Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Список фондів

Список фондів подано у порядку номерів фондів.
Для пошуку інформації рекомендуємо застосовувати комбінацію клавіш Ctrl+F

Номер фонду Назва фонду Крайні дати Кількість справ
1Колекція документів Скарбу коронного1546–179215
2Гродський суд Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства1581–1800219
3Земський суд Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства1712–179679
4Підкоморський суд Київського воєводства, м. Київ1584–1600, 1636–16473
5Головні каптурові суди Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства1733–1734, 1743–1744, 17643
6Київська російсько-польська прикордонна комісія, м. Київ, м-ко Мотовилівка Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва 1735–1790100
7Конфедератський суд Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства1792, 17937
8Цивільно-військова порядкова комісія Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства1790–179521
9Зем’янський суд Наддніпрянського повіту, м. Богуслав 17922
10Житомирський земський суд, м. Житомир Київського воєводства1767–180283
11Житомирський гродський суд, м. Житомир Київського воєводства1582–1796202
12Кобеляцький повітовий земський суд, м. Кобеляки Полтавського полку17931
13Магістрат м. Житомир Київського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії1782–1794, 1796–1799, 1815–184523
14Овруцький земський суд, м. Овруч Київського воєводства1779–17801
15Овруцький гродський суд, м. Овруч Київського воєводства1678–1717, 1793–179618
16Магістрат м. Овруч Київського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії1788–1795, 1799, 1789, 1792–181410
17Головні каптурові суди Волинського воєводства, м. Луцьк Волинського воєводства1692–16978
18Конфедератські суди Волинського воєводства, м. Луцьк Волинського воєводства1673–17932
19Головний трибунальський суд скарбових справ Волинського воєводства, м. Луцьк Волинського воєводства1660–16843
20Магістрат м. Кременець Волинського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії1563–181665
22Кременецький земський суд, м. Кременець Волинського воєводства1568–164753
23Магістрат м. Луцьк Волинського воєводства1638–1640, 1725, 1790–17947
24Луцький підкоморський суд, м. Луцьк Волинського воєводства1585–1617, 1619–1637, 1643–16486
25Луцький гродський суд, м. Луцьк Волинського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії1558–1800547
26Луцький земський суд, м. Луцьк Волинського воєводства1565–178483
27Володимирський земський суд, м. Володимир Волинського воєводства1567–1682, 1795–179649
28Володимирський гродський суд, м. Володимир Волинського воєводства1567–1756198
29Магістрат м. Володимир Волинського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії1794–180627
30Ратуша м-ка Олика Дубенського повіту Волинської губернії1796–17999
31Магістрат м-ка Ратне Холмського повіту Руського воєводства1599–1602, 1632–1633, 1663–1666, 1792–17965
32Магістрат м-ка Вижва Волинського воєводства1601–1753, 1784–17898
33Магістрат м. Дубно Волинського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії1648–1787, 1789–180139
34Дубенський гродський суд, м. Дубно Волинського воєводства1774–179526
35Магістрат м. Ковель Волинського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії1646–180538
36Комісарський суд Подільського воєводства, м. Львів Руського воєводства1645, 1678–1680, [1710–1718], 17765
37Кам’янецький земський суд, м. Кам’янець-Подільський Подільського воєводства1521–179050
38Кам’янецький гродський суд, м. Кам’янець-Подільський Подільського воєводства1625–176742
40Летичівський гродський суд, м. Летичів Подільського воєводства1663–17273
41Цивільно-військова порядкова комісія Кременецького повіту, м. Кременець Волинського воєводства1790, 1792, 17962
42Магістрат м-ка Проскурів Подільського воєводства, з 1796 р. – Подільської губернії1771–17999
43Брацлавський земський суд, м. Брацлав Брацлавського воєводства1639, 1647, 1664, 17793
44Вінницький гродський суд, м. Вінниця Брацлавського воєводства1543–179544
45Магістрат м. Вінниця Брацлавського воєводства, з 1796 р. – Подільської губернії1764–1809, 1793–1799, 1813, 1814, 182795
46Магістрат м-ка Звенигородка Брацлавського воєводства, з 1796 р. – Київської губернії 1791–1792, 1801–186048
47Чернігівський повітовий земський суд, м. Чернігів1754–1782, 1797–1831429
48Сапєги1402–18311067
49Потоцькі1413–19186450
50Магістрат м. Сатанів Подільського воєводства 1709–17583
51Генеральна військова канцелярія, м. Чигирин, м. Гадяч, м. Батурин, м. Глухів1656–176423256
52Генеральна скарбова канцелярія, м. Глухів Ніжинського полку1728–1784980
53Перша Малоросійська колегія, м. Глухів Ніжинського полку1722–17311148
54Друга Малоросійська колегія, м. Глухів Ніжинського полку1764–178617980
55Канцелярія міністерського правління, м. Глухів1731–1750, 1755657
56Генеральний військовий суд, м. Глухів Ніжинського полку1666, 1708–17814246
58Київська приказна ізба, м. Київ1636–170316
59Київська губернська канцелярія, м. Київ1708–178210071
60Київський гарнізонний військовий суд, м. Київ1767–17682
61Київська поштова контора, м. Київ 1763, 1772, 177911
62Магістрат м. Київ1503, 1544, 1545, 1556–1780, 1803–187521
63Київська полкова канцелярія, м. Київ (1648–1708), м-ко Козелець (1708–1781)1679–1781194
64Сотенні канцелярії полків Гетьманської України. Об’єднаний архівний фонд1678–17831362
65Київський полковий суд, м-ко Козелець Київського полку1741–176439
66Київський гродський суд, м-ко Козелець Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва1765–179493
67Київське земське комісарство, м. Київ1776, 1778–17794
68Козелецький повітовий земський суд, м-ко Козелець Київського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1765–1783, 1793–183865
69Козелецький підкоморський повітовий суд, м-ко Козелець Київського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1767–181213
71Остерський повітовий земський суд, м. Остер Київського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1749–1782, 1804–1830249
72Гадяцька полкова канцелярія, м. Гадяч1698–178165
74Гадяцький полковий суд, м. Гадяч1742–176688
75Ніжинська полкова канцелярія, м. Ніжин1713–1780190
76Ніжинський полковий суд, м. Ніжин1736–1766155
77Ніжинський гродський суд, м. Ніжин1765–178093
78Ніжинський повітовий земський суд, м. Ніжин Ніжинського полку, з 1802 р. – Чернігівської губернії1765–1783, 1797–1810190
80Стародубська полкова канцелярія, м. Стародуб1708–1780433
81Стародубський гродський суд, м. Стародуб 1769–1781174
82Стародубський повітовий земський суд, м. Стародуб Стародубського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1750–1783, 1790–1817211
83Переяславська полкова канцелярія, м. Переяслав 1687–1785181
86Переяславський полковий суд, м. Переяслав 1736–176427
87Переяславський повітовий земський суд, м. Переяслав Переяславського полку, з 1796 р. – Малоросійської губернії1765–1783, 179760
88Переяславський гродський суд, м. Переяслав Переяславського полку1766–178155
89Переяславський підкоморський повітовий суд, м. Переяслав Переяславського полку1766–177819
90Золотоніський повітовий земський суд, м. Золотоноша Переяславського полку, з 1802 р. – Полтавської губернії1773, 1802–1803, 18259
94Полтавська полкова канцелярія, м. Полтава1661–1784163
95Полтавський полковий суд, м. Полтава1743–177070
96Прилуцька полкова канцелярія, м. Прилуки1710–178493
97Прилуцький полковий суд, м. Прилуки1717–176769
98Лубенська полкова канцелярія, м. Лубни, м.  Ромни Лубенського полку1711–1781434
99Лубенський полковий суд, м. Лубни, м. Ромни Лубенського полку 1740–1765421
100Лубенський повітовий земський суд, м. Лубни Лубенського полку, з 1802 р. – Полтавської губернії1766–1774, 1800–181013
101Лубенський гродський суд, м. Лубни Лубенського полку1766–1780638
102Миргородська полкова канцелярія, м. Миргород, м. Сорочинці Миргородського полку1691–1782165
103Миргородський полковий суд, м. Миргород, м. Сорочинці Миргородського полку1743–177373
104Миргородський повітовий земський суд, м. Миргород Миргородського полку1763–1773, 178115
105Миргородський гродський суд, м. Миргород Миргородського полку1762–178125
106Миргородський підкоморський повітовий суд, м. Миргород Миргородського полку17652
108Чернігівська полкова канцелярія, м. Чернігів1672–17812047
110Чернігівський полковий суд, м. Чернігів1703–1770318
115Чигиринський повітовий земський суд, м. Чигирин Київської губернії18291
116Візитатори Черняхівського деканату, м. Черняхів Волинського воєводства1783, 17902
118Васильківська прикордонна митниця, м-ко Васильків Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва1750–1795269
119Сокиринецька прикордонна митна застава, м-ко Домонтів Переяславського полку, з 1782 р. – Київського намісництва1763–1779, 1785–178743
120Сорокошицька прикордонна митна застава, с. Сорокошичі Київського полку, з 1782 р. – Чернігівського намісництва 1744–1747, 1773–178295
121Стайківська прикордонна митна застава, с. Стайки Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва1761, 1765–178354
122Переяславська прикордонна митна застава, м. Переяслав Переяславського полку, з 1782 р. – Київського намісництва1754, 1761–179590
123Межигірська прикордонна митна застава, с. Межигір’я Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва 1756, 1758, 1761–178032
124Усть-Ірпінська прикордонна митна застава, устя р. Ірпінь у Київському полку, з 1782 р. – Київському намісництві1785, 178713
125Погорільська прикордонна митна застава, с. Погоріле Київського намісництва1785, 179512
126Коноплянська прикордонна митна застава, форпост Коноплянський Київського намісництва1785–1793, 179626
128Києво-Печерська Свято-Успенська лавра, м. Київ1712–192830035
130Києво-Видубицький Свято-Михайлівський чоловічий монастир, м. Київ1638, 1658, 1661, 1710–19212432
131Київський Пустинно-Миколаївський (Микільський) чоловічий монастир, м. Київ1726–19223015
132Києво-Межигірський Спасо-Преображенський чоловічий монастир, с. Нові Петрівці Київського воєводства, з 1648 р. – Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва, з 1796 р. – Київської губернії1615–1701, 1713–1798, 1853–1866, 1875–1879, 1890, 1900, 1906, 1917, 1918127
134Сосницький Рувимський Спаський чоловічий монастир, м. Сосниця Чернігівського полку, з 1782 р. – Новгород-Сіверського намісництва1712, 1717–178523
135Костянський Почепський Троїцький чоловічий монастир, м. Почеп Стародубського полку, з 1782 р. – Новгород-Сіверського намісництва1724, 1733, 1756–178512
136Мутинський жіночий монастир, с. Мутин Глухівської сотні Ніжинського полку 17331
137Мгарський Лубенський Преображенський чоловічий монастир, м. Лубни Лубенського полку, з 1782 р. – Київського намісництва, з 1802 р. – Полтавської губернії1673, 1690, 1693, 1710–1796, 1817, 1826, 1859, 1863141
138Рябцівський Успенський чоловічий монастир, с. Рябців Першої полкової сотні Стародубського полку1674–172626
140Новомлинський Успенський жіночий монастир, побл. м-ка Нові Млини Ніжинського полку, з 1782 р. – Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії1663–179943
142Ладинський (Підгірський Ладинський) Покровський жіночий монастир, побл. с. Ладин Київського воєводства, з 1648 р. – Прилуцького полку, з 1781 р. – Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії1619, 1657, 1729–187480
149Глухівський Преображенський (з 1692 р. – Успенський) жіночий монастир, м. Глухів Ніжинського полку1671–1688, 1720–177116
155Церква Різдва Пресвятої Богородиці м-ка Вороньків Переяславського полку, з 1782 р. – Київського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії, з 1802 р. – Переяславського повіту Полтавської губернії1722–182211
156Церква Архістратига Христового Михаїла м. Бориспіль Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії, з 1802 р. – Переяславського повіту Полтавської губернії1763–1808, 1833–18396
158Печеницький Успенський жіночий монастир, с. Печеники Новоміської сотні Стародубського полку, з 1782 р. – Новгород-Сіверського намісництва1684–178618
160Чернігівський П’ятницький жіночий монастир, м. Чернігів1657–178154
161Глухівський Петропавлівський чоловічий монастир, побл. м. Глухів Ніжинського полку1655–178281
162Шуморівський Покровський жіночий монастир, с. Шуморово Стародубського полку1676, 1679, 1680, 16825
163Чернігівський Троїцький Іллінський чоловічий монастир, м. Чернігів1661–1784132
164Суражицький Благовіщенський чоловічий монастир, с. Суражичі Стародубського полку1688–177044
165Козелецький Георгіївський чоловічий монастир, м-ко Козелець Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва1642–179347
166Мошногірський Вознесенський чоловічий монастир, м-ко Мошни Київського воєводства, з 1796 р. – Черкаського повіту Київської губернії1708–1800, 1850, 1859, 186082
167Києво-Флорівський Вознесенський жіночий монастир, м. Київ1709–19241186
168Києво-Братський Богоявленський училищний чоловічий монастир, м. Київ1746–1923575
169Києво-Михайлівський Золотоверхий чоловічий монастир, м. Київ1594, 1620–1665, 1735–1920, 19348793
170Ржищівський Спасо-Преображенський жіночий монастир, м. Ржищів Київського повіту і губернії1852–1923296
174Земський комісар м. Недригайлова, м. Недригайлів Сєвської провінції Київської губернії17233
179Києво-Покровський жіночий монастир, м. Київ1889–1924123
180Мотронинський Троїцький чоловічий монастир, уроч. Холодний Яр у Київському воєводстві, з 1796 р. – Чигиринському повіті Київської губернії1765–1806, 1848–190944
181Чигиринський Троїцький жіночий монастир, м. Чигирин Київського воєводства, з 1796 р. – Київської губернії1774–190726
182Канцелярія київського митрополита, м. Київ 1560–1919424
183Благочинний монастирів Київської єпархії, м. Київ 1836–1919582
184Києво-Софійський митрополичий дім, м. Київ1747, 1799–1918, 192595
190Канцелярія вікарія Київської єпархії, м. Київ 1830–191993
192Платон (Городецький Микола Іванович; 1803–1891) – церковний діяч, вчений та проповідник, митрополит Київський і Галицький1824–1889218
193Київське намісницьке правління, м. Київ1769–1778, 1782–17977174
194Київський губернський магістрат, м. Київ1782–1797536
195Городовий магістрат м. Городище Київського намісництва17881
196Городовий магістрат м. Переяслав Київського намісництва1785, 1786, 1788, 1789, 1794, 1795, 17975
197Городовий магістрат м. Васильків Київської губернії1800–1837, 1845–184845
198Городовий магістрат м. Лубни Київського намісництва1787–1789, 1793, 1794, 1796 6
199Городовий магістрат м. Козелець Київського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1782–1801216
200Городовий магістрат м. Говтва Київського намісництва1782, 1784–17854
201Городовий магістрат м. Богуслав Київського намісництва, з 1796 р. – Київської губернії1794–1822, 182525
202Городовий магістрат м. Канів Київської губернії1837–185830
203Городовий магістрат м. Черкаси Київської губернії1791, 1800–1838, 1840, 184222
204Чернігівське намісницьке правління, м. Чернігів1781–17978147
205Городовий магістрат м. Чернігів1781–1868385
206Новгород-Сіверське намісницьке правління, м. Новгород-Сіверський1781–179712500
207Новгород-Сіверський губернський магістрат, м. Новгород-Сіверський1782–17971113
208Магістрат м. Стародуб Стародубського полку, з 1782 р. – Новгород-Сіверського намісництва1661, 1665–1784160
209Катеринославське намісницьке правління, м. Катеринослав1784–17991977
210Подільське намісницьке правління, м. Кам’янець-Подільський1795–179653
211Вознесенське намісницьке правління, м. Вознесенськ1795–1797, 180034
212Брацлавське намісницьке правління, м. Вінниця, з 1795 р. – м. Брацлав1792–179716
214Наглядач секвестрованих маєтків Рожівського округу Київського намісництва1795–17962
215Управитель Рожівського округу, м-ко Рожів Київського намісництва, з 1796 р. – Київської губернії1795–179782
216Наглядач Богуславського староства, м. Богуслав Наддніпрянського повіту, з 1796 р. – Київської губернії1794–17975
217Наглядач секвестрованих маєтків Канівського староства, м. Канів Брацлавського, з 1795 р. – Київського намісництва1794–179515
218Наглядачі секвестрованих маєтків Трахтемирівського і Ржищівського ключів Богуславського округу Київського намісництва1794–179611
219Наглядач секвестрованих маєтків Білоцерківського округу Київського намісництва1795–17973
221Колекція документів “Нова серія” про земельні права окремих монастирів і приватних осіб1505–1896674
222Колекція документів, зібраних Історичним товариством Нестора-літописця1605–1649, 1799–1881, 1917350
223Колекція документів “Серія Б”1518, 1531, 1540–1885687
224Колекція метричних книг1717–19252947
225“Коліївщина”. Колекція документів, зібраних Київською археографічною комісією1768–1791, 1838–1843, 188819
228Колекція рукописів з гуманітарних і природничих наук, літератури і мистецтваХІІІ ст., XIV ст., 1629, 1646, 1681–1919 рр.742
229Архів Коша Нової Запорозької Січі1713–1777373
230Комісія для передачі таємному радникові, графу Олександру Андрійовичу Безбородьку маєтностей, наданих йому імператрицею Катериною ІІ, м. Глухів Ніжинського полку1784–178626
231Зібрання військових справ. Колекція1735–1796, 1829–184325
232Документи, зібрані археографічними комісіями ЦДІА УРСР у 1965–1966 рр. Колекція1668–184440
233Макшеєви-Машонови 1894–191732
234Російське акціонерне товариство “Углеток”, м. Москва19171
235Сулими1773 – початок ХХ ст.3
236Любомирські1500–1917600
237Каманін Іван Михайлович (1850–1921) – історик, палеограф, архівіст, археограф, завідувач Київського центрального архіву давніх актів1918–1919, 193076
238Собанські1731–188938
239Грохольські1580–191892
240Оскерки1809–188618
241Браницькі1616–1914100
242Холоневські1740–184331
243Понятовські1714–188030
244Ганські1640–185892
245Дунайське (Новоросійське) козацьке військо, м. Аккерман, станиця Миколаївка-Новоросійська Аккерманського повіту Бессарабської області1828–1870281
246Військово-похідна канцелярія генерал-фельдмаршала Петра Олександровича Рум’янцева1757–1766, 1768–17951202
247Лєдоховські1733–191414
248Дуніни-Борковські1634–181029
249Ґіжицькі1663–1917348
250Мнішки1557–1865578
251Тарновські1644–185765
252Вороничі1557–186813
253Ґодебські1652–190829
254Тарло1583–18211493
255Савицькі1732–18555
256Замойські1500–19162590
257Радзивілли1407–1928182
258Строганови1579–1920337
259Жевуські1649–1916141
260Жевахов Володимир Давидович (1874–1937) – чиновник при київському, подільському і волинському генерал-губернаторові, автор статей з церковно-історичних питань1888–1926145
261Стороженки1817–1919247
262Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (1867–1934) – історик, етнограф та фольклорист, джерелознавець, архівознавець, археограф, професор Київського університету1881–1918212
263Кістяківський Олександр Федорович (1833–1885) – український історик права, вчений-криміналіст, професор Київського університету1864–192086
264Кулаковський Юліан Андрійович (1855–1919) – історик, археолог, професор Київського університету1871–1919261
265Алексєєв Георгій Петрович (1834–1914) – предводитель дворянства Катеринославської губернії, почесний громадянин м. Катеринослав1852–190066
266Падалка Лев Васильович (1859–1927) – український статистик, історик, археолог, етнограф1895–190611
267Павловський Іван Францевич (1851–1922) – український історик, архівіст, педагог, літературознавець, дослідник історії Полтавщини1879–1915108
269Похідна канцелярія гетьмана Кирила Розумовського1750–17644552
270Чернігівський гродський суд, м. Чернігів, адміністративний центр полку1692–1782650
292Ковальський Бернгард – секретар німецького консульства в м. Київ1907–191411
294Канцелярія Київського окремого цензора, м. Київ1865–1906461
295Київський тимчасовий комітет у справах друку, м. Київ1906–1917627
296Редакція газети “Киевлянин”, м. Київ1896–191892
297Київська губернська рада “Союза русского народа”, м. Київ19071
298Київське патріотичне товариство “Русский богатырь”19171
299Рада Київського відділу “Общества активной борьбы с революцией и анархией”19081
300Залізничний Південно-Західної залізниці й візницько-промисловий м. Києва та його передмість відділ “Русского народного союза имени Михаила Архангела”1910–19111
420Сумська провінційна канцелярія, м. Суми Слобідсько-Української губернії1764–1782142
442Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ1827–1916234623
443Піклувальний комітет про іноземних поселенців Південного краю Росії, м. Одеса1874–18781
444Цивільна канцелярія командира Окремого Литовського корпусу та головнокомандуючого польською армією великого князя Костянтина Павловича, м. Варшава1822–18301394
445Управління військових поселень Київської та Подільської губерній, м. Умань Київської губернії1836–1877452
466Тимчасове управління у справах охорони громадського порядку і спокою в Черкаському, Канівському, Чигиринському та Звенигородському повітах (1881), м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії188178
467Київська губернська комісія для розгляду справ про учасників Польського повстання 1830–1831 рр., м. Київ1831–184365
468Подільська губернська комісія для розгляду справ про учасників Польського повстання 1830–1831 рр., м. Кам’янець-Подільський18347
469Липовецька комісія для розгляду справ про учасників Польського повстання 1830–1831 рр., м. Липовець Київської губернії1831–183256
471Військово-слідча комісія при київському ордонанс-гаузі для розгляду справ про учасників Польського повстання 1863 р., м. Київ1863–1865121
472Військово-судова комісія у політичних справах при штабі військ Київського військового округу, м. Київ1869–1872149
475Київська особлива слідча комісія при штабі військ Київського військового округу, м. Київ 1840–184419
476Військово-судова комісія при Київському ордананс-гаузі, м. Київ1843–186717
477Заславська військово-слідча комісія Київського військового округу, м. Заслав Волинської губернії1864–186714
478Вінницька військово-судова комісія при Київському військовому окрузі, м. Вінниця Подільської губернії18646
479Немирівська військово-слідча комісія при Київському військовому окрузі, м. Немирів Брацлавського повіту Подільської губернії1863–18645
480Кам’янецька військово-слідча комісія при Київському військовому окрузі, м. Кам’янець-Подільський 1863–18643
481Київська центральна комісія для ревізії дій дворянських депутатських зібрань Київської, Подільської і Волинської губерній, м. Київ1836–18483979
488Київський поліцейський суд для розгляду справ щодо порушень тимчасових правил, введених для польського населення, м. Київ1861–1868160
489Колекція документів про польські повстання1835–1873205
490Подільське губернське управління державного майна, м. Кам’янець-Подільський Подільської губернії1839–18895584
491Київське губернське управління державного майна, м. Київ1823–18822471
492Києво-Подільське управління землеробства і державного майна, м. Київ1744–19207459
493Київський удільний округ Головного управління уділів Міністерства імператорського двору і уділів, м. Київ1814–192417892
494Управитель 1-го Станіславчицького удільного маєтку Київського удільного округу, с. Бесідка Таращанського повіту Київської губернії1866, 1869–1911692
495Управитель 2-го Житньогірського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Житні Гори Васильківського повіту Київської губернії1869–1912545
496Управитель 3-го Богуславського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Богуслав Канівського повіту Київської губернії1869–1915661
497Управитель 4-го Поташнянського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Поташня Канівського повіту Київської губернії1869–1915484
498Управитель 5-го Виноградівського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Виноград Звенигородського повіту Київської губернії1871–1908 383
499Управитель 6-го Чорнобайського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Чорнобай Золотоніського повіту Полтавської губернії1867–1911254
500Управитель 7-го Харківського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Харків 1869–1907298
501Управитель 8-го Катеринославського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Олександрівськ Катеринославської губернії1869–190787
502Управитель 9-го Устянського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Устя Ольгопільського повіту Подільської губернії1871–1915606
503Управитель 10-го Тульчинського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Тульчин Брацлавського повіту Подільської губернії1844–19181030
504Управитель 11-го Голованівського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Голованівськ Балтського повіту Подільської губернії 1863–1912835
505Управитель 12-го Грушанського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Грушка Балтського повіту Подільської губернії1875–1915635
506Управитель 15-го Бирзулівського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Бирзулове Єлисаветградського повіту Херсонської губернії 1876–1915635
507Управитель 14-го Ольшаницького удільного маєтку Київського удільного округу, с. Ольшаниця Васильківського повіту Київської губернії1862–1915446
508Управитель 6-го Клеванського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Клевань Рівненського повіту Волинської губернії1868–1912927
509Управитель 7-го Підлужнянського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Підлужне Рівненського повіту Волинської губернії1874–1917394
510Управитель 17-го Острозького маєтку Київського удільного округу, м. Острог Волинської губернії1857–1915889
511Управитель 5-го Костопільського маєтку Київського удільного округу, м. Костопіль Рівненського повіту Волинської губернії1871–1915102
512Документи з історії Путивльського Молченського монастиря, м. Путивль і Путивльського повіту (ХVII–ХІХ ст.). Колекція1620–1753, 187335
513Завідувач Південно-Західним загоном з утворення, відводу і оцінки земельних ділянок для відчуження, м. Київ1866–186823
514Київська губернська люстраційна комісія, м. Київ1868–1873432
515Подільська губернська люстраційна комісія, м. Кам’янець-Подільський1870–1874218
542Завідувач роботами з утворення, відводу і оцінки земельних ділянок для відчуження в Подільській губернії, м. Кам’янець-Подільський1866–18682
573Київське товариство західних земств з продажу сільськогосподарських машин, м. Київ1912–1920426
574Канцелярія старшого фабричного інспектора Київської губернії, м. Київ1894–19192093
575Канцелярія окружного фабричного інспектора Київського округу, м. Київ1885–1918927
576Київське губернське з фабричних та гірничозаводських справ присутствіє, м. Київ1894–1916441
577Київське товариство з нагляду за паровими котлами, м. Київ1910–191986
578Київське губернське у справах страхування робітників присутствіє, м. Київ1913–191757
579Центральне бюро з об’єднання закупівлі цукру Державного продовольчого комітету, м. Київ1910, 1915–19181303
580Михайлівський Шосткинський пороховий завод Головного артилерійського управління, м. Шостка Глухівського повіту Чернігівської губернії1771–1919, 19222787
581Києво-Межигірська фаянсова фабрика, с. Нові Петрівці Київського повіту і губернії1800–18602687
587Матушевський Федір Павлович (1868–1919) – український історик культури, публіцист, літератор, громадський і політичний діяч1899–191117
592Київське відділення товариства російсько-французьких заводів гумового, гутаперчевого і телеграфного виробництва “Проводник”, м. Київ1908–191895
593Київське відділення товариства російсько-американської гумової промисловості під фірмою “Треугольник”, м. Київ1908–1920110
594Київське відділення акціонерного товариства розповсюдження швейних машин “Singer”, м. Київ 1894–192231
606Головна контора Мартинівського цукробурякового заводу Н. Ф. Муравйової–Апостол, с. Мартинівка Канівського повіту Київської губернії1894–1919250
619Головна вотчинна контора маєтків графів Бобринських, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії 1833–19192368
622Контора Черкаського рафінадного заводу Тульсько-Черкаського товариства цукробурякового і рафінадного заводів братів Терещенків, м. Черкаси Київської губернії1899, 1900, 1912–1921162
624Трубецькой Євген Миколайович (1863–1920) – релігійний філософ, історик філософії, правознавець і громадський діяч1877–1922101
663Коростишівський рабинат, м. Коростишів Радомишльського повіту Київської губерніїобʼєднано з ф. 1167
664Київський округ водних шляхів, м. Київ1917–1920114
666Товариство цукрових і рафінадних заводів братів Терещенків, м. Київ1883–1918432
692Київський округ шляхів сполучення, м. Київ1843–191920755
693Управління Південно-Західної залізниці, м. Київ1895–19193155
694Правління товариства пароплавства по Дніпру та його притоках, м. Київ1879–190733
695Правління 2-го товариства пароплавства по Дніпру та його притоках, м. Київ1888–189335
696Управління Київського поштово-телеграфного округу, м. Київ1841–19207560
697Канцелярія Державного контролю Південно-Західної залізниці, м. Київ1894–19221559
698Товариство Московсько-Києво-Воронезької залізниці, м. Київ1897–1919298
699Будівельне управління нових залізничних колій товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці, м. Київ1902–1920646
701Управління польового дорожнього контролера Київського округу шляхів сполучення, м. Київ1915–1919429
703Уповноважений розпорядчого комітету з водних перевезень басейну річок Дніпра, Південного Бугу і Дністра, м. Київ 1916–1920245
704Управління з будівництва залізничної колії Одеса-Бахмач товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці, м. Київ1905–19185353
706Контора Райгородського маєтку В. Н. Ханенко, с. Райгород Черкаського повіту Київської губернії1895–190412
715Комітет Всеросійського земського союзу Південно-Західного фронту, м. Київ1914–191943104
718Південноросійське товариство заохочення землеробства і сільської промисловості, м. Київ 1894–191818
721Комітет Всеросійського союзу міст Південно-Західного фронту, м. Київ1914–191912001
730Київське відділення Російського технічного товариства, м. Київ1870–1918712
731Київське товариство сільського господарства і сільськогосподарських машин, м. Київ1888–1918155
736Канцелярія київського, чернігівського і новгород-сіверського генерал-губернатора, м. Київ 1781–17961215
738Салтівська нижня розправа, м. Салтів Харківського намісництва1776–1797401
740Катеринославський губернський магістрат, м. Кременчук, з 1789 р. м. Катеринослав, центри намісництва1784–179748
741Плятери (Плятери де Броель)1622–1918231
742Валківська нижня розправа, м. Валки Харківського намісництва1759–1797127
744Озембловські1622–179936
745Менський повітовий земський суд, м. Мена Чернігівського полку1764–178185
746Ворцелі1746–18114
747Цетнери1603–182082
748Млоцькі1624–181977
749Корнякти1528–1858125
750Сулятицькі1670–190927
751Військово-похідна канцелярія генерал-поручика Михайла Федоровича Каменського1773–17746
752Військово-похідна канцелярія генерал-майора Петра Абрамовича Текелі1772–1773, 1775–177716
753Військово-похідна канцелярія генерал-майора Олександра Олександровича Прозоровського1768–1769, 1775, 17775
754Військово-похідна канцелярія командира корпусу 1-ї армії генерал-аншефа Миколая Васильовича Рєпніна 1771–1772, 17749
755Військово-похідна канцелярія генерал-аншефа Петра Івановича Олиця1762–1766, 1769–177154
756Військово-похідна канцелярія генерала 1-ї армії генерал-поручика Івана Христофоровича фон Дерфельдена 1771–17729
757Військово-похідна канцелярія командира корпусу 1-ї армії генерал-поручика Вільяма Івановича фон Ессена 1770–177215
758Військово-похідна канцелярія головнокомандуючого 1-ю армією генерал-аншефа Олександра Михайловича Голіцина 1763–177269
759Військово-похідна канцелярія генерал-аншефа Петра Івановича Стрешньова1757–1762, 1782178
760Генеральне дежурство Першої армії1768–1791129
761Військово-похідна канцелярія Івана Петровича Салтикова – командира дивізії 1-ї армії, генерал-поручика, з 1773 р. – генерал-аншефа1766, 1767, 1770–1774, 178451
762Військово-похідна канцелярія генерал-майора Юрія Микитовича Трубецького1772–17739
763Канцелярія малоросійського генерал-губернатора П. О. Румянцева-Задунайського, м. Глухів, м-ко Козелець, м. Київ1764–1781749
784Городовий магістрат м. Гадяч Малоросійської губернії17974
785Слобідсько-Український вотчинний департамент, м. Харків1739-1754, 1765–1779705
786Городовий магістрат м. Ніжин Чернігівського намісництва, з 1802 р. – Чернігівської губернії1782, 1787, 1789, 1817, 182111
787Городовий магістрат м. Нове Місто Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії1785–180125
788Городовий магістрат м. Новгород-Сіверський Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1785, 1800, 1842, 1850–18518
789Городовий магістрат м. Мглин Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії1782–1799138
790Салтівська кріпосна контора, м. Салтів Київської, з 1727 р. – Бєлгородської губернії 1718, 1739, 1757, 17585
791Городовий магістрат м. Пирятин Київського намісництва1788, 1794, 17977
792Городовий магістрат м. Погар Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1782–181195
793Городовий магістрат м. Радомишль Київської губернії1799–186052
794Малоросійський генеральний суд, м. Чернігів1799–18261760
795Гадяцький гродський суд, м. Гадяч Гадяцького полку1764–178192
796Прилуцький гродський суд, м. Прилуки Прилуцького полку1764–178116
797Батуринський повітовий земський суд, м. Батурин Ніжинського полку1764–1784497
798Глухівський повітовий земський суд, м. Глухів Ніжинського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1763–1781, 1797–1827477
800Погарський повітовий земський суд, м. Погар Стародубського полку1764–1782194
801Роменський повітовий земський суд, м. Ромни Лубенського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії1763–1781, 1797–1823971
802Васильківсько-Богуславський підкоморський суд, м. Васильків Київської губернії1800–18349
803Ратуша м. Золотоноша Полтавського полку17351
804Золотоніська цехова управа, м. Золотоноша Переяславського полку, з 1802 р. – Полтавської губернії1724–18521
805Городова ратуша сл. Зибка Новгород-Сіверського намісництва1787, 17892
806Городова ратуша м-ка Короп Ніжинського полку, з 1802 р. – Чернігівської губернії1755, 1774, 1804–186652
807Городова ратуша м-ка Нові Млини Новгород-Сіверського намісництва17831
808Полтавська провінційна канцелярія, м. Полтава Малоросійської губернії177615
810Генеральна лічильна комісія, м. Глухів1739–178169
811Київська полкова лічильна комісія, м. Козелець Київського полку1752–178127
812Лубенська полкова лічильна комісія, м. Лубни1750–177339
813Переяславська полкова лічильна комісія, м. Переяслав1752–178111
814Миргородська полкова лічильна комісія, м. Сорочинці Миргородського полку1739–17788
815Переяславль-Рязанська провінційна канцелярія, м. Переяславль-Рязанський Московської губернії17701
818Харківська воєводська канцелярія, м. Харків1762, 17642
821Таврійсько-Катеринославське управління державного майна, м. Сімферополь1899–19081
822Борзнянський підкоморський повітовий суд, м. Борзна Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1799–18101
823Богуславський Миколаївський чоловічий монастир, м. Богуслав Київської губернії, з 1837 р. – Канівського повіту Київської губернії1795, 1815, 1824, 1870–190915
824Виноградський Ірдинський Успенський чоловічий монастир, м-ко Сміла Чигиринського полку, з 1667 р. – Київського повіту і воєводства, з 1797 р. – Черкаського повіту Київської губернії1656, 1660, 1709, 1710, 1723, 1809–190916
825Лебединський Миколаївський жіночий монастир, с. Лебедин Київського повіту і воєводства, з 1797 р. – Чигиринського повіту Київської губернії1782–1910, 192138
826Медведівський Миколаївський чоловічий монастир, м-ко Медведівка Київського повіту і воєводства, з 1797 р. – Чигиринського повіту Київської губернії1661, 1730–190946
827Салтівська воєводська канцелярія, м. Салтів Бєлгородської провінції Київської губернії, з 1727 р. – Бєлгородської губернії, з 1779 р. – Салтівського повіту Слобідсько-Української губернії1724–1780227
828Арсеній (Москвін Федір Павлович; 1795/1797–1876) – єпископ російської православної церкви, митрополит Київський і Галицький1848–1875152
830Терещенки1870–19192102
832Антоновичі1860–1928268
833Базилевич Василь Митрофанович (1892–1942) – український історик, архівіст, краєзнавець, професор Київського університету1907–192823
834Миклашевські1665–1908142
835Бантиш Василь Олександрович – предводитель дворянства Ізюмського повіту Харківської губернії, депутат ІІІ Державної думи1908–191312
836Боде Августин Климентович – російський військовий аташе в Америці1795–191363
837Бубнов Микола Михайлович (1858–1943) – історик-медіївіст, професор Київського університету 1869–1919127
838Колекція листівок, прокламацій та інших агітаційно-пропагандистських документів1896–1919, 19233291
839Висневські1898–192924
840Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович (1838–1916) – доктор російської історії, професор історії російського права в Київському університеті, член-кореспондент Петербурзької Академії наук1871–191071
841Горпинченки1862–19187
843Данилевич Василь Юхимович (1872–1936) – історик, археолог, нумізмат1896–191638
844Забугін Микола Павлович (1846–1900) – правитель Канцелярії попечителя Київського навчального округу 1856–190419
845Зайцев Павло Іванович (1886–1965) – український громадський і культурний діяч, учений-літературознавець; член Української Центральної Ради1903–192059
846Запольська (фон Мекк) Кіра Миколаївна (1886–1969) – власниця маєтків у Київській губернії 1910–191215
847Заремби1814–18238
848Ігнатьєв Олексій Миколайович (1874–1948) – дипломат і державний діяч, останній київський губернатор (1915–1917)1846–191587
849Іконников Володимир Степанович (1841–1923) – український історик та педагог, архівіст, археограф, історіограф, професор, декан історико-філологічного факультету Київського університету1864–1919103
850Каменський Василь Афанасійович – дійсний статський радник, волинський, згодом київський губернський прокурор1793–184330
851Карпека Данило Олександрович – власник цукрових заводів у Чернігівській і Київській губерніях1881–191977
854Лівен Олена Олександрівна (1842–1915/1917) – княжна, камер-фрейліна, начальниця Смольного інституту шляхетних дівчат1894–191526
855Лубенці1882–1922, 1941–194326
856Модзалевський Вадим Львович (1882–1920) – український історик, археограф, архівіст, генеалог, геральдик; автор численних наукових праць1888–192480
857Неплюєви1808–1908 13
858Паше-Озерський Микола Миколайович (1889–1962) – фахівець у галузі кримінального права та вчений-пенітенціарист, доктор юридичних наук, професор1894–191919
860Прокопович В’ячеслав Костянтинович (1881–1942) – політичний і громадський діяч, педагог, публіцист і історик, член Української Центральної Ради, міністр народної освіти УНР, голова Ради Міністрів Директорії УНР1911–191978
864Соколов Платон Петрович (1863–1923) – доктор церковного права, професор Київського університетуXIX–XX ст.90
866Ходот Кузьма Потапович (1841–1912) – колезький радник, секретар Чернігівського губернського дворянського зібрання, почесний громадянин м. Чернігів1891–190728
870Чернов Василь Єгорович (1852–1912) – доктор медицини, громадський і політичний діяч, професор Київського університету1906–191210
871Шелухін Андрій Павлович (1871–1931) – архівіст, музеєзнавець, хранитель Музею українських старожитностей В. В. Тарновського1884–1917115
872Шечков Георгій Олексійович (1856–1920) – російський публіцист і політик, член ІІІ і ІV Державної думи від Курської губернії1904–191834
873Юзефович Михайло Володимирович (1802–1889) – поет, історик, публіцист, громадський діяч, голова Тимчасової комісії для розгляду давніх актів1826–190799
874Янковський Генріх Мечиславович – головний бухгалтер Комітету Всеросійського земського союзу Південно-Західного фронту1912–191831
877Лінке1914–191839
878Пшездецькі1795–1923276
879Соболевські1734–187951
882Київський порайонний комітет з регулювання масових перевезень вантажів залізницею, м. Київ1907–1919335
884Комісія для описання губерній Київського навчального округу, м. Київ1851–1861100
888Київський Кирилівський Троїцький чоловічий монастир, м. Київ1606–1693, 1745–178644
889Контора Торгового дому братів Терещенків, м. Київ1872–188348
890Бродські1873–1914211
891Управління уповноваженого Всеросійського союзу міст при 7-й армії Південно-Західного фронту, м. Проскурів Подільської губернії1916–191841
892Уповноважений Всеросійського союзу міст при 8-й армії Південно-Західного фронту, м. Луцьк Волинської губернії1915–191711
893Уповноважений Всеросійського союзу міст при 11-й армії Південно-Західного фронту, [м. Кременець] Волинської губернії1916–191822
894Управління уповноваженого Всеросійського союзу міст при Особливій армії Південно-Західного фронту, м. Луцьк Волинської губернії1916–1918266
896Гірниче управління Півдня Росії, м. Катеринослав1915–191710
898Києво-Катерининський грецький чоловічий монастир, м. Київ1826–190819
899Управитель 15-го Журавлівського маєтку Київського удільного округу, м. Тульчин Брацлавського повіту Подільської губернії1874–1891, 1909–1919, 1924150
903Пустинно-Жаботинський Онуфріївський чоловічий монастир, м-ко Жаботин Київського повіту і воєводства, з 1797 р. – Черкаського повіту Київської губернії1753–1789, 1826–191628
904Скельський Преображенський чоловічий монастир, м-ко Куземин Гадяцького полку, з 1782 р. – Чернігівського намісництва1750, 17862
908Чугуївська воєводська канцелярія, м. Чугуїв Бєлгородської провінції та губернії1739, 1742466
910Святогірська Успенська пустинь, чоловічий монастир, місцевість Святі Гори на правому березі р. Сіверський Донець у Харківській губернії1879, 1884, 1917, 19183
911Білилівський Георгіївський чоловічий монастир, м-ко Білилівка Махнівського повіту Київської губернії 1785, 1809–18427
912Полтавський Хрестовоздвиженський чоловічий монастир, м. Полтава1668–17729
915Київський Миколаївський Йорданський жіночий монастир, м. Київ1742–180719
916Корсунський Онуфріївський Гуляницький чоловічий монастир, м. Корсунь Київського повіту і воєводства, з 1797 р. – Богуславського повіту, з 1844 р. – Канівського повіту Київської губернії1784–1799, 1820–190924
918Всеросійське товариство цукрозаводчиків, м. Київ1899–191979
920Городовий магістрат м. Сквира Київської губернії1809, 1821–1848, 1852, 1854–1859, 186723
922Київський Свято-Троїцький Іонинський чоловічий монастир, м. Київ1875–191244
923Обер-форшмейстер при київському цивільному губернаторові, м. Київ1799–1828554
925Микільське лісництво Управління землеробства та державного майна Могильовської та Чернігівської губерній, ст. Дарниця Остерського повіту Чернігівської губернії1890–1924545
928Чорнобильське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Чорнобиль Радомишльського повіту Київської губернії1893–1920299
930Волинський губернський комітет Всеросійського земського союзу, м. Житомир Волинської губернії1915–191838
937Другий Всеросійський кооперативний з’їзд, м. Київ1912–191425
938Комітет з організації фабрично-заводської, торгово-промислової та сільськогосподарської виставки, м. Київ 1912–1913 15
940Ратуша м-ка Ольгопіль Подільської губернії1852143
941Городовий магістрат м. Бердичів Київської губернії1842–186032
942Брацлавський губернський магістрат, м. Брацлав, центр намісництва1796–17978
944Городовий магістрат м. Новоград-Волинський Волинської губернії1776, 1796–179911
946Волинський губернський магістрат, м. Новоград-Волинський Волинського намісництва1796–17976
947Городовий магістрат м. Чигирин Київської губернії1801–1851, 1856, 1858, 186025
949Магістрат м. Летичів Подільського воєводства, з 1796 р. – Подільської губернії1784–1849, 1860, 186117
952Городовий магістрат м. Миргород Київського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії1789–18197
953Городовий магістрат м. Хорол Київського намісництва1791, 17932
955Городовий магістрат м. Кременчук, Новоросійської губернії, з 1784 р. – Катеринославського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії1776–1809, 1811, 182011451
956Городовий магістрат м. Золотоноша Київського намісництва1789, 1790, 17962
957Городова ратуша м. Умань Київської губернії1853, 18612
958Магістрат м-ка Турійськ Володимирського повіту Волинського воєводства1776–17804
959Городовий магістрат м. Глухів Новгород Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії, з 1802 р. – Чернігівської губернії1784–1807170
960Ходкевичі1642–191646
961Переяславське духовне правління, м. Переяслав Переяславського полку, з 1782 р. – Київського намісництва1749–1795185
966Колекція документів Департаменту Герольдії Царства Польського1538–1862186
968Козелецький нижній земський суд, м-ко Козелець Київського намісництва, з 1802 р. – Чернігівської губернії1786, 1815, 18425
970Начальник з виділення корабельних лісів в західних губерніях Департаменту корабельних лісів Морського міністерства, м. Мінськ, м. Київ1839–185838
972Білоруська греко-католицька духовна консисторія, м. Полоцьк Вітебської губернії1746–1840297
974Миргородський нижній земський суд, м. Миргород Київського намісництва1783–17937
977Переяславський нижній земський суд, м. Переяслав Київського намісництва1783, 1791–17926
978Переяславський Вознесенський чоловічий монастир, м. Переяслав Переяславського полку, з 1782 р. – Київського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії, з 1802 р. – Полтавської губернії1744, 1781, 1790–18168
979Махнівська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Махнівка Київської губернії1831–183210
981Городовий магістрат м. Могилів Подільської губернії18441
982Троцини1678–1918100
983Ханенки1661–1839113
984Селецькі1844–18493
985Меньшови1816–1896142
988Управління Фастівської залізниці Міністерства шляхів сполучення, м. Фастів Київської губернії1876–188129
990Переяславсько-Бориспільська духовна консисторія, м. Переяслав Переяславського полку, з 1782 р. – Київського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії1729–17991879
992Брамсон Леонтій Мойсейович (1869–1941) – російський письменник, публіцист, політичний і громадський діяч, адвокат, депутат І Державної думи від Ковенської губернії1884–192945
995Гаркаві Авраам Якович (1835–1919) – філолог, історик, сходознавець, громадський діяч1866–191775
1000Гуревич Єзекіїль Бенціонович – лікар, член Партії кадетів, депутат IV Державної Думи від Курляндської губернії1881–19185
1004Нісселович Лазар Ниссенович (Леопольд Миколайович; 1856–1914) – юрист і політичний діяч, депутат ІІІ Державної думи від Курляндської губернії1883–1915181
1010Фрідман Нафталі (Нафталь Маркович; 1861–1921) – адвокат, громадський діяч, депутат ІІІ і ІV Державної думи від Ковенської губернії1907–1920241
1013Ніжинська митниця, м. Ніжин17691
1014Андрієвський Олексій Олександрович (1845–1902) – український педагог, історик, археограф, філолог, громадський діяч1862–188913
1016Конотопська нижня розправа, м. Конотоп Новгород-Сіверського намісництва, з 1791 р. – Чернігівського намісництва1782–1797238
1017Хорольська нижня розправа, м. Хорол Київського намісництва, з 1795 р. – Катеринославського намісництва1788–1791, 1794, 17979
1018Переяславська нижня розправа, м. Переяслав Київського намісництва1782–179615
1019Пирятинська нижня розправа, м. Пирятин Київського намісництва17851
1020Прилуцька нижня розправа, м. Прилуки Чернігівського намісництва 1785–179617
1021Остерська нижня розправа, м. Остер Київського намісництва1782–179247
1022Лохвицька нижня розправа, м. Лохвиця Чернігівського намісництва1787–17936
1023Лубенська нижня розправа, м. Лубни Київського намісництва1783, 1785, 1788–179613
1024Козелецька нижня розправа, м. Козелець Київського намісництва1782–179747
1025Київська нижня розправа, м. Київ1788–17967
1026Золотоніська нижня розправа, м. Золотоноша Київського намісництва1782–17969
1027Зіньківська нижня розправа, м. Зіньків Чернігівського намісництва1782, 1785, 17904
1028Городиська (Градизька) нижня розправа, м. Городище (з 1789 р. – Градизьк), Київського намісництва, з 1789 р. – Катеринославського намісництва1784–179710
1029Говтвянська нижня розправа, м. Говтва Київського намісництва1781–178610
1030Гадяцька нижня розправа, м. Гадяч Чернігівського намісництва1787–179747
1031Київська верхня розправа, м. Київ1784–179711
1032Новгород-Сіверська верхня розправа, м. Новгород-Сіверський1782–1797812
1034Смілянське духовне правління, м. Сміла Київського воєводства1773–17937
1038Редакція журналу “Киевские епархиальные ведомости”, м. Київ1861–1917121
1040Радомишльський деканат, м. Хабне Радомишльського повіту Київського воєводства, з 1793 р. – Київської губернії1749–1926979
1041Сквирський деканат, м. Сквира Київської губернії, з 1781 р. Київського намісництва; з 1796 р. Київської губернії1740–192193
1042Таращанський деканат, м. Тараща Київської губернії1831–191640
1043Звенигородсько-Уманський деканат, м. Умань Київського намісництва, з 1796 р. – Київської губернії1782–1909101
1044Житомирський деканат, м. Житомир Київського воєводства, з 1802 р. – Волинської губернії1786–190137
1045Рівненський та Новоград-Волинський деканати, м. Новоград-Волинський (до 1795 р. м. Звягель) Волинської губернії1750–19331208
1046Липовецько-Бердичівський деканат, м. Бердичів Житомирського повіту Київського воєводства, з 1795 р. – Волинської губернії, з 1846 р. – Київської губернії1773–1922242
1048Піклувальний комітет Холмської єпархії, м. Холм1906–191895
1049Звенигородське духовне правління, м. Звенигородка Київської губернії1794–1807, 1842–186517
1056Управління Києво-Полтавської залізниці товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці, м. Київ1899–191934
1058Контроль за будівництвом Києво-Ковельської залізниці, м. Київ1899–190010
1060Таращанська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Тараща Київської губернії18313
1061Південно-Західне управління шосейних доріг, м. Київ1917–1919396
1067Брацлавський гродський повітовий суд, м. Брацлав17956
1069Київський губернський комітет Всеросійського земського союзу, м. Київ1914–1917825
1073Мердер Олексій Іванович (1861–1920) – український історик, чиновник з особливих доручень при київському, подільському та волинському генерал-губернаторові, генерал-майор1896–191528
1075Товариство залізничних колій Міністерства шляхів сполучення, м. Київ1829–191753
1080Уманська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Умань Київської губернії1831–183232
1081Радомишльська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Радомишль Київської губернії1871–19182
1090Остерський нижній земський суд, м. Остер Київського намісництва1767, 1782–179110
1102Завідуючий київським рибоводним районом, м. Київ1915–19167
1103Городова ратуша м. Канів Київської губернії1808–183512
1106Городовий магістрат м. Тараща Київської губернії 1804, 1821–185926
1107Проскурівська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Проскурів Подільської губернії1831–18321
1110Черкаська і Чигиринська нижня розправа, м. Черкаси Вознесенського намісництва17961
1111Спілка споживчих товариств Півдня Росії, м. Харків1912–19202290
1113Комісія для упорядкування метричних та актових книг Київської, Волинської і Подільської губерній, м. Київ1834–18356
1114Правління акціонерного товариства лісопросочувальних заводів системи Юліуса Рютгерса в Росії, м. Київ1912–191855
1116Армашевський Петро Якович (1851–1919) – український геолог-петрограф, професор Київського університету1865–191118
1119Товариство споживачів при Київському окрузі шляхів сполучення, м. Київ1917–19198
1123Ямпільська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Ямпіль Подільської губернії1831–183232
1124Могилівська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Могилів Подільської губернії1831–18328
1125Балтська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Балта Подільської губернії 1831–18326
1126Гайсинська військово-слідча комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Гайсин Подільської губернії1831–183211
1127Магістрат м-ка Погар Стародубського полку1728–1782116
1128Сквирська повітова слідча комісія у справах учасників польського повстання, м. Сквира Київської губернії1831, 18671
1130Бориспільське духовне правління, м. Бориспіль Переяславського полку, з 1782 р. – Київського намісництва 1766–178511
1131Баришівське духовне правління, м. Баришівка Переяславського полку, з 1782 р. – Переяславського повіту Київського намісництва1749–17864
1132Золотоніське духовне правління, м. Золотоноша Черкаського полку; з 1781 р. – Київського намісництва; з 1796 р. – Малоросійської; з 1802 р. – Полтавської губернії1747–1842283
1133Чигиринське духовне правління, м. Чигирин Київського повіту і воєводства з 1796 р. – Київської губернії1772–1776, 1824–18658
1137Римсько-католицька духовна колегія, м. Санкт-Петербург1822–184510
1139Переяславський кафедральний Вознесенський собор, м. Переяслав Полтавської губернії1827–18429
1142Філофей (Успенський Тимофій Григорович; 1808–1882) – церковний діяч, викладач, митрополит Київський і Галицький1858–186415
1143Левицький Орест Іванович (1848–1922) – український історик, археограф, етнограф, архівіст, письменник, секретар Тимчасової комісії для розгляду давніх актів1874–191820
1144Рудинські1896–1966184
1147Брацлавський верхній земський суд, м. Брацлав1796–179749
1149Київське відділення акціонерного товариства “Каучук”, м. Київ1909–191749
1192Державний контроль за будівництвом форту поблизу м. Дубно Волинської губернії1884–1908143
1194Завідувач київським загоном уповноважених міністра шляхів сполучення з адміністративних розслідувань, м. Київ1915–19178
1196Київський відділ Російського військово-історичного товариства, м. Київ1908–1919, (колекція 1760–1912, 1924–1925)229
1200Церква Святителя Христового Миколая Чудотворця м. Васильків Київської губернії1886–1900, 1914–193113
1201Мокрієвичі1665–180826
1202Шумицькі1712–189626
1203Шираї1676–181055
1204Чернігівський комендант, м. Чернігів1781–1789, 1792–17946
1207Управління уповноваженого Всеросійського союзу міст при 3-й армії, [с. Лунінець] Пінського повіту Мінської губернії1916–19175
1210Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при 11-й армії Південно-Західного фронту, [м. Дубно] Волинської губернії1916–191882
1212Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при 7-й армії Південно-Західного фронту, [м. Проскурів] Подільської губернії1916–1918126
1213Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при 8-й армії Південно-Західного фронту, м. Чернівці1916–191722
1214Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при Особливій армії Південно-Західного фронту, м. Рівне Волинської губернії1916–191855
1215Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при 9-й армії Південно-Західного фронту, м. Кам’янець-Подільський Подільської губернії, м. Чернівці на Буковині 1916–191719
1216Полтавський губернський комітет для формування малоросійських кінно-козачих полків, м. Полтава1855–185624
1218Яворницький Дмитро Іванович (1855–1940) – український історик, археолог, етнограф, фольклорист, письменник, дослідник історії українського козацтва19141
1219Скоропадські1600–19192832
1220Марголін Арнольд Давидович (1877–1956) – громадський і політичний діяч, учений, юрист, дипломат1902–191741
1221Радомишльське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Радомишль Київської губернії1845–1900, 1906, 1915, 1916346
1222Козинське лісництво Управління землеробства і державного майна Радомської, Келецької і Люблінської губерній, м. Радом19151
1225Лотоцький Олександр Гнатович (1870–1939) – громадський і політичний діяч, письменник і науковець, публіцист, член Центральної Ради1861–1917151
1230Документи з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Колекція фотокопій1619, 1637, 1638, 1646, 1648–1659, 1669390
1234Канівський земський суд, м. Канів Київської губернії1847–18602
1235Грушевські1830–19581481
1236Магістрат м-ка Хмільник Подільського воєводства, з 1793 р. Ізяславського намісництва, з 1795 р. Подільського намісництва1776–17968
1237Магістрат м-ка Олика Волинського воєводства1596–1704, 1727–1750, 1781–1783, 1792–179411
1238Слідча комісія Харківського губернського громадського комітету (з виявлення провокаторів), м. Харків 191716
1240Чорнобильський рабинат, м. Чорнобиль Київської губерніїобʼєднано з ф. 1167
1241Малинський рабинат, м. Малин Радомишльського повіту Київської губерніїобʼєднано з ф. 1167
1243Хабенський рабинат, м. Хабне Радомишльського повіту Київської губерніїобʼєднано з ф. 1167
1244Виконавчий комітет Ради делегатів робітників і службовців Київського округу шляхів сполучень, м. Київ1917–1919126
1247Золотоніська попечительська контора в справах малоросійських козаків, м. Золотоноша Полтавської губернії1833–183950
1248Генеральний турецький консул в Одесі1858–191419
1253Лебединський Георгіївський чоловічий монастир, с. Лебедин Київського повіту і воєводства, з 1793 р. – Брацлавського намісництва, з 1797 р. – Чигиринського повіту Київської губернії1666–1794, 183517
1254Колекція документів судових установ, переданих до Київського університету з Петербурзького сенатського архіву1798–1848, 1899–19013118
1260Магістрат м-ка Мацеїв Володимирського повіту Волинського воєводства, з 1797 р. – Волинської губернії1649–18004
1261Духовне правління Українського ландміліцького корпусу, Білівська фортеця Української лінії1754–17585
1263Магістрат м. Пряшів (Словаччина)1583, 1587, 1610–184786
1266Іванківський рабинат, м. Іванків Радомишльського повіту Київської губерніїобʼєднано з ф. 1167
1267Горностайпільський рабинат, м. Горностайпіль Радомишльського повіту Київської губерніїобʼєднано з ф. 1167
1268Київський деканат, м. Київ1756–1919149
1269Колекція сувоїв ТориХІХ ст.116
1271Колекція приватних листів 1589, 1609–1918, 1924493
1276Державне рухоме ополчення в Чернігівській, Полтавській і Харківській губерніях. Об’єднаний архівний фонд1855–1857671
1284Штаби малоросійських козачих полків легкої кавалерії. Об’єднаний архівний фонд1831–1833291
1292Полтавський губернський комітет зі збору продовольства для армії, м. Полтава1828–185422
1294Кременчуцький повітовий земський суд, м. Кременчук Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії1797–181192
1295Новосанжарська воєводська канцелярія, м. Нові Санжари Новоросійської губернії1777–17816
1296Прилуцька полкова лічильна комісія, м. Прилуки Прилуцького полку1767–1769, 1771–17723
1297Крюківська воєводська канцелярія, м. Крюків Єлизаветградської провінції Новоросійської губернії1778, 1783608
1298Губернські комітети з формування державного рухомого ополчення Полтавської і Харківської губерній. Об’єднаний архівний фонд1855–1863116
1311Полтавський легкокінний полк1785–179727
1314Штаб 7-го кавалерійського округу Українського військового поселення, сл. Шебелинка Зміївського повіту Слобідсько-Української; з 1835 р. – Харківської губернії1816–1858451
1316Управління Херсонських військових поселень, м. Єлисаветград Херсонської губернії1837–1866387
1317Городовий магістрат м. Літин Подільської губернії18251
1318Михайловський Андрій Казимирович – присяжний повірений1879–190921
1319Рада присяжних повірених округу Київської судової палати, м. Київ1907, 1914–19183
1320Станіславський Антон Григорович (1817–1883) – юрист, професор Казанського та Харківського університетів1856–18801
1321Щербина Олександр Мойсейович (1874–1934) – професор філософії, тифлолог, психолог1885–194128
1322Штаб 2-го кавалерійського округу Українського військового поселення, сл. Лиман Ізюмського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії1815–1863442
1323Штаб 6-го кавалерійського округу Українського військового поселення, м. Чугуїв Зміївського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії1818–1858550
1324Штаб 7-го військово-робітничого батальйону Українського військового поселення, м. Чугуїв Зміївського повіту Слобідсько-Української; з 1835 р. – Харківської губернії1820–1858150
1325Штаб 1-го кавалерійського округу Українського військового поселення, сл. Сватова Лучка Куп’янського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії1806–1860352
1326Штаб 8-го кавалерійського округу Українського військового поселення, сл. Ново-Сєрпухов Зміївського повіту Слобідсько-Української; з 1835 р. – Харківської губернії1817–1858542
1327Колекція документів щодо політики Австро-Угорщини на українських землях під час Першої світової війни1914–19185
1328Кам’янська прикордонна митна застава, с. Кам’янка Чернігівського полку, з 1782 р. – Чернігівського намісництва1773, 17793
1329Київський верхній земський суд, м. Київ1782–17909
1330Бержинські18643
1331Управління 2-го округу Херсонських військових поселень, м. Єлисаветград Херсонської губернії1833–1858265
1333Командуючий Чернігівським губернським земським військом Безбородько І. А.1806–180850
1336Малоросійське губернське правління, м. Чернігів1795–1802, 18066684
1337Городовий магістрат м-ка Березна Чернігівського намісництва, з 1802 р. – Чернігівської губернії1782, 1786, 1787, 1795, 1800, 18498
1338Козелецький Богословський жіночий монастир, м. Козелець Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва, з 1802 р. – Чернігівської губернії1773, 1793, 18104
1341Катеринославський батальйон військових кантоністів18231
1345Малоросійський поштовий департамент, м. Глухів Ніжинського полку1765–176615
1346Штаби малоросійських кінно-козачих полків, створених для охорони прикордонних земель. Об’єднаний архівний фонд1862–1864191
1351Штаб поселеної кірасирської дивізії чергування перших чотирьох округів Українського військового поселення, м. Чугуїв Зміївського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії1822–1858218
1352Штаб поселеної уланської дивізії чергування других чотирьох округів Українського військового поселення, м. Чугуїв Зміївського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії1817–1858654
1353Штаб восьми округів Українського військового поселення, м. Чугуїв Зміївського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії1818–18681274
1354Штаб 3-го кавалерійського округу Українського військового поселення, сл. Нова Астрахань Старобільського повіту Воронезької, з 1823 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії1779–1858480
1355Штаб 4-го кавалерійського округу Українського військового поселення, сл. Новопсков Старобільського повіту Воронезької, з 1823 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії1822–1857380
1356Штаб 5-го кавалерійського округу Українського військового поселення, м. Ново-Бєлгород Вовчанського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії1816–1858807
1357Управління начальника Харківського військового поселення, м. Чугуїв Зміївського повіту Харківської губернії1858–186313
1370Магістрат м. Ніжин Ніжинського полку1713–178018
1371Південноросійське товариство торгівлі аптекарськими товарами, м. Київ1880–1919113
1376Городовий магістрат м. Стародуб Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії1782–179977
1378Губернські і повітові комітети Полтавської і Чернігівської губерній для формування малоросійських козачих полків легкої кавалерії. Об’єднаний архівний фонд1831–1842365
1379Штаби малоросійських кінно-козачих полків, мобілізованих в Державне ополчення. Об’єднаний архівний фонд1855–1856369
1385Центральне продовольче бюро Міністерства шляхів сполучення, м. Київ1917–192328
1387Магістрат м. Бар Подільського воєводства1565–1573, 1659–17853
1388Комісія для розгляду справ про учасників польського повстання 1831 р. у Подільській і Волинській губерніях1831–18344
1389Дебогорій-Мокрієвич Володимир Карпович (1848–1926) – український політичний діяч, революціонер-народник, публіцист, мемуарист1905–193116
1390Управління 3-го округу Херсонських військових поселень, м. Вознесенськ Єлисаветградського повіту Херсонської губернії1832–1863165
1391Переяславський Михайлівський чоловічий монастир, м. Переяслав1700, 1712–178115
1392Колекція документів, зібраних Київським відділом Російського військового історичного товариства1521, 1559, 1579, 1627, 1645, 1682, 1695–1849, 1908–1910105
1394Яворівський старостинський суд, м. Яворів Львівської землі Руського воєводства1722–1750, 1751, 17551
1395Управління Південно-Західного митного округу, м. Радзивиллів Кременецького повіту Волинської губернії1830–1831, 1908–19126
1397Старокостянтинівський повітовий земський суд, м. Старокостянтинів Волинської губернії17971
1400Магістрат м. Берестечко Волинського воєводства1677–1695, 1723, 17841
1401Магістрат м-ка Миляновичі Волинського воєводства1586–17351
1402Новоміський повітовий суд, м. Нове Місто Новгород-Сіверського намісництва1790–179518
1403Радомишльський повітовий земський суд, м. Радомишль Київської губернії1804, 1823, 1827–1829, 1831–18374
1404Бутовичі1781–19201
1405Київський комітет Всеросійського союзу міст, м. Київ1914–19172
1407Колекція універсалів, привілеїв і листів українських гетьманів, великих литовських князів і польських королів, грамот російських царів1385, 1648–1764673
1408Тоцькі1697–183453
1409Волинська губернська комісія з ліквідації боргів конфіскованих маєтків в учасників Польського повстання 1831 р., м. Житомир1841–18422
1410Подільська губернська комісія з ліквідації боргів конфіскованих маєтків в учасників Польського повстання 1831 р., м. Кам’янець-Подільський1833–183443
1411Київська губернська комісія з ліквідації боргів конфіскованих маєтків в учасників Польського повстання 1831 р., м. Київ1833–183612
1413Слов’яносербська комісія, м. Бахмут Воронезької, з 1764 р. – Новоросійської губернії1753–176654
1414Гайсинське лісництво Києво-Подільського управління землеробства та державного майна, м. Гайсин Подільської губернії1876–1897121
1416Київська рентмейстерська контора, м. Київ1723–172715
1420Військово-польова судова комісія у політичних справах, м. Кам’янець-Подільський Подільської губернії1864–18654
1423Колекція документів, зібраних Єврейською історико-археографічною комісією при історико-філологічному відділенні Всеукраїнської Академії наук1912–192542
1424Управління товариства пароплавства по Дніпру та його притоках і Другого пароплавного товариства по Дніпру і його притоках, м. Київ1893–1919309
1425Магістрат м-ка Мглин Стародубського полку1717, 1770–178127
1426Григор’єв Володимир Петрович (1883–1922) – київський авіаконструктор1915–192111
1428Комісаріатська комісія при головнокомандувачеві земського війська шостої області18081
1429Правління 4-го округу шляхів сполучення Головного управління шляхів сполучення і публічних будівель, м. Київ1834–1843134
1430Правління 5-го округу шляхів сполучення Управління водними і сухопутними сполученнями, м. Київ1807–183641
1431Правління 9-го округу шляхів сполучення Головного управління шляхів сполучення і публічних будівель, м. Катеринослав1844–186160
1433Союз інженерів Київського округу шляхів сполучення, м. Київ1917–19183
1434Київська інженерна команда, м. Київ1800–1867139
1436Київське фортечне інженерне управління Київського військового округу, м. Київ1866–191885
1437Чернігівське управління державного майна, м. Чернігів1888–189354
1438Сквирське окружне управління державного майна, м. Сквира Київської губернії1849–18664
1440Чернігівська губернська попечительська контора в справах малоросійських козаків, м. Чернігів18357
1455Остерський підкоморський повітовий суд, м. Остер Київського полку1764–178014
1467Ніжинський підкоморський повітовий суд, м. Ніжину1765–177911
1469Ратуша м-ка Сосниця Чернігівського полку17202
1470Ратуша м. Новгород-Сіверський (Новгородка) Стародубського полку1725, 17373
1471Магістрат м. Остер Київського воєводства, з 1654 р. – Київського полку1626–1669, 1754–17653
1472Городова ратуша м-ка Понорниця Чернігівської губернії18132
1473Ратуша м. Миргород Миргородського полку1650–1703, 17251
1474Ратуша м-ка Мена Чернігівського полку1747, 17494
1475Галагани1722–19232118
1481Остап’ївський підкоморський повітовий суд, м. Остап’є Миргородського полку1772–17742
1482Лубенський підкоморський повітовий суд, м. Лубни1773–17764
1483Хорольський підкоморський повітовий суд, м. Хорол Малоросійської губернії1799–18001
1484Чернігівський підкоморський повітовий суд, м. Чернігів1765–181813
1485Батуринський підкоморський повітовий суд, м. Батурин Ніжинського полку1771–17822
1486Шептаківська волосна контора двірцевих описних слобід, с. Шептаки Стародубського полку1748–17502
1490Лубенська польова аптека, м. Лубни1756, 1758, 1761, 1764, 1766–176718
1500Вербецьке лісництво Києво-Подільського управління державного майна, м. Новокостянтинів Літинського повіту Подільської губернії1880–188935
1501Похідна Генеральна військова канцелярія1734–1741127
1503Сосницький повітовий земський суд, м. Сосниця Ніжинського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1765–1771, 1797–184947
1505Городнянський повітовий земський суд, м. Городня Чернігівського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1779–1831491
1508Чернігівський верхній земський суд, м. Чернігів1782–17972025
1509Борзнянський повітовий земський суд, м. Борзна Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1786–183045
1510Новгород-Сіверський верхній земський суд, м. Новгород-Сіверський Новгород-Сіверського намісництва1782–1801659
1517Гадяцький підкоморський повітовий суд, м. Гадяч Гадяцького полку1768–17741
1518Глухівський підкоморський повітовий суд, м. Глухів Ніжинського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1764–180621
1519Роменський підкоморський повітовий суд, м. Ромни Лубенського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії1765–182969
1520Волосна контора описних розкольницьких слобід, сл. Добрянка Чернігівського полку1750–177933
1521Городова ратуша м. Сураж Чернігівської губернії18072
1523Ратуша м. Глухів Ніжинського полку1681, 1713–1731, 174111
1524Ратуша м. Гадяча Гадяцького полку17301
1525Ратуша м-ка Ічня Прилуцького полку1747, 17494
1526Ратуша м-ка Грунь Гадяцького полку17322
1527Ратуша м. Лубни Лубенського полку1774–17782
1528Ратуша м. Лохвиця Лубенського полку1653–1716, 1730–17594
1529Стародубський полковий суд, м. Стародуб Стародубського полку1729–17364
1530Полтавська полкова лічильна комісія, м. Полтава Полтавського полку 1766, 1768–17759
1531Погарський підкоморський повітовий суд, м. Погар Стародубського полку1764–17807
1532Кременчуцький підкоморський повітовий суд, м. Кременчук Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії1796–180214
1533Конотопський підкоморський повітовий суд, м. Конотоп Малоросійської губернії17992
1535Новгород-Сіверський підкоморський повітовий суд, м. Новгород-Сіверський Малоросійської губернії17972
1536Городовий магістрат м. Короп Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1782, 1800–180313
1537Чернігівський губернський магістрат, м. Чернігів1782–17971258
1538Новгород-Сіверська нижня розправа, м. Новгород-Сіверський Новгород-Сіверського намісництва1781–179728
1539Чернігівська верхня розправа, м. Чернігів1782–17971103
1540Березнянська нижня розправа, м. Березна Чернігівського намісництва1789–1794 5
1541Військово-похідна канцелярія головнокомандувача 2-ї армії генерал-аншефа Петра Івановича Паніна (1769–1770)1769–1772114
1542Військово-похідна канцелярія київського генерал-губернатора генерал-аншефа Івана Федоровича Глєбова1760–17623
1543Почепська приказна канцелярія, м-ко Почеп Стародубського полку1726, 17273
1544Кролевецький підкоморський повітовий суд, м. Кролевець Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1788–18152
1556Новгород-Сіверський Спасо-Преображенський чоловічий монастир, м. Новгород-Сіверський Стародубського полку1666–1688, 1767–17728
1557Чугуївська кріпосна контора, м. Чугуїв Київської, з 1727 р. – Бєлгородської губернії1704, 1716–1719, 17592
1558Ніжинське грецьке братство, м. Ніжин Ніжинського полку1753–17554
1559Предводитель шляхетства Лубенського полку, м. Лубни1767–178110
1560Похідна канцелярія наказного гетьмана Якима Івановича Горленка17361
1561Городовий магістрат м. Сосниця Чернігівської губернії18031
1562Мглинський підкоморський повітовий суд, м. Мглин Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1797–180920
1563Предводитель шляхетства Ніжинського і Батуринського повітів Ніжинського полку м. Ніжин1767–178111
1564Стародубський підкоморський повітовий суд, м. Стародуб Стародубського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1765–182017
1565Ніжинська полкова лічильна комісія, м. Ніжин Ніжинського полку1737–1740, 1745–177561
1566Ратуша м. Полтава Полтавського полку1743–1752, 17553
1567Контора опікунства над новоросійськими іноземними поселенцями, м. Конотоп Чернігівської губернії1800–18082
1569Городовий магістрат м. Борзна Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1782–1801, 1814125
1571Золотоніське окружне управління державного майна, м. Золотоноша Полтавської губернії1838–186914
1573Акціонерне товариство Південно-Західної залізниці, м. Київ1880–1895150
1574Головний дорожній комітет профспілок службовців, майстрових і робітників Південно-Західної залізниці, м. Київ1917–191842
1575Городовий магістрат м. Путивль Курського намісництва1782, 1788–17892
1576Маріупольський грецький суд, м. Маріуполь Азовської губернії, з 1783 р. – Катеринославського намісництва, з 1797 р. – Новоросійської губернії1780–179954
1577Миропільська воєводська канцелярія, м. Миропілля Бєлгородської провінції та губернії 1731–177985
1578Миропільське комісарство, м. Миропіль Бєлгородської провінції Київської губернії 1715–17233
1579Миропільська кріпосна контора, м. Миропілля Бєлгородської губернії1737, 1765, 17694
1580Дарницьке дослідне лісництво Управління землеробства та державного майна Могильовської та Чернігівської губерній, ст. Дарниця Остерського повіту Чернігівської губернії1906–191966
1581Київська кріпосна контора, м. Київ1740, 17542
1582Кам’янець-Подільський підкоморський суд, м. Кам’янець-Подільський Подільської губернії1797–17981
1583Ізюмська кріпосна контора, м. Ізюм Бєлгородської губернії1744–17629
1584Ізюмська провінційна канцелярія, м. Ізюм Слобідсько-Української губернії1764–1783658
1585Городовий магістрат м. Катеринослав Азовської губернії17821
1586Городова ратуша сл. Добрянка Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1782–1801, 183753
1587Вільнянська внутрішня митниця, м. Вільний Бєлгородської губернії17414
1588Вільнянська кріпосна контора, м. Вільний Бєлгородської губернії1756–17626
1589Бахмутська кріпосна контора, м. Бахмут Азовської, з 1725 р. – Воронезької губернії1746–176213
1590Союз українських прогресистів, м. Київ1912–19173
1595Подільський губернський комітет Всеросійського земського союзу, м. Кам’янець-Подільський Подільської губернії1914–191825
1602Обуховицьке лісництво Києво-Подільського управління землеробства та державного майна, м. Радомишль Київської губернії1891–190026
1603Броварське лісництво Управління землеробства та державного майна Могильовської та Чернігівської губерній, м-ко Бровари Остерського повіту Чернігівської губернії1915–191837
1604Меджибізьке лісництво Києво-Подільського управління землеробства та державного майна, м-ко Меджибіж Летичівського повіту Подільської губернії1867–190031
1605Летичівське лісництво Києво-Подільського управліннями землеробства та державного майна, м. Летичів Подільської губернії1859–1900153
1607Літківське лісництво Управління хліборобства та державного майна на Чернігівщині, м-ко Літки Остерського повіту Чернігівської губернії1918–191919
1608Шершнівське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, с. Шершні, Радомишльського повіту Київської губернії 1915–19195
1609Трипільське дослідне лісництво Головного управління землевлаштування та землеробства, м-ко Трипілля Київської губернії1912–19131
1610Ольгопільське лісництво Подільської палати державного майна Міністерства державного майна, м-ко Ольгопіль Подільської губернії18431
1611Київське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Київ1877, 19172
1612Дахнівське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Черкаси Київської губернії1877–1920529
1613Бердичівське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Бердичів Київської губернії1847–191715
1614Димерське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м-ко Димер Київської губернії1907–191721
1615Левшин Олександр Михайлович – ботанік, викладач ботаніки на Київських Вищих жіночих курсах1896–19137
1617Драгоманови1850, 1866, 1905–19394
1618Червонський цукровий завод Ф. Ф. Терещенка, м. Червоне Житомирського повіту Волинської губернії1904–191813
1620Магістрат м-ка Короп Ніжинського полку1733–17801
1622Дубіївське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м-ко Білозір’я Черкаського повіту Київської губернії1898–1921238
1623Черкаське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Черкаси Київської губернії1848–1852, 1905, 1909–192442
1624Смілянське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської, м-ко Сміла Черкаського повіту Київської губернії1910–1922123
1625Чернявське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Черкаси Київської губернії1890–1919309
1626Чигиринське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Чигирин Київської губернії1851–191837
1628Бюро Південноросійської обласної земської переселенської організації, м. Полтава1911–1915242
1631Пасеки1710–18703529
1632Комісія економії описних малоросійських маєтностей, м. Глухів Ніжинського полку1739–1750416
1633Домова економічна канцелярія гетьмана Кирила Розумовського, м. Глухів Ніжинського полку1751–176496
1634Магістрат м. Переяслав Переяславського полку1705, 17543
1635Балаклійське комісарське правління, сл. Балаклія Ізюмської провінції Слобідсько-Української губернії1766–178037
1636Лубенське комісарство, м. Лубни Лубенського полку17801
1637Комісія обер-провіантмейстера, м. Харків1726, 1750–1759, 1762, 176635
1638Азовська (Воронезька) губернська канцелярія, м. Азов, м. Воронеж1701, 1710–1732, 1748, 1769–1775, 1783157
1639Канцелярія Українського ландміліцького корпусу, Білівська фортеця Української лінії1744–176113
1640Миропільське комісарське правління, м-ко Миропілля Сумської провінції Слобідсько-Української губернії1768, 1770, 1771, 1778, 17806
1641Канцелярія Генеральної військової артилерії, м. Глухів1740–1778523
1642Котелевське комісарське правління, сл. Котельва Охтирської провінції Слобідсько-Української губернії1765–178044
1643Печенізьке комісарське правління, сл. Печеніги Ізюмської провінції Слобідсько-Української губернії1765–178020
1644Охтирське комісарське правління, м-ко Охтирка Слобідсько-Української губернії1765–178020
1645Калитв’янське комісарське правління, м-ко Калитва Острогозької провінції Слобідсько-Української губернії1766, 17711
1646Липецьке комісарське правління, м-ко Липці Харківської провінції Слобідсько-Української губернії17772
1647Лебединське комісарське правління, м-ко Лебедин Сумської провінції Слобідсько-Української губернії1776, 17794
1648Мереф’янське комісарське правління, м-ко Мерефа Харківської провінції Слобідсько-Української губернії17793
1650Боромлянське комісарське правління, сл. Боромля Охтирської провінції Слобідсько-Української губернії1765–17775
1651Ізюмське комісарське правління, м-ко Ізюм Слобідсько-Української губернії1766–17778
1652Валківське комісарське правління, м. Валки Харківської провінції Слобідсько-Української губернії 1765–177934
1653Чернігівське комісарство, м. Чернігів17672
1654Хотімлянське комісарське правління, сл. Хотімля Слобідсько-Української губернії1767–1774, 17772
1655Харківське комісарське правління, м. Харків1765–17697
1656Сумське комісарське правління, м. Суми Слобідсько-Української губернії17782
1657Сватоволуцьке комісарське правління, м-ко Сватова Лучка Слобідсько-Української губернії1768–1771, 1777–177916
1658Єлецьке економічне правління, м. Єлець Воронезької губернії17732
1659Магістрат м. Новгород-Сіверський Стародубського полку1772, 1774, 17753
1660Полтавське комісарство, м. Полтава1765–1771, 177426
1661Острогозьке комісарське правління, м-ко Острогозьк Слобідсько-Української губернії1765–177981
1662Канцелярія Нежегольського земського комісара, м. Нежеголь Бєлгородської провінції Київської губернії1721–17249
1663Ніжинське комісарство, м. Ніжин Ніжинського полку17811
1664Краснокутське комісарське правління, м. Краснокутськ Охтирської провінції Слобідсько-Української губернії1765–178030
1665Березнянське комісарство, м. Березна Чернігівського полку17811
1666Богодухівське комісарське правління, сл. Богодухів Охтирської провінції Слобідсько-Української губернії1769–1771, 1773–1775, 17788
1667Батуринське комісарство, м. Батурин Ніжинського полку17811
1668Білопільське комісарське правління, сл. Білопілля Сумської провінції Слобідсько-Української губернії17702
1669Куп’янське комісарське правління, м. Куп’янськ Ізюмської провінції Слобідсько-Української губернії17788
1670Вільшанське комісарське правління, сл. Вільшана Харківської провінції Слобідсько-Української губернії1769, 17792
1671Третейський суд, м. Глухів1738–17483
1672Іванов Євген Михайлович (1873–1928) – історик-архівіст, директор Центрального історичного архіву в Харкові1899–1929, (колекція 1723–1812)397
1673Магістрат м. Чернігів1630, 1737–1787348
1674Канцелярія чугуївського земського комісара, м. Чугуїв Бєлгородської провінції Київської губернії1723–17255
1675Комісар Охтирських тютюнових заводів, м. Охтирка Охтирського слобідського козацького полку17252
1676Ратуша м-ка Конотоп Ніжинського полку, з 1802 р. – Чернігівської губернії1709, 18142
1679Київська земська контора камерирських справ, м. Київ17253
1680Канцелярія Харківського інспектора у справах друку, м. Харків 1880–1917367
1684Управління 1-го округу військових поселень Київської та Подільської губернії, м. Умань Київської губернії1851–18607
1685Судова комісія для розгляду справ і боргів графині Жевуської, м. Старокостянтинів Волинської губернії1822–1860196
1686Леонтович Володимир Григорович (1881–1968) – український інженер-будівельник, геодезист, архітектор-реставратор, доктор технічних наук, професор Київського інженерно-будівельного інституту1900–1966525
1688Управління Південної залізниці, м. Харків19175
1689Управління Курсько-Харківсько-Азовської залізниці, м. Харків1871–18953
1690Управління Курсько-Харківсько-Севастопольської залізниці, м. Харків1896–18984
1691Управління Харківсько-Миколаївської казенної залізниці, м. Харків1882–1892, 189920
1693Управління Харківського поштово-телеграфного округу, м. Харків1904, 1911–1918134
1695Рада товариства допомоги гірничопромисловим робітникам Півдня Росії, м. Харків1887–1918308
1696Контора виборних від гірничопромисловців Півдня Росії, м. Харків1892–189312
1697Полтавський повітовий земський, м. Полтава Полтавського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії1763–1784, 1797–1800, 181220
1698“Щербачовський збірник”. Колекція документів з історії Росії XVI–XVIII ст., виявлених Ю. М. Щербачовим в архівосховищах Копенгагена (Данія)1506–1716 з перервами580
1699Магістрат м-ка Канів Київського воєводства, з 1796 р. – Київської губернії1774–18003
1700Києво-Печерський Троїцький Больницький чоловічий монастир, м. Київ17792
1701Прилуцький повітовий земський суд, м. Прилуки Прилуцького полку, з 1796 р. – Малоросійської губернії1765–180229
1702Конотопський повітовий земський суд, м. Конотоп Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1797–1831260
1703Кролевецький повітовий земський суд, м. Кролевець Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1791–18137
1704Гадяцький повітовий земський суд, м. Гадяч Гадяцького полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1766–1787, 1797–1798, 181155
1705Київський нижній земський суд, м. Київ1782, 17953
1706Хорольський нижній земський суд, м. Хорол Київського намісництва17881
1707Остап’ївський повітовий земський суд, м. Остап’є Миргородського полку1764–178121
1708Ржищівський Спасо-Преображенський чоловічий монастир, м-ко Ржищів Київського повіту Київського воєводства, з 1797 р. – Київської губернії1782–1853170
1709Харківське намісницьке правління, м. Харків1780–17973458
1710Слобідсько-Українська губернська канцелярія, м. Харків1765–17842980
1712Чернігівський нижній земський суд, м. Чернігів17801
1713Кролевецький нижній земський суд, м. Кролевець Новгород-Сіверського намісництва1787, 17943
1714Катеринославський верхній земський суд, м. Катеринослав1794–17961
1715Заславський повітовий земський суд, м. Заслав Волинської губернії1793–179918
1716Гадяцька полкова лічильна комісія, м. Гадяч Гадяцького полку1732, 1735–1752, 1769–17711
1717Кондратьєви1658–18971945
1718Сумська приказна ізба, м. Суми Слобідського козацького полку, з 1708 р. – Київської губернії1681–172112
1719Бєлгородська приказна ізба, м. Бєлгород Бєлгородського полку, з 1708 р. – Київської губернії1663–171029
1720Жураковський Геннадій Євгенович (1894–1955) – український викладач, історик педагогіки, професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент АПН РРФСР (1945)1897–197294
1723 Острогозька полкова канцелярія, м. Острогозьк Острогозького полку1735–176598
1724 Колекція документів поміщиків, цукрозаводчиків та промисловців 1778, 1782, 1791–1794, 1798, 1805–1919352
1726 Полтавський гродський суд, м. Полтава 1773–1784 46
1727 Зіньківський повітовий земський суд, м. Зіньків Гадяцького полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії 1763–1771, 1780–1781, 1809 23
1728 Іваницький повітовий земський суд, м. Іваниця Прилуцького полку 1763–1781 87
1729 Мглинський повітовий земський суд, м. Мглин Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1769–1823 131
1730 Новозибківський повітовий земський суд, м. Новозибків Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1781–1817 5
1731 Новгород-Сіверський повітовий земський суд, м. Новгород-Сіверський Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1797–1810 5
1732 Пирятинський повітовий земський суд, м. Пирятин Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії 1797–1800 5
1733 Комісія для утворення Слобідсько-Української губернії 1765 6
1734 Суразький повітовий земський суд, м. Сураж Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1788–1810 4
1735 Хорольський повітовий земський суд, м. Хорол Малоросійської губернії 1797–1798 7
1736 Ізюмський комендант, м. Ізюм Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва 1764, 1774, 1780–1781, 1783–1784 8
1737 Військовий комендант м. Ізмаїл 1773–1774 11
1738 Торський комендант, м. Тор Бахмутського повіту Катеринославського намісництва 1784 2
1739 Чугуївський комендант, м. Чугуїв Азовської (Воронезької) губернії 1712–1715 4
1740 Бахмутська прикордонна митниця, м. Бахмут Бєлгородської губернії 1763 2
1741 Ізюмська митна застава, м. Ізюм Слобідсько-Української губернії 1770–1773 2
1742 Кременчуцька прикордонна митниця, м. Кременчук Новоросійської губернії 1772 2
1744 Городовий магістрат м. Охтирка Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1780–1797 122
1745 Городовий магістрат м. Богодухів Харківського намісництва 1786, 1787 2
1746 Городовий магістрат м. Бахмут Катеринославського намісництва, з 1796 р. – Новоросійської губернії 1790–1799 13
1747 Городовий магістрат м. Білопілля Харківського намісництва [1787] 1
1748 Городовий магістрат м. Валки Харківського намісництва 1780–1789 18
1749 Городовий магістрат м. Городня Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1782–1801 354
1750 Городовий магістрат м. Ізюм Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1780–1803 152
1751 Городовий магістрат м. Конотоп Новгород-Сіверського, 1791 р. – Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1782–1802 154
1752 Городовий магістрат м. Краснокутськ Харківського намісництва 1787 2
1753 Городовий магістрат м. Недригайлів Харківського намісництва 1787 2
1754 Городовий магістрат м. Острогозьк Воронезького намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1802 р. – Воронезької губернії 1780–1817 302
1755 Городовий магістрат м. Ромни Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії 1782–1813 193
1756 Городовий магістрат м. Суми Харківського намісництва 1787 1
1757 Городовий магістрат м. Харків 1780–1800 39
1758 Городовий магістрат м. Чугуїв Харківського намісництва 1781–1795 15
1759 Бєлгородський губернський магістрат, м. Бєлгород 1758–1768, 1770–1774 2
1760 Харківський губернський магістрат, м. Харків 1780–1797 521
1761 Городова ратуша м. Охтирка Слобідсько-Української губернії 1798–1801 9
1762 Ратуша посаду Ардонь (Ардон) Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1789–1800 18
1763 Городова ратуша м. Біловодськ Воронезького намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1796, 1798 5
1764 Ратуша м. Варва Прилуцького полку 1721, 1749 3
1765 Городова ратуша м-ка Вороніж Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1782–1799 48
1766 Ратуша посаду Деменки Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1789–1799 55
1767 Ратуша м-ка Кролевець Ніжинського полку 1655–1749 4
1768 Ратуша посаду Клинці Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1795–1800 23
1769 Городова ратуша м. Костянтиноград Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії 1804–1829 2
1770 Ратуша м-ка Лебедин Сумського полку 1764 1
1771 Ратуша посаду Лужки Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1784–1783, 1791, 1793, 1799 8
1772 Ратуша посаду Митківка Малоросійської губернії 1798 6
1773 Ратуша м-ка Срібне Прилуцького полку 1749 3
1774 Ратуша сл. Сватова Лучка Ізюмського полку 1752 2
1775 Городова ратуша м-ка Серединна-Буда Стародубського полку, з 1781 р. – Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1758, 1782–1800 147
1776 Городова ратуша м. Слов’янськ Слобідсько-Української губернії 1796–1808, 1830 11
1777 Ратуша м. Харків 1700–1732 4
1778 Ратуша м. Чугуїв Бєлгородської провінції Київської губернії, з 1727 р. – Бєлгородської губернії 1725, 1733, 1740–1741, 1774–1776 14
1779 Слідча про слобідські полки та про інше комісія, м. Бєлгород 1750–1752, 1757 8
1780 Канцелярія комісії для утворення слобідських полків, м. Суми 1733–1753 36
1781 Ревізійна канцелярія Бахмутської провінції, м. Бахмут Воронезької губернії 1743–1745 2
1782 Комісія про слобідські полки, м. Острогозьк 1762–1765 73
1783 Вільнянська приказна ізба, м. Вільний Київської губернії 1709–1721 6
1784 Комендант м. Валуйки Азовської (Воронезької) губернії 1714, 1716 3
1785 Ізюмська приказна ізба, м. Ізюм Ізюмського слобідського козацького полку, з 1708 р. – Азовської (Воронезької) губернії 1699–1716 4
1786 Карпівська приказна ізба, м. Карпів Бєлгородської провінції Київської губернії 1719 2
1787 Межиріцька приказна ізба, м. Межиріч Лебединського повіту Харківського намісництва 1781–1798 30
1788 Нежегольська приказна ізба, м. Нежегольськ Бєлгородської провінції Київської губернії 1726–1727 3
1789 Острогозька приказна ізба, м. Острогозьк Острогозького слобідського козачого полку 1658 1
1790 Стратилатівська старостинська приказна ізба, сл. Стратилатівка (Кам’янка) Ізюмського повіту Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1782–1797 68
1791 Чугуївська приказна ізба, м. Чугуїв, з 1708 р. – у складі Азовської губернії, з 1719 р. – Бєлгородської провінції Київської губернії 1638–1725 450
1792 Валуйська воєводська канцелярія, м. Валуйки Бєлгородської губернії 1774–1775 34
1793 Вільнянська воєводська канцелярія, м. Вільний Бєлгородської провінції Київської губернії, з 1727 р. – Бєлгородської, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії 1721–1781 883
1794 Карповська воєводська канцелярія, м. Карпов Бєлгородської провінції та губернії 1746–1776 3
1795 Коротояцька воєводська канцелярія, м. Коротояк Воронезької провінції та губернії 1773, 1774 2
1796 Нежегольська воєводська канцелярія, м. Нежегольськ Бєлгородської провінції та губернії 1729–1759 3
1797 Путивльська воєводська канцелярія, м. Путивль Севської провінції Бєлгородської губернії 1761–1775 38
1798 Торська воєводська канцелярія, м. Тор Азовської губернії, з 1783 р. – Катеринославського намісництва 1770–1784 75
1799 Хотмизька воєводська канцелярія, м. Хотмизьк Бєлгородської губернії, з 1779 р. – Слобідсько-Української губернії 1765–1780 8
1800 Комісія Торських соляних заводів, м. Тор Азовської (Воронезької) губернії 1748–1782 63
1801 Охтирська провінційна канцелярія, м. Охтирка Слобідсько-Української губернії 1764–1782 521
1802 Бахмутська провінційна канцелярія, м. Бахмут Воронезької губернії, з 1765 р. – Новоросійської, з 1775 р. – Азовської губернії 1724–1784 129
1803 Бєлгородська провінційна канцелярія, м. Бєлгород Київської губернії 1718, 1721–1726 30
1804 Севська провінційна канцелярія, м. Севськ Бєлгородської губернії 1761–1763, 1765, 1767 5
1805 Бахмутська заводська соляна контора, м. Бахмут Азовської (Воронезької) губернії 1705, 1731–1779 189
1806 Бахмутська городова канцелярія, м. Бахмут Новоросійської губернії 1766–1775 37
1807 Острогозька провінційна канцелярія, м. Острогозьк Слобідсько-Української губернії 1765–1780 2389
1808 Військово-похідна канцелярія командира Окремого корпусу в Померанії генерал-поручика Михайла Микитовича Волконського 1761–1762 1
1809 Московський мушкетерський полк 1804 2
1810 Нижньогородський драгунський полк 1781–1787 6
1811 Драгунський генерал-майора А. В. Хастатова полк (серпень 1798 – лютий 1799);
Драгунський генерал-майора Г. І. Глазенапа полк (лютий 1799 – березень 1800)
1798–1799 12
1812 Козловський гарнізонний піхотний полк 1740 4
1814 Ковалевські 1703–1906 253
1815 Експедиція формування гусарських полків на Слобідській Україні, м. Харків 1765–1769 214
1816 Слобідський гарнізонний батальйон, м. Харків 1770–1782 87
1817 Бригадна канцелярія слобідських полків, м. Охтирка Охтирського полку 1762–1765 167
1818 Слобідська межова контора, м. Харків 1772, 1781–1783, 1788 7
1819 Бєлгородська губернська канцелярія, м. Бєлгород 1720, 1727–1730, 1740–1779 426
1820 Новоросійська губернська канцелярія , м. Кременчук 1776–1784, 1786 24
1821 Бахмутський повітовий суд, м. Бахмут Катеринославського намісництва 1784–1799 78
1822 Березнянський повітовий суд, м. Березна Чернігівського намісництва 1792–1797 7
1823 Борзнянський повітовий суд, м. Борзна Чернігівського намісництва 1782–1802 17
1824 Бєлгородський повітовий суд, м. Бєлгород Курського намісництва 1784, 1790 3
1825 Глинський повітовий суд, м. Глинськ Чернігівського намісництва 1783–1796 35
1826 Глухівський повітовий суд, м. Глухів Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1766–1847 385
1827 Городнянський повітовий суд, м. Городня Чернігівського намісництва, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1781–1798, 1832, 1838, 1855 524
1828 Гадяцький повітовий суд, м. Гадяч Чернігівського полку, з 1791 р. – Київського намісництва 1782–1797, 1847 67
1829 Градизький повітовий суд, м. Градизьк (з 1789 р. – м. Городище) Катеринославського намісництва 1782–1800 122
1830 Говтвянський повітовий суд, м. Говтва Київського намісництва 1783–1788 5
1831 Донецький повітовий суд, м. Донецьк Катеринославського намісництва 1783–1795 23
1832 Зіньківський повітовий суд, м. Зіньків Чернігівського намісництва, з 1791 р. Київського намісництва 1782–1797 30
1833 Калитвянський і Біловодський повітовий суд, м. Калитва Воронезького намісництва 1780–1797 377
1834 Козелецький повітовий суд, м. Козелець Київського намісництва 1782–1796 5
1835 Конотопський повітовий суд, м. Конотоп Новгород-Сіверського, з 1791 р. – Чернігівського намісництва 1782–1797 786
1836 Коропський повітовий суд, м. Короп Новгород-Сіверського намісництва 1782–1797 216
1837 Краснокутський повітовий суд, м. Краснокутськ Харківського намісництва 1780–1798 630
1838 Кременчуцький повітовий суд, м. Кременчук Катеринославського намісництва 1784–1797 223
1839 Кролевецький повітовий суд, м. Кролевець Новгород-Сіверського намісництва 1780–1797 301
1840 Куп’янський повітовий суд, м. Куп’янськ Воронезького намісництва 1780–1799 384
1841 Лохвицький повітовий суд, м. Лохвиця Чернігівського намісництва 1782–1793 10
1842 Мглинський повітовий суд, м. Мглин Новгород-Сіверського намісництва 1782–1797 444
1843 Миргородський повітовий суд, м. Миргород Київського намісництва 1782–1797 53
1844 Ніжинський повітовий суд, м. Ніжин Чернігівського намісництва 1782–1797 190
1845 Новгород-Сіверський совісний суд, м. Новгород-Сіверський 1791–1793 5
1846 Харківська дворянська опіка, м. Харків 1784–1799 5
1847 Остерський повітовий суд, м. Остер Київського намісництва 1782–1797 249
1848 Острогозький повітовий суд, м. Острогозьк Воронезького намісництва 1772–1819 188
1849 Пирятинський повітовий суд, м. Пирятин Київського намісництва 1782–1797 32
1850 Погарський повітовий суд, м. Погар Новгород-Сіверського намісництва 1782–1806 72
1851 Полтавський повітовий суд, м. Полтава Катеринославського намісництва 1784–1797 12
1852 Прилуцький повітовий суд, м. Прилуки Чернігівського намісництва 1781–1797 3
1853 Слов’янський повітовий суд, м. Слов’янськ Катеринославського намісництва 1780–1797 365
1854 Сосницький повітовий суд, м. Сосниця Новгород-Сіверського намісництва 1783–1794 12
1855 Стародубський повітовий суд, м. Стародуб Новгород-Сіверського намісництва 1782–1797 21
1856 Старобільський повітовий суд, м. Старобільськ Слобідсько-Української губернії 1795–1802 43
1857 Суразький повітовий суд, м. Сураж Новгород-Сіверського намісництва 1782–1797 218
1858 Хорольський повітовий суд, м. Хорол Київського намісництва 1782–1797 26
1859 Чернігівський повітовий суд, м. Чернігів 1782–1797 258
1860 Чугуївський повітовий суд, м. Чугуїв Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1766–1804 1254
1861 Охтирський нижній земський суд, м. Охтирка Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1768–1799 18
1862 Богодухівський нижній земський суд, м. Богодухів Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1787–1817 6
1863 Борзнянський нижній земський суд, м. Борзна Чернігівського намісництва 1786, 1794 25
1864 Бахмутський нижній земський суд, м. Бахмут Катеринославського намісництва, з 1796 р. – Новоросійської губернії 1799–1800 4
1865 Вовчанський нижній земський суд, м. Вовчанськ Харківського намісництва, з 1797 р. – Слобідсько-Української губернії 1780–1828 10
1866 Валківський нижній земський суд, м. Валки Харківського намісництва, з 1797 р. – Слобідсько-Української губернії 1781–1797 5
1867 Глухівський нижній земський суд, м. Глухів Новгород-Сіверського намісництва 1784–1795 7
1868 Гадяцький нижній земський суд, м. Гадяч Чернігівського намісництва, з 1791 р. – Київського намісництва 1791 3
1869 Городнянський нижній земський суд, м. Городня Чернігівського намісництва 1786–1793 5
1870 Зміївський нижній земський суд, м. Зміїв Слобідсько-Української губернії 1797–1800 10
1871 Золочівський нижній земський суд, м. Золочів Харківського намісництва 1784–1785 3
1872 Ізюмський нижній земський суд, м. Ізюм Харківського намісництва 1768–1797 7
1873 Краснокутський нижній земський суд, м. Краснокутськ Харківського намісництва 1785–1797 5
1874 Коропський нижній земський суд, м. Короп Новгород-Сіверського намісництва 1789–1790 10
1875 Куп’янський нижній земський суд, м. Куп’янськ Воронізького намісництва 1780–1794 17
1876 Лебединський нижній земський суд, м. Лебедин Харківського намісництва, з 1802 р. – Слобідсько-Української губернії 1784, 1809 3
1877 Лохвицький нижній земський суд, м. Лохвиця Чернігівського намісництва 1784 2
1878 Мглинський нижній земський суд, м. Мглин Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1783–1810 46
1879 Ніжинський нижній земський суд, м. Ніжин Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1783–1801 43
1880 Новоміський нижній земський суд, м. Нове Місто Новгород-Сіверського намісництва 1794–1796 18
1881 Новгород-Сіверський нижній земський суд, м. Новгород-Сіверський Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1786–1808 129
1882 Погарський нижній земський суд, м. Погар Новгород-Сіверського намісництва 1782–1796 70
1883 Полтавський нижній земський суд, м. Полтава Катеринославського намісництва 1788 2
1884 Сумський нижній земський суд, м. Суми Харківського намісництва 1795 3
1885 Суразький нижній земський суд, м. Сураж Новгород-Сіверського намісництва 1782–1797 227
1886 Стародубський нижній земський суд, м. Стародуб Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1783–1800 48
1887 Слов’янський нижній земський суд, м. Слов’янськ Катеринославського намісництва 1784–1785 6
1888 Харківський нижній земський суд, м. Харків 1784–1788 21
1889 Чугуївський нижній земський суд м. Чугуїв Харківського намісництва 1781–1797 32
1890 Деркач Яків Максимович (1821–1883) – колезький асесор 1713–1898 566
1891 Роменський верхній земський суд, м. Ромни Чернігівського намісництва 1787 2
1892 Харківський верхній земський суд, м. Харків 1778–1809 1466
1895Охтирська нижня розправа, м. Охтирка Харківського намісництва1780–1798174
1896Балаклійська нижня розправа, м. Балаклія Харківського намісництва1781–179360
1897Борзнянська нижня розправа, м. Борзна Чернігівського намісництва1782–179539
1898Бахмутська нижня розправа, м. Бахмут Катеринославського намісництва1784–179719
1899Глухівська нижня розправа, м. Глухів Новгород-Сіверського намісництва1782–1797265
1900Глинська нижня розправа, м. Глинськ Чернігівського намісництва1782–179497
1902Ізюмська нижня розправа, м. Ізюм Харківського намісництва1780–179772
1903Костянтиноградська нижня розправа, м. Костянтиноград Катеринославського намісництва1784–179716
1904Краснокутська нижня розправа, м. Красний Кут Харківського намісництва1780–1797555
1905Коропська нижня розправа, м. Короп Новгород-Сіверського намісництва1782–1796102
1906Кременчуцька нижня розправа, м. Кременчук Катеринославського намісництва1784–178826
1907Мглинська нижня розправа, м. Мглин Новгород-Сіверського намісництва1782–1796430
1908Ніжинська нижня розправа, м. Ніжин Чернігівського намісництва1782–179778
1909Острогозька нижня розправа, м. Острогозьк Воронезького намісництва1771–17837
1910Полтавська нижня розправа, м. Полтава Катеринославського намісництва1788–17914
1911Роменська нижня розправа, м. Ромни Чернігівського намісництва1786–1797287
1912Стародубська нижня розправа, м. Стародуб Новгород-Сіверського намісництва1786–179622
1913Слов’янська нижня розправа, м. Слов’янськ Катеринославського намісництва1784–1797155
1914Харківська нижня розправа, м. Харків 1787, 17945
1915Чернігівська нижня розправа, м. Чернігів1782–179617
1916Харківська верхня розправа, м. Харків1780–1797448
1917Богодухівська дворянська опіка, м. Богодухів Харківської губернії1858–18722
1918Валківська дворянська опіка, м. Валки Харківського намісництва 1780–179540
1919Зміївська дворянська опіка, м. Зміїв Слобідсько-Української губернії1796–182013
1920Ізюмська дворянська опіка, м. Ізюм Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії1780–181552
1921Куп’янська дворянська опіка, м. Куп’янськ Воронезького намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії1786–180410
1922Краснокутська дворянська опіка, м. Краснокутськ Харківського намісництва1781–17935
1923Чугуївська дворянська опіка, м. Чугуїв Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії1781–179758
1924Предводитель дворянства Валківського повіту, м. Валки Харківського намісництва1781–179627
1925Предводитель дворянства Золочівського повіту, м. Золочів Харківського намісництва17892
1926Предводитель дворянства Ізюмського повіту, м. Ізюм Слобідсько-Української губернії1786–181539
1927Предводитель дворянства Краснокутського повіту, м. Краснокутськ Харківського намісництва1783–17945
1929Харківський стряпчий губернських казенних справ, м. Харків 1786, 17934
1930Чугуївський повітовий стряпчий, м. Чугуїв Харківського намісництва1786–17889
1938Чугуївський земський справник, м. Чугуїв Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії1782–17974
1939Новоросійське губернське правління, м. Новоросійськ (Катеринослав)1788–1789, 1795–180255
1940Полтавське губернське правління, м. Полтава1796–1840445
1941Слобідсько-Українське губернське правління, м. Харків1796–182736
1942Чернігівське губернське правління, м. Чернігів1782–1829, 185640
1951Харківська (Слобідсько-Українська) казенна палата, м. Харків Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії1769–1879538
1961Зміївська міська дума, м. Зміїв Слобідсько-Української губернії1797, 17994
1962Конотопський маршало-комісарський суд, м. Конотоп Чернігівської губернії1795–18192
1963Новгород-Сіверський маршало-комісарський суд, м. Новгород-Сіверський1799–18192
1964Чугуївський казенний соляний пристав, м. Чугуїв Харківського намісництва1785, 1787, 17884
1965Воронезька провінційна канцелярія, м. Воронеж Азовської губернії1711–1713, 1715 56
1966Азовська (Воронезька) губернська межова експедиція, м. Азов, м. Воронеж1767, 1768, 1776–179758
1967Новоросійська губернська межова експедиція, м. Кременчук Новоросійської губернії1768–178518
1968Борзнянський межовий суд, м. Борзна Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1786–18492
1969Ніжинський межовий суд, м. Ніжин Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1799–18392
1970Харківський губернський землемір, м. Харків 1780–184941
1971Катеринославський губернський землемір, м. Катеринослав17901
1972Ізюмський повітовий землемір, м. Ізюм, Харківського намісництва, з 1835 р. – Харківської губернії1785, 1823, 1845–18496
1975 Охтирське духовне правління, м. Охтирка Слобідсько-Української; з 1835 р. – Харківської губернії 1743–1862 332
1976 Боромлянське духовне правління, м. Боромля Охтирського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії 1748–1775 25
1977 Білопільське духовне правління, м. Білопілля Сумського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1741–1799 72
1978 Богодухівське духовне правління, м. Богодухів Охтирського полку, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1772–1835 67
1979 Бахмутське духовне правління, м. Бахмут Новоросійської, з 1775 р. – Азовської губернії, з 1783 р. – Катеринославського намісництва 1770–1798 80
1980 Біловодське духовне правління, м. Біловодськ Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1780–1799 53
1981 Бєлгородське духовне правління, м. Бєлгород, з 1779 р. – Курського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1750–1798 120
1982 Вовчанське духовне правління, м Вовчанськ Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1782–1798 99
1983 Валуйське духовне правління, м. Валуйки Воронезької губернії, з 1779 р. – Воронезького намісництва 1776–1796 24
1984 Вільнянське духовне правління, м. Вільний Слобідсько-Української губернії, 1780 р. – Харківського намісництва 1761–1781 80
1985 Воронезьке духовне правління, м. Воронеж 1757–1799 38
1986 Деркульське духовне правління, сл. Деркул Воронезької (Азовської) губернії 1760–1781 19
1987 Зміївське духовне правління, м. Зміїв Чугуївського повіту Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1759–1879 150
1988 Золочівське духовне правління, м. Золочів Слобідсько-Української губернії; з 1780 р. – Харківського намісництва; з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1727, 1729, 1764–1798, 1816 10
1989 Ізюмське духовне правління, м. Ізюм Ізюмського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1725–1850 705
1990 Краснокутське духовне правління, м. Краснокутськ Охтирського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1753–1799 123
1991 Куп’янське духовне правління, м. Куп’янськ Воронезького намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1782–1838 82
1992 Кролевецьке духовне правління, м. Кролевець Новгород-Сіверського намісництва 1793 2
1993 Краснопільське духовне правління, м. Краснопілля Сумського полку, 1765 р. – Слобідсько-Української губернії 1733–1775 42
1994 Костянтиноградське духовне правління, м. Костянтиноград Катеринославського намісництва 1784–1798 370
1995 Київське духовне правління, м. Київ 1718–1786 12
1996 Лебединське духовне правління, м. Лебедин Сумського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. ­ Харківського намісництва, з 1796 р. – Охтирського повіту Слобідсько-Української губернії 1739–1805 56
1997 Миропільське духовне правління, м. Миропілля Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Курської губернії 1756–1799 123
1998 Межиріцьке духовне правління, м. Межиріч Сумського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії 1747–1782 20
1999 Недригайлівське духовне правління, м. Недригайлів Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1787–1799 46
2000 Нежегольське духовне правління м. Нежеголь Бєлгородської губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва 1749–1780 4
2001 Печенізьке духовне правління, м. Печеніги Ізюмського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Чугуївського повіту Харківського намісництва 1759–1782 38
2002 Старобільське духовне правління, м. Старобільськ Острогозького полку, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1754, 1800, 1801, 1822–1850 7
2003 Салтівське духовне правління, м. Салтів Вовчанського повіту Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва 1761–1781 24
2004 Сумське духовне правління, м. Суми Сумського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1740–1857 578
2005 Слов’янське духовне правління, м. Слов’янськ (до 1784 р. – м. Тор), Слов’янського повіту Катеринославського намісництва, з 1796 р. – Ізюмського повіту Слобідсько-Української губернії 1777–1800 210
2006 Суджанське духовне правління, м. Суджа Харківського намісництва 1779–1781 5
2007 Харківське духовне правління, м. Харків 1722–1800 3289
2008 Чугуївське духовне правління, м. Чугуїв Бєлгородської губернії, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1763–1828, 1846 108
2009 Бєлгородська духовна консисторія, м. Бєлгород Київської губернії, з 1727 р. – Бєлгородської губернії, з 1779 р. – Курського намісництва, з 1796 р. – Курської губернії 1712–1851 4855
2010 Холмогорська духовна консисторія, м. Холмогори Двінського повіту Архангельської губернії 1710–1759 17
2011 Чернігівська духовна консисторія, м. Чернігів 1837–1924 430
2012 Слобідсько-Українська духовна консисторія, м. Харків Слобідсько-Української губернії 1792–1842 632
2013 Слов’янська духовна консисторія, м. Слов’янськ Ізюмського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1786–1905 18
2014 Харківський Покровський училищний чоловічий монастир, м. Харків 1706, 1736–1799 165
2015 Старо-Харківський Преображенський чоловічий монастир, м. Харків 1725, 1726, 1753–1797 6
2016 Церква Покрова Пресвятої Богородиці соборна м. Охтирка Охтирського полку, з 1765 р. – Охтирської провінції Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1853 р. – Харківської губернії 1745–1817, 1824, 1907–1912 42
2018 Анфімов Яків Опанасович (1852–1930) – психіатр і невропатолог, професор медичного факультету Харківського університету 1890–1917 326
2019 Анциферов Олексій Миколайович (1867–1943) – економіст, професор Харківського університету 1867–1919 380
2020 Багалій Дмитро Іванович (1857–1932) – український історик, філософ, археолог, архівіст, ректор Харківського університету 1805–1915 111
2021 Венедиктов Олександр Савович (1799–1882) – професор анатомії та судової медицини Харківського університету 1737–1882 89
2022 Геєвський Степан Лукич (1813–1862) – педагог, письменник 1843–1862 39
2023 Гордієнко Єгор Степанович (1812–1897) – фармаколог і фармацевт, професор Харківського університету, громадський діяч 1771–1894 50
2024 Долинський Микола Іванович – землевласник Слов’янського повіту Катеринославської губернії 1891–1919 10
2025 Донець-Захаржевські 1700–1843 211
2026 Дринов Марин Стоянов (Степанович) (1838–1906) – болгарський та російський історик, філолог, етнограф, громадський діяч 1853–1906 35
2027 Духовські 1796–1905 3968
2028 Задонські 1844–1910 82
2029 Крижановські 1741–1799 22
2030 Корнєєви 1745–1828 4
2031 Каразін Василь Назарович (1773–1842) – український вчений, винахідник, громадський діяч; засновник Харківського університету 1803–1883 88
2032 Каченовський Дмитро Іванович (1827–1872) – український вчений-правознавець, професор Харківського університету 1864–1872 53
2033 Кугушеви 1888–1918 73
2034 Каган Хаїм Наумович – нафтопромисловець 1894–1919 653
2035 Лукашевичі 1553–1918 703
2036 Лайкфельди 1875–1918 101
2037 Лебедєв Амфіан Степанович (1833–1910) – історик церкви, професор Харківського університету 1862–1903 46
2038 Максимовичі 1569–1919 1244
2039 Малиновські 1787–1886 87
2040 Міллер Дмитро Петрович (1862–1913) – український історик, краєзнавець, дослідник правової історії Гетьманщини й Слобожанщини 1813–1913 109
2041 Морозов Юрій Іванович (1835–1900) – фізик, метеоролог, професор Харківського університету 1860–1895 174
2042 Максимейко Микола Олексійович (1870–1941) – історик права, професор Харківського університету 1889–1916 438
2043 Плохинський Михайло Мелентійович (1864–1906) – український історик-архівіст, член Харківського історико-філологічного товариства; штатний архіваріус Харківського історичного архіву 1723–1807, 1893 197
2044 Пестови 1745–1917 610
2045 Потебня Олександр Опанасович (1835–1891) – український мовознавець, фольклорист, етнограф, літературознавець, професор Харківського університету 1827–1958 311
2046 Платонов (Холмогоров) Іван Васильович (1805–1890) – український правознавець, професор Харківського університету 1829–1890 373
2047 Пильчиков Микола Дмитрович (1857–1908) – український фізик-теоретик, винахідник, професор Харківського університету та Харківського технологічного інституту 1857–1908 1417
2048 Петров Михайло Назарович (1826–1887) – професор загальної історії Харківського університету 1843–1885 104
2049 Рахманови 1722–1890 332
2050 Рогожин Федір Пилипович – інспектор Харківського університету 1835–1884 28
2051 Рейнгард Людвіг Васильович (1874–1920) – професор ботаніки, перший обраний ректор Харківського університету 1895–1917 107
2052 Сумцов Микола Федорович (1854–1922) – фольклорист, етнограф і літературознавець, історик культури та громадський діяч 1876–1921 1647
2053 Самборські 1714–1897 1541
2054 Селіванов Тимофій Іванович – вчитель природознавства в гімназіях Харківської і Курської губерній 1810–1869 995
2055 Степанов Тихін Федорович (1795–1847) – вчений в галузі економіки і права, професор Харківського університету 1825–1902 11
2056 Святополк-Мирський Дмитро Іванович (1826–1899) – військовий і державний діяч, генерал від інфантерії; член Державної Ради 1831–1907 1032
2057 Соболєв Михайло Миколайович (1869–1945) – вчений-економіст, професор Харківського університету, декан економічного факультету Харківських Вищих комерційних курсів 1886–1909 726
2058 Савва Володимир Іванович (1865–1920) – професор російської історії Харківського університету 1882–1919 743
2059 Темниковський Євген Миколайович (1871/1872–1919) – професор церковного права Харківського університету [кінець ХІХ ст.] – 1919 р. 64
2060 Хрущов Петро Дмитрович – землевласник Харківської губернії 1700–1883 59
2061 Халанський Михайло Георгійович (1857–1910) – історик літератури, фольклорист, професор Харківського університету 1857–1913 285
2062 Чиріков Григорій Сергійович (1835–1881) – письменник, бібліограф, краєзнавець 1818–1918 49
2063 Шиманов Андрій Львович (1836–1901) – етнограф, історик, юрист і статистик 1858–1900 190
2064 Штакеншнейдери 1797–1909 100
2065 Шапошников Микола Миколайович – співробітник Харківського товариства знавців природи 1870–1918 68
2066 Монтвид-Шабельська Олександра Станіславівна (1845–1921) – письменниця 1893–1914 33
2067 Щербиніни 1746–1891 164
2068 Щеглєєв Сергій Сергійович (1820–1859) – доктор ботаніки, професор Харківського університету 1820–1858 56
2069 Кременчуцьке купецьке правління, м. Кременчук Новоросійської губернії 1773–1776 583
2070 Загорівський Різдва Пресвятої Богородиці чоловічий монастир, с. Загорів Володимирського повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1543–1844 343
2071 Жидичинський Миколаївський чоловічий монастир, с. Жидичин Луцького повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1535–1829, 1876 283
2072 Дерманський Троїцький чоловічий монастир, с. Дермань Луцького повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Дубенського повіту Волинської губернії 1576–1848 258
2073 Колекція документів з історії луцьких монастирів і Луцького братства 1599–1875 196
2074 Володимирський Спасо-Преображенський чоловічий монастир, м. Володимир Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1626–1683, 1717–1889 121
2075 Білостоцький василіанський чоловічій монастир, с. Білий Сток Луцького повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1641–1825, 1829, 1834, 1845 57
2076 Зимненський Успенський чоловічий монастир, с. Зимне Володимирського повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1727, 1767–1840 14
2077 Канівський Успенський чоловічий монастир, м. Канів Канівського полку, з 1667 р. – Київського воєводства, з 1796 р. – Київської губернії 1646–1673, 1724–1831 40
2078 Милецький чоловічий монастир, м-ко Мильці, Володимирського повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Ковельського повіту Волинської губернії 1586, 1684, 1758–1779, 1801–1807, 1864 6
2079 Низкиницький чоловічий монастир, с. Низкиничі Володимирського повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1703, 1743–1799, 1816–1833 19
2080 Підгорецький василіанський чоловічий монастир, с. Підгірці Луцького повіту Волинського воєводства 1766–1783 11
2081 Уманський василіанський чоловічий монастир, м. Умань Київської губернії 1796–1832 37
2082 Костел Святої Трійці м. Волочиськ Старокостянтинівського повіту Волинської губернії 1859, 1880 36
2083 Благочинний церков м. Острога Волинської губернії 1798–1861, 1896 48
2084 Канцелярія командира окупаційного корпусу в герцогстві Варшавському генерал-лейтенанта Рата 1813–1814 36
2085 Брянський мушкетерський полк 1804–1810 73
2086 Хохлов Прокіп Нефедович – калузький купець, відкупник питного відпуску 1777–1780 66
2087 Роменський повітовий суд, м. Ромни Чернігівського намісництва 1764–1797 211
2088 Харківське окружне страхове товариство, м. Харків 1915–1921 20002
2089 Куп’янська нижня розправа, м. Куп’янськ Воронізького намісництва 1780–1797 128
2090 Окружний фабричний інспектор Харківського округу, м. Харків 1875, 1897–1917 1573
2091 Південноросійське товариство з нагляду за паровими котлами, м. Харків 1912–1919 36
2092 Дубенський василіанський жіночий монастир, м. Дубно Волинської губернії 1603, 1630, 1701, 1719–1810 23
2093 Тороканський василіанський монастир, с. Торокани Пінського повіту Берестейського воєводства 1780 1
2094 Тригірський Преображенський Чуднівський чоловічий монастир, с. Тригір’я Житомирського повіту Київського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1572, 1618, 1620, 1677–1903, 1909 1274
2096 Туминський чоловічий монастир, с. Тумин Володимирського повіту Волинської губернії 1802, 1806 2
2097 Кременецький Братський Богоявленський чоловічий монастир, м. Кременець Волинського воєводства 1590, 1596, 1637–1645, 1727, 1775, 1792 11
2098 Почаївський Свято-Успенський чоловічий монастир, м-ко Почаїв Кременецького повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1597, 1641, 1683, 1755–1796, 1833, 1906–1910 21
2099 Церква Покрова Пресвятої Богородиці і Святителя Христового Миколая Чудотворця с. Гриковичі Володимирського повіту Волинського воєводства 1757 1
2101 Церква Преображення Господнього с. Батьків Кременецького повіту Волинського воєводства 1745–1795 12
2102 Церква Святого Василя Великого с. Драчі Кременецького повіту Волинського воєводства 1733 1
2103 Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Менчичі Володимирського повіту Волинської губернії 1825–1843 2
2104 Овруцьке духовне правління, м. Овруч Київського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1757–1836 6
2105 Любарський чоловічий монастир, м. Любар Кременецького повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Новоград-Волинського повіту Волинської губернії 1771, 1778–1789, 1805, 1832 3
2106 Церква Живоначальної Трійці с. Милостів Луцького повіту Волинського воєводства 1788 1
2107 Барсуков Микола Федорович 1898–1908 7
2108 Вязигін Андрій Сергійович (1867–1919) – професор історії середніх віків Харківського університету 1890 – поч. ХХ ст. 3
2109 Катерининська провінційна канцелярія, Білівська фортеця Новоросійської губернії, з 1777 р. – Азовської губернії 1766, 1769, 1772–1787 48
2110 Прохоренко Іван – студент історичного факультету Харківського університету 1905–1908 2
2111 Зміївська приказна ізба, м. Зміїв Ізюмського слобідського полку, з 1708 р. – у складі Азовської губернії 1688–1718 4
2112 Ратуша м-ка Вороньків Переяславського полку 1749 1
2114 Вовчанський повітовий землемір, м. Вовчанськ Харківського намісництва 1780–1794 4
2115 Суджанська воєводська канцелярія, м. Суджа Бєлгородської губернії 1765–1766 3
2116 Старооскольський повітовий суд, м. Старий Оскол Курського намісництва 1792 2
2117 Углицький піхотний полк 1736 2
2118 Сибірський піхотний полк 1735 2
2119 Білозерський піхотний полк 1761–1762 2
2120 Управління з будівництва залізничної колії Гришино-Рівне, м. Харків 1916–1918 25
2121 Хотмизький Знаменський чоловічий монастир, м. Хотмизьк Бєлгородської губернії 1743, 1761, 1769 5
2122 Павлівське духовне правління, м. Павлівськ Воронезької губернії 1783 2
2124 Церква Миколая Чудотворця с. Пересопниця Луцького повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1779–1805 2
2125 Церква Святителя Христового Миколая Чудотворця с. Левковичі Київського воєводства, з 1792 р. – Овруцького повіту Волинської губернії 1748, 1764, 1790, 1799–1842 7
2126 Валківський повітовий землемір, м. Валки Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1815, 1842–1844 3
2127 Донецький повітовий землемір, м. Донецьк Катеринославського намісництва 1790–1793 2
2128 Зміївський повітовий землемір, м. Зміїв Харківської губернії 1835 2
2129 Мечников Ілля Ілліч (1845–1916) – біолог і патолог, професор Новоросійського університету, почесний член багатьох зарубіжних академій, наукових товариств та інститутів 1869–1962 226
2130 Карповський повітовий землемір, м. Карпов Бєлгородської губернії 1779 2
2131 Харківський земський справник, м. Харків 1833 2
2132 Харківський комітет зі збору пожертвувань на користь слов’ян Балканського півострова, м. Харків 1876 2
2133 Липецький повітовий суд, м-ко Липці Харківського намісництва 1786 2
2134 Бахмутський кінний козачий полк, м. Бахмут Воронезької губернії 1765 2
2135Борисоглібський драгунський полк17702
2137Сумський гусарський полк1766, 1810, 18313
2138Нововодолазьке правління шовкових і цивільних справ, м-ко Нова Водолага Катерининської провінції Новоросійської губернії1773–17832
2139Краснокутський волосний голова, м. Краснокутськ Слобідсько-Української губернії1800, 18042
2140Управління “Південні казенні залізниці” Міністерства шляхів сполучення, м. Харків19171
2141Полковник Острогозького слобідського полку Іван Дзиковський16692
2143Павлоградський повітовий суд, м. Павлоград Катеринославської губернії17892
2144Церква Різдва Пресвятої Богородиці м. Чернігів1799–1808 2
2145Калитвинсько-Богучарська нижня розправа, м. Калитва Воронезького намісництва1795–17962
2146Чиновник з особливих доручень при міністрові державного майна та землеробства, м. Одеса Херсонської губернії1902–19043
2147Яблоновська воєводська канцелярія, м. Яблонов Бєлгородської губернії17421
2148Канцелярія відомства бригадира Івана Олексійовича фон Менгдена17241
2149Комісія лейб-гвардії Ізмайловського полку майора Гампфа, м-ко Нові Санжари Полтавського полку17391
2151Канцелярія генерал-майора Олександра Денисовича Лукіна1750–17512
2152Канцелярія малоросійського обер-форшмейстера І. Калиновського18001
2153Канцелярія Головного командира Новоросійської губернії генерал-поручика Олексія Петровича Мельгунова17633
2154Канцелярія генерал-майора Івана Варфоломійовича Якобі17731
2155Канцелярія командира 13-ї піхотної дивізії генерал-лейтенанта Пущина1813–18302
2156Обоянський піхотний полк17401
2157Псковський драгунський полк17401
2158Самарський гусарський поселенський полк1764–17661
2159Уланський Одеський 10-й полк, м. Охтирка Харківської губернії19141
2160Управління з будівництва залізничної колії Мерефа-Херсон, м. Харків1914–191918
2161Рада з’їзду гірничопромисловців Півдня Росії, м. Харків1898–1919456
2163Обласний спеціаліст з тваринництва для Воронезької, Катеринославської, Київської, Курської, Полтавської, Харківської і Чернігівської губерній (1911–1917), м. Харків1911–191787
2164Царичанська воєводська канцелярія, м. Царичанка Азовської губернії1780–17835037
2165Земський комісар Кам’яного та Недригайлівського повітів Севської провінції Київської губернії1719, 17202
2166Камєновська воєводська канцелярія, м. Камєнний Севської провінції Бєлгородської губернії17442
2167Золочівська нижня розправа, м. Золочів Харківського намісництва1780–179745
2168Колекція документів з історії України 1602–1912497
2169Слобідсько-Український приказ громадської опіки, м. Харків1798, 18154
2170Воронезька приказна ізба, м. Воронеж 1626–17027
2171Торзька приказна палата, м. Торжок Новоторзького повіту Інгерманландської губернії17142
2172Троїцька приказна ізба, сл. Троїцька Азовської губернії17062
2173Лебединське сотенне правління, м-ко Лебедин Сумського слобідського полку17092
2174Річківське сотенне правління, м-ко Річки Сумського слобідського полку17572
2175Документи з історії України. Колекція фотокопій1621–179863
2176Золотоніський повітовий суд, м. Золотоноша Київського намісництва1783–179412
2177Михайлівський повітовий суд, м. Михайлів Рязанського намісництва17842
2178Хотмизький повітовий суд, м. Хотмизьк Бєлгородської губернії 1790–17963
2179Пашков Іван Дмитрович (1730–1809) – правитель Харківського намісництва, дійсний статський радник1785–17883
2180Астраханський драгунський полк17702
2182Ізюмський гусарський полк17682
2183Донецький пікінерський полк17692
2184Церква Покрова Пресвятої Богородиці с. Федірки Старокостянтинівського повіту Волинської губернії1820, 1830, 1841, 1860–18703
2185Фатезький нижній земський суд, м. Фатеж Курського намісництва17822
2186Українська дивізія17542
2187Генеральний військовий похідний комісаріат, м. Харків17402
2189Охтирський гусарський полк1771–1775, 17795
2190Церква Святих Апостолів Петра і Павла м. Березна Київського полку1713–17472
2191Церква Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста с. Волиця Волинської губернії1845–18773
2193Іов (Потьомкін Яків Петрович; 1752–1823) – єпископ Феодосійський і Маріупольський і єпископ-вікарій Катеринославської єпархії1793–179913
2194Колекція мап, планів та креслень1778–1785, 1800–1918, 1927433
2196Магістрат м. Козелець Київського полку1725–178182
2197Остерське казначейство, м. Остер Чернігівської губернії18272
2198Сумська нижня розправа, м. Суми Харківського намісництва1786–17969
2199Земський комісар Глухівського повіту, м. Глухів Малоросійської губернії17999
2200Вовчанська повітова дворянська опіка, м. Вовчанськ Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії1785–180351
2201Липецьке сотенне правління, м-ко Липці Харківського слобідського полку1764–17651
2202Вільшанське сотенне правління, м-ко Вільшана Харківського слобідського полку17652
2203Городовий магістрат м. Липовець Київської губернії1809, 1826, 1836–184612
2205Колекція церковно-парафіяльних літописів і документів, зібраних Волинським церковно-археологічним товариством, м. Житомир Волинської губернії1396–1792, 1849, 1867–1897, 1911, 1915584
2206Магістрат м-ка Богуслав Київського воєводства1733–179311
2207Уповноважений Всеросійського земського союзу при 1-й армії, [м. Білокриниця] Волинської губернії19174
2208Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при військах гвардії, [м. Луцьк] Волинської губернії1916–19177
2209Черкасько-Чигиринсько-Звенигородський деканат1883–190015
2210Вакар Володимир Вікторович (1878–1926) – російський адвокат, революційний діяч1897–192635
2211Ланге Юрій Валентинович (1877–1928) – вчений, винахідник, громадський діяч професор1903–1929130
2212Колекція печаток і відбитків монет2-а пол. XVI ст. – 20-і рр. XX ст.183
2213Потоцький Павло Платонович (1857–1938) – генерал від артилерії, військовий історик, громадський та культурний діяч, засновник історико-мистецької колекції “Музей України”1857–1937143
2214Меєрович Валентин Леонович (1908–1972) – краєзнавець, дослідник історії Державного дендрологічного парку “Софіївка”1960–1972269
2215Вишневські1721–191449
2216Терлецькі1540–1919103
2217Проскури-Сущанські1609–185675
2218Корсунська полкова канцелярія, м. Корсунь1648–17124
2219Михайловські; Єрличі1566–1892286
2220Прахов Адріан Вікторович (1846–1916) – російський мистецтвознавець, археолог, художній критик, професор Київського університету1876–1918106
2221Колекція документів діячів науки, мистецтва та культури України1833, 1841–20001071
2222Білімович Олександр Дмитрович (1876–1963) – економіст, громадський діяч, професор Київського університету 1841–1918120
2223Котляревський Олександр Олександрович (1837–1881) – український етнограф, філолог, історик, археолог та професор Київського університету1829–188169
2224Монтрезори1803–189845
2225“Зелені листки”: картотека на осіб, що перебували під наглядом Київського губернського жандармського управління. Колекція.1829–19178517
2226Колекція фотографій з фондів жандармських управлінь та охоронних відділень1871–192612687
2227“Волинський музей”. Колекція документів до історії церкви1400–1932994
2228Документи на право власності. КолекціяКін. XV ст. – 1920 р.1057
2229Межиріцький францисканський монастир св. Трійці, м-ко Межиричі Луцького повіту Волинського воєводства, з 1797 р. – Острозького повіту Волинської губернії1609–1866, 1870151
2230Понінські1470–1808127
2231Благочинний Зміївського повіту Харківської губернії Г. С. Дюков1828–188729
2232Андреєв Микола Артемович (1920–1999) – краєзнавець, смт Вороніж Шосткинського району Сумської області1945–1993, (колекція 1687–1914)126
2233Довідники, укладені в державних архівах України до фондів охоронних відділень, жандармських та судових установ. Колекція1870–1929, 1940–1947609
2234Левенстами1816–192091
2235Стародубське духовне правління, м. Стародуб Стародубського полку1769–17701
2236Архівна Україніка. Колекція копій документів з фондів закордонних архівів1649–1800530
2237Київське комендантське управління, м. Київ1887–19144
2239Штаб Київського військового гарнізону, м. Київ1902–19176
2240Штаб Київської фортеці, м. Київ1888, 1894, 1904, 1905, 1915–19178
2241Київське окружне військово-інженерне управління, м. Київ1849–1859, 1887–191641
2243Військово-похідна канцелярія Петра Семеновича Салтикова – командира українського ландміліцького корпусу, генерал-лейтенанта, з 1753 р. – генерал-аншефа; головнокомандуючого діючою армією у семирічній війні1752–1754, 1756–1759, 1768–1769167
2244Церква Різдва Пресвятої Богородиці сл. Волохівка Вовчанського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії1827–1861, 1882–1890, 19094
2245Центральний державний історичний архів України, м. Київ1944–20091242