_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом'янська, 24
Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: mail.cdiak@arch.gov.ua


Козацький літописець - Граб’янка Григорій Іванович

Граб’янка Григорій Іванович (поч. 1670-х рр. ‒ 1738 р.) ‒ полковник Гадяцького полку, автор одного з відомих козацьких літописів – “Літопису Граб’янки”. Ані місце, ані точна дата народження Григорія Граб’янки невідомі – так само, як і факти його біографії, що стосуються раннього періоду його життя. Відомості про нього з’являються на початку 1680-х рр., коли він вчився в Києво-Могилянській колегії, опановував польську, латинську і німецьку мови. Пізніше служив у Гадяцькому полку – пройшов шлях від рядового козака до полковника. Більше двадцяти років був одружений з Євдокією Забілою (померла в 1735 р. під час перебування чоловіка у військовому поході), дітей подружжя не мало.

У 1686‒1701 рр. ‒ рядовий козак Гадяцького полку, 1702‒1717 рр. ‒ полковий хорунжий, гадяцький сотник, полковий осавул, 1717‒1723 рр. ‒ полковий суддя. На посаді полкового судді Григорій Граб’янка мав конфлікти (як і вся полкова старшина Гадяцького полку) з тодішнім гадяцьким полковником Михайлом Милорадовичем, який, прикриваючись протегуванням високопосадовців російського уряду, “славився” хабарництвом, здирствами і навіть прямими грабунками.

У 1723 р. у складі делегації козацької старшини на чолі з наказним гетьманом Павлом Полуботком подавав на розгляд російському уряду Коломацькі чолобитні (про скасування Малоросійської колегії та вибори гетьмана) – його підпис “Григорій Гребянка, судія полковий” стоїть найпершим серед старшини Гадяцького полку. За наказом імператора Петра І всі члени делегації, які на той час перебували в Санкт-Петербурзі, були заарештовані. Граб’янку разом з іншими ув’язнили в Петропавлівській фортеці. Лише після смерті Петра І їх звільнили (на поч. 1728 р.) і Григорій Граб’янка повернувся додому.

У 1728‒1730 рр. ‒ полковий обозний, з 30 травня 1730 р. і до своєї смерті в 1738 р. ‒ полковник Гадяцького полку. Так описує перебування Григорія Граб’янки на цій посаді історик Олександр Лазаревський: “как полковник, Грабянка представлял собою личность довольно исключительную между своими товарищами по уряду, которые, пользуясь своим влиянием на полчан, наживали на этих урядах целые богатства. Три предшественника Грабянки, Чорныш, Михайло и Гаврила Милорадовичи, особенно отличались своими насилиями, подробно описанными в целой массе “суплик”. На Грабянку не одной жалобы в архивах мы не встретили: должно быть, он действительно отстаивал интересы своих примученных полчан…”.

У складі козацьких військ Григорій Граб’янка брав участь у походах: Кримських (1687‒1689 рр.), Азовських (1695‒1696 рр.), Кизи-Керменському і Німанському (1697 р.), у Північній війні 1700‒1721 рр., у російсько-турецькій війні 1735‒1739 рр., де (не раніше кінця квітня і не пізніше 23 липня) 1738 р. загинув у бою при Гайман-Долині (тепер с. Балки Запорізької обл.).

Григорій Граб’янка ‒ автор “Действія презельной і от начала поляков крвавшей небывалой брани Богдана Хмельницкого, гетмана запорожского, з поляки … року 1710”, в якому викладено історію України з давніх часів до 1709 р. Джерелом для написання твору слугували офіційні документи, польські хроніки, “Синопсис”, щоденники, розповіді сучасників подій як з козацької, так і з польської сторін: Кромера, Бєльського, Стрийковського, Гваньїні, Коховського, Пуфендорфа та ін. Оригінал твору не зберігся, на сьогодні відомо більше 50 списків Літопису Грабянки.

Вперше літопис Грабянки був опублікований ще в 1793 р. у журналі Федора Туманського “Российский магазин”, але цей журнал швидко став бібліографічною рідкістю і тому члени Київської Тимчасової комісії для розгляду давніх актів, готуючи його в 1853 р. до видання, не знали про публікацію Туманського і вважали, що вводять літопис Граб’янки в науковий обіг вперше. За останні тридцять років Літопис Граб’янки перевидавався чотири рази, останній раз – в Житомирі в 2001 р. (з конволюту, що зберігається в Житомирському краєзнавчому музеї).

* * *

На виставці презентовано документи з фондів архіву (переважно з ф. 51, Генеральна військова канцелярія), пов’язані з життям та службовою діяльністю гадяцького полковника Григорія Граб’янки – документи, які свідчать про його перебування на посаді полкового судді, обозного, про його судові справи, про зловживання владою попередника Граб’янки, полковника Михайла Милорадовича, про обрання Григорія Граб’янки полковником Гадяцького полку, а також про обрання після його смерті на вакантну посаду полковника сотника Стародубського полку Петра Галецького. Також представлено один зі списків Літопису Граб’янки.

Виставку підготувала
начальник відділу давніх актів
О. Б. ВовкДокументи

Головна сторінка         Про архів         Довідковий апарат         Часті питання         Контакти

Copyright © 2016 - ЦДІАК України
Всі права застережені