_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: [email protected]

До уваги користувачів
НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ
електронна пошта, надіслана з доменів
@mail.ru, @mail.ua, @list.ru, @yandex.ru, @yandex.ua, @rambler.ru

Наші публікації

Нові видання

Присяга Гадяцького полку 1718 року / Упорядкування, передмова та коментарі Івана Синяка. – Київ, 2021. – 568 с.

У збірці здійснено археографічну публікацію корпусу джерел, які стосуються приведення до присяги на вірність потенційному монарху, малолітньому сину Петра І Петру Петровичу, мешканців Гадяцького полку. Джерельна база публікації охоплює списки духовенства Гадяцької і Зіньківської протопопій, братії Гадяцького Красногірського Миколаївського та Пустинно-Скельского Преображенського монастирів, реєстри полкової, сотенної старшини, бунчукового і значкового товариства, козаків, міщан, посполитих Гадяцької першої полкової, Гадяцької другої полкової, Грунської, Комишнянської, Куземинської, Лютеньської та Опішнянської сотень. Видання містить довідки про близько двох тисяч представників духовенства, урядової і неурядової старшини, козаків, міщан та посполитих.

Для науковців, викладачів, дослідників генеалогії, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

ISBN 978-966-02-9432-5
Положаї. Село в Генеральному описі Лівобережної України 1765–1769 років. Архівні дослідження / упоряд.: Коржов Ю. Б.; авт. вступ. ст. Т. Ю. Нагайко. – Переяслав (Київ. обл); Кам’янець-Подільський (Хмельниц. обл.): ТОВ “Друкарня Рута”, 2020 – 240 с. – Серія “Краєзнавчі зошити”; вип. 1.

У виданні здійснено археографічну публікацію документів Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 рр. с. Положаї Яготинської сотні Переяславського полку, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Представлено опис господарств, земельних угідь, відомості про склад сімей козаків та посполдитих, їхнії вік, походження, стан здоров'я та купчі записи щодо права власності.

Для істориків, краєзнавців, генеалогів та усіх, хто цікавиться минувшиною рідного краю.

ISBN 978-617-7887-55-2
Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847-1859). Факсиміле. Книга 2 / упоряд.: Геннадій Боряк, Людмила Демченко; відп. ред. Валерій Смолій; наук. ред. Олександр Боронь; НАН України, Інститут історії України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Національний музей Тараса Шевченка. – К.: Арій, 2020. – IV, 879–1866 с.

Корпусне видання всіх збережених досі слідчих і наглядових справ Тараса Шевченка як цілісних діловодних комплексів поліцейсько-жандармського і військового відомств є першою повною академічною публікацією шевченківських документів такого типу. До нього увійшли метаграфовані тексти і факсимільне відтворення близько 400 документів за тринадцять років поетового життя (1847–1859); із них 147 докуметів уводяться до наукового обігу вперше.

Видання містить факсимільну першопублікацію нещодавно віднайдених понад тридцяти листів до Тараса Шевченка, що вважалися втраченими. Уперше факсимільно, зі збереженням оригінальних розмірів, відтворюються два Шевченкових альбоми зарисовок, поезій і фольклорних записів за 1846–1850 і 1848–1850 рр. Уперше також друкується документи XVIII ст., які поет зібрав під час служби в Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів.

Проведено реконструкцію масштабної картини півторастолітніх міграцій архівної шевченкіани; проаналізовано археографічну, факсимільну та репринтну шевченкіану.

Для фахівців і широкого кола читачів.

ISBN 978-966-498-764-3
Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847-1859). Факсиміле. Книга 1 / упоряд.: Геннадій Боряк, Людмила Демченко; відп. ред. Валерій Смолій; наук. ред. Олександр Боронь; НАН України, Інститут історії України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Національний музей Тараса Шевченка. – К.: Арій, 2020. – CXXVIII, 878, ІІ с.

Корпусне видання всіх збережених досі слідчих і наглядових справ Тараса Шевченка як цілісних діловодних комплексів поліцейсько-жандармського і військового відомств є першою повною академічною публікацією шевченківських документів такого типу. До нього увійшли метаграфовані тексти і факсимільне відтворення близько 400 документів за тринадцять років поетового життя (1847–1859); із них 147 докуметів уводяться до наукового обігу вперше.

Видання містить факсимільну першопублікацію нещодавно віднайдених понад тридцяти листів до Тараса Шевченка, що вважалися втраченими. Уперше факсимільно, зі збереженням оригінальних розмірів, відтворюються два Шевченкових альбоми зарисовок, поезій і фольклорних записів за 1846–1850 і 1848–1850 рр. Уперше також друкується документи XVIII ст., які поет зібрав під час служби в Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів.

Проведено реконструкцію масштабної картини півторастолітніх міграцій архівної шевченкіани; проаналізовано археографічну, факсимільну та репринтну шевченкіану.

Для фахівців і широкого кола читачів.

ISBN 978-966-498-763-6
Коліївщина: 1768–1769 роки у документальній та мемуарній спадщині. ‒ Т. 1: Документи архіву Коша Нової Запорозької / Упоряд. І. Синяк; Ред. кол.: В. Смолій (гол. ред.), Г. Боряк, В. Брехуненко, Л. Демченко, О. Маврін, О. Музичук, Г. Папакін, Т. Чухліб. НАН України. Інститут історії України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Центральний державний історичний архів України. ‒ K.: Інститут історії України, 2019. ‒ 494 с. ‒ (Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734–1775. ‒ Т. 6/7: Справи № 227–229)

У збірці представлена публікація джерел, що стосуються повстання на Правобережній Україні 1768 року. Джерельна база публікації охоплює справи № 227, 228 та 229 фонду № 229, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Документи цих справ подають відомості про перебіг Коліївщини на Правобережжі, інформують про активізацію гайдамацького руху на Запорожжі в цей час, висвітлюють превентивні заходи Коша у боротьбі з гайдамацтвом на території Вольностей, розкривають невідомі та маловідомі прізвища гайдамацьких ватажків та діяльність їхніх загонів. Публіковані джерела містять відомості про запорозько-польські і козацько-татарські стосунки цієї доби.

Цей том продовжує серійну багатотомну публікацію корпусу документів архіву Коша Нової Запорозької Січі; водночас ним розпочинається нове видання документальних і наративних джерел до історії Коліївщини, 250-річчя якої відзначалося 2018 року.

Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України

ISBN: 978-966-02-8828-7“Ми виїхали з Сокиринців...”: тревелоги родини Ґалаґанів: документальна монографія / Упорядники: Марина Будзар, Євген Ковальов; за редакцією д.і.н., професора Ірини Колесник. – К.: StreamArLine, 2019. – 516 c. – (“З Ґалаґанівського архіву”)

Видання є продовженням проекту публікації документів з архіву родини Ґалаґанів – однією з найпомітніших серед української еліти XVIII – XIX ст. Книга містить тревелоги (описи мандрів) – щоденники та листи, написані під час подорожей Ґалаґанів до Західної Європи у 40-х – 60-х рр. XIX ст. Авторами цих текстів є Григорій Ґалаґан (1819–1888), його мати Катерина Василівна, уроджена графиня Гудович (1785–1868), дружина Катерина Василівна (1826–1897), уроджена Кочубей, син – Павло (1853–1869), а також наставник Григорія, близький друг його родини, Федір Чижов (1811–1877). Тексти, які у часі охоплюють 25 років, а у просторі – обшири від Дніпра до Атлантики, скомпоновано так, що через них оприявнюється мінливий світ середини XIX ст. у сприйнятті трьох поколінь однієї родини. У цих документах відтворено стиль життя, культурні уподобання тогочасного українського панства, важлива для нього соціально-економічна та політична проблематика, що уможливлює глибше розуміння значущості цієї спільноти в українській історії XIX ст.

Для науковців-гуманітаріїв, дослідників соціокультурної історії України та всіх небайдужих до вітчизняної історико-культурної спадщини.

ISBN 978-617-7786-01-5Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734–1775: Корпус документів. – Т. 8 / Редкол.: Папакін Г. В. (голова), Боряк Г. В., Брехуненко В. А., Бурім Д. В., Гісцова Л. З. та ін. Упоряд.: Гісцова Л. З., Демченко Л. Я., Кузик Т. Л., Муравцева Л. М., Синяк І. Л. – К., 2019. – 894 с.

У восьмому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі опубліковано документи справ 29–34, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ.

Ці документи стосуються, головним чином, умов користування запорозькими угіддями гарнізонами російських укріплень, збудованих у Військових Вольностях (справа 29), взаємин запорожців з підданими Османської імперії та Кримського ханату (справа 30), розв’язання конфлікту між полтавськими та запорозькими купцями (справа 31), монетарної політики Кримського ханату (справа 32), роботи Комісії з описання запорозьких земель та розмежування їх з Новослобідським козацьким полком (справа 33) та спорів за землі між жителями полку і запорожцями (справа 34).

Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України.

ISBN 978-02-0104-4

ISBN 978-966-02-8849-2 (том 8)Обличчям до Європи: Наддніпрянська Україна в європейських науково-освітніх відносинах (друга половина ХІХ ‒ початок ХХ ст.). Збірник документів і матеріалів / Упоряд. О. Іваненко; Відп. ред. С. Віднянський. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ. ‒ К.: Інститут історії України, 2018. ‒ 430 с.

Збірник містить документи, що проливають світло на взаємопов’язані проблеми: 1) міжнародні зв’язки Харківського, Київського й Новоросійського університетів; 2) культурно-освітнє життя іноземних колоністів (чехів, німців) на теренах Наддніпрянської України у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. Аналіз представлених документів сприятиме подальшому науково-теоретичному осягненню розвитку міжнародного діалогу на українських землях у загальноєвропейському контексті, і насамперед, ролі навчальних і наукових закладів як центрів міжкультурної комунікації. У збірнику використано кореспонденцію, діловодну документацію, що висвітлює перебіг стажувань вітчизняних учених у провідних європейських наукових центрах і їхню участь у наукових форумах. Подано документи, що відображають діяльність навчальних закладів, заснованих чеськими й німецькими колоністами, вплив на їхній розвиток політики русифікації, а також протистояння процесів асиміляції і збереження самобутніх історико-культурних традицій.

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією міжнародних культурних зв’язків України.

ISBN: 978-966-02-8597-2
Зображення військових дій 1-ї Західної армії 1812-го року, викладене головнокомандувачем тією армією генералом Барклаєм-де-Толлі із запереченням на нього від вірогідного та близького до цієї війни співучасника. / Упор. Г. В. Путова. Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2018. - 216 с.

Археографічне видання списку одного з найпопулярніших мемуарних документів XIX ст. – записки генерала М. Б. Барклая-де-Толлі, присвяченої діям очолюваної ним 1-ї Західної армії Російської імперії на початку Франко-російської кампанії 1812-го р. з коментарями та зауваженнями квартирмейтера 2-ї Західної армії М. С. Вістицького.

Призначене для широкого кола читачів, що цікавляться військовою історією XIX ст.


ISBN 978-966-2556-76-6

НАШ ГЕРБ. Українські символи від княжих часів до сьогодення. Альбом. / Гречило А. (текст), Завітій Б. (упорядкування, заг. редакція). ‒ К.: Родовід, 2018. ‒ 400 с., іл.

У виданні герби і українські символи подано за принципом історичних державних утворень – від Київської Русі до сьогодення. Особливу увагу приділено знакові Володимира Великого – Тризубу, – який 1918 року став державним гербом Української Народної Республік. Саме Тризубу і присвячено понад половину книги.

У книзі опубліковано іконографічні пам’ятки з більш ніж 50 музеїв, архівів і бібліотек України та світу, зокрема, і документів з фондів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ.


ISBN 978-617-7482-20-7

Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847-1859). Метаграфовані тексти / Упоряд.: Г. Боряк, Л. Демченко, В. Шандра; Ред. кол.: О. Боронь, Г. Боряк, Г. Бурлака, С. Гальченко, І. Глизь, М. Жулинський, О. Музичук, О. Реєнт, В. Смолій (відп. ред.), Д. Стус, В. Шандра; Вступ. ст.: В. Шандра, Г. Боряк, Л. Демченко. НАН України. Інститут історії України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Національний музей Тараса Шевченка. ‒ К.: Арій, 2018. ‒ 880 с.

Це корпусне видання усіх збережених досі слідчих і наглядових справ Тараса Шевченка як цілісних діловодних комплексів поліцейсько-жандармського й військового відомств. Це перша повна академічна публікація шевченківських документів подібного типу. До неї увійшли метаграфовані тексти і факсимільне відтворення близько 400 документів за тринадцять років життя поета (1847–1859); із них 147 документів уперше вводяться до наукового обігу.

Уперше публікуються документи XVIII ст., зібрані поетом під час служби в Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів. Проведено реконструкцію масштабної картини півторастолітніх міграцій архівної шевченкіани.

Для спеціалістів і широкого кола читачів.

ISBN 978-966-498-632-5
Чернігівська губернія у роки Першої світової війни: Документи і матеріали / [упорядники: О. Б. Коваленко, О. М. Потапенко, О. Я. Рахно]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – Кн. 1. - 360 с.

У книзі уперше зібрано й запроваджено до наукового обігу документи і матеріали, які дозволяють схарактеризувати становище Чернігівської губернії у 1914 – 1918 рр. і осягнути військово-політичні та соціально-економічні аспекти історії Першої світової війни у регіональному вимірі.

Книга розрахована на широке коло читачів: істориків, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією Чернігівщини й України загалом.

ISBN 978-617-7648-20-7

Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914): Збірник документів і матеріалів / Упорядник Геннадій Боряк / Археографічне опрацювання документів: В. П. Баран, Л. З. Гісцова, Л. Я. Демченко, О. В. Музичук, П. П. Найденко, В. С. Шандра; НАН України. Інститут історії України; Укрдержархів, ЦДІАК України. – К.: ТОВ "Видавництво "Кліо"", 2015. - LXII; 810 с.: іл.

У збірнику публікуються документи переважно з діловодних архівів державних органів та установ, які безпосередньо чи опосередковано реагували на прояви українського руху в різних сферах: у початковій освіті, у громадському й літературному житті тощо. Документи висвітлюють передумови, обставини й наслідки появи та функціонування Валуєвського розпорядження 1863 р., Емського указу 1876 р., низки інших нормативних документів, що регулювали мовне питання на теренах українських губерній Російської імперії упродовж другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Частина документів пов'язана з виконанням установами цензури на місцях зазначених "заборонних" актів щодо української літературної мови - одного із ключових чинників формування української ідентичності.

Переліки рукописів, заборонених до друку, а також творів, видрукуваних за кордоном і нелегально поширюваних на Наддніпрянщині, окреслюють контури потужного освітньо-літературного масиву Українського Слова, яке упродовж кількох десятиліть у різних формах проривалося до читача крізь цензурні заборони. Більшість документів публікуються вперше.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться питанням історії лінгвоциду української мови.

ISBN 978-617-7023-37-0
Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року. / Упорядник та передмова Іван Синяк. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2015. – 240 с.

У збірці здійснено археографічну публікацію групи джерел, які стосуються приведення до присяги на вірність імператору Петру ІІІ запорозьких козаків у 1762 р. Джерельна база публікації охоплює реєстр запорозьких козаків, котрі проживали на Запорозькій Січі та в її околицях і присягнули на вірність новому монарху, витяги з присяжних списків низовиків, які присягали на території Гетьманщини, а також листування між паланками і Кошем з приводу проведення присяги.

Для науковців, викладачів і студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України.

ISBN 978-617-7223-79-4


Акти Вижвівської міської книги XVII ст. / Інститут української мови НАН України; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка; Хмельниц. нац. ун-т; Центр. держ. іст. арх. України у м. Києві [підгот. до вид. І. Б. Царалунга]; [відп. ред. В. М. Мойсієнко]. – Житомир, 2015. – 172 с. – (Серія актових документів і грамот) (Пам’ятки української мови)

Видання є першою публікацією справ актової книги Вижвівського міського уряду XVII ст. Як непересічне явище епохи пізнього середньовіччя книга містить цінну інформацію щодо суспільно-побутових, правових відносин українців того часу, соціально-економічного становища краю. Пам’ятка має велике значення для української історичної діалектології. У текстах книги відображені фонетичні, граматичні, лексичні особливості мовлення вижвівчан.

Укладено реєстр словоформ, іменний та географічний покажчики, словник малозрозумілих слів.

Для мовознавців, істориків, юристів

ISBN 978-966-655-780-6
Дом Булгакова / Совместный проект Литературно-мемориального музея М. Булгакова, Издательства "ВАРТО" и Центрального государственного исторического архива Украины, г. Киев / Под общей редакцией Л. В. Губианури – Сидоренко В. Б. г. Киев: "ВАРТО", 2015. – 304 с.: ил.

Книга "Дом Булгакова" – плод многолетней работы научных сотрудников Литературно-мемориального музея М. Булгакова в Киеве. Авторы воссоздали киевский период жизни семьи Булгаковых, используя ранее не публиковавшиеся документы, среди которых архив Н. А. Булгаковой-Земской, ее дневник, материалы семейной хроники, письма. В книге также рассказано об истории создания музея в легендарном доме № 13 на Андреевском спуске, о его буднях и праздниках.

ISBN 978-966-2321-29-6


Видання архіву 1946–2014 рр.

2014

Село Жадковка. Церковная летопись Георгиевской церкви. / С. В. Мирошниченко, Х: Харьковский частный музей городской усадьбы, 2014. – 68 с.: ил.

Данная книга посвящена истории одного из сёл Волынской губернии. В основу положен источник, до сих пор являющийся определённой архивной редкостью, - церковная летопись. Многие из них или безвозратно утеряны, или мало доступны для большинства исследователей. Документ знакомит читателей как с историей приходской округи, так и с историей отдельной церкви, воссоздает картины быта и взаимоотношений между прихожанами, местными помещиками и церковно служителями. Церковная летопись вобрала в себя сведения сразу из нескольких церковных источников: метрических книг, исповедных росписей и клировых ведомостей, что придает ей особую информативность и позволяет реконструировать не только особенности религиозно-нравственной и повседневной жизни прихожан, но и воссоздать портрет сельского жителя того периода.

Книга будет полезна для специалистов и всех, кто интерисуется реальной историей Украины.


Українське повсякдення ранньомодерної доби: Збірник документів, Вип.1: Волинь XVI ст. / НДІ українознавства МОН України, ЦДІА України, м. Київ, ГО "Центр досліджень та відродження Волині". – м. Київ: "Фенікс", 2014. – 776 с., іл. - (серія документальних джерел).

Даний документальний збірник підготовлено на підставі фронтального вивчення документального джерела масового характеру, яким є актові книги гродських і земських судів XVI ст., що зберігаються в ЦДІАК України, м. Київ. За змістом документи збірника розкривають як матеріальний світ повсякденного людського побуту, так й нарізноманітніші аспекти соціальних практик та щоденних контактів і взаємостосунків всередині станів, а також взаємодію різних станів тогочасного українського соціуму: рядової шляхти, міщанства, селянства, духовенства та етнічних груп, що проживали на території українських земель, зокрема Волині.

Для науковців, викладачів, студентів різних галузей гуманітарного знання: істориків, джерелознавців, правознавців, філологів, культурологів, етимологів, етнологів та ін.


Ревізія Чернігівського полку 1732 року / Упор. та вступ Ігор Ситий, Сергій Горобець, передмова Ірина Кривошея. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2014. – 720 с.

У виданні вперше публікується повний текст унікальної пам’ятки – ревізії Чернігівського полку 1732 р. Матеріали ревізії дають можливість ознайомитися з кількісним і поіменним складом населення однієї з адміністративно-територіальних одиниць Української козацької держави – Чернігівського полку.

Для істориків, краєзнавців та всіх шанувальників історії України.

Межигірська старовина: нариси з історії Києво-Межигірського в ім’я Преображення Господнього чоловічого монастиря в XVI–XVIIІ століттях / Кузьмук Олексій; Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Центр. держ. іст. архів України, м. Київ. – К., 2014. – 624 с.

Книга присвячена історії козацького Києво-Межигірського в ім’я Преображення Господнього чоловічого монастиря. Розглядаються біографії його настоятелів, особливості зв’язків з Запорозькою Січчю, склад монастирської бібліотеки, формування забудови та некрополя. Видання супроводжують додатки.

Уперше публікуються документи до історії монастиря, що зберігаються в архівах м. Києва.

Для істориків, релігієзнавців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією та культурою України.

зміст
2013

Книга Овруцького замкового уряду 1678 р. Серія "Волинський текст: пам'ятки української мови" / Підгот. до видання О. Ю. Макарова. - Житомир, 2013. - 244 с.

До видання увійшли справи актової книги Книга Овруцького замкового уряду за 1678 р. Опубліковані документи ілюструють картину тогочасних правових та культурних відносин на українських землях, які на той час входили до складу Речі Посполитої. У книзі відображено особливості ділового мовлення Овруцької канцелярії, писарі якої при веденні документів послуговувались одночасно двома мовами - українською та польскою.До туксту додаються вступна стаття, індекси україномовної та польськомовної частини справ, словники малозрозумілих слів та латинізмів, іменний та географічний показжчики.

Для мовознавців, істориків, юристів.


ISBN 978-966-655-711-0
Луцька замкова книга 1560-1561 рр. / Підготували В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук. – Луцьк, 2013. – 733 с.

У повному обсязі публікується одна із перших повністю збережених актових книг – Луцька замкова книга за грудень 1560 та весь 1561 рік, яка нараховує 383 записи судових і нотаріальних справ, – фундаментальне історичне джерело з історії Волині, яка перебувала у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Це перша сформована книга за врядування князя Богуша Федоровича Корецького на посаді луцького старости. Замкова книга є продуктом повноважень і справочинства судово-адміністративної установи (замкового уряду) у столиці Волинської землі. Матеріали справ відображають соціальну структуру та динаміку розвитку станового суспільства на Волині напередодні Люблінської унії 1569 р. – князів, панів, шляхти, бояр, слуг, селян. Відображені господарські, майнові та конфліктні відносини між шляхетськими маєтками, посадовими особами (урядниками), луцькими міщанами, купцями. Вичерпно представлена сфера судочинства. Текст пам’ятки є унікальним джерелом вивчення староукраїнської писемно-літературної мови в її північноукраїнському варіанті. Багато мовних та історичних фактів засвідчено вперше. Транслітерований текст супроводжує історичне, лінгвістично-палеографічне дослідження, покажчики слів і словоформ, іменний та географічний.

ISBN 978-966-02-6854-8

повна PDF-версія
Історія роду Квіток. - Х.: Харківський приватний музей міської садиби, 2013. - 152 с.

Ця книга – збірник про видатну родину української історії та культури, рід Квіток. До цього роду належали козацькі старшини, чиновники, історики, однак найвидатнішою постаттю є родоначальник української прози народною мовою Григорій Квітка-Основ’яненко. Наводиться найповніша на сьогодні генеалогія Квіток з важливими екскурсами в тогочасний побут, історія родового «гнізда» роду – села Основи, перша велика біографія українського класика пера Григорія Данилевського. Зазначено бібліографічний опис книжок XVII – XVIII cт., що належали родині, подається прижиттєва бібліографія творів Григорія Квітки-Основ’яненка. Також публікуються наявні витяги із «Літопису Квіток» – важливого джерела з історії України.

Для істориків, літературознавців, краєзнавців, широкого кола читачів.


Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914): Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Г. Боряк; Упорядн.: Г. Боряк, В. Баран, Л. Гісцова, Л. Демченко, О. Музичук, П. Найденко, В. Шандра; НАН України. Інститут історії України; Укрдержархів, ЦДІАК України. – К.: Інститут історії України, 2013. – LХII; 810 с.

У збірнику публікуються документи переважно з діловодних архівів державних органів та установ, які безпосередньо чи опосередковано реагували на прояви українського руху в різних сферах: у початковій освіті, у громадському й літературному житті тощо. Документи висвітлюють передумови, обставини й наслідки появи та функціонування Валуєвського розпорядження 1863 р., Емського указу 1876 р., низки інших нормативних документів, що регулювали мовне питання на теренах українських губерній Російської імперії упродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Частина документів пов’язана з виконанням цензурними установами на місцях зазначених “заборонних” актів щодо української літературної мови – одного із ключових чинників формування української ідентичності.

Переліки рукописів, заборонених до друку, а також творів, видрукуваних за кордоном і нелегально поширюваних на Наддніпрянщині, окреслюють контури потужного освітньо-літературного масиву Українського Слова, яке упродовж кількох десятиліть у різних формах проривалося до читача крізь цензурні заборони. Більшість документів публікуються вперше.

повна PDF-версія на web-сторінці Інституту історії України2012

Сковорода Г. С. Ізраїльський Змій / Упор. Г. В. Путова – Х.: Харківський приватний музей міської садиби, 2012.- 172 с.: факсиміле.

“Ізраїльський Змій” є одним з найцікавіших творів останнього періоду життя і творчості Г. С. Сковороди. У трактаті відображена позиція автора щодо ролі Біблії у житті людини, необхідності правильного прочитання і сприйняття Святого Письма для досягнення духовної гармонії та єдності з Богом.

У виданні вперше в історії факсимільно відтворюється другий – змінений і доповнений – варіант твору, що зберігається у ЦДІАК України.Отримані відзнаки:Грамота Форуму видавців у Львові “Найкраща книга Форуму-2012”Грамота ІІ книжкового фестивалю “Книжковий Арсенал” 2012 р.2011

"Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / Відп. ред. В. А. Смолій; упорядники М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. НАН України. Інститут історії України; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Державна архівна служба України; Центральний державний історичний архів, м. Київ. - Львів: Світ, 2011. - 440 с.: факсиміле.

У виданні відтворено тексти оригіналу староукраїнською мовою та відомих на сьогодні списків "Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького", укладених 1710 р. під Бендерами між обраним на гетьманську булаву Пилипом Орликом, з одного боку, та генеральною старшиною і козацтвом - з іншого; наведено їх переклади українською, англійською, німецькою, російською та французькою мовами. Публікація цієї визначної пам'ятки вітчизняної політико-правової думки раннього нового часу супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а також факсимільним відтворенням спеціального дослідження видатного історика та правознавця академіка Миколи Василенка (1929), у якому міститься ґрунтовний історико-юридичний аналіз джерела.

Розраховано на науковців, викладачів, студентську та учнівську аудиторію, громадський загал.2010

Листування Михайла Грушевського. – Т. 5: Листування Михайла Грушевського та Євгена Чикаленка / Ред. колегія: Винар Л. (головний редактор), Гирич І., Панькова С.; Упоряд.: Старовойтенко І., Тодійчук О. Українське історичне товариство. Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. Національна бібліотека України ім. В. Вернадського. Інститут рукопису. – Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2010. – 296 с.

До тому увійшло усе виявлене на сьогодні листування М. Грушевського з українським громадсько-політичним і культурним діячем, меценатом Є. Чикаленком. У листах відображені події українського суспільно-політичного життя кінця Х1Х – початку ХХ століть, спільні видавничі проекти і громадсько-культурні заходи Наддніпрянщини та Галичини, маловідомі факти з історії української преси того часу (газет “Громадська думка”, “Рада”) та багато інших важливих сюжетів.

Видання розраховане на науковців, викладачів, усіх, хто цікавиться історичним минулим України.

Сметные книги города Чугуева 1692–1695 гг. / Харьковский частный музей городской усадьбы, Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев, Государственный архив Харьковской области; Ред. совет: О. С. Гнездило, А. Ю. Гриппа, В. Л. Маслийчук, Л. М. Момот, А. Ф. Парамонов. – Харьков, 2010. – 130 с. – (Слобожанские родоводы).

У виданні вперше публікуються повні тексти чотирьох річних “сметных книг” міста Чугуєва за 1692–1695 рр., що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ, у фонді Чугуївської приказної ізби (ф. 1791, оп. 1, спр. 6), до яких заносилися відомості про стан укріплень, скарбниці та запасів, статистичні дані про гарнізон. Детально описуються укріплення м. Чугуєва та його найближчих околиць, наявні в місті бойові прапори, запаси солі і боєприпасів, міська артилерія та піхотна зброя (вогнепальна і холодна). Основною частиною кожної книги є іменний список різних категорій служилих людей міста (пікінерів, рейтар, солдатів, дітей, козаків, стрільців, гармашів, казенних теслярів, виноградних садівників та відставних людей), а також їхніх родичів і свояків та службовців приказної ізби. Списки служилих людей є цінним джерелом з генеалогії кінця XVII ст. оскільки містять інформацію про окремих родичів та їхній вік.

Видання розраховане на дослідників, які вивчають історію освоєння південних регіонів Московської держави, та на краєзнавців Слобідської України.2009

Батурин: сторінки історії. Збірник документів і матеріалів / Ред. колегія: Коваленко О. Б. (голова редколегії), Боряк Г. В., Воробей Р. Б., Дятлов В. О., Дубровіна Л. А., Когут З., Матяш І. Б., Моця О. П., Музичук О. В. та ін. Упор.: Коваленко О. Б. (керівник групи упорядників), Гринь О. В., Демченко Л. Я., Доманова Г. С., Кіяшко Л. Г., Коваленко В. П., та ін. Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Чернігівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Інститут історії НАН України. Національний історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця”. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. Державний архів Чернігівської області та ін. – Чернігів, 2009. – 786 с.

Збірник документів і матеріалів являє собою перше археографічне видання, в якому відтворено багатовікову історію Батурина. На сторінках книги вміщено історичні джерела, виявлені в архівосховищах, музеях та бібліотеках Києва, Чернігова, Сум, Батурина, Бахмача, Москви й Санкт-Петербурга, переважна більшість яких уперше запроваджується до наукового обігу.

Для істориків, краєзнавців, викладачів, студентів, учителів, усіх, хто цікавиться історією України.
Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та матеріалів / Ред. колегія: Річняк І. М., Сохань П. С., Кучерук О. С., Кулиняк Д. І., Маврін О. О.; Упор.: Грабовський В. В., Мільчев В. І., Синяк І. Л. Всеукраїнський благодійний фонд імені Петра Калнишивського. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – К., 2009. – 432 с.

У виданні опубліковано джерела для вивчення життя та діяльності останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Івановича Калнишевського, що зберігаються в архівах та музеях України, Росії і Польщі, а також наративи. Вміщені матеріали висвітлюють політичну кар’єру останнього кошового, його діяльність як козацького урядовця: зв’язки і відносини з російською, польською, османською та кримськотатарською центральними та регіональними владами, стиль управління Військом Запорозьким, дають можливість детально простежити біографію Петра Калнишевського після знищення Запорозької Січі, його перебування у Соловецькому монастирі.

Видання розраховане на фахових істориків, викладачів і студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України.

2008

Універсали Павла Полуботка (1722–1723) / Упоряд.: Ринсевич В.; Ред. колегія: Сохань П. (голова), Боряк Г., Брехуненко В, Бурім Д., Дашкевич Я., Коваленко О. та ін. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – К., 2008. – 720 с.

Пропонована увазі читачів публікація включає універсали, накази, інструкції та інші документи наказного гетьмана Павла Полуботка, які він видавав з генеральною старшиною. Збірник включає десять додатків, які складаються з листів Павла Полуботка, його майнових документів, опису маєтностей Полуботків і генеральної старшини, зі щоденника генеральної канцелярії за 1722-1723 рр., який вели П. Борзаківський та П. Ладинський за часів наказного гетьманства Полуботка, з додатків, які містять відповідно гетьманські та полковничі універсали, з чолобитних статей старшини до царя, з промеморій Полуботка і старшини в Малоросійську Колегію та судової справи за позовом Полуботка. Матеріали тому містять інформацію як про соціально-економічний розвиток України, так і про її політичне становище у першій чверті XVIII ст. Видання містить науково-довідковий апарат: примітки, список архівних фондів і публікацій, словник архаїчних слів, іменний і географічний покажчики, перелік документів.

Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів, на всіх, хто цікавиться історією України.Національно-визвольна війна в Україні. 1648-1657. Збірник за документами актових книг / Керівник проекту Музичук О. В.; Упор.: Сухих Л. А., Страшко В. В. Державний комітет архівів України. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – К., 2008. – 1011 с.

Це архівне видання послуговується всім дослідникам теми й періоду Національно-визвольної війни в Україні 1648-1657рр. під проводом Богдана Хмельницького для поглибленого їх вивчення. Базується на документах з актових книг – унікального джерела з історії України, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Величезний масив використаних документів (понад 4,7 тис.) стосується тієї частини України, що в результаті національно-визвольних змагань не увійшла до Козацької держави, але залишилася у складі Речі Посполитої; акти висвітлюють ці змагання не з точки зору ініціаторів, але протилежного їм табору. Видання складається з трьох частин. Перша включає 10 розділів, кожному з яких відповідає один з 1648-1657рр. друга частина має 8 розділів, кожен з яких являє собою складену упорядниками таблицю про сплату певного подимного податку, запровадженого упродовж досліджуваних років. Частина третя – це науково-довідковий апарат і додатки. Покажчики – імен та географічних назв, містять зведену інформацію і є самостійними науковими довідниками для істориків, краєзнавців і тих, хто займається генеалогією. Додано словник термінів і застарілих слів; важливу інформацію містять й інші додатки. У передмові визначено основні засади й принципи організації видання, особливості подання текстів документів тощо.Листування Михайла Грушевського. – Т. 4: Листування Михайла Грушевського та Івана Джиджори / Ред.: Винар Л. (головний редактор), Сохань П., Гирич І.; Упоряд.: Панькова С., Пришляк В.; Українське історичне товариство. Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – Київ-Нью-Йорк: УІТ, ВД "Простір", 2008. – 552 с.

До тому увійшло листування М. Грушевського та його учня і приятеля І. Джиджори – один з найбільших збережених корпусів взаємного епістолярію видатного українського історика. 248 листів 1904-1914 рр. віддзеркалюють широкий спектр діяльності історичної школи Михайла Грушевського, розкривають взаємини учителя і учня, важливі проблеми національного наукового, культурного та суспільно-політичного життя початку ХХ ст.

Видання розраховане на науковців, викладачів, усіх, хто цікавиться історією України.
Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734-1775: Корпус документів. – Т. 5: Реєстр Війська Запорозького Низового 1756 року / Редкол.: Сохань П. С. (голова), Боряк Г. В., Брехуненко В. А., Бутич І. Л., Бурім Д. В., Гісцова Л. З. та ін. Упоряд.: Гісцова Л. З. (старший упоряд.), Демченко Л. Я., Кузик Т. Л., Муравцева Л. М.; Наук. ред. тому Бутич І. Л. Державний комітет архівів України. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 2008. – 528 с.

У п’ятому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі опубліковано документів справи 28 що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ, а саме: реєстр козаків 38 куренів Війська Запорозького Низового (1756), відомості про кількість старшини та служителів у Війську, про козаків, які перебували на промислах, про зимівники відомства козацької, Самарської, Бугогардівської та Кальміуської паланок, а також листування Коша з гетьманом Кирилом Розумовським і паланковою старшиною щодо складання цих документів.

Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів, краєзнавців, всіх, хто цікавиться історією України..Архів Києво-Печерської лаври та заповідника. Випуск 1. ЦДІАК України. Ф. 128, Києво-Печерська лавра: Предметно-тематичний покажчик / Редакційна рада: Кролевець С. П., Музичук О. В., Колпакова В. М., Ластовський В. В., Уляновський В. І., Крайній К. К.; Упор. Кагамлик С. Р.; Наук. редактор Путова Г. В. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – К., 2008. – 360 с.
2007


Архів Києво-Печерської лаври та заповідника. Випуск 1: ЦДІАК України. Ф. 128, Києво-Печерська лавра: Іменний покажчик / Редакційна рада: Кролевець С. П., Музичук О. В., Колпакова В. М., Ластовський В. В., Уляновський В. І., Крайній К. К.; Упор. Кагамлик С. Р. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – К., 2007. – 384 с.Правобережна шляхта. Кінець XVIII - перша половина ХІХ ст.: Список шляхти Волинської, Київської та Подільської губерній, дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія. – Видання 2-ге, виправлене та доповнене / Aвт.: Лисенко С., Чернецький Є. Державний комітет архівів України. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – Біла Церква, 2007. – 448 с.

У книзі досліджується соціальна історія правобережної шляхти протягом кінця XVII - першої половини XIX ст. Найбільше уваги приділено процесам легітимації та декласації дрібної шляхти Волині, Київщини та Поділля, російському законодавству та урядовим заходам щодо інкорпорації цієї кількасоттисячної групи до соціальної структури Російської імперії. Дослідження доповнене списком, що конкретизує родовий склад легітимованої шляхти Правобережжя.

Видання адресоване науковцям, краєзнавцям, всім, хто досліджує шляхетські родоводи.

2006

Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734–1775. Корпус документів. – Том 4 / Редкол.: П. С. Сохань (голова), Г. В. Боряк, В. А. Брехуненко та ін. Держкомархів України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Археографічна комісія. – К. – 2006. – 888 с.

Легітимована правобережна шляхта (кінець XVIII – середина ХІХ ст.). / Уклад.: С. Лисенко, Є. Чернецький / Держкомархів України. ЦДІАК України. У 5-ти тт. – Біла церква: Вид. О. Пшонківський, 2006.

Т. ІІ: Список легітимованої шляхти Київської губернії. – 224 с.;

Т. ІІІ: Список легітимованої шляхти Волинської губернії. – 240 с.;

Т. ІV: Список легітимованої шляхти Волинської губернії. – 224 с.;

Т. V: Список легітимованої шляхти Волинської губернії. – 240 с.

Листування Михайла Грушевського / Ред. Любомир Винар; упор. Галина Бурлака, Наталка Ливенко. Українське історичне товариство, Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – Київ-Нью-Йорк-Париж-Львів-Торонто, 2006. – 718 с.; іл. – (Епістолярні джерела грушевськознавства. – Т. ІІІ).

Правобережний гербівник. Т. 1: Шляхта Васильківського, Таращанського та Звенигородського повітів / Держкомархів України. ЦДІАК України, Держархів Київської області; Наукове товариство імені братів Вацлава та Едварда Руліковських; Товариство охорони старожитностей Київщини, Білоцерківська міська централізована система; Білоцерківський краєзнавчий музей. Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква, 2006. – 160 с., [16] арк. іл.

2005

Перапіска М. В. Доўнар-Запольскага з дзеячамі навукі Украіны (1893–1908 гг.): навук. выданне / Склад.: В. М. Лебедзева [і інш.], рэд. Кал. А. В. Баранаў [і інш.]; Цэнтралны дзяржаўны гістарычны архів Украіны ў Кіеве, Гомельск. дзярж ун-т імя Ф. Скарыны (Навук.-дасл. ін-т гісторыі і культуры усходнеславянскіх народаў). – Гомель: Гомельск. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, 2005. – 170 с.

2004

Акти Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р. / Упоряд. В. М Мойсієнко. – Житомир, 2004. – 256 с.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-1687) / Матеріали до українського дипломатарію. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. Наукове товариство імені Шевченка. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – Київ; Львів – 2004. – 1088 с.

2003

Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734-1775. – Т. 3 / Упоряд.: Л. З. Гісцова (ст. упоряд.), Л. Я. Демченко, Т. Л. Кузик, Л. М. Муравцева, Л. А. Сухих; Державний комітет архівів України. Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Археографічна комісія. – К., 2003. – 952 с. – (Серія "Джерела з історії українського козацтва")

Історія Теофіпольщини. Історичний нарис та збірник документів Центрального державного історичного архіву України м. Київ. Т. 1. Давні акти / Автор історичного нарису І. А. Стасюк; упоряд.: В. Л. Бабкіна, О. Г. Полегайлов, Г. С. Сергійчук, В. В. Страшко, Л. А. Сухих, Д. П. Шовковий; За ред. О. В. Марущак; Центральний державний історичний архів України м. Київ, Теофіпольська районна спілка краєзнавців, Теофіпольський відділ Центру дослідження історії Поділля та Південно-Східної Волині Інституту історії України НАН України. – Хмельницький, 2003. – 576 с.

2002

Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року / Підгот.: А. М. Матвієнко, В. М. Мойсієнко / НАН України. Інститут української мови. Житомирський держ. педагогічний ун-т. Північноукраїнський діалектологічний центр. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – Житомир, 2002. – 392 с. – (Пам’ятки української мови)

Володимирський гродський суд. Подокументі описи актових книг. – Вип. 1: справи 1–5: 1566–1570 / Складач Г. Сергійчук; наукова ред. Г. Боряк, Л. Демченко. Державний комітет архівів України. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – К., 2002. – 228 с. (Серія "Архівні зібрання України. Спеціальні довідники")

Київський Центральний архів давніх актів. 1852–1943: Збірник документів у двох томах. – Т. 1: 1852–1921. – К., 2002. – 456 с.+ 48 іл.

Правобережна шляхта. Кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.: Список шляхти Волинської, Київської та Подільської губерній, дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія / Aвт.: Лисенко С., Чернецький. Державний комітет архівів України. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. - Біла Церква, 2002. - 396 с. - (Серія "Архівні зібрання України: Спеціальні довідники")

Руська (Волинська) Метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське та Чернігівське воєводства). 1569-1673. – К., 2002. – 984 с.

Сергій Подолинський. Листи та документи / ЦДІАК України . / Упоряд. Р. Сербин, Т. Слюдикова. – К., 2002. – 422 с.

Універсали Івана Мазепи. 1687–1709 / Упоряд. І. Бутич; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Наукове товариство ім. Шевченка, Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – К., 2002. – 758 с., іл. – (Серія "Універсали українських гетьманів". Вип. 1. Матеріали до українського дипломатарію)

2000

Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734-1775. Корпус документів. – Т. 2 / Упоряд. Л. З. Гісцова, Л. Я. Демченко, Т. Л. Кузик, Л. М. Муравцева, Л. А. Сухих. – К., 2000. – 752 с.

1999

Каталог стародрукованих книг, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві (ЦДІАК України) 1494–1764 рр. / Упоряд. Г. В. Боряк, О. Г. Полегайлов (ст. упоряд. ) І. О. Ціборовська-Римарович. – К., 1999. – 266 с.

1998

Актові документи про Визвольну війну українського народу середини ХVІІ століття: каталог документів, представлених для виставок, присвячених 350-річчю від початку Визвольної війни. – К., 1998. – 38 с.

Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734–1775. Корпус документів. – Т. 1 / Упоряд. Л. З. Гісцова (ст. упоряд. ), Д. Л. Автономов, Є. І. Дрозд , Х. Г. Лащенко, А. Ю. Омельченко, О. Г. Полегайлов, В. В. Стафійчук, Л. А. Сухих. – К., 1998. – 696 с.

1995

Кістяківський О. Ф. Щоденник. 1874–1885. У 2 т. – Т. 2: 1880–1885 / Упоряд. В. С. Шандра, М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко. – К., 1995. – 584 с.

1994

Архів Коша Нової Запорозької Січі. Опис справ. 1713–1776. – 2-е вид., випр. і доп. / Упоряд. Л. З. Гісцова, Л. Я. Демченко. – К., 1994. – 232 с.

Кістяківський О. Ф. Щоденник. 1874–1879. У 2 т. –Т. 1: 1874–1879 / Упоряд. В. С. Шандра (ст. упоряд. ), М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко. – К., 1994. – 646 с.

1993

Гаркавець О. Вірмено-кипчацькі рукописи в Україні, Вірменії, Росії: Каталог / НАН України. Інститут української археографії. Інститут сходознавства ім. А. Кримського. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – К., 1993. – 328 c.

Селянський рух на Україні. 1569–1647 рр.: Збірник документів і матеріалів / Упоряд. Г. В. Боряк, К. А. Вислобоков, Т. Ю. Гирич, Є. М. Гуменюк, Л. Я. Демченко, У. Я. Єдлінська, В. М. Кравченко, М. Г. Крикун, О. А. Купчинський, Д. І. Луців, Г. С. Сергійчук, В. В. Страшко, Н. М. Яковенко. – К., 1993. – 534 с.

1991

Книга Київського підкоморського суду. (1584-1644) / АН України. Інститут мовознавства ім.. О. О. Потебні. Археографічна комісія; Центральний державний історичний архів України в м. Києві. Підгот. до видання Г. В. Боряк, Т. Ю. Гирич, Л. З. Гісцова, В. М. Кравченко, В. В. Німчук, Г. В. Сергійчук, В. В. Страшко, Н. М. Яковенко. – К., 1991. – 344 с.: іл. – (Пам’ятки української мови).

1990

Адміністративно-територіальний устрій Лівобережної України 50-х років ХVІІІ ст.: Каталог населених пунктів (за матеріалами архівних податкових реєстрів) / Укл. Цимбал Т. Н. – К., 1990. – 218 с.

Торгівля на Україні ХІV – середина ХVІІ ст. Волинь і Наддніпрянщина / Упоряд. В. М. Кравченко, Н. М. Яковенко. – К., 1990. – 406 с.

Кирило-Мефодіївське товариство. – Т. 1: Джерела з історії суспільно-політичного руху на Україні ХІХ – початку ХХ ст. / Упорядн І. І. Глизь (гол. упорядн.), М. І. Бутич, О. О. Франко. АН Української РСР. Археографічна комісія; Інститут історії; Центральний державний історичний архів у м. Києві. – К., 1990. – 544 с.

Кирило-Мефодіївське товариство. – Т. 2: Джерела з історії суспільно-політичного руху на Україні ХІХ – початку ХХ ст. / Упорядн І. І. Глизь (гол. упорядн.), М. І. Бутич, О. О. Франко. АН Української РСР. Археографічна комісія; Інститут історії; Центральний державний історичний архів у м. Києві. – К., 1990. – 696 с.

Кирило-Мефодіївське товариство. – Т. 3: Джерела з історії суспільно-політичного руху на Україні ХІХ – початку ХХ ст. / Упорядн І. І. Глизь (гол. упорядн.), М. І. Бутич, О. О. Франко. АН Української РСР. Археографічна комісія; Інститут історії; Центральний державний історичний архів у м. Києві. – К., 1990. – 440 с.

Робітничий рух на Україні. 1885–1894. Збірник документів та матеріалів / Упоряд. В. С. Шандра, В. П. Баран, Л. Я. Демченко, У. Я. Єдлінська, А. М. Катренко, П. П. Найденко. – К., 1990. – 440 с.

1989

Описи Київського намісництва 70-80 років XVIII ст.: описово-статистичні джерела / Ред. колегія: Сохань П. С. (відп. ред.), Гісцова Л. З., Гурій О. І., Смолій В. А. (заст. відп. ред.), Шевченко Ф. П. АН Української РСР. Археографічна комісія. Інститут історії. Центральний державний історичний архів УРСР у м. Києві. Центральний державний військово-історичний архів СРСР. – К. 1989. – 392 с.

1988

Селянський рух на Україні. 1850–1861 рр.: Збірник документів і матеріалів / Упоряд. В. П. Баран, Г. В. Боряк, М. І. Бутич, Є. М. Гуменюк, Л. Я. Демченко, П. П. Найденко, В. С. Шандра. – К., 1988. – 448 с.

1986

Робітничий рух на Україні. Становище та боротьба робітничого класу. 1861–1884: Збірник документів і матеріалів / Упоряд. В. П. Баран, Г. В. Боряк, М. І. Бутич, У. Я. Єдлінська, А. М. Катренко, С. М. Трусевич, В. С. Шандра. – К., 1986. – 424 с.

1985

Селянський рух на Україні. 1826–1849: Збірник документів і матеріалів / Упоряд. В. П. Баран, Г. В. Боряк, М. І. Бутич, М. Г. Вавричин, О. А. Купчинський, Ф. І. Стеблій, В. С. Шандра. – К., 1985. – 504 с.

1982

Зародження робітничого класу на Україні. Середина ХVІІІ ст. – 1826 р.: Збірник документів і матеріалів / Упоряд. В. П. Баран, М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. А. Купчинський, О. І. Лугова, Ф. І. Стеблій. – К., 1982. – 496 с.

Каталог документів з історії Києва ХV–ХІХ ст. / Упоряд. Г. В. Боряк, Н. М. Яковенко. – К., 1982. – 200 с.

1981

Ділова мова Волині і Наддніпрянщини ХVІІ ст. (Збірник актових документів) / Упоряд. В. В. Німчук, В. М. Русанівський, К. С. Симонова, В. Ю. Франчук, Т. К. Черторизька. – К., 1981. – 316 с .Пам’ятки української мови ХVІІ ст. Серія актових документів і грамот.

1978

Селянський рух на Україні. Середина ХVІІІ – перша чверть ХІХ ст. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. Г. В. Болотова, М. І. Бутич, Л. З. Гісцова, Н. С. Грабова, О. А. Купчинский, Г. С. Сергійчук, В. В. Страшко, Н. М. Яковенко. – К., 1978. – 536 с.

1977

Твори В. І. Леніна на Україні. 1894 – лютий 1917. Покажчик архівних документів / Упоряд. М. І. Бутич, І. І. Глизь, М. І. Крячок, П. М. Шморгун. – К., 1977. – 254 с.

1971

Каталог колекції документів Київської археографічної комісії (1369–1894 рр.) / Упоряд. Я. Р. Дашкевич, Л. А. Проценко, З. С. Хомутецька. – К., 1971. – 184 с.

1970

Гайдамацький рух на Україні в ХVІІІ ст. Збірник документів / Упоряд. І Л. Бутич, М. І. Бутич, О. А. Купчинський, Л. А. Проценко, В. Д. Чунтулова. – К., 1970. – 660 с.

Микола Дмитрович Пильчиков. 1857–1908. Опис документальних матеріалів особистого фонду / Упоряд. О. Д. Катруха, З. П. Нещадна. – К., 1970. – 164 с.

1966

Рабочее движение на Украине в период первой мировой империалистической войны. Июль 1914 г. – февраль 1917 г.: Сборник документов и материалов / Сост. Н. П. Панчик, Т. Б. Слюдикова, Л. Д. Хмель, В. И. Шелудченко, И. Т. Щербина. – К., 1966. – 436 с.

1965

Документы об освободительной войне украинского народа. 1648–1654 / Сост. А. З. Барабой, И. Л. Бутич, А. Н. Катренко, Е. С. Компан. – К., 1965. – 828 с.

Кременецький земський суд. Описи актових книг ХVІ–ХVII ст. – Вип. 2: книги № 12–22 (1601–1614 рр.) / Упоряд. Л. Попова, З. Хомутецька, В. Чунтулова. – К., 1965. – 352 с.

Кременецький земський суд. Описи актових книг ХVІ–ХVII ст. – Вип. 3: книги №23–25 (1616–1625 рр.) / Упоряд. Л. Попова, З. Хомутецька, В. Чунтулова. – К., 1965. – 315 с.

Микола Федорович Сумцов. 1854–1922. Опис документальних матеріалів особистого фонду. 1876–1921 / Упоряд. І. О. Іваницька, О. Д. Катруха. – К., 1965. – 137 с.

Робітничий рух на Україні в роки реакції. Червень 1907 – жовтень 1910: Збірник документів / Упоряд. М. В. Демченко, Т. Б. Слюдікова. – К., 1965. – 334 с.

1962

Революционная борьба на Херсонщине в 1905-1907 гг. Сборник документов и материалов / Сост. Н. А. Даниленко, А. Г. Голубев, В. П. Завгородный, А. Н. Королева, Н. Г. Ладычук, Т. В. Романенко. – Херсон, 1962. – 480 с.

1961

Документи Богдана Хмельницького. 1648–1657 / Упоряд. І. Крип'якевич, І. Бутич. – К., 1961. – 622 с.

Крестьянское движение в Полтавской и Харьковской губерниях в 1902 г. Сборник документов / Сост. М. П. Авдушева, Л. Г. Антонец, В. В. Бедин, Э. С. Паина, Т. Б. Слюдикова. – Харьков, 1961. – 325 с.

Отмена крепостного права на Украине. Сборник документов и материалов / Сост. А. З. Барабой, В. М. Брожек, М. К. Козыренко, В. Т. Курандина, Ю. А. Курносов, Н. Н. Лещенко. – К., 1961. – 428 с.

1960

Потебня Олександр Опанасович. 1835–1891: Опис документальних матеріалів особистого фонду: Крайні дати документальних матеріалів 1827–1922 / Упоряд. І. О. Іваницька. – К., 1960. – 48 с.

1959

Рабочее движение на Украине в годы нового революционного подъема 1910–1914 гг. Сборник документов и материалов / Сост. С. К. Кукреш, И. П. Олейник, Е. М. Ровинская.– К., 1959. – 700 с.

Кременецький земський суд. Описи актових книг ХVІ–ХVІІ ст. – Вип.1: книги № 1–11 (1568–1598 рр.) / Упоряд. Л. Попова, З. Хомутецька, В. Чунтулова. – К., 1959. – 256 с.

1958

Центральный государственный исторический архив УССР в г.Киеве: Путеводитель / Под ред. А. В. Бондаревского, Л. М. Отливановой, С. Д. Пилькевича, В. И. Шелудченко. – К., 1958. – 348 с.

1955

Революция 1905–1907 гг. на Украине. Сборник документов и материалов. В 2 т. Т. 1: Подъем революционного движения на Украине накануне первой русской революции. 1901–1904 / Сост. М. А. Варшавчик, В. С. Коновалова, С. К. Кукреш, Т. Б. Слюдикова. – К., 1955. – 799 с.

Революция 1905–1907 гг. на Украине. Сборник документов и материалов. В 2 т. Т. 2, ч. 1: Революционная борьба на Украине в период первой русской революции. 1905 / Сост. В. И. Шелудченко, Н. А. Ачкасова, П. П. Быстренко, Б. С. Ватуля, С. К. Гнедаш, М. К. Козыренко, С. П. Майборода, И. П. Олейник, В. С. Скорина. – К., 1955. – 939 с.

Революция 1905–1907 гг. на Украине. Сборник документов и материалов. В 2 т. Т. 2, ч. 2: Революционная борьба на Украине в период первой русской революции. 1906–1907 / Сост. П. П. Быстренко, Н. А. Ачкасова, Б. С. Ватуля, С. К. Гнедаш, С. П. Майборода, В. С. Скорина. – К., 1955. – 360 с.

1954

Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в 3 т. Т. 2: Освободительная война украинского народа и борьба за воссоединение с Россией. 1648-1651 / Сост. П. П. Гудзенко, И. Л. Бутич, М. К. Козыренко, А. П. Лола, М. Г. Репецкая. – М., 1954. – 558 c.

Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в 3 т. Т. 3: Завершение борьбы украинского народа за воссоединение с Россией. Переяславская Рада. 1651-1654 / Сост. П. И. Павлюк, Д. И. Бевзо, Т. П. Яковлева. – М., 1954. – 646 с.

1953

Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы. В 3 т. Т. 1: Украина накануне освободительной войны. 1620 – 1647 / Сост. Е. М. Апанович, С. П. Майборода, Н. С. Сидоренко, Е. И. Луговая, , Н. Ф. Первак, Л. А. Проценко. – М., 1953. – 585 с.

1950

Искровские организации на Украине. Сборник документов и материалов / Сост. А. Гринберг, И. Премыслер. – К., 1950 – 388 с.

Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах / Упоряд. О. Юрченко, А. Грінберг. – К., 1950. – 516 с.

1949

Революція 1905–1907 рр. в Україні. Збірник документів і матеріалів / Укл. І. Премислер, В. Руднєв / Ред. Ф. Лось / АУ МВД УРСР. – К., 1949.

1948

Український народ у Вітчизняній війні 1812 року. Збірник документів / Упоряд. В. І. Стрельський, Г. Ю. Гербільський. – К., 1948 – 148 с.

Устим Кармалюк. Збірник документів / Упоряд. Є. Черкаська, І. Єрофеєв. – К., 1948. – 344 с.

1946

Україна перед визвольною війною, 1648–1654: Зб. документів (1629–1648 рр.) / Укл. Н. С. Сидоренко, О .М. Крамаренко, О. М. Апанович, Г. Ф. Осипова. – К., 1946. – 256 с.

Головна сторінка         Про архiв         Довідковий апарат         Часті питання         Контактна інформація

Copyright © 2019 - ЦДІАК України
Всі права застережені