Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом'янська, 24
Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: mail.cdiak@arch.gov.ua


До уваги користувачів
НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ
електронна пошта, надіслана з доменів
@mail.ru, @mail.ua, @list.ru, @yandex.ru, @yandex.ua, @rambler.ruНовини архіву Архів новин Архів у ЗМІДо уваги користувачів !

Звертаємо увагу користувачів документами архіву, що ознайомитись з детальною інформацією про умови роботи читального залу можна у рубриці Читальний зал.
21 січня 2022

До уваги користувачів !

Продовжуємо системну і планомірну роботу з оцифровування та оприлюднення на сайті описів фондів з колекції архіву.

Архів представляє описи фондів №№ 52–60 – фондів інституцій Гетьманщини XVIII ст., а саме: Генеральної скарбової канцелярій, Генерального військового суду, описи фондів Київської приказної ізби, канцелярій міністерського правління, І-ї та ІІ-ї Малоросійських колегій, Київської губернської канцелярії тощо.

До вашої уваги представлено також описи фонду 57, Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 років (більш знаного як Рум’янцевський опис), документи якого містять подвірний перепис мешканців населених пунктів десяти полків Гетьманщини, а також копії документів, які підтверджують право власності цих мешканців на землі (купчих, дарчих, пожалувань – універсалів гетьманів, привілеїв королів, царських грамот тощо).

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф.52, Генеральна скарбова канцелярія, м. Глухів Ніжинського полку
  Опис 1, Опис 2, Опис 3.
 • Ф.53, Перша Малоросійська колегія, м. Глухів Ніжинського полку
  Опис 1, Опис 2.
 • Ф.54, Друга Малоросійська колегія, м. Глухів Ніжинського полку
  Опис 1, Опис 2, Опис 3 (том 1, том 2, том 3, том 4, том 5), Опис 4.
 • Ф.55, Канцелярія міністерського правління, м. Глухів
  Опис 1, Опис 2.
 • Ф.56, Генеральний військовий суд, м. Глухів Ніжинського полку
  Опис 1, Опис 2, Опис 3.
 • Ф.57, Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 років
  Опис 1, Опис 2.
 • Ф.58, Київська приказна ізба, м. Київ
  Опис 1.
 • Ф.60, Київський гарнізонний військовий суд, м. Київ
  Опис 1.

18 січня 2022


До уваги користувачів !

Для зручності користування архівною інформацією у рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory” продовжуємо розміщувати удосконалені описи ф. 127, Київська духовна консисторія: опис 72, опис 73, опис 74, опис 75, опис 76, опис 77, опис 78, опис 79, опис 80, опис 81, опис 82.

Описи містять справи про висвячення, переведення, затвердження на парафії священно- і церковнослужителів, священників, дияконів і церковнослужителів та їхні родини, негідні вчинки духовних осіб, ремонт церков та дзвіниць, внесення виправлень до метричних книг, видачу метричних довідок тощо.
14 січня 2022

До уваги користувачів !

Продовжуємо системну і планомірну роботу з оцифровування та оприлюднення на сайті описів фондів з колекції архіву.

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 23–47, 50 – ґродських, земських, підкоморських судів, а також магістратських і війтівських судів, і ратуш XVI–XVIII ст., документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, універсали, записи і постанови комісій та у судових справах, записи контрактів купівлі-продажу, застави майна, дарування, підтвердження угод та інше, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій держав, під юрисдикцію яких входила Україна – Речі Посполитої і Російської імперії.

Описи ф. 48, Сапєги, містять документи (в оригіналах, копіях і чернетках), які стосуються права власності на маєтки: королівські привілеї та декрети судів, акти розмежування з сусідами, купчі, заставні записи, документи судових справ, виписи з ґродських і земських книг; листування членів родини тощо.

Серед справ окремих фондів містяться, як вкраплення, документи, які не мають прямого відношення до фондоутворювача: наприклад, у ф. 32, Магістрат м-ка Вижва Волинського воєводства, є збірка юридичних праць Бартоломія Ґроїцького, видана у Кракові 1629 р., а в ф. 39, Магістрат м. Кам’янець Подільського воєводства, містяться книги протоколів кам’янець-подільського війтівського суду вірменської громади за 1572–1663 рр. які є унікальним джерелом з історії тюркомовних вірменських колоній на теренах України.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф.23, Магістрат м. Луцьк Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф.24, Луцький підкоморський суд, м. Луцьк Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф.25, Луцький гродський суд, м. Луцьк Волинського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф.26, Луцький земський суд, м. Луцьк Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф.27, Володимирський земський суд, м. Володимир Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф.28, Володимирський гродський суд, м. Володимир Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф.29, Магістрат м. Володимир Волинського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф.30, Ратуша м-ка Олика Дубенського повіту Волинської губернії
     Опис 1, опис 2.
 • Ф.31, Магістрат м-ка Ратне Холмського повіту Руського воєводства
     Опис 1.
 • Ф.32, Магістрат м-ка Вижва Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф.33, Магістрат м. Дубно Волинського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф.34, Дубенський гродський суд, м. Дубно Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф.35, Магістрат м. Ковель Волинського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф.36, Комісарський суд Подільського воєводства, м. Львів Руського воєводства
     Опис 1.
 • Ф.37, Кам’янецький земський суд, м. Кам’янець-Подільський Подільського воєводства
     Опис 1.
 • Ф.38, Кам’янецький гродський суд, м. Кам’янець-Подільський Подільського воєводства
     Опис 1.
 • Ф.39, Магістрат м. Кам’янець Подільського воєводства, з 1796 р. – Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф.40, Летичівський гродський суд, м. Летичів Подільського воєводства
     Опис 1.
 • Ф.41, Цивільно-військова порядкова комісія Кременецького повіту, м. Кременець Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф.42, Магістрат м-ка Проскурів Подільського воєводства, з 1796 р. – Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф.43, Брацлавський земський суд, м. Брацлав Брацлавського воєводства
     Опис 1.
 • Ф.44, Вінницький гродський суд, м. Вінниця Брацлавського воєводства
     Опис 1, опис 2.
 • Ф.45, Магістрат м. Вінниця Брацлавського воєводства, з 1796 р. – Подільської губернії
     Опис 1, опис 2.
 • Ф.46, Магістрат м-ка Звенигородка Брацлавського воєводства, з 1796 р. – Київської губернії
     Опис 1, опис 2.
 • Ф.47, Чернігівський повітовий земський суд, м. Чернігів
     Опис 1, опис 2, опис 3, опис 4.
 • Ф.48, Сапєги
     Опис 1, опис 2.
 • Ф.50, Магістрат м. Сатанів Подільського воєводства
     Опис 1.

12 січня 2022


До уваги користувачів !

У рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory” розміщено удосконалені описи:
ф. 22, Кременецький земський суд, м. Кременець Волинського воєводства, що містить актові книги: опис 1 та
ф. 1049, Звенигородське духовне правління, м. Звенигородка Київської губернії, в якому містяться документи про перехід з уніатства до православ’я, призначення православних священників до парафій, тощо: опис 1.
6 січня 2022

До уваги користувачів !

На виконання пріоритетів, визначених Державною архівною службою України, ЦДІАК України спільно з Державним центром збереження документів НАФ, розпочинає системну і планомірну роботу з оцифровування та оприлюднення на сайті описів фондів з колекції архіву.

До Вашої уваги описи фондів №№ 1–20 – судових, адміністративних установ та магістратів XVI–XVIII ст. (ґродських, земських, підкоморських, каптурових, конфедератських судів, прикордонних комісій, магістратів), актові книги яких містять протоколи, декрети, рішення судів, універсали і постанови комісій, декрети і ухвали сеймів і сеймиків, інвентарі, подимні реєстри, податкові збори, розгляд скарг щодо пограбування, розбійних нападів, акти купівлі-продажу майна, дарчі, контракти, спадкові справи, затвердження угод з розподілу маєтностей тощо. В окремих випадках (серед документів ф. 1, Скарб коронний) зустрічаються люстрації та реєстри окремих староств та королівщин Великого князівства Литовського та Королівства Польського.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1, Колекція документів Скарбу коронного
     Опис 1.
 • Ф. 2, Гродський суд Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 3, Земський суд Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 4, Підкоморський суд Київського воєводства, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 5, Головні каптурові суди Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 6, Київська російсько-польська прикордонна комісія, м. Київ, м-ко Мотовилівка Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 7, Конфедератський суд Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 8, Цивільно-військова порядкова комісія Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 9, Зем’янський суд Наддніпрянського повіту, м. Богуслав
     Опис 1.
 • Ф. 10, Житомирський земський суд, м. Житомир Київського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 11, Житомирський гродський суд, м. Житомир Київського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 12, Кобеляцький повітовий земський суд, м. Кобеляки Полтавського полку
     Опис 1.
 • Ф. 13, Магістрат м. Житомир Київського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 14, Овруцький земський суд, м. Овруч Київського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 15, Овруцький гродський суд, м. Овруч Київського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 16, Магістрат м. Овруч Київського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 17, Головні каптурові суди Волинського воєводства, м. Луцьк Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 18, Конфедератські суди Волинського воєводства, м. Луцьк Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 19, Головний трибунальський суд скарбових справ Волинського воєводства, м. Луцьк Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 20, Магістрат м. Кременець Волинського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії
     Опис 1.

31 грудня 2020


30 грудня 2021

До уваги користувачів !

Для зручності користування архівною інформацією у рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory” продовжуємо розміщувати удосконалені описи: ф. 127, Київська духовна консисторія: опис 60, опис 61, опис 62, опис 63, опис 64, опис 65, опис 66, опис 67, опис 68, опис 69, опис 70, опис 71.

Описи містять справи про висвячення, переведення, затвердження на парафії священно- і церковнослужителів, священників, дияконів і церковнослужителів та їхні родини, негідні вчинки духовних осіб, ремонт церков та дзвіниць, внесення виправлень до метричних книг, видачу метричних довідок тощо.
28 грудня 2021

«Багато таких людей є, що захоплюються українством до
глибини душі, а не до глибини кишені!»
Євген Чикаленко

9 (21) грудня виповнилось 160 років від дня народження українця і мецената Євгена Харламповича Чикаленка. З кінця ХІХ ст. його постать була оточена ореолом авторитету й пошани. Був одним з ініціаторів створення Української Центральної Ради, громадський діяч, видавець і публіцист, землевласник, благодійник, господарник-агроном.

Центральним державним історичним архівом України, м. Київ, підготовлено онлайн виставку у відзначення 30-ї річниці Незалежності України і 160-річчя з дня народження Євгена Чикаленка.

Детальніше24 грудня 2021


24 грудня 2021


До Дня працівників архівних установ презентуємо виставку документів, що висвітлюють сторінки життя і діяльності архіваріуса Генерального архіву Малоросійської колегії Герасима Адамовича та свідчать про його сумління, завзятість, беззаперечну відданість та значний внесок у становлення і розвиток архівної справи Гетьманщини.

Детальніше

15 грудня 2021


15 грудня 2021 року Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов представив колективу нового директора Центрального державного історичного архіву України, м. Київ Ярослава Файзуліна, якого призначено відповідно до наказу від 14.12.2021 № 321-ос в порядку переведення.


13 грудня 2021

З метою надання віддаленого доступу до документів, що зберігаються у фондах ЦДІАК України та користуються підвищеним попитом у користувачів архівною інформацією рубрику “E-Archive/Документи он-лайн” доповнено цифровими копіями 47 метричних книг з ф. 127, Київська духовна консисторія:

ЦДІАК України у тестовому режимі продовжує роботу з інтеграції оприлюднених цифрових копій ф. 127 оп. 1012 і Зведеного каталогу метричних книг, сповідних розписів та клірових відомостей. Пропонуємо ознайомитись з інформацією до населених пунктів: с. Велика Бугаївка, с. Новосілки, м. Тараща, м-ко Фастів, с. Черниші.
9 грудня 2021

До уваги користувачів !

У розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” розміщено електронні версії описів наступних фондів з колекції архіву (формат pdf):

 • Ф. 63, Київська полкова канцелярія, м. Київ (1648–1708), м-ко Козелець (1708–1781)
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 83, Переяславська полкова канцелярія, м. Переяслав
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 127, Київська духовна консисторія, м. Київ
     Опис 1020 (том 4).
 • Ф. 209, Катеринославське намісницьке правління, м. Катеринослав
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 241, Браницькі
     Опис 1.
 • Ф. 246, Військово-похідна канцелярія генерал-фельдмаршала Петра Олександровича Рум’янцева
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 257, Радзивілли
     Опис 1, подокументний опис до спр. 133.
 • Ф. 313, Катеринославське губернське жандармське управління, м. Катеринослав
     Опис 2 (том 1, том 2).
 • Ф. 468, Подільська губернська комісія для розгляду справ про учасників Польського повстання 1830–1831 рр., м. Кам’янець-Подільський
     Опис 1.
 • Ф. 481, Київська центральна комісія для ревізії дій дворянських депутатських зібрань Київської, Подільської і Волинської губерній, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 508, Управитель 6-го Клеванського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Клевань Рівненського повіту Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 966, Колекція документів Департаменту Герольдії Царства Польського
     Опис 1.
 • Ф. 972, Білоруська греко-католицька духовна консисторія, м. Полоцьк Вітебської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1080, Уманська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Умань Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1276, Державне рухоме ополчення в Чернігівській, Полтавській і Харківській губерніях. Об’єднаний архівний фонд
     Опис 1.
 • Ф. 1284, Штаби малоросійських козачих полків легкої кавалерії. Об’єднаний архівний фонд
     Опис 1.
 • Ф. 1326, Штаб 8-го кавалерійського округу Українського військового поселення, сл. Ново-Сєрпухов Зміївського повіту Слобідсько-Української; з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1346, Штаби малоросійських кінно-козачих полків, створених для охорони прикордонних земель. Об’єднаний архівний фонд
     Опис 1.
 • Ф. 1576, Маріупольський грецький суд, м. Маріуполь Азовської губернії, з 1783 р. – Катеринославського намісництва, з 1797 р. – Новоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1584, Ізюмська провінційна канцелярія, м. Ізюм Слобідсько-Української губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1597, Катеринославське охоронне відділення, м. Катеринослав
     Опис 1.
 • Ф. 1638, Азовська (Воронезька) губернська канцелярія, м. Азов, м. Воронеж
     Опис 3.
 • Ф. 1800, Комісія Торських соляних заводів, м. Тор Азовської (Воронезької) губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1853, Слов’янський повітовий суд, м. Слов’янськ Катеринославського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1864, Бахмутський нижній земський суд, м. Бахмут Катеринославського намісництва, з 1796 р. – Новоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1898, Бахмутська нижня розправа, м. Бахмут Катеринославського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1913, Слов’янська нижня розправа, м. Слов’янськ Катеринославського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1988, Золочівське духовне правління, м. Золочів Слобідсько-Української губернії; з 1780 р. – Харківського намісництва; з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.

6 грудня 2021

З метою надання віддаленого доступу до документів, що зберігаються у фондах ЦДІАК України та користуються підвищеним попитом у користувачів архівною інформацією рубрику “E-Archive/Документи он-лайн” доповнено цифровими копіями 15 метричних книг з ф. 127, Київська духовна консисторія:

ЦДІАК України у тестовому режимі розпочинає роботу з інтеграції оприлюднених цифрових копій ф. 127 оп. 1012 і Зведеного каталогу метричних книг, сповідних розписів та клірових відомостей. Пропонуємо ознайомитись з інформацією до населених пунктів: с. Аврамівка, с. Боярка, с. Гатне, с. Пирогове, с. Розумниця, с. Хотів.
2 грудня 2021


До уваги користувачів !

У рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory” розміщено удосконалені описи: ф. 127, Київська духовна консисторія: опис 31, опис 32, опис 33, опис 34, опис 35, опис 36, опис 37, опис 38, опис 39, опис 699.
29 листопада 2021


До уваги користувачів !

Список фондів ЦДІАК України, розміщений у рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory”, доповнено анотаціями на описи фондів судово-адміністративних установ, магістратів та ратуш Правобережної України (XVII–XVIII ст.); фонди: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 62, 115, 201, 202, 203, 802, 949, 958, 1067, 1236, 1237, 1260, 1387, 1394, 1397, 1400, 1401, 1403, 1582, 1699, 1715, 2203, 2206.

19 листопада 2021

19 листопада 2021 року за участі Голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ Олег Бабенко та директор Центрального державного історичного архіву України, м. Львів Олеся Стефаник підписали договори про співробітництво з корпорацією FamilySearch International (США). Від FamilySearch був присутній офіційний представник корпорації в Україні – Олександр Січкаренко.


18 листопада 2021


В рамках відзначення 170-річчя створення ЦДІАК України презентуємо документальну виставку “Микола Дмитрович Іванишев – один із батьків Київської археографічної комісії. До 210-ї річниці від дня народження”.
Детальніше
Повернутись до звичайної версії сайту

Головна сторінка         Про архів         Довідковий апарат         Звернення громадян         Контактна інформація


facebook

instagram

twitter

youtube

telegram
Copyright © 2022 - ЦДІАК України
Всі права застережені
free counters