_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом'янська, 24
Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: mail.cdiak@arch.gov.uaЗ історії монастирських архівів

До Дня працівників архівних установ України

Монастирі, як церковні інституції, здавна відігравали важливу роль в житті як держави, так і окремої людини. Вони існували і функціонували в тісній взаємодії з державними та громадськими установами, що, певною мірою, обумовило формування в їхній структурі окремих підрозділів, серед яких не останню роль відігравали архіви. Монастирські архіви, які дійшли до наших днів, більшою мірою збереглися фрагментарно і є лише частиною існуючих в XVI–XIX ст. великих монастирських архівів. Саме тому сучасні дослідники не мають можливості відстежити всі аспекти життя і діяльності монастирів, проте за допомогою історичної реконструкції стає можливим відновити дані про особливості їхнього функціонування.

Кожен монастир упродовж часу своєї діяльності продукував та зберігав документи з різних питань, передусім – питань землеволодіння: привілеї на отримання та підтвердження володіння маєтностями, улагодження різноманітних конфліктів зі світськими та церковними особами, судових процесів з іншими землевласниками, які, до речі, могли тривати упродовж багатьох десятиліть, “збройних наїздів” з метою відібрання земель, пограбування урожаю чи сіножатей, вирубку лісів, вилов риби та ін. Також в архівах монастирів зберігались документи, що висвітлювали господарську та адміністративно-судову діяльність, а саме: ведення власного господарства та облік прибутку від нього – книги прибутків і видатків, угоди про оренду земель і шинків, суперечки серед братії тощо. Більшість документів в архівах монастирів відносяться до XVIII–ХІХ ст., раніші документи в більшості своїй загинули за часів Хмельниччини та Руїни, були знищені пожежами, недбалим зберіганням, а іноді й навмисне – через конфесійні конфлікти. Деякі події та документи можна відтворити через залучення тогочасних копій – наприклад, записів з актових книг земських і ґродських судів, копіаріїв документів, які збереглися в самих монастирських архівах, чи копій з інших державних інституцій – таких, як “Генеральна архіва”, Генеральна військова канцелярія чи канцелярія одного з десяти полків Гетьманщини, магістрати міст, духовні консисторії тощо.

За своїми основними функціями монастирські архіви майже не відрізнялися від світських – вони так само збирали і зберігали документи, дбаючи про належні умови зберігання, систематизували їх (створювали реєстри і описи, готували анотації), виконували пошук окремих документів за запитами офіційних осіб (переважно – державних установ), надавали можливість науковцям проводити дослідницьку діяльність, використовуючи документи архівів. Особливістю можна вважати наявність в цих архівах богослужбової літератури (Біблій, Євангелій, Патериків, творів батьків церкви тощо), яка на сьогодні в фондах цих архівів не збереглася.

* * *

На виставці представлено збірку документів XVIІ – початку XX ст. з фондів окремих монастирів та Київської духовної консисторії, що зберігаються у ЦДІАК України, які надають уявлення про склад і устрій монастирських архівів, їхні основні завдання та функції, обов’язки архіваріусів та доступ науковців до архівів.


Документи

Головна сторінка         Про архів         Довідковий апарат         Часті питання         Контакти

Copyright © 2020 - ЦДІАК України
Всі права застережені