_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: [email protected]


До 175 - річчя від дня народження Володимира Степановича Іконникова (1841-1923)

Володимир Степанович Іконников — історик та педагог, джерелознавець, професор Київського університету. Народився 21 (9) грудня 1841 року на Подолі в м. Києві. Матір Іконникова рано померла, батько був відставним військовим у чині майора, героєм війни. Він наполіг, щоби Володимир вступив до Київського кадетського корпусу. Закінчивши навчання у кадетському корпусі В. Іконников у 1861 р. був направлений до Подільського піхотного полку у званні підпоручика. В тому ж році він записався вільним слухачем на історико-філологічний факультет Київського університету Св. Володимира. Після виходу у відставку 1862 р. став дійсним студентом. У 1865 р. отримав диплом із золотою медаллю і його офіційно зарахували у стипендіати для отримання професорського звання.

У 1867 р. в Новоросійському університеті в м. Одесі В. С. Іконников захистив магістерську дисертацію «Максим Грек и его время», а в 1869 р. докторську дисертацію «Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории»

З 1865 р. В. С. Іконников викладав російську історію в Київській військовій гімназії та історію загальної літератури в Інституті благородних дівиць в м. Києві. У 1866-1867 рр. на посаді приват-доцента читав лекції в Харківському університеті на історико-філологічному і юридичному факультетах. З 1868 р. – доцент, а з 1870 р. – професор Київського університету, в якому викладав сорок років. У 1872-1873 рр. був відправлений у відрядження за кордон, побував в Німеччині Франції, Швейцарії та Італії.

У 1877-1880 рр. та у 1883-1887 рр. В. С. Іконников був деканом історико-філологічного факультету Київського університету. У 1881-1883 рр. – членом Ради Колегії Павла Галагана. Володимир Іконников був одним із засновників товариства Нестора Літописця, а у 1874-1877 рр. та у 1893-1895 рр. – його головою. Також приймав участь у створенні Київських вищих жіночих курсів, завідував ними з 1881 до 1889 рр. й читав там лекції з російської історії та історіографії.

Головна сфера наукових інтересів В. С. Іконникова – історіографія, історія суспільної думки та культури, освіти в Росії. Він створив біографії видатних діячів різних епох історії: Марфи Борецької, М. В. Скопин-Шуйського, А. Л. Ордин-Нащокіна та М. П. Румянцева.

У працях з російської історіографії, яку Володимир Степанович розпочав досліджувати у 60 рр. ХІХ ст., він дав загальну картину розвитку історичної науки, намагався пов’язати розвиток історичних знань з обстановкою в країні, окреслив основні напрями історичної науки, говорив про вплив західноєвропейської науки на російську історіографію. Головною його працею став «Опыт русской историографии». У І томі цієї праці він зібрав матеріали із загальних питань історичної науки (предмет історії, погляди на історію різних епох, положення історії поруч з іншими науками, розвиток історичної критики), історії збирання та публікації історичних пам’яток, дав характеристику стану і складу російських і іноземних архівів, бібліотек, музеїв. У ІІ томі окреслив загальну характеристику джерел до історії Россії, розглянув проблему виникнення літописання, історію розшуку, зібрання і публікації різних типів джерел. У 1923 р. рукопис останнього третього тому був зданий в набір, але через смерть автора так і не був виданий.

Після подій 1917 р. В. С. Іконникова позбавили пенсії та академічного утримання, а згодом і взагалі всіх доходів. Тільки після обрання В. С. Іконникова академіком УАН матеріальний стан родини поліпшився. З 1918 по 1921 рр. він очолював Комісію для розбору давніх актів. У 1921 р. його обрали академіком Української академії наук (УАН), де він був головою Комісії для видавання пам’яток новітнього письменства та Археографічної комісії. Помер Володимир Степанович 26 листопада 1923 року в м. Києві, похований на Щекавицькому цвинтарі.

На виставці представлені документи з різних фондів ЦДІАК України архіву, у тому числі особового фонду В. С. Іконнікова, які висвітлюють його життєвий та професійний шлях.

Виставку підготував
провідний науковий співробітник
відділу використання інформації документів
В. І. Захарчук


Документи

Головна сторінка         Про архів         Довідковий апарат         Часті питання         Контактна інформація

Copyright © 2016 - ЦДІАК України
Всі права застережені