Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1958
Назва фонду Слобідсько-український губернатор, м. Харків
Крайні дати 1797–1830
Кількість справ 1426
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Укази Сенату, циркуляри МЗС, листування із Слобідсько-Українською палатою, управою суду і розправи, повітовими та земськими судами та справниками.

Справи про благоустрій міст і сіл губернії; відкриття лікарень та проведення медоглядів рядових солдат; будівництво ґрунтових шляхів і поштової станції; ремонт та будівництво церков, будинків, мостів через р. Донець, переправ.

Відомості про забезпечення військових частин, що розмістились в губернії, житлом, провіантом і фуражем; будівництво військового лазарету в м. Харкові; виплату грошей козакам за службу; вироки Слобідсько-Української палати, суду і розправи, що надсилалися до відома губернатору; про стан посівів, види на врожаї, лісове господарство та шовківництво; епізоотію та епідемії; звіти повітових судів про стан справ у повітах.

Скарги селян на закріпачення поміщиками, жорстке поводження та загарбання їх земель і майна.

Реєстрація поміщицьких земель в губернії; списки власників будівель м. Харкова.

1797–1830 1426