_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом'янська, 24
Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: mail.cdiak@arch.gov.ua


З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОШТИ
XVII – XVIII ст.

Пошта, як одна з установ, запроваджених для обміну інформацією, існувала ще в давні часи, сприяючи не лише її поширенню, а й розвиткові діловодства і культури спілкування. В Гетьманській Україні перші відомості про поштове сполучення, яке ще не мало систематичного характеру, відносяться до XVII ст.: гетьмани України, починаючи з Богдана Хмельницького, спілкувалися як на міжнародному рівні – з володарями сусідніх держав, так і в межах Гетьманської України – з козацькою старшиною і духівництвом, – шляхом листування, з яким відсилали т. зв. нарочних.

Перехід Гетьманщини під юрисдикцію Російської держави надав поштовій службі загальноімперських рис. У другій половині XVII століття в Україні вже існувала мережа поштових служб – пунктом 10 “Глухівських статей”, підписаних 16 березня 1669 року новообраним гетьманом Дем’яном Ігнатовичем (Многогрішним), було передбачено організацію пошти із залученням до неї бажаючих бути поштарями. “Вольності” і старовинні традиції міщан (зокрема в Києві) давали можливість останнім уникати поштової повинності, що підтверджувалося універсалами гетьманів.

У першій половині XVIII ст. в Києві на Подолі вже існував “поштовий двір” і був визначений порядок надання поштових коней, приймання кореспонденції тощо. Остаточна уніфікація поштової системи відбулася за часів графа Петра Олександровича Румянцева, який після скасування інституту гетьманства став очільником Лівобережної України – “головним командиром малоросійських полків”. Він розробив і ввів до обігу в 1765 році “Учреждение о конной почте в Малой России”, згідно з пунктами якого чітко окреслювалися вимоги до поштмейстрів (завідувачів поштовими відділеннями) і поштарів (осіб, які займалися доставкою кореспонденції), визначалися строки і прейскурант на пересилку пошти – окремо в межах Лівобережної України і окремо в межах Російської імперії. Також було визначено основні шляхи (“тракти”), якими користувалися для доставки пошти. На початку 1769 року Київську пошту було передано до ведення Московського поштамту, а 1775 року листом пошт-директора Бориса Пестеля до Київської губернської канцелярії повідомлялося, що указом Колегії закордонних справ у Києві буде засновано поштову контору і призначено обер-поштмейстера. У 1782 році контору перетворено на губернський поштамт. Міські поштові відділення з’явилися в Києві в середині ХІХ ст.: перше відкрилося 1840 року в Печерській частині міста, друге – 1852 року при міській Думі на Подолі.

Подальший розвиток поштової справи у ХІХ ст. призвів до введення загальних правил поштового діловодства, появи розгалуженої мережі поштарських посад, а також єдиних тарифів для пересилки листів і посилок, яким передбачалося введення штемпельних конвертів і марок.

Виставку підготувала
начальник відділу давніх актів
О. Б. Вовк


Документи

Головна сторінка         Про архів         Довідковий апарат         Часті питання         Контактна інформація

Copyright © 2016 - ЦДІАК України
Всі права застережені