_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: [email protected]


До 160-річчя від дня народження Дмитра Івановича Багалія (1857-1932)

Д. І. Багалій народився у м. Києві 26 жовтня 1857 року. Закінчивши у 1876 року з золотою медаллю ІІ Київську гімназію, він вступив до історико-філологічного факультету Київського університету. Після закінчення університету і захисту магістерської дисертації працював у Харкові, де долучився до роботи Харківського історико-філологічного товариства. Вчений присвятив своє життя вивченню історії Слобожанщини і Лівобережжя, дослідженню історіографії та джерелознавства.

Д. І. Багалій був одним з ініціаторів створення Української Академії наук, 1919 року очолював історико-філологічний відділ УАН. Після встановлення радянської влади працював у Всеукраїнській Академії наук.

З 1921 року викладав у Харківському інституті народної освіти. Пізніше створив і очолив Науково-дослідний інститут Т. Г. Шевченка.

Д. І. Багалій долучився до розвитку архівної справи в Україні. З 1923 року був заступником голови Головного архівного управління УРСР, пізніше – членом Археографічної комісії Центрального архівного управління та науковим редактором часопису “Архівна справа”.

У ЦДІАК України зберігається особовий фонд вченого (ф. 2020), в якому містяться, насамперед, документи, пов’язані зі службовою діяльністю вченого в Харківському університеті, листування про підготовку ювілейного видання “Исторические записки о Харьковском университете за 100 лет его существования”, листи відомих харківських вчених, вітання науковців і громадських діячів з приводу відзначення 25-річчя та 30-річчя наукової діяльності професора Багалія. Значну группу документів фонду становлять тексти та чернетки лекцій, конспекти, наукові праці історика, колекція окремих історичних документів щодо Слобожанщини, зібрана вченим.

Наукова спадщина, біографічні матеріали, документи про службову та громадську діяльність вченого зберігаються також в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Виставку підготувала головний спеціаліст
відділу використання інформації документів
Юлія Орел


Документи

Головна сторінка         Про архів         Довідковий апарат         Часті питання         Контактна інформація

Copyright © 2016 - ЦДІАК України
Всі права застережені