Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Зведений каталог
метричних книг, клірових відомостей та сповідних розписів