_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом'янська, 24
Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: mail.cdiak@arch.gov.ua


КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ АРХІВ
ДЛЯ ДАВНІХ АКТОВИХ КНИГ (ДАВНІХ АКТІВ).

ІЛЮСТРАЦІЇ ДО ІСТОРІЇ

До 70-річчя Перемоги у Другій
світовій війні 1939–1945 років

Архів під час Другої світової війни періоду 1941–1945 років


Київський центральний архів давніх актів (КЦАДА) протягом усього періоду свого існування від 1852 до 1943 років часто переживав скрутні, а то й драматичні події. Проте найтрагічніші часи його історії припадають на період Другої світової війні 1939–1945 рр., особливо внаслідок нацистської окупації Києва 1941–1943 рр. Тоді Архів втратив дві третини своєї колекції актових книг земських, ґродських і підкоморських судів, магістратів і ратуш XVI–XVIII ст. – унікальних документів, як є національним надбанням України. З загальної кількості близько 6 тисяч цих книг у повоєнні часи до сховищ архіву було повернено менше 2 тисяч, а 1943 р. КЦАДА перетворено на відділ давніх актів у складі ЦДІА УРСР.

Співробітники ЦДІАК України багато років займаються вивченням і написанням історії архіву й, зокрема, історії КЦАДА як свого попередника. Але найменше дослідженою залишається історія архіву саме періоду нацистської окупації Києва 1941–1943 рр. На то існує кілька причин, найперше – відсутність достовірної інформації про події, пов’язані з руйнуванням червоного корпусу Київського державного університету імені Тараса Шевченка, де понад 90 років розміщувався КЦАДА; недоступність документів радянських спецслужб, які б розкривали детальний перебіг воєнних й партизанських операцій того періоду; можливість вивчення джерельної бази архівів Німеччини.

Сьогодення дає архівістам більші можливості для встановлення істини про ті привнесені війною трагічні події, розкриває нові шляхи пошуку документів з колекції КЦАДА, розпорошених між різними архівосховищами, підкріплює надію на розшук документів, що вважаються втраченими.

На виставці використано документи Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, ЦДАВО України; фотографії періоду нацистської окупації Києва та перших післявоєнних років з фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотоальбомів, присвячених Києву й воєнним подіям 1941–1945 рр.; он-лайн ресурси.

Зібрані з різних сховищ, ці свідчення присвячені одній темі – трагічній сторінці історії Київського центрального архіву давніх актів періоду 1941–1943 рр.


Виставку підготували:
провідний науковий співробітник відділу давніх актів Л. А. Сухих
начальник відділу давніх актів О. Б. Вовк


Документи

Головна сторінка         Про архів         Довідковий апарат         Часті питання         Контакти

Copyright © 2016 - ЦДІАК України
Всі права застережені