_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом'янська, 24
Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: mail.cdiak@arch.gov.ua“… без архівних матеріалів ми зостанемося без історичної науки, яка завсіди є підвалиною для будування державного життя”.

До 100-річчя системи архівних установ України

Відзначаючи 100-ліття української революції 1917 р., серед низки подій, що мали надзвичайно важливе значення для формування української державності та збереження культурної й історичної спадщини народу, необхідно згадати створення у вересні 1917 р. Бібліотечно-архівного відділу при Генеральному секретарстві освіти. Ця інституція стала першим українським державним органом управління архівною справою, завданням якої було створення системи архівних установ. Бібліотечно-архівний відділ складався з двох секцій: бібліотечної і архівної. Відділ очолив український історик, літературознавець, археограф О. С. Грушевський.

У перші ж дні роботи відділу О. С. Грушевським було визначено головну мету діяльності архівної секції – заснування Українського національного архіву. Першочерговим завданням нового органу влади стало забезпечення збереження документів, як тих, що були створені державними органами колишньої влади, так і тих, що знаходилися в приватних руках. Для цього потрібно було скласти списки установ та приватних колекцій з зазначенням адрес, описати документів, що там зберігалися, для створення у подальшому основ до передавання документів на державне зберігання. О. С. Грушевський розумів всю складність роботи очолюваного ним відділу, що мав створити систему архівних установ України. Відділ налагоджував роботу з місцевими архівними комісіями, за першої можливості відряджав співробітників відділу на місця для створення реєстрів, підготовки описів та роз’яснення значимості робіт із захисту архівів. Незважаючи на труднощі революційної доби, з якими зіткнулися співробітниками відділу, працюючи на створенням системи архівних установ, вони ставили перед собою також завдання наукового опрацювання документів та їхньої публікації в часописі “Пам’ятки”.

У квітні 1918 р. після встановлення влади Гетьманату Бібліотечно-архівний відділ залишився працювати у складі Міністерства народної освіти. З травня 1918 р. його очолив український історик, археограф, архівіст В. Л. Модзалевський. Архівна комісія, що діяла при відділі, вже влітку 1918 р. розробила план організації архівної системи в Україні. За цим планом передбачалося створення Головного архівного управління при Міністерстві народної освіти, яке мало стати головним органом управління розширеної мережі архівних установ на місцях. Розширення і законодавче закріплення повноважень Бібліотечно-архівного відділу у цей час було необхідним засобом для збереження архівних матеріалів від знищення. Також Архівна комісія, до складу якої увійшли провідні архівісти та історики того часу, створила проект Статуту Українського національного архіву.

Співробітники центрального архіву у цей час змогли налагодити роботу з передачі документів ліквідованих органів влади часів Російської імперії до архівів. З ініціативи губернських архівних комісій, куди мали здаватися документи ліквідованих губернських і повітових органів влади, стрімко розвивалася і система архівних установ на місцях.

Розвиток архівної справи був одним з основних напрямків діяльності Міністерства освіти під керівництвом І. Огієнка за часів Директорії.

Завдяки роботі архівістів в ті складні історичні періоди вдалося зберегти колекції, що стали основою сучасного національного надбання українського народу і увійшли до Національного архівного фонду.

На виставці представлено документи з фондів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ до історії формування системи архівних установ у роки української революції 1917–1920 рр.

Виставку підготувала головний спеціаліст
відділу використання інформації документів
Юлія Орел


Документи

Головна сторінка         Про архів         Довідковий апарат         Часті питання         Контакти

Copyright © 2017 - ЦДІАК України
Всі права застережені