_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: [email protected]


До 100-річчя Української революції: реформування освіти

Після прийняття в Російській імперії Валуєвського циркуляру (1863) та Емського указу (1876) українське слово в школі, театрі, в друці переслідувалося. Проте, активні діячі українського громадсько-політичного руху кін. ХІХ–поч. ХХ ст. серед основних цілей боротьби визначали право на вільне вживання української мови у всіх сферах публічного життя. У 1913 р. М. С. Грушевський у книзі “Про українську мову і українську школу” зазначав: “Серед усіх потреб нашого національного життя потреба рідної школи найголовніша…”. Українська революція вперше дала змогу реалізувати одвічну мрію багатьох поколінь борців за незалежність України – створення української школи.

Українізація освіти була одним з першочергових завдань Української революції. У першій відозві Центральної Ради “До українського народу! Народе український!” одним з найголовніших завдань революційних змін проголошувалась українізація школи: “... в найближчим часі право на заведення рідної мови по всіх школах, од нижчих до вищих, по судах і всіх урядових інституціях”.

Тимчасовий уряд підтримав вимоги українських громадських діячів і схвалив необхідність запровадження викладання українською мовою в освітніх закладах Київського навчального округу. Для реалізації цієї мети у березні 1917 р. попечителем округу було призначено М. П. Василенка, а його заступником В. П. Науменка. На жаль, незважаючи на значні заслуги у минулому, ці знані діячі “Старої громади” дотримувались поміркованої позиції у справі українізації освіти, що суперечило революційним настроям суспільства.

Натомість у перші місяці революції найбільш активну діяльність з питань реформування освіти і реалізації нових заходів освітньої політики проводило Товариство шкільної освіти на чолі з Іваном Стешенком, який з 23 червня 1917 р. став Генеральним секретарем освіти.

Важливим досягненням першого етапу Української революції і поступової українізації школи стало відкриття у Києві 20 березня 1917 року Першої української гімназії ім. Т. Г. Шевченка та 13 вересня 1917 року Другої української гімназії ім. Кирило-Мефодіївського братства. До кінця року в Києві діяли вже чотири українські гімназії.

Після прийняття 7 листопада 1917 року ІІІ Універсалу Української Центральної Ради, що проголошував створення Української Народної Республіки, Генеральний секретаріат з освіти перейняв на себе функції центрального органу державного управління у сфері освіти.

Наприкінці року 1917 року, 15–20 грудня, відбулася нарада у справі організації народної освіти в Україні. На цій нараді було обговорено питання організації національного управління освітою в рамках виконання постанов ІІІ Універсалу про національно-персональну автономію. Однак події розгорталися настільки стрімко, що вже за місяць затверджений план реорганізації втратив свою актуальність.

Після проголошення 9 січня 1918 року IV Універсалу Української Народної Республіки Генеральний секретаріат освіти став найвищим органом державної влади у сфері управління освітою, що розпочав реалізацію державної політики з українізації школи.

На виставці представлено документи про перші кроки у справі реформування шкільної освіти в роки революції, що відображають діяльність Генерального секретарства у справі освіти Української Центральної Ради, Міністерства освіти Української Народної Республіки та Міністерства народної освіти Української держави у 1917–1918 рр.

Виставку підготувала головний спеціаліст
відділу використання інформації документів
Юлія Орел


Документи

Головна сторінка         Про архів         Довідковий апарат         Часті питання         Контактна інформація

Copyright © 2017 - ЦДІАК України
Всі права застережені