому П. рапорту про передання ним посади стряпчому Глинсього пов. Литвинову через відсутність підпису2–13 червня 1792 р.2
392Справа про звільнення П ’ятигорського П. з посади стряпчого Прилуцького пов. через хворобу1 квітня –
4 травня 1792 р.
4
393Справа про вирубання полковим хорунжим Чернацьким О. казенного лісу, який знаходився за Густинським монастирем, та заволодіння казенними землями у Прилуцькому пов.12–17 березня 1792 р.2
394Справа про зволікання Глинським нижнім земським судом у висилці до Роменських повітового суду та нижньої розправи свідків у справі колодника Морозенка І., обвинувачуваного у злодійстві17–24 березня 1792 р.2
395Справа про зволікання Глинським нижнім земським судом у висилці до Роменських повітового суду та нижньої розправи кріпаків полковника Марковича А., жителів сл. Попівщина [Глинського пов.] Росохи та Железняк Є., як свідків у справі колодника Моро20–30 березня 1792 р.2
396Справа про ухилення гласного Прилуцької міської думи Назаренка від керівництва виконанням розпорядження Чернігівського намісницького правління щодо виправлення у повіті мостів та гребель26 липня –
13 серпня 1792 р.
2
397Справа про незаконну торгівлю жителями м. Ромни незаконної спиртними напоями5–12 лютого 1792 р.2
398Справа про надання стряпчому Гадяцького пов. Острозькому Є. атестату про службу23 січня –
10 лютого 1792 р.
2
399Записка чернігівського губернського прокурора щодо ускладнень під час вирішення у Лохвицьких повітовому суді та городовому магістраті справи дружини значкового товариша Стефанович А., обвинувачуваної у захопленні суспільної землі5 листопада 1792 р.2
400Справа про самовільний від’їзд засідателя Прилуцького нижнього земського суду, титулярного радника Сахновського І.7–16 листопада 1793 р.2
401Справа за рапортом стряпчого Прилуцького пов. Кіяшевича О. про порушення засідателем Прилуцької нижньої розправи Козинцевем Г. термінів наданої йому відпустки7–16 листопада 1793 р.2
402Справа про порушення Прилуцького нижньго земського суду під час ведення процесу щодо вирубання у Прилуцькому пов. казенного лісу військовослужбовцями Софійського карабінерського полку18 листопада –
7 грудня 1793 р.
4
403Справа про встановлення опіки над майном жителя м-ка Срібне Глинського пов. секунд-майора у відставці Ченцова М., який помер, не залишивши спадкоємців16 листопада 1793 р. – 11травня 1795 р.15
404Записка чернігівського губернського прокурора щодо зловживань городничого м. Ромни Лущаєва під час складання списку кандидатів на посади сільських засідателів8 грудня 1793 р.2
405Справа про обвинувачення засідателя Лохвицького нижнього земського суду Афанасьєва М. у порушенні термінів наданої йому відпустки5 грудня 1793 р. –
7 квітня 1794 р.
10
406Справа про зволікання Ніжинського нижнього земського суду у стягненні податку за узаконення патентів з прапорщика Жуковського І. та корнетів Савойського р. й Зарудного Л.10–21 грудня 1793 р.2
407Справа про вирубання та використання у приватних цілях й розпродаж казених лісів старостою с. Дейманівка Глинського пов. Равним та писарем Петренком10–21 грудня 1793 р.2
408Записка чернігівського губернського прокурора щодо самовільного від’їзду засідателів Прилуцької нижньої розправи Козинцева, Лисевича, Ясинського і Савченка та судді Прилуцького повітового суду Горленка23 грудня 1793 р.2
409Справа про незаконне накладання штрафу засідателем Роменського нижнього земського суду, поручиком Лукашевичем П. на жителів с. Великі Бубни Лубенського пов. караульних козаків Гамалієнка І. та Кобиша М.24 грудня 1793 р.2
410Справа за рапортом стряпчого Глинського пов. Литвинова А. про кількість невирішених справ у Глинських повітовому та нижньому земському судах29 грудня 1793 р.3
411Ордер чернігівського губернського прокурора стряпчому Глинського пов. Литвинову А. про стягнення штрафу з городничого м. Глинськ Шульгіна лікарю Леонтовичу за зневагу29 грудня 1793 р.3
412Справа про порушення термінів відпустки дворянським засідателем роменського нижньго земського суду поручиком Манджосом С.13–26 липня 1793 р.2
413Справа про втрату Роменським нижнім судом недоїмки, стягненої з хутора [Пелешуківщина], який належав поміщику Трифановському13–26 липня 1793 р.2
414Записка чернігівського губернського прокурора щодо засідателя Глинського повітового суду поручика Храпка, який самовільно від’їхав разом з прем’єр-майором Галаганом Г. у м. Санкт-Петербург17 серпня 1793 р.2
415Справа про надання казначею Роменського пов. секунд-майору Сидоренкову О. відпустки10–18 серпня 1793 р.2
416Справа про чинення відкупщиками спиртних напоїв м. Лохвиця купцем Юрченком та ін. перешкод у торгівлі гарячим вином дворянину Пантелеймонову, диякону Гуслинському та ін.14 липня –
19 серпня 1793 р.
5
417Справа про порушення Лохвицьким нижнім судом порядку ведення процесу щодо вирішення суперечки між дружиною лубенського намісника Барвінською Є. та її сестрою дружиною корнета Андрієвською П. за право володіння маєтком їх покійного дядька Манька І.3–17 вересня 1793 р.5
418Справа про повернення з відпусток лохвицького земського ісправника, капітана Максимовича П. та засідателя Лохвицького нижнього земського суду військового товариша Пащенка І.6–9 вересня 1793 р.3
419Справа про повернення з відпустки секретаря Лохвицького повітового суду Кисловича Г.26 серпня –
9 вересня 1793 р.
2
420Справа про повернення з відпустки засідателя Лохвицької нижньої розправи корнета Пилипенка К.26серпня –
9 вересня 1793 р.
2
421Записка чернігівського губернського прокурора щодо порушення Роменським нижнім земським судом порядку ведення діловодства13 вересня 1793 р.2
422Справа про порушення стряпчим Прилуцького пов. Кияшевичем О. порядку діловодства14–30 вересня 1793 р.3
423Записка чернігівського губернського прокурора щодо приховування ісправником Роменського пов. капітаном Шкляревичем М., стягнених штрафів та подушного збору3 жовтня 1793 р.2
424Записка чернігівського губернського прокурора щодо бійок та пограбувань, чинених у Прилуцькому пов. військовослужбовцями Софійського карабінерського полку3 жовтня 1793 р.2
425Справа про порушення службової дисципліни чиновниками Прилуцького повітового суду - суддею Горленком С. та засідателем Свирським В.8–10 жовтня 1793 р.2
426Про розселення ісправником Роменського пов. Шкляревичем військовослужбовців Київського карабінерського полку, квартири для яких були визначені в селах Рогинці й Медвеже та м-ку Хмелів, у будинках мешканців сел Хоружівка, Іванівськ та Пустовойтівка, звіл1–10 жовтня 1793 р.2
427Справа про несплату ісправником Роменського пов. Шкляревичем грошей жителям м-ка Хмелів та сел Гаврилівка й Галка за використання їх підвод для перевезення сіна, проданого ним Київському карабінерському полку19 жовтня –
3 листопада 1793 р.
3
428Справа про порушення Прилуцьким нижнім земським судом порядку діловодства у веденні процесу щодо незаконної віддачі у рекрути козака Куменченка Я.5–18 квітня 1793 р.2
429Справа про обвинувачення секретаря Прилуцького повітового суду Просола І. у зловживанні та прийнятті хабаря від підполковника Стоянова під час ведення процесу між ним та княгинею Жеваховою15 квітня –
26 травня 1793 р.
11
430Записка чернігівського губернського прокурора щодо зволікання Прилуцького нижнього земського суду у виконанні указів Чернігівського намісницького правління про заборону винокуріння5 травня 1793 р.2
431Справа про повернення з відпустки засідателя Лохвицького повітового суду Шостака А.13–29 травня 1793 р.2
432Справа про порушення службової дисципліни чиновниками Прилуцької нижньої розправи24 травня 1793 р.2
433Записка чернігівського губернського прокурора щодо невиконання Глинським нижнім земським судом указів Чернігівського намісницького правління про висилку євреїв, заборону винокуріння та утримування шинків25 травня 1793 р.2
434Записка чернігівського губернського прокурора про порушення Прилуцького нижнього земського суду у веденні процесу щодо земельної суперечки між князем Жеваховим С. та підполковником Стояновим І.31 травня 1793 р.2
435Записка чернігівського губернського прокурора щодо порушення стряпчим Глинського пов. Литвиновим порядку ведення службового листування3 червня 1793 р.2
436Записка чернігівського губернського прокурора щодо протизаконного арешту виборного с. Малі Бубни Глинського пов. Андрушка земським ісправникаом [Гамлією]6 червня 1793 р.2
437Записка чернігівського губернського прокурора щодо невчасного повернення з відпустки секретаря Лохвицького повітового суду Шостака А. та недбалого ставлення до службових обов’язків стряпчого Лохвицького пов. Величкова26 червня 1793 р.2
438Справа за скаргами прем’єр-майора Галагана Г., його матері Галаган К. та дружини бунчукового товариша Миклашевської О. на неправильні дії Прилуцького повітового суду під час ведення процесу щодо вирішення їх земельної суперечки27 червня –
13 липня 1793 р.
18
439Справа про повернення з відпустки стряпчого Глинського пов. Литвинова А.8 лютого 1793 р.2
440Справа за скаргою городничого м. Ромни щодо невиконання його розпоряджень ратманами Роменського городовго магістрату Старцевим та Гусаковим28 лютого –
23 березня 1793 р.
4
441Записка чернігівського губернського прокурора щодо зволікання у веденні спільних процесів Роменськими повітовим судом та нижньою розправою8 березня 1793 р.2
442Записка чернігівського губернського прокурора щодо порушення роменським земським ісправником Шкляревичем порядку висування кандидатур козаків с. Капустинці Гордієнків С. та А., Поклада М. та ін. на посади ратманів9 березня 1793 р.2
443Висновок у справі щодо захоплення дружиною генерал-майора Максимович Г., прем’єр-майором Лисаневичем І. та його дружиною Лисаневич Т. казенних земель у Прилуцькому пов.16 березня 1793 р.2
444Справа за скаргою підпоручика Масола М. на військового товариша Зарудного В. за привласнення казенних сел Довгалівка та Касіянівка [Глинського пов.]10–31 березня 1793 р.3
445Записка чернігівського губернського прокурора щодо самовільного від’їзду секретаря Лохвицької нижньої розправи Стефановича29 березня 1793 р.2
446Справа про самовільний від’їзд до м.Чернігів секретаря Роменського городового магістрату, колезького протоколіста Магеровського М., який перебував під слідством Роменського повітового суду4–5 квітня 1793 р.2
447Записка чернігівського губернського прокурора щодо порушення трудової дисципліни засідателем Прилуцького нижнього земського суду Білим10 лютого 1793 р.2
448Справа за рапортом стряпчого Роменського пов. Навроцького П. про погані умови утримання у в’язниці Роменського городництва секунд-майора Гаджиєва П.14–25 лютого 1793 р.3
449Записка чернігівського губернського прокурора щодо мешканця с. Івахники Лохвицького пов. козака Козицького В., обвинувачуваного у злодійстві12 липня 1794 р.2
450Записка чернігівського губернського прокурора щодо запізнення з відпустки через хворобу дворянського засідателя Лохвицького нижнього земського суду поручика Луговського2 серпня 1794 р.2
451Справа за скаргою стряпчого Роменського пов. Навроцького П. щодо зневаги суддів Роменського повітового суду капітаном Полетикою О. та поручиком Шкляревичем І.14–25 серпня 1794 р.3
452Справа за обвинуваченням військового товариша Канівця В. у зневазі земського ісправника Прилуцького пов. Кондзеровського під час арешту євреїв, які наймали винокурню Канівця В.17 серпня –
6 вересня 1794 р.
2
453Справа про надання стряпчому Прилуцького пов. Навроцькому П. відпустки для владнання справ після смерті батька у маєтку в м-ку Опішне Миргородського пов.13 жовтня 1794 р.2
454Записка чернігівського губернського прокурора щодо самовільного від’їзду засідателя Прилуцького нижнього земського суду Шемета та земського ісправника Прилуцького пов. Кондзеровського13 жовтня 1794 р.2
455Записка чернігівського губернського прокурора щодо зволікання Роменської нижньої розправи у вирішенні справи колодниці Кизимової Є., обвинувачуваної у блуді16 жовтня 1794 р.2
456Справа за скаргою Прилуцької міської думи на ніжинського купця Безходарного В. за порушення умов купівлі казенних ярмаркових місць у м. Прилуки2–13 листопада 1794 р.5
457Справа про затримку у виплаті жалування за 1791-1793рр. службовцям Глинського городового магістрату - ратманам Котляренку Ф., Личку Г., Чернишу І. та Рябушці Г., бургомістру Кончевику М. й жовніру Нагнибіді Г.16–20 листопада 1794 р.5
458Справа про встановлення нагляду за жителем с. Капустинці Роменського пов. Покладом С., підозрюваним у підготовці до втечі з родиною “в отдаленные и неизвестные места”4–10 травня 1794 р.2
459Записка чернігівського губернського прокурора щодо скарги секретаря Прилуцького повітового суду Прасола на предводителя дворянства Прилуцького пов. секунд-майора князя Жевахова та суддю Олександровича за зневагу12 липня 1794 р.2
460Справа про надання відпустки стряпчому Лохвицького пов. Величкову Г.20 червня 1794 р.2
461Справа за обвинуваченням козачки м-ка Срібне Глинського пов. Кизимової Є. у вбивстві своєї незаконно народженої дитини10–12 липня 1794 р.2
462Записка чернігівського губернського прокурора щодо утисків, заподіяних лохвицьким земським ісправником, секунд-майором Маньком та сотенним отаманом Пучкою Ф. жителям сел Піски та Ручки Лохвицького пов.12 липня 1794 р.2
463Справа про порушення службовцями Прилуцького повітового суду-суддею Раковичем Ф. та засідателями Величком І. й Горленком П. порядку підписання процесуальних документів9 січня 1794 р.2
464Справа про надання відпустки стряпчому Глинського пов. Литвинову А. та про призначення до тимчасового виконання його обов’язків секретаря Глинського повітового суду Юзефовича А.25 січня –
22 травня 1794 р.
9
465Справа про порушення службової дисципліни та порядку ведення процесів й зневажання стряпчого Глинського пов. Литвинова А. городничим м. Глинськ колезьким асесором Шульгіним3 лютого –
13 липня 1794 р.
6
466Справа про самовільний від’їзд міського голови м. Прилуки Лихогріва І.10 лютого –
7 березня 1794 р.
2
467Справа про вирубання селянами с. Ліски Прилуцького пов. Калкою Л., Шкляренком Т. та Романченком Т. казенного лісу, розташованого поблизу сел Маціївка й Густинь Прилуцького пов.27 лютого 1794 р.8
468Ордер чернігівського губернського прокурора стряпчому Прилуцького пов. Кіяшевичу О. із зауваженням щодо порядку присилки відомостей про стягнену пеню7 березня –
13 січня 1794 р.
4
469Записка чернігівського губернського прокурора щодо затримки у в’язниці колодника Маковського П. через суперечку Прилуцьких городового магістрату та повітового суду9 березня 1794 р.2
470Справа про стягнення з канцеляриста Прилуцького городничеського правління Ігнатенка К. грошей, відібраних ним у колодника Лойка Т.21березня –
10 квітня 1794 р.
2
471Записка чернігівського губернського прокурора щодо затримки у вирішенні справ Прилуцьким повітовим судом через від’їзд судді Горленка П.27 березня 1794 р.2
472Справа про безпідставну затримку прилуцьким земським ісправником Гондзеровським та обвинувачення у плануванні втечі жителя хут. Підлубняка Лубенського пов. Критченка Л., який гостював у свого родича Замулі Г. у с. Світличне Прилуцького пов.1 травня 1794 р.4
473Справа про обвинувачення жителів с. Русанівка Гадяцького пов. козаків Курилів Ф. та Н. й Кириченка Д. у викопуванні рову неподалік від русла р. Хорол, в результаті чого стався спад рівня води біля казенного млину28–30 березня 1794 р.3
474Справа за обвинуваченням колезького протоколіста Столповського М. у зневазі судді Роменського повітового суду Стаховича І. під час виїздної сесії суду у с. Оксютинці Роменського пов.6 липня 1794 р. –
29 серпня 1795 р.
4
475Записка чернігівського губернського прокурора щодо неповернення з відпустки судді Роменського совістного суду Гамалії20 січня 1795 р.2
476Ордер стряпчому Гадяцького пов. Рощаковському з указанням порядку оформлення місячних відомостей присутствія у повітових судових установах19 липня 1795 р.2
477Справа про неповернення з відпустки засідателя [Чернігівського] верхнього земського суду капітан-лейтенанта Раковича П.10–21 липня 1795 р.3
478Справа за обвинуваченням поручика Дубаги у зневазі гадяцького земського ісправника Тулинського29 липня –
13 серпня 1795 р.
7
479Справа за скаргою мешканки с. Ряшки Прилуцького пов. Тригубової К. на засідателя Прилуцького нижнього земського суду Ясинського за побиття її сина7–28 вересня 1795 р.2
480Записка чернігівського губернського прокурора щодо незаконного привласнення під час ревізії жителів м-ка Варва Прилуцького пов., козаків Стрижаківського Г., Чернацького Г. та [Войтичівського] А. прилуцьким земським ісправником Гонзеровським5 грудня 1795 р.2
481Справа про повернення з відпустки секретаря Лохвицького нижнього земського суду Ілляшевича Н.15 грудня 1794 р. –
9 січня 1795 р.
2
482Справа за рапортом стряпчого Лохвицького пов. Величкова Г. щодо порушення Лохвицькою міською думою порядку ведення видаткових книг та надання неправильних звітів про кількість видатків на лагодження гребель і мостів10 липня –
4 вересня 1795 р.
4
483Справа про суперечку між братами-священиками Грабовськими В. та М. й губернським секретарем Грабовським П. та казною за право володіння маєтком у Чернігівській губ.5–11 грудня 1795 р.2
484Справа за рапортом стряпчого Лохвицького пов. щодо суперечки між вахмістром Лейб-гвардії кінного полку Велецьким М. та військовим товаришем Рогачевським В. за право володіння кріпаком Шевком В.9–20 січня 1795 р.2
485Справа про зволікання Гадяцького нижнього земського суду у виконанні рішення Чернігівського намісницького правління щодо продажу дружиною капітана Ситенською П. підпоручику Рощаківському Д. казенної луки та лісів під селами Карасівка та Пірки Гадяцького 15–19 грудня 1796 р.2
486Справа про зволікання Лохвицького нижнього земського суду у виконанні розпорядження Чернігівського намісницького правління щодо врахування кількості зіпсованого казенного хлібу, що зберігався у селян та у місцевих магазинах29 грудня 1796 р. –
14 березня 1797 р.
6
487Справа про призначення у хлібний магазин м. Лохвиця охоронного загону3 грудня 1796 р. –
5 січня 1797 р.
8
488Справа про зволікання Лохвицького нижнього земського суду у стягненні з жителів повіту грошей, призначених для виплати боргу колезькому асесору Єнці С. за утримання коней на Чернігівській поштовій станції24–25 листопада 1796 р.6
489Ордер чернігівського губернського прокурора стряпчому Гадяцького пов. Рощаковському про залишення у власності казенних селян с. Зарічна Гадяцького пов. належних їм раніше земель17 липня 1796 р.2
490Справа про зволікання Роменського земського суду у виконанні рішень Лубенського міського суду щодо процесу за скаргою значкового товариша Косаревського С. на бунчукового товариша Савича Ф. та його сина Савича Я. за наїзд на хутір Кут [Роменського пов.]та 19 липня –
7 серпня 1796 р.
3
491Справа про зволікання Роменського нижнього земського суду у наданні стряпчому Роменського пов. Ічанському В. звітних відомостей про кількість у суді невирішених справ29 липня 1796 р.2
492Справа про з`ясування причини зволікань стряпчого Гадяцького пов. Рощаковського Г. у наданні звітних місячних відомостей в канцелярію чернігівського губернського прокурора5–20 вересня 1796 р.2
493Справа про надання відпустки стряпчому Прилуцького пов. Кияшевичу О. для владнання справ у маєтку в с. Березівка Глинського пов. після смерті батька сотника Кияшевича П.20–23 жовтня 1796 р.2
494Ордер щодо повернення для виправлення стряпчому Лохвицького пов. Величкову Г. надісланих ним у канцелярію чернігівського губернського прокурора відомостей про колодників, котрі утримувалися при повітових судових установах27 жовтня 1796 р.2
495Справа за рапортом стряпчого Лохвицького пов. Величкова Г. про повернення з відпустки та хворобу пристава повітового хлібного магазина капітана Максимовича21–31 жовтня 1796 р.2
496Справа про надання відпустки на 15 днів стряпчому Гадяцького пов. Рощаковському Г.3–10 листопада 1796 р.2
497Справа про чинення гадяцьким міським головою Тихоновичем перешкод городничому секунд-майору Грановському в організації гатіння гребель18–22 листопада 1796 р.4
498Справа про виключення з ревізії селян Роменського пов., які були записані як наймані слуги та підсусідки поручика Римаренка С. та приписку їх у ту власність, яку вони забажають18–30 червня 1796 р.2
499Справа про повернення з відпустки секретаря Лохвицької нижньої розправи колезького реєстратора Тягнієва7–30 липня 1796 р.2
500Справа за рапортом стряпчого Роменського пов. Ічанського В. про зволікання Роменського городового магістрату у вирішенні справи про грошову суперечку між прапорщиком Кулябкою П. та купцем м. Ромни Бодяком М.19 січня –
18 лютого 1796 р.
2
501Справа про недбальство засідателів Глинського нижнього земського суду у розслідуванні щодо обвинувачування жителя м-ка Веприк [Гадяцького] пов. цигана Самченка Г. у крадіжці сіна29 січня –
15 лютого 1796 р.
2
502Справа про порушення приставом провіантського магазину м. Глинськ титулярним радником Якубовським, порядку обліку хлібу, зібраного з міщан та селян12–13 лютого 1796 р.3
503Справа про надання відпустки стряпчому Глинського пов. Литвинову А.2 лютого –
14 березня 1796 р.
2
504Справа про захоплення колезьким протоколістом Столповським М. підводи з двома волами, належної селянину с. Пустовойтівка Роменського пов. Черевка В.23 лютого –
31 серпня 1796 р.
2
505Справа про захоплення старостою Ладинської частини [Городинського] казенного маєтку Сировцем казенних грунтів у с. Городня Прилуцького пов.28 лютого –
14 березня 1796 р.
2
506Справа про незаконну видачу городничим м. Ромни Лущієвим проїздних паспортів різним особам15 березня– 14 травня 1796 р.2
507Справа за обвинуваченням корнета Томари О. у захопленні казенної луки у м-ку Зіньків20–29 березня 1796 р.2
508Справа про порушення городничим м. Ромни Лущієвим порядку конфіскації та продажу майна міщанина Милюти Д., засудженого за вбивство козачки Москалець М.1–10 квітня 1796 р.2
509Справа про надання відпустки стряпчому Гадяцького пов. Рощаковському Г.10 квітня –
15 липня 1796 р.
4
510Справа про надання відпустки стряпчому Лохвицького пов. Величкову Г.10квітня –
7 травня 1796 р.
2
511Справа за обвинваченням селянського засідателя Прилуцького нижнього земського суду Білого Я. у зневазі виборного с. Ладин Прилуцького пов. Костенка І.1 травня –
18 червня 1796 р.
2
512Справа про надання відпустки стряпчому Роменського пов. Ічанському В.12–19 травня 1796 р.2
513Справа за скаргою жительки м-ка Лохвиця козачки Карпенко Н., щодо неможливості сплати нею мита за ведення судового процесу про суперечку між нею та козаками Карпенками М. та І. за право володіння частиною лісу біля с. Степуки Лохвицького пов.19 травня –
18 липня 1796 р.
18
514Справа за обвинуваченням поручика Ковалевського Л. у зневазі городничого м. Гадяч Грановського І.під час його намагання стягнути недоїмку з належних Ковалевському Л. кріпаків7 травня –
18 червня 1796 р.
2
515Справа про збирання виборним м-ка Журавка [Прилуцького] пов. зайвого податку з селян, належних козакам Биченку Г., Герасименку Є. та ін.5–14 січня 1797 р.4
516Справа про обвинувачення земського ісправника Глинського пов. губернського секретаря Жуковського та засідателя Глинського нижнього суду поручика Ляшевського у привласненні казенних грошей із податків, зібраних у селах Волошинівка Глинського пов., Липо5–11 січня 1796 р.5
517Справа за скаргою жителя с. Житнє Роменського пов. Заканавного П. на поручика Римаренка С. за закріпачення7 лютого –
13 березня 1797 р.
8
518Справа про порушення Гадяцьким городовим магістратом та міським головою Кудрею порядку виборів на посади міських урядників23лютого –
1 березня 1797 р.
4
519Справа про зволікання Гадяцького городового магістрату у виділенні коштів на ремонт міських доріг, мостів та гребель3 березня –
12 квітня 1797 р.
4
520Справа про тимчасову відмову Малоросійським губернським правлінням у задовільненні прохання поручика Величкова Г. про звільнення його з посади стряпчого Лохвицького пов. через хворобу9–24 березня 1797 р.3
521Висновок Чернігівського губернського прокурора щодо позову бригадира Пламенцова р., його дружини Пламенцової Н. на жителя с. Розбишівка Глинського пов. Лиходіда Г. за вихід з їхнього підданства11–14 березня 1797 р.3
522Справа про зволікання Лохвицького нижнього земського суду у веденні процесу щодо кріпаків поміщиків Петровських Жука В., Підгорного Й., М., Перенка П., Шаповала С. та козака Білоусівського К., обвинувачуваних у крадіжці коней та овець14–23 березня 1797 р.3
523Справа за позовом капітана Гутуєва до майора Адлершталя, надвірного радника Бродського та ін. за крадіжку казенного вина17–21 березня 1797 р.38
524Справа про привласнення засідателем Лубенського повітового суду Івахненком Є. жителя с. Новаки Лубенського пов. козака Могили Г., який відпрацьовував у його маєтку штраф за скоєну крадіжку6 березня –
11 квітня 1797 р.
2
525Справа про від’їзд судді Гадяцького повітового суду, ротмистра Бутовича І. у м-ко Зіньків для участі у виборах14–30 квітня 1797 р.6
526Справа про зволікання Лохвицького нижнього земського суду у виплаті жителям м-ка Лохвиця грошей за роботу на будівництві місцевого провіантського магазину23–27 квітня 1797 р.2
527Справа про зволікання городничого м-ка Лохвиця Круковського у стягенні з бургомістрів місцевого магістрату Махновського Ф. та ін. накладеної на них пені3 квітня –
14 травня 1797 р.
2
528Справа про порушення секретарем Градижського городового магістрата, губернським реєстратором Шваєвським І. порядку оформлення купчої кріпості на придбання купцем Яковенком П. маєтку міщанки Жили М.13 липня– вересень1797 р.2
529Записка чернігівського губернського прокурора щодо лайки та шуму, вчинених у стані алкогольного сп’яніння у присутності членів Гадяцького городового магістрату городовим старостою Гайдабурою Я. та суддею Береговим14 листопада 1797 р.1
530Справа про з’ясування причин зволікання Кременчуцького повітового суду у наданні місячних відомостей щодо складу присутствія, колодників, утримуваних у місцевих в’язницях та вирішені й невирішені справи10–13 листопада 1797 р.2
531Рапорти секретарів Кролевецького городового магістрату та Ардонської ратуші про відсилку місячних відомостей щодо складу присутствія, колодників, утримуваних у місцевих в’язницях та вирішені й невирішені справи10жовтня –
30 жовтня 1798 р.
2
532Формулярні списки губернських та повітових стряпчих Чернігівської губ., складені чернігівським губернським прокурором для представлення міністру юстиції1825 р. – 1826 р.11
533Послужний список чернігівського губернського прокурора статського радника Бажанова Г.1828 р.20
534Справа про описання маєтку поміщика Кочубея, зокрема, з метою сплати боргу за казенний провіант та фураж, куплений міщанами м. Конотоп Баєнком М. та Юрченком у херсонського поліцмейстера Константинова1 листопада 1829 р. –
1 вересня 1831 р.
35
535Справа про надання відпусток чернігівському губернському прокурору16 грудня 1832 р. –
30 червня 1833 р.
8
536Справа про описання маєтку поміщика Кочубея, зокрема, з метою сплати боргу за казенний провіант та фураж, куплений міщанами м. Конотоп Баєнком М. та Юрченком у херсонського поліцмейстера Константинова22 квітня –
21 червня 1829 р.
8
537Недіючий опис, складений 1950 р.1782 р. – 1833 р.35