_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом'янська, 24
Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: mail.cdiak@arch.gov.ua


На відзначення Дня державного службовця ЦДІАК України презентує документи з фондів архіву про впровадження посади архіваріуса Генеральної військової канцелярії і визначення основних напрямів діяльності архіваріуса і державного архіву.

На початку 1760-х рр. гетьман Кирило Розумовський провів ряд реформ і змін в системі управління Гетьманщиною, серед яких було і запровадження (ордером від 6 березня 1763 р.) посади архіваріуса, який підпорядковувався генеральному писареві Генеральної військової канцелярії. На цю посаду було призначено перекладача Семена Дівовича (Дзівовича): “Понеже доныне при Генералной войсковой канцеляріи настоящего архивариуса не учреждено … сія же должность для такой архивы … необходимо нужна и яко определенный от нас в Гененарлную войсковую канцелярию переводчиком Семен Дзивович …может содержать и должность архивариуса”. У 8-ми пунктах ордеру було визначено основні напрями діяльності архіваріуса і державного архіву, закладено основи правил описування і збереження документів, а саме: складання описів у двох примірниках, забезпечення збереження документів, процедури видачі і повернення документів в архів. Генеральному писареві було доручено розробити детальну інструкцію про службові обов’язки генерального архіваріуса, який окрім службової присяги мав складати ще одну, спеціальну (“клятвенное обещание” від 8 квітня 1763 р.), якою він брав на себе відповідальність за документи архіву і зобов’язувався виконувати всі положення інструкції: “… за определеніем меня … к содержанію Генералной войсковой канцелярии архивы, в которой я принять имею в силе данной інструкціи на свои руки все оригинальные именные и Правительствующего Сената указы и грамоты, разных званий книги и письменные дела по описям, без дозволения писаря генерального … никому ничего из порученного мне в ту архиву ни под каким образом не токмо орыгиналов, ни же от чего либо копій давать ни читать, ни выписывать, ни словесно объявлять не буду под опасением жестокого … штрафа і лишенія своего звания…”.


Документи

Головна сторінка         Про архів         Довідковий апарат         Часті питання         Контактна інформація

Copyright © 2018 - ЦДІАК України
Всі права застережені