_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: [email protected]

До Дня Державного прапору України та Дня Незалежності України

Зображення «Національного герба»
ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 1825, арк. 4.

З нагоди двох визначних свят – Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ хоче привітати всіх громадян нашої країни та презентувати «національний герб» Гетьманщини з проєкту прапора Лубенського полку Війська Запорозького середини XVIII ст.

Вищезгаданий документ (зі справи листування Лубенської полкової канцелярії з гетьманом Кирилом Розумовським від 10–12 березня 1758 р. про виділення коштів для виготовлення нових сотенних прапорів у Лубенському полку) представляє собою проєкт (“абрис”) прапора Лубенського полку Війська Запорозького (Гетьманської України) із зображенням національного і полкового гербів і підписом, про те, що з одного боку прапора має бути “национальный герб: “на светло-голубой доле с правой стороны по золотой земле на знамени расписан и вытушеван пристойными красками …”, з іншого – “полковой герб”: “на левой стороне знамени росписан будет по сребраной земле и вытушеван темною краскою” (для Лубенського полку – рука, яка тримає пірнач); вказано також розмір прапора: “… длиною же оное знамя имеет быть полтрети аршина, шириною как вдвое доль выходить будет”. Під документами містився підпис лубенського полковника Івана Кулябки.

Вперше зображення і текст цього документа було опубліковано і описано (без автора) в статті «Заметка о казацких знаменах» в журналі “Киевская старина” за 1890 р. (Т. XXXI. – С. 153–157). При цьому було зазначено, що це донесення полковника Кулябки із доданими до нього «абрисами» віднайдено серед старих напівзотлілих паперів київського губернського правління Іваном Каманіним (на той час – завідувачем Київського центрального архіву давніх актів).

Зображення «Прапора Сенчанської сотні»

Під час гетьманування Кирила Розумовського здійснювалася уніфікація як полкових, так і сотенних прапорів – згідно з ордером гетьмана від 8 березня 1755 р. на сотенних знаменах козацьких полків було усталено певні зображення: з одного боку – національний герб, з іншого – сотенний (“И на оных знаменах с правой стороны быть гербу нации, а с другой стороны – той сотни, в которую оное знамено исправляемо будет”). Підтвердження використання «національного герба» бачимо на прапорі Сенчанської сотні, який зберігається в Національному музеї історії України. На лицьовій стороні прапора є картуш, оточений знаменами, гарматами та литаврами, в центрі зображений козак із рушницею та шаблею в піхвах («національний герб»); на звороті — щит, який підтримують янголи з пальмовими гілками, зображена рука із золотим хрестом (сотенний герб). Цей прапор знайдено у церкві села Сенчанські Скоробагатьки Полтавської губернії і в 1885 р. передано музею при Київській духовній академії. До Національного музею історії України він потрапив після Другої світової війни.

Зображення «лицаря з самопалом» чи «козака з мушкетом» з’являється, на думку більшості істориків, у 1578 р. у вигляді герба на печатці запорозького гетьмана Яна Оришовського (Оришевського). Найдавніший відбиток печатки, який зберігся, – на універсалі 1595 р. гетьмана Григорія Лободи. Упродовж XVI–XVIII ст. цей герб використовувався на печатках основних державних («генеральних») інституцій Гетьманщини – наприклад, Генеральної військової канцелярії, а також на печатках всіх українських гетьманів: Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Юрія Хмельницького, Івана Брюховецького, Петра Дорошенка, Дем’яна Ігнатовича, Івана Самойловича, Івана Мазепи, Пилипа Орлика, Івана Скоропадського, Данила Апостола, Кирила Розумовського.
Ольга Вовк
начальник відділу давніх актів
Центрального державного історичного архіву України, м. Київ


Головна сторінка         Про архів         Довідковий апарат         Часті питання         Контактна інформація

Copyright © 2023 - ЦДІАК України
Всі права застережені