Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: [email protected]


До уваги користувачів
НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ
електронна пошта, надіслана з доменів
@mail.ru, @mail.ua, @list.ru, @yandex.ru, @yandex.ua, @rambler.ru
Новини архіву Архів новин Архів у ЗМІ


До уваги користувачів!

У зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України, введенням воєнного стану в Україні, припиняються будь-які комунікації з архівними та іншими установами, а також громадянами Республіки Білорусь, яка є пособником агресії, щодо опрацювання та надання відповідей на запити громадян цієї країни, що надходять на адресу ЦДІАК України.


20 березня 2023

До уваги користувачів !

Вашій увазі представляємо описи фондів №693-695, 698-701, що містять креслення, проєкти, документи будівництва залізниць, документи товариств пароплавства по Дніпру та його притоках, документи та листування Будівельного управління нових залізничних колій тощо.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 693, Управління Південно-Західної залізниці, м. Київ
    Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 694, Правління товариства пароплавства по Дніпру та його притоках, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 695, Правління 2-го товариства пароплавства по Дніпру та його притоках, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 698, Товариство Московсько-Києво-Воронезької залізниці, м. Київ
     Опис 1, Опис 2, Опис 3, Опис 5, Опис 7, Опис 12, Опис 14, Опис 23.
 • Ф. 699, Будівельне управління нових залізничних колій товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці, м. Київ
     Опис 1, Опис 2, Опис 3, Опис 4, Опис 5, Опис 6, Опис 7.
 • Ф. 701, Управління польового дорожнього контролера Київського округу шляхів сполучення, м. Київ
     Опис 1.


17 березня 2023

До уваги користувачів !

Вашій увазі представляємо описи фонду №692, Київський округ шляхів сполучення, м. Київ, що містить списки службовців, документи про виділення допомоги родинам, відомості про стан горизонту води в р. Дніпро, повідомлення про ремонт суден тощо.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):


15 березня 2023

Архів представляє цифрові копії документів – актових книг з ф. 11, Житомирський ґродський суд, м. Житомир Київського воєводства, частина з яких зроблені в співпраці з Польським генеалогічним товариством та його представником Марціном Ковалем. Ці документи містять маніфести, універсали, декрети, ухвали сеймів і сейміків, скарги місцевої шляхти, міщан і духовенства про пограбування, збройні напади, порушення угод; записи купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, подимні реєстри, присяги, податкові збори, заповіти, квити тощо.

Сподіваємось, що ця інформація стане корисною для науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб.


14 березня 2023

Центральний державний історичний архів України, м. Київ представляє виставку «Києво-Печерська лавра та її вотчини на картах і планах з фондів ЦДІАК України».

У фондах ЦДІАК України зберігається унікальна колекція карт і планів найвідомішої української православної святині – Києво-Печерської лаври. Тому ми пропонуємо підбірку зображень Лаври та її колишніх вотчин, більшість з яких невідома не тільки широкому загалу, але науковцям і краєзнавцям.

Детальніше

13 березня 2023

До уваги користувачів !

Вашій увазі представляємо описи фонду №692, Київський округ шляхів сполучення, м. Київ що містить списки службовців, документи про виділення допомоги родинам, відомості про стан горизонту води в р. Дніпро, повідомлення про ремонт суден тощо.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):


13 березня 2023

Представляємо документальну виставку на вшанування пам’яті та до 186-річчя від дня народження доктора медицини, заслуженого ординарного професора Університету св. Володимира Євгена Івановича Афанасьєва.

Детальніше


10 березня 2023

До уваги користувачів !

Архів представляє описи фонду №664, що містить справи Київського округу водних шляхів, фонду №666 – містить документи товариства цукрових і рафінадних заводів братів Терещенків в м. Київ.

Опис фонду № 667 містить накази, циркуляри Управління інженерно-будівельних дружин Південно-Західного фронту, Головного комітету ВСЗ, Протоколи Першого з’їзду начальників інженерно-будівельних дружин, загальних зборів робітників і службовців дружини, Центрального виконавчого комітету дружини, засідань дисциплінарного суду.

Також представляємо опис фонду №692, Київський округ шляхів сполучення, м. Київ що містить списки службовців, документи про виділення допомоги родинам, відомості про стан горизонту води в р. Дніпро, повідомлення про ремонт суден тощо.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 664, Київський округ водних шляхів, м. Київ
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 666, Товариство цукрових і рафінадних заводів братів Терещенків, м. Київ
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 667, 7-ма інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів
     Опис 1.
 • Ф. 692, Київський округ шляхів сполучення, м. Київ
     Опис 1 (том 1, том 2, том 3, том 4), Опис 2, Опис 11 (том 1, том 2), Опис 16, Опис 17.


8 березня 2023

Архів представляє цифрові копії документів – актових книг з ф. 11, Житомирський ґродський суд, м. Житомир Київського воєводства, частина з яких зроблені в співпраці з Польським генеалогічним товариством та його представником Марціном Ковалем. Ці документи містять маніфести, універсали, декрети, ухвали сеймів і сейміків, скарги місцевої шляхти, міщан і духовенства про пограбування, збройні напади, порушення угод; записи купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, подимні реєстри, присяги, податкові збори, заповіти, квити тощо.

Сподіваємось, що ця інформація стане корисною для науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб.


7 березня 2023


Запрошуємо ознайомитися зі звітом про роботу Центрального державного історичного архіву України, м. Київ у 2022 році та нашими пріоритетами на 2023 рік.
Звіт ЦДІАК України7 березня 2023

Відбулося розширене засідання колегії Центрального державного історичного архіву України, м. Київ за участі членів колегії та працівників архіву.

Участь у засіданні взяли запрошені члени колегії: начальник управління Цифрової трансформації Державної архівної служби України Дмитро Бородін; д.і.н., професор, завідувач відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України Віктор Брехуненко; д.і.н., професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин та зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України Ірина Матяш; д.і.н., професор, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Т. Шевченка Марина Палієнко.

Директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ Ярослав Файзулін у своїй доповіді представив детальний звіт про діяльність архіву в 2022 році та пріоритетні завдання на 2023 рік. Після заслухання доповіді директора архіву та її обговорення, члени колегії визнали роботу Центрального державного історичного архіву України, м. Київ задовільною та підтримали визначені пріоритети діяльності архіву на 2023 рік.


6 березня 2023

До уваги користувачів !

Вашій увазі представляємо описи №№592-594,606-622, що містять описи документів товариств гумової промисловості, товариства розповсюдження швейних машин “Singer”, Черкаського рафінадного заводу Тульсько-Черкаського товариства цукробурякового і рафінадного заводів братів Терещенків тощо.

Також у фондах №№ 596, 640-657 представлено описи справ про накази і циркуляри Головного начальника постачань армій Південно-Західного фронту, начальника штабу верховного головнокомандувача, управлінь начальників інженерів при арміях і начальників дружин, протоколи з’їздів начальників інженерно-будівельних дружин, комісії по збільшенню плати робітникам дружин, загальних зборів службовців і робітників дружини, засідань виконавчого комітету дружини та ін.

Для дослідників життя і діяльності Трубецького Євгена Миколайовича предcтавлено опис особового фонду №624.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 592, Київське відділення товариства російсько-французьких заводів гумового, гутаперчевого і телеграфного виробництва “Проводник”, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 593, Київське відділення товариства російсько-американської гумової промисловості під фірмою “Треугольник”, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 594, Київське відділення акціонерного товариства розповсюдження швейних машин “Singer”, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 596, 8-ма інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів
     Опис 1.
 • Ф. 606, Головна контора Мартинівського цукробурякового заводу Н. Ф. Муравйової–Апостол, с. Мартинівка Канівського повіту Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 619, Головна вотчинна контора маєтків графів Бобринських, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 622, Контора Черкаського рафінадного заводу Тульсько-Черкаського товариства цукробурякового і рафінадного заводів братів Терещенків, м. Черкаси Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 624, Трубецькой Євген Миколайович (1863–1920) – релігійний філософ, історик філософії, правознавець і громадський діяч
     Опис 1.
 • Ф. 640, 12-та інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів, м. Катеринослав
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 648, 3-тя інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів
     Опис 1.
 • Ф. 649, 4-та інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 654, 5-та інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів
     Опис 1.
 • Ф. 657, 6-та інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів
     Опис 1.


3 березня 2023

До уваги користувачів !

Архів презентує оцифровані версії описів фондів №№574-579, що містять документи фабричних інспекторів по м. Київ, документи фабричних та гірничозаводських справ, товариств з нагляду за паровими котлами та страхування робітників тощо.

Для дослідників буде цікавим опис фонду № 580, Михайлівський Шосткинський пороховий завод Головного артилерійського управління, м. Шостка Глухівського повіту Чернігівської губернії.

Також для дослідників життя українського історика культури, публіциста, літератора, громадського і політичного діяча Матушевського Федора Павловича представлено опис фонду №587.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 574, Канцелярія старшого фабричного інспектора Київської губернії, м. Київ
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 575, Канцелярія окружного фабричного інспектора Київського округу, м. Київ
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 576, Київське губернське з фабричних та гірничозаводських справ присутствіє, м. Київ
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 577, Київське товариство з нагляду за паровими котлами, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 578, Київське губернське у справах страхування робітників присутствіє, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 579, Центральне бюро з об’єднання закупівлі цукру Державного продовольчого комітету, м. Київ
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 580, Михайлівський Шосткинський пороховий завод Головного артилерійського управління, м. Шостка Глухівського повіту Чернігівської губернії
      Опис 1 (том 1, том 2, том 3), Опис 2.
 • Ф. 587, Матушевський Федір Павлович (1868–1919) – український історик культури, публіцист, літератор, громадський і політичний діяч
     Опис 1.


1 березня 2023

Архів представляє цифрові копії документів – актових книг з ф. 11, Житомирський ґродський суд, м. Житомир Київського воєводства, частина з яких зроблені в співпраці з Польським генеалогічним товариством та його представником Марціном Ковалем. Ці документи містять маніфести, універсали, декрети, ухвали сеймів і сейміків, скарги місцевої шляхти, міщан і духовенства про пограбування, збройні напади, порушення угод; записи купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, подимні реєстри, присяги, податкові збори, заповіти, квити тощо.

Сподіваємось, що ця інформація стане корисною для науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб.


27 лютого 2023

27 лютого 2023 року о 12.00 у приміщенні архіву відповідно до річного плану роботи Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК України) відбулося засідання науково-методичної ради (далі – НМР).

Обговорено план виставкової діяльності ЦДІАК України на I-й квартал 2023 року. Заплановано проведення трьох виставок:
1) Карти угідь Києво-Печерської лаври з фондів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ;
2) До 186-ї річниці з дня народження професора університету Св. Володимира Євген Іванович Афанасьєва (08.03. 1837);
3) Микола Міхновський – борець за незалежність України.

У засіданні прийняли участь члени НМР ЦДІАК України: Ігнатенко Ірина, заступник директора; Казімірова Ірина, заступник директора-головний зберігач фондів; Вовк Ольга, начальник відділу давніх актів; Москалець Вікторія, начальник відділу використання інформації документів; Олексій Кузьмук, к.і.н., головний спеціаліст відділу довідкового апарату та обліку документів; Білоус Наталія, д.і.н., старший науковий співробітник сектору соціальної історії відділу історії України Середніх віків та раннього нового часу Інституту історії НАН України; Блащук Світлана, к.і.н., науковий співробітник, вчений секретар відділу української історіографії Інституту історії України НАН України; Малацай Ірина, к.і.н., завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка; Синяк Іван, к.і.н., старший науковий співробітник відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України та запрошені: Ярослав Файзулін, к.і.н., директор ЦДІАК України; Баранова Олена, начальник відділу довідкового апарату та обліку документів; Соломко Тетяна, начальник відділу забезпечення збереженості документів; Вікторія Ляшенко Вікторія, архівіст I категорії відділу довідкового апарату та обліку документів.


27 лютого 2023

До уваги користувачів !

Архів представляє описи фондів №№ 509-511,513, 542, описи справ про оренду, продаж, переоброчку земельних ділянок; проведення лісокультурних, польових, дорожніх та межових робіт; будівництво та ремонт будівель; виявлення правопорушень та поновлення порушеного права власності на землю тощо в м. Київ, і в сітах і селах Волинської та Подільської губерній.

Для дослідників буде цікавим опис фонду № 512 - Колекція документів з історії Путивльського Молченського монастиря, м. Путивль і Путивльського повіту (ХVII–ХІХ ст.).

Фонди №№ 514,515 містять документи люстраційних комісій. Описи фонду № 533, Київський військовий губернатор. Це документи за 1797-1832 рр., періоду адміністративних реформ коли замість намісництв утворилися губернії й почалося формування структури генерал-губернаторства як владної інституції в адміністративно-політичній, військовій, соціальній, господарській та культурно-освітній сферах.

Фонд №573 містить справи, що стосуються діяльності Київського товариства західних земств з продажу сільськогосподарських машин.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 509, Управитель 7-го Підлужнянського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Підлужне Рівненського повіту Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 510, Управитель 17-го Острозького маєтку Київського удільного округу, м. Острог Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 511, Управитель 5-го Костопільського маєтку Київського удільного округу, м. Костопіль Рівненського повіту Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 512, Документи з історії Путивльського Молченського монастиря, м. Путивль і Путивльського повіту (ХVII–ХІХ ст.). Колекція
     Опис 1.
 • Ф. 513, Завідувач Південно-Західним загоном з утворення, відводу і оцінки земельних ділянок для відчуження, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 514, Київська губернська люстраційна комісія, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 515, Подільська губернська люстраційна комісія, м. Кам’янець-Подільський
     Опис 1.
 • Ф. 533, Київський військовий губернатор, м. Київ
     Опис 1, Опис 1а, Опис 2, Опис 3, Опис 4, Опис 5.
 • Ф. 542, Завідувач роботами з утворення, відводу і оцінки земельних ділянок для відчуження в Подільській губернії, м. Кам’янець-Подільський
     Опис 1.
 • Ф. 573, Київське товариство західних земств з продажу сільськогосподарських машин, м. Київ
     Опис 1.


24 лютого 2023

До уваги користувачів !

До Вашої уваги представляємо описи фондів №№ 494-507 – описи документів, що стосуються ведення господарства, продажу, оренди, відчуження землі під будівництво тощо маєтків Київського удільного округу в Київській, Подільській, Харківській, Полтавській, Катеринославській, Херсонській губерніях.

Також доповнено оцифрованими версіями описів фонд № 481, Київська центральна комісія для ревізії дій дворянських депутатських зібрань Київської, Подільської і Волинської губерній, м. Київ.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 481, Київська центральна комісія для ревізії дій дворянських депутатських зібрань Київської, Подільської і Волинської губерній, м. Київ
     Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 494, Управитель 1-го Станіславчицького удільного маєтку Київського удільного округу, с. Бесідка Таращанського повіту Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 495, Управитель 2-го Житньогірського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Житні Гори Васильківського повіту Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 496, Управитель 3-го Богуславського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Богуслав Канівського повіту Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 497, Управитель 4-го Поташнянського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Поташня Канівського повіту Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 498, Управитель 5-го Виноградівського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Виноград Звенигородського повіту Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 499, Управитель 6-го Чорнобайського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Чорнобай Золотоніського повіту Полтавської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 500, Управитель 7-го Харківського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 501, Управитель 8-го Катеринославського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Олександрівськ Катеринославської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 502, Управитель 9-го Устянського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Устя Ольгопільського повіту Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 503, Управитель 10-го Тульчинського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Тульчин Брацлавського повіту Подільської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 504, Управитель 11-го Голованівського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Голованівськ Балтського повіту Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 505, Управитель 12-го Грушанського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Грушка Балтського повіту Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 506, Управитель 15-го Бирзулівського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Бирзулове Єлисаветградського повіту Херсонської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 507, Управитель 14-го Ольшаницького удільного маєтку Київського удільного округу, с. Ольшаниця Васильківського повіту Київської губернії
     Опис 1.


22 лютого 2023

Працівники Центрального державного історичного архіву України, м. Київ успішно пройшли навчання з правил поведінки в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру.


22 лютого 2023

Архів представляє цифрові копії документів – актових книг з ф. 11, Житомирський ґродський суд, м. Житомир Київського воєводства, частина з яких зроблені в співпраці з Польським генеалогічним товариством та його представником Марціном Ковалем. Ці документи містять маніфести, універсали, декрети, ухвали сеймів і сейміків, скарги місцевої шляхти, міщан і духовенства про пограбування, збройні напади, порушення угод; записи купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, подимні реєстри, присяги, податкові збори, заповіти, квити тощо.

Сподіваємось, що ця інформація стане корисною для науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб.


22 лютого 2023

Шановні користувачів!

Повідомляємо, що читальний зал ЦДІАК України 23.02.2023 не працюватиме через загрозу обстрілів. Користувачів, записаних на 23 лютого просимо узгодити дату наступного відвідування з працівниками читального залу архіву засобами електронної пошти або телефоном.
20 лютого 2023

До уваги користувачів !

До Вашої уваги представляємо описи фонду № 493, Київський удільний округ Управління уділів Міністерства імператорського двору та уділів, це документи за 1814–1920 рр., що стосуються ведення господарства, продажу, оренди, відчуження під будівництво залізниці тощо маєтностей членів імператорської родини в Київській, Волинській, Подільській, Харківській, Полтавській, Катеринославській, Таврійській, Орловській, Воронізькій губерніях. З анотацією до описів цього фонду (характеристикою складу документів) можна ознайомитися в рубриці “Довідковий апарат. Список фондів”.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):


17 лютого 2023

До уваги користувачів !

До Вашої уваги представляємо описи фонду № 493, Київський удільний округ Управління уділів Міністерства імператорського двору та уділів, це документи за 1814–1920 рр., що стосуються ведення господарства, продажу, оренди, відчуження під будівництво залізниці тощо маєтностей членів імператорської родини в Київській, Волинській, Подільській, Харківській, Полтавській, Катеринославській, Таврійській, Орловській, Воронізькій губерніях. З анотацією до описів цього фонду (характеристикою складу документів) можна ознайомитися в рубриці “Довідковий апарат. Список фондів”.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):


13 лютого 2023

До уваги користувачів !

До Вашої уваги представляємо описи фонду № 493, Київський удільний округ Управління уділів Міністерства імператорського двору та уділів, це документи за 1814–1920 рр., що стосуються ведення господарства, продажу, оренди, відчуження під будівництво залізниці тощо маєтностей членів імператорської родини в Київській, Волинській, Подільській, Харківській, Полтавській, Катеринославській, Таврійській, Орловській, Воронізькій губерніях. З анотацією до описів цього фонду (характеристикою складу документів) можна ознайомитися в рубриці “Довідковий апарат. Список фондів”.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):


10 лютого 2023

До уваги користувачів !

До Вашої уваги представляємо описи фонду № 493, Київський удільний округ Управління уділів Міністерства імператорського двору та уділів, це документи за 1814–1920 рр., що стосуються ведення господарства, продажу, оренди, відчуження під будівництво залізниці тощо маєтностей членів імператорської родини в Київській, Волинській, Подільській, Харківській, Полтавській, Катеринославській, Таврійській, Орловській, Воронізькій губерніях. З анотацією до описів цього фонду (характеристикою складу документів) можна ознайомитися в рубриці “Довідковий апарат. Список фондів”.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):


6 лютого 2023

До уваги користувачів!

Центральний державний історичний архів України, м. Київ інформує про відновлення роботи читального залу з 06 лютого 2023 року за адресою вул. Солом’янська, 24, м. Київ.

Читальний зал працюватиме з дотриманням умов, визначеними відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2022 року № 1423 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» та від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо застосування профілактичних заходів.

У разі оголошення повітряної тривоги адміністрація ЦДІАК України просить дослідників негайно здавати документи працівникові читального залу, залишати приміщення архіву й територію комплексу споруд центральних державних архівних установ України й негайно прямувати до найближчих укриттів, які знаходяться за адресами: Солом’янська, 17 та вул. Преображенська 17. Під час повітряної тривоги читальний зал архіву не працюватиме.

Детальніше ознайомитися із картою розміщення укриттів для населення у м. Києві та алгоритмом дій під час виникнення небезпеки можна на офіційному порталі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У разі невиконання встановлених законодавством вимог та недотримання офіційних рекомендацій відповідальність за збереження власного життя дослідники братимуть на себе, про що адміністрація ЦДІАК України просить надавати попередню заяву.

Робота читального залу архіву буде здійснюватися за попереднім записом у телефонному режимі і з урахуванням графіків погодинних відключень електроенергії. Звертаємо Вашу увагу, що за відсутності електроенергії в архіві, справи з архівосховищ до читального залу не будуть видаватися.

Запис користувачів проводиться за телефоном (044) 275 82 22

Заяви, замовлення на видавання документальних матеріалів приймаються на е-пошту: [email protected]

Графік відвідувань: Понеділок-четвер: 9-30-16-006 лютого 2023

До уваги користувачів !

До Вашої уваги представляємо описи фонду № 493, Київський удільний округ Управління уділів Міністерства імператорського двору та уділів, це документи за 1814–1920 рр., що стосуються ведення господарства, продажу, оренди, відчуження під будівництво залізниці тощо маєтностей членів імператорської родини в Київській, Волинській, Подільській, Харківській, Полтавській, Катеринославській, Таврійській, Орловській, Воронізькій губерніях. З анотацією до описів цього фонду (характеристикою складу документів) можна ознайомитися в рубриці “Довідковий апарат. Список фондів”.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):


3 лютого 2023

До уваги користувачів !

До Вашої уваги представляємо описи фонду № 493, Київський удільний округ Управління уділів Міністерства імператорського двору та уділів, це документи за 1814–1920 рр., що стосуються ведення господарства, продажу, оренди, відчуження під будівництво залізниці тощо маєтностей членів імператорської родини в Київській, Волинській, Подільській, Харківській, Полтавській, Катеринославській, Таврійській, Орловській, Воронізькій губерніях. З анотацією до описів цього фонду (характеристикою складу документів) можна ознайомитися в рубриці “Довідковий апарат. Список фондів”.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):


31 січня 2023

26 січня 2023 року директори Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної академії наук України д.і.н. Георгій Папакін та Центрального державного історичного архіву України, м. Київ к.і.н. Ярослав Файзулін підписали меморандум про співпрацю та взаємну допомогу між установами. У рамках меморандуму у 2023 р. буде продовжена робота над виданнями “Архів Коша Нової Запорізької Січі” тт. 10–11 та “Коліївщина: 1768–1769 роки у документальній та мемуарній спадщині” т. 2, а також здійснено удосконалення описів та оцифрування документів ф. 1219, Скоропадські. 1654–1919 рр., що зберігається в ЦДІАК України.


31 січня 2023

До уваги користувачів !

До Вашої уваги представлено описи фонду № 492, Києво-Подільське управління землеробства і державного майна, ця установа діяла у 1883–1919 рр., та у фонді також є документи за 1777–1882 рр., що надавалися для підтвердження прав на земельні ділянки у Київській, Подільській губерніях. З анотацією до описів цього фонду (характеристикою складу документів) можна ознайомитися в рубриці “Довідковий апарат. Список фондів”.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):


27 січня 2023

До уваги користувачів !

До Вашої уваги представлено описи фонду № 491, Київське губернське управління державного майна, це документи за 1823–1882 рр., що окрім документів про діяльність установи (люстрацію, розмежування, обмін, продаж, оренду земельних ділянок у Київській губернії) містять справи про повну або часткову конфіскацію майна учасників Польських повстань 1830–1831, 1863 рр., причислення осіб, виключених з дворянського стану в казенні селяни, заборону євреям селитися в казенних маєтках, про ремонт, будівництво, оздоблення церков в казенних маєтках Київської губернії.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):


26 січня 2023

На сайті ЦДІАК України представлено оновлену документальну виставку присвячену 160-річчю Польського повстання 1863–1864 рр.

Детальніше24 січня 2023

До уваги користувачів !

До Вашої уваги представлено описи фонду № 491, Київське губернське управління державного майна, це документи за 1823–1882 рр., що окрім документів про діяльність установи (люстрацію, розмежування, обмін, продаж, оренду земельних ділянок у Київській губернії) містять справи про повну або часткову конфіскацію майна учасників Польських повстань 1830–1831, 1863 рр., причислення осіб, виключених з дворянського стану в казенні селяни, заборону євреям селитися в казенних маєтках, про ремонт, будівництво, оздоблення церков в казенних маєтках Київської губернії.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):


24 січня 2023

Центральний державний історичний архів України, м. Київ, як і інші центральні архіви, отримав гуманітарну допомогу від німецьких колег і партнерів – три спеціалізовані сертифіковані вогнетривкі шафи із багатогодинним вогнезахистом, надані для збереження документів у рамках співпраці Укрдержархіву з німецькими колегами та партнерами.

Щиро дякуємо за допомогу та підтримку Федеральному архіву Федеративної Республіки Німеччина, Генеральній дирекції Державних архівів Баварії, Голові Укрдержархіву Анатолію Хромову, Державній архівній службі України, Федеральному управлінню культурою та медіа (Bundesregierung für Kunst und Medien), Німецькому центру допомоги мистецьким установам України (Ukraine Art Aid Center), Федеральному інститутуту історії та культури німців у східній Європі (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte im östlichen Europa), Німецько-українському товариству, а також перевізнику «Avtobaza № 1» PJSC.


22 січня 2022

"22 січня — початок сучасної України": коментар історика до святкування Дня Соборності". Інтерв'ю директора ЦДІАК України Ярослава Файзуліна з нагоди Дня Соборності та 105 річниці проголошення незалежності УНР.

Детальніше
22 січня 2022

Сьогодні Україна відзначає День Соборності та 105 річницю проголошення незалежності УНР. Про історичний контекст подій йдеться в статті директора ЦДІАК України, к.і.н. Ярослава Файзуліна. Запрошуємо до читання.

Детальніше20 січня 2023

До уваги користувачів !

Архів представляє описи фонду № 490, Подільське губернське управління державного майна, це документи за 1839–1889 рр. про люстрацію, розмежування, складання планів, інвентарів та конфіскацію, продаж, оренду земельних ділянок у Подільській губернії, про земельні суперечки між поміщиками, монастирями, селянами, про перехід казенних селян на оброк, про впровадження лісотехнічних заходів для влаштування казенних лісових дач, іменні, посімейні, послужні списки службовців установи та Вінницького, Брацлавського лісових відомств.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):


17 січня 2023

До уваги користувачів !

До уваги науковців, дослідників історії Польських повстань 1830–1831 рр. та 1863 р. представлено описи фондів №№ 488 та 490.

Архів представляє описи фонду № 490, Подільське губернське управління державного майна, це документи за 1839–1889 рр. про люстрацію, розмежування, складання планів, інвентарів та конфіскацію, продаж, оренду земельних ділянок у Подільській губернії, про земельні суперечки між поміщиками, монастирями, селянами, про перехід казенних селян на оброк, про впровадження лісотехнічних заходів для влаштування казенних лісових дач, іменні, посімейні, послужні списки службовців установи та Вінницького, Брацлавського лісових відомств.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 488, Київський поліцейський суд для розгляду справ щодо порушень тимчасових правил, введених для польського населення, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 489, Документи про польські повстання. Колекція, зібрана головою Київського військово-польового суду Новицьким Г. В.
     Опис 1.
 • Ф. 490, Подільське губернське управління державного майна, м. Кам’янець-Подільський Подільської губернії
     Опис 1, Опис 2, Опис 3, Опис 4, Опис 5, Опис 6, Опис 7, Опис 8, Опис 9, Опис 10, Опис 11, Опис 12, Опис 13.


13 січня 2023

До уваги користувачів !

Офіційний представник корпорації FamilySearch International в Україні Олександр Січкаренко передав цифрові копії документів, які були зроблені у рамках співпраці між нашими установами впродовж жовтня-грудня 2022 р.

Фонд користування цифрових копій ЦДІАК України поповнився 348 646 цифровими копіями.

Оцифрування фондів ЦДІАК України триває, про його перебіг інформуватимемо на наших онлайн-ресурсах.

Список архівних справ, що були оцифровані в серпні-вересні 2022 р., додається.


12 січня 2023

До уваги користувачів !

Для дослідників історії судових установ, що діяли на території України, архів представляє описи фонду № 485, Київська палата кримінального суду, що налічує 23707 справ за 1777–1880 рр. (журнали засідань Палати, протоколи засідань суду, розпорядження Київського губернського правління; реєстри справ; рапорти повітових судів, верхніх земських судів щодо справ про вбивства, пограбування, святотатство; про жорстоке поводження поміщиків та економів з селянами, непокору кріпаків; про втечі кріпаків; про самогубство селян; про зґвалтування, перелюбство і вбивство позашлюбних дітей; про шахрайство купців; про факти зловживання службовим становищем та ін.)

Також подаємо описи 11, 13, 14 фонду № 486, Київська палата цивільного суду, Укази Сенату та Київського намісницького правління, журнали та протоколи засідань Палати, справи про продаж, заставу, дарування, розподіл майна між кредиторами та спадкоємцями; про введення у володіння маєтками; про засвідчення заповітів, про вирішення суперечок за право володіння рухомими та нерухомим майном; про обмін маєтками, про незаконне закріпачення селян та ін. за 1782–1797 та 1868–1871 рр.

До уваги науковців, дослідників історії судових установ другої половини ХІХ ст. представлено описи фонду № 487, Київська об’єднана палата кримінального та цивільного суду.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):


11 січня 2022

ЦДІАК України представляє документальну виставку на вшанування пам’яті українського історика, архівіста, краєзнавця, професора Київського університету Василя Митрофановича Базилевича.

Детальніше4 січня 2023

До уваги користувачів !

Архів представляє описи фонду № 444, Цивільна канцелярія командира Окремого Литовського корпусу та головнокомандуючого польською армією великого князя Костянтина Павловича. Також подаємо описи фонду № 445 цікаві для вивчення історії Києво-Подільських військових поселень в 1836–1877 рр. та ф. № 466, що містить справи про єврейські погроми в 1881 р. в Черкаському, Канівському, Чигиринському та Звенигородському повітах.

До уваги науковців, дослідників історії Польських повстань 1830–1831 рр. та 1863 р. представлено описи фондів №№ 467-480.

Для дослідників історії судових установ, що діяли на території України, цікавими будуть описи ф. № 484.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):
:

 • Ф. 444, Цивільна канцелярія командира Окремого Литовського корпусу та головнокомандуючого польською армією великого князя Костянтина Павловича, м. Варшава
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 445, Управління військових поселень Київської та Подільської губерній, м. Умань Київської губернії
     Опис 1, Опис 4, Опис 5.
 • Ф. 466, Тимчасове управління у справах охорони громадського порядку і спокою в Черкаському, Канівському, Чигиринському та Звенигородському повітах (1881), м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 467, Київська губернська комісія для розгляду справ про учасників Польського повстання 1830–1831 рр., м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 469, Липовецька комісія для розгляду справ про учасників Польського повстання 1830–1831 рр., м. Липовець Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 470, Київська секретна комісія про таємні товариства при київському, подільському і волинському генерал-губернаторові, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 471, Військово-слідча комісія при київському ордонанс-гаузі для розгляду справ про учасників Польського повстання 1863 р., м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 472, Військово-судова комісія у політичних справах при штабі військ Київського військового округу, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 473, Слідча комісія для розгляду політичних справ при київському, подільському і волинському генерал-губернаторові, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 474, Київський військово-польовий суд, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 475, Київська особлива слідча комісія при штабі військ Київського військового округу, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 476, Військово-судова комісія при Київському ордананс-гаузі, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 477, Заславська військово-слідча комісія Київського військового округу, м. Заслав Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 478, Вінницька військово-судова комісія при Київському військовому окрузі, м. Вінниця Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 479, Немирівська військово-слідча комісія при Київському військовому окрузі, м. Немирів Брацлавського повіту Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 480, Кам’янецька військово-слідча комісія при Київському військовому окрузі, м. Кам’янець-Подільський
     Опис 1.
 • Ф. 484, Київський головний суд, м. Київ
     Опис 1, Опис 2, Опис 3, Опис 4, Опис 5, Опис 6.


30 грудня 2022

До вашої уваги представляємо короткі підсумки роботи архіву за рік


28 грудня 2022

В рамках гранту від ALIPH Центральний державний історичний архів України, м. Київ отримав другу партію комп'ютерної техніки, що буде забезпечувати збереження цифрових копій документів НАФ, систематизації Фонду користування цифрових копій.

Дякуємо партнерам із ALIPH Foundation за довіру та підтримку нашого архіву.
28 грудня 2022

До уваги користувачів !

Продовжуємо розміщувати у рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory” електронні версії описів ф. 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ: Опис 846, Опис 847, Опис 848, Опис 849, Опис 850, Опис 851, Опис 852, Опис 853, Опис 854, Опис 855, Опис 856, Опис 857, Опис 858, Опис 859, Опис 860, Опис 861, Опис 862, Опис 863, Опис 864, Опис 866.

Описи містять справи поліцейської та господарської частин, справи державних маєтностей.


26 грудня 2022

Щороку до Дня працівника архівних установ України ЦДІАК України представляє виставку, присвячену розвитку архівної справи – в цьому році ми презентуємо документи до історії архіву Києво-Печерської Свято-Успенської лаври, що висвітлюють формування архіву, створення облікового апарату, використання документів для наукових досліджень та утилітарних потреб тощо.

Детальніше23 грудня 2022

До уваги користувачів !

Продовжуємо розміщувати у рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory” електронні версії описів ф. 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ: Опис 824, Опис 825, Опис 826, Опис 827, Опис 828, Опис 829, Опис 830, Опис 831, Опис 832, Опис 833, Опис 834, Опис 835, Опис 836, Опис 837, Опис 838, Опис 839, Опис 840, Опис 841, Опис 842, Опис 843, Опис 844, Опис 845.

Описи містять справи поліцейської та господарської частин, справи державних маєтностей.


15 грудня 2022

Провідний науковий співробітник відділу давніх актів ЦДІАК України Олександр Пономарьов з доповіддю “Бендерський калабалик: причини та наслідки» взяв участь в засіданні міжнародної науково-практичної конференції “Пилип Орлик і справа мазепинців: інтелектуальні, політичні та військові контексти”, організованої Національною академією наук України, Інститутом історії України, Міністерством закордонних справ України, Генеральною дирекцією з обслуговування іноземних представництв, Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин.


15 грудня 2022

В Національному заповіднику Києво-Печерська лавра відкрито спільну виставку, присвячену митрополиту Київському, Галицькому та всієї Русі Петру Могилі: “Святитель Петро Могила на чолі Печерської обителі та Київської митрополії”; урочисті заходи проходитимуть на території заповідника 23.12.2022 об 11:30. В рамках партнерської угоди між ЦДІАК України та Національним заповідником Києво-Печерська лавра для виставки надано копії документів з фондів і колекцій архіву.


13 грудня 2022

8 грудня 2022

Організовано технічне обслуговування 39 вогнегасників, що перебувають на балансі ЦДІАК України. Працівники ТОВ “ПОЖЕКСПЕРТ” провели відповідний комплекс робіт.


5 грудня 2022

3 грудня 2022

Співробітники ЦДІАК України: начальник відділу давніх актів Ольга Вовк, начальник відділу довідкового апарату та обліку документів Ганна Путова, завідувач сектору збереження документів давніх актів Вікторія Костенко, головний спеціаліст відділу давніх актів Євген Дубовінський та палеограф І-ї категорії відділу давніх актів Вікторія Бабкіна взяли участь в урочистому відкритті виставки "Світи Григорія Сковороди", присвяченій 300-річчю від дня народження цього всесвітньовідомого українця.

Відкриття відбулося 2-го грудня 2022 року в приміщенні Національного музею історії України (вул. Володимирська, 2).

Це спільний проєкт, до якого долучилися провідні музейні, архівні та наукові установи України, щоб вшанувати пам'ять видатного українського філософа, поета, педагога Григорія Сковороди.

Фоторепортаж3 грудня 2022З нагоди святкування 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди (1722–1794), видатного українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета і педагога представляємо документи з фондів ЦДІАК України.

Детальніше30 листопада 2022

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб архів представляє цифрові копії документів – актових книг з ф. 8, Цивільно-військова порядкова комісія Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства, частина з яких зроблені в співпраці з Польським генеалогічним товариством та його представником Марціном Ковалем. Справи містять універсали та постанови Комісії, документи про діяльність Комісії, декретові протоколи різного змісту, свідчення арештантів, справи про порядок збору податків, про закупівлю збіжжя для запасних магазинів на потреби війська, реєстр збору збіжжя, табель платників подимного податку Київського повіту, прибутково-видаткові книги тощо.

Із оприлюдненням цих справ кількість цифрових копій на сайті Центрального державного історичного архіву України сягнула понад 700 тисяч.


29 листопада 2022

В "темні часи" краще видно світлих людей і навіть цілі організації. Однією з таких є Міжнародний альянс захисту спадщини в зонах конфлікту (ALIPH Foundation), який в часи війни надає масштабну підтримку українським архівним та музейним установам. В рамках гранту від ALIPH Центральний державний історичний архів України, м. Київ отримав першу партію комп'ютерної та фотокопіювальної техніки, що має бути використана для активізації процесів цифровізації в архіві - оцифрування документів НАФ, обробки цифрових копій, систематизації Фонду користування цифрових копій. Станом на тепер в архіві зроблено і триває процес впорядкування близько 5 млн. цифрових копій, планами цифровізації на наступний рік передбачено виготовлення ще понад 2,4 млн копій.

Дякуємо партнерам із ALIPH Foundation за довіру та підтримку нашого архіву.

Це найбільше поповнення комп'ютерною та фотокопіювальною технікою за всі роки незалежності України.


28 листопада 2022


До уваги користувачів !

Продовжуємо розміщувати у рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory” удосконалені описи ф. 127, Київська духовна консисторія. До Вашої уваги наступні описи: Опис 160, Опис 161, Опис 162, Опис 163, Опис 164, Опис 165, Опис 166, Опис 167, Опис 168, Опис 169, Опис 170, Опис 171, Опис 172, Опис 172a, Опис 173, Опис 174, Опис 191, Опис 192, Опис 193, Опис 194, Опис 195, Опис 196, Опис 1009, Опис 1010, Опис 1011, Опис 1013, Опис 1014, Опис 1015.

Описи містять справи про висвячення, переведення, затвердження на парафії священно- і церковнослужителів, священників, дияконів і церковнослужителів та їхні родини, негідні вчинки духовних осіб, про перехід іудеїв на православ’я, ремонт церков та дзвіниць, внесення виправлень до метричних книг, видачу метричних довідок тощо.
25 листопада 2022


До Дня пам'яті жертв Голодомору (цьогоріч припадає на 26 листопада) пропонуємо ознайомитись із книгою “РЕПРЕСОВАНІ” щоденники. Голодомор 1932–1933 років в Україні», упорядником якої є директор ЦДІАК України, к.і.н. Ярослав Файзулін.

Про Голодомор 1932–1933 років в Україні публікацій уже не бракує. Однак ця книжка – унікальна. Писали її не історики, не архівісти, не публіцисти – її авторами були звичайні люди: селянин, учителька, студент, партієць… Свої нотатки вони робили не сподіваючись, що ті колись будуть опубліковані, що їх прочитають тисячі й тисячі людей. Вони не ставили перед собою цілі написати історії Голодомору, а лише фіксували побачене, почуте, прожите та пережите.

Парадоксально, але ті записи вціліли донині завдяки радянським спецслужбам. Для чекістів вони були «вєщдоками» – речовими доказами, промовистими свідченнями «контрреволюційної діяльності» авторів. У конвертах при їхніх кримінальних справах і збереглися ці сім історій людей, записаних в режимі реального часу на тлі апокаліпсису – Голодомору, з усіма його «декораціями»-жахіттями. Герої в ті роки катастрофи проживають свої особисті історії – із найнесподіванішими сюжетними лініями й поворотами. І то такими, що не спали б на думку й найгеніальнішому драматургові.

На сторінках цих щоденників, попри пекельно-смертельне лихоліття, коли їх писано, людське життя триває у всій повноті: з радістю від народження дітей і болем від утрати рідних, з коханням та інтригами, з прикладами небаченої жертовності та відразливої ницості. Тут багато безцінних свідчень «із перших уст» про стратегії виживання людей у ті страшні часи. У спустошених голодом українських селах, містечках і містах.
25 листопада 2022

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб архів представляє цифрові копії документів – актових книг з ф. 8, Цивільно-військова порядкова комісія Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства, частина з яких зроблені в співпраці з Польським генеалогічним товариством та його представником Марціном Ковалем. Справи містять універсали та постанови Комісії, документи про діяльність Комісії, декретові протоколи різного змісту, свідчення арештантів, справи про порядок збору податків, про закупівлю збіжжя для запасних магазинів на потреби війська, реєстр збору збіжжя, табель платників подимного податку Київського повіту, прибутково-видаткові книги тощо.


22 листопада 2022

До уваги користувачів !

Продовжуємо розміщувати у рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory” електронні версії описів ф. 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ: Опис 717, Опис 718, Опис 719, Опис 720, Опис 724, Опис 725, Опис 726 (том 1, том 2, том 3), Опис 729 (том 1, том 2, том 3), Опис 732 (том 1, том 2, том 3).

Описи містять справи поліцейської та господарської частин, справи державних маєтностей.


18 листопада 2022

До уваги користувачів !

Продовжуємо розміщувати у рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory” електронні версії описів ф. 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ: Опис 701, Опис 702, Опис 703, Опис 704, Опис 705, Опис 706, Опис 707, Опис 708, Опис 709, Опис 710, Опис 711, Опис 712, Опис 713, Опис 715, Опис 716.

Описи містять справи поліцейської та господарської частин, справи державних маєтностей.


16 листопада 2022

ЦДІАК України представляє цифрові копії документів – актових книг з ф. 28, Володимирський ґродський суд, які містять розпорядження та оголошення різних установ та інституцій Речі Посполитої центрального та регіонального рівня, сеймові та сеймикові ухвали, фінансові вердикти і звіти, постанови, протоколи, декрети, ухвали, накази, а також папери судового характеру – скарги, позови, протоколи показань і протоколи урядових комісій, угоди, рішення судів (декрети), звіти, протестації, поквитування тощо.

Сподіваємось, що ці копії стануть у нагоді науковцям, дослідникам історії України XVI–XVII ст. та широкому колу зацікавлених осіб.

У рубриці “E-Archive/Документи он-лайн” представлено 9 актових книг з ф. 28, Володимирський ґродський суд:


14 листопада 2022

Директор ЦДІАК України Ярослав Файзулін підписав договір із директором Приватного підприємства "Архівні інформаційні системи" Кирилом Віслобоковим. Документ передбачає постачання ліцензії, а також надання програмного забезпечення для створення комплексної інформаційної системи – онлайн ресурсу Центрального державного історичного архіву України, м. України.

В рамках договору передбачається створення онлайн ресурсу Центрального державного історичного архіву України, м. України на базі системи «Archium/Архіум». Можливості онлайн ресурсу передбачають: розміщення великої кількості цифрових копій відповідно до системи архівного зберігання та описання; формування та ведення інтерактивних покажчиків, що відповідають традиційній системі архівних каталогів та картотек (іменний, географічний, предметний тощо); можливості навігації та швидкого повнотекстового морфологічного пошуку; адаптивна верстка, що дасть змогу користуватися онлайн ресурсом не лише на персональних комп’ютерах, але й планшетах, телефонах інших пристроях; особистий кабінет користувача для віддаленого замовлення справ відвідувачами до читального залу; онлайн ресурс буде доступний для користувачів у режимі 24/7 з будь-якої країни; взаємодія онлайн ресурсу ЦДІАК України із Міжархівним пошуковим порталом.

Плануємо вже в наступному 2023 році розмістити на онлайн ресурсі ЦДІАК України понад 1 млн. цифрових копій документів НАФ, що зберігаються у фондах архіву.


14 листопада 2022

До уваги користувачів !

Продовжуємо розміщувати у рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory” електронні версії описів ф. 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ: Опис 682, Опис 683, Опис 685, Опис 687, Опис 690, Опис 691, Опис 692, Опис 693, Опис 694, Опис 695, Опис 696, Опис 697, Опис 698, Опис 699, Опис 700.

Описи містять справи поліцейської та господарської частин, справи державних маєтностей.


14 листопада 2022

За сприяння Державної архівної служби України співробітники Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – заступниця директора Ірина Ігнатенко та головний спеціаліст відділу інформаційних технологій та захисту інформації Анастасія Лозун 1–4 листопада 2022 року пройшли стажування в провідних архівних установах Чеської Республіки.

В рамках стажування українські архівісти відвідали Національний архів Чехії, Архів міста Праги, Архів парламенту Чехії, Архів міністерства закордонних справ Чехії, Державний регіональний архів м. Лоуни, Державний регіональний архів у Тршебоні.

В Національному архіві Чехії та Архіві міста Праги, що розташовані у нових сучасних спеціально збудованих будівлях, ознайомилися з роботою департаментів діджиталізації: новітніми методами оцифрування документів та зберігання цифрових копій, популяризації документів і забезпечення доступ до них, а також роботою чеських архівістів, пов’язаною з реставрацією та забезпеченням збереженості архівних документів.

Під час відвідання Архіву парламенту Чехії та Архіву міністерства закордонних справ Чехії працівники ЦДІАК України дізналися про специфіку та організацію роботи галузевих архівів, а також організацію функціонування чеських архівів та бібліотек як публічного простору. Зокрема в архіві парламенту Чехії побачили на власні очі одну з найважливіших реліквій Чеської Республіки - оригінал Конституції Чеської Республіки 1920 року.

Одним із найсучасніших чеських архівів є Державний регіональний архів м. Лоуни, будівництво якого завершилося щойно у 2021 році, а орієнтовний термін експлуатації складатиме понад 100 років. В концепцію новітньої будівлі вкладена ідея розмежування на зони: перша – публічна зона - читальний зал, який є простором для проведення різноманітних подій, зустрічей, конференцій; друга – робоча зона – кабінети працівників архіву; третя – архівні сховища, що розміщені на трьох поверхах. Там зберігаються документи самого Державного регіонального архіву м. Лоуни та районних архівних установ, які не мають власних архівосховищ. При будівництві використані останні технічні рішення щодо забезпечення циркуляції повітря, тепла та пожежної безпеки.

В місті Тршебон українські архівісти ознайомились з архівом, що розміщується в стінах Тршебонську замку. Будівля реконструйована в 2019 році, при цьому були враховані потреби архіву, а також необхідність збереження культурної спадщини. Тут співробітники ЦДІАК України дізналися про передові технології реставрації документів, методи, принципи та техніку оцифрування старих документів.

Під час стажування українські архівісти мали зустріч з паном Даніелем Долежалом – директором Департаменту управління архівами та записами Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки, із яким обговорили досвід роботи архівних установ в Україні та Чеській Республіці, а також можливості подальшої співпраці.

Принагідно хочемо подякувати нашим чеським колегам за насичену і надзвичайно пізнавальну програму стажування та безцінний обмін досвідом. І окремо – за підтримку України та українського народу у важкі для нас часи.

Фоторепортаж11 листопада 2022

До уваги користувачів !

Продовжуємо розміщувати у рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory” електронні версії описів ф. 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ: Опис 662, Опис 663, Опис 664, Опис 665, Опис 666, Опис 667, Опис 668, Опис 670, Опис 671, Опис 675, Опис 676, Опис 677, Опис 678, Опис 680, Опис 681.

Описи містять справи поліцейської та господарської частин, справи державних маєтностей.


9 листопада 2022

Шановні користувачі!

Повідомляємо, що Центральний державний історичний архів України, Київ з 14.10.2022 року став платником податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника № 2226584500491. Просимо Вас звернутися для уточнення рахунків на оплату послуг (з урахуванням податку на додану вартість), які були виписані до 14.10.2022 року і наразі не сплачені.

За уточненням інформації звертайтесь на e-mail: [email protected], або за тел. +38(044) 275-30-02.

Дякуємо за розуміння!


9 листопада 2022

ЦДІАК України представляє цифрові копії документів – актових книг з ф. 28, Володимирський ґродський суд, які містять розпорядження та оголошення різних установ та інституцій Речі Посполитої центрального та регіонального рівня, сеймові та сеймикові ухвали, фінансові вердикти і звіти, постанови, протоколи, декрети, ухвали, накази, а також папери судового характеру – скарги, позови, протоколи показань і протоколи урядових комісій, угоди, рішення судів (декрети), звіти, протестації, поквитування тощо.

Сподіваємось, що ці копії стануть у нагоді науковцям, дослідникам історії України XVI–XVII ст. та широкому колу зацікавлених осіб.

У рубриці “E-Archive/Документи он-лайн” представлено 10 актових книг з ф. 28, Володимирський ґродський суд:


7 листопада 2022

До уваги користувачів !

Продовжуємо розміщувати у рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory” електронні версії описів ф. 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ: Опис 647, Опис 648, Опис 649, Опис 650, Опис 651, Опис 652, Опис 653, Опис 654, Опис 655, Опис 656, Опис 657, Опис 658, Опис 659, Опис 660, Опис 661.

Описи містять справи поліцейської та господарської частин, справи державних маєтностей.


4 листопада 2022

До уваги користувачів !

Продовжуємо розміщувати у рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory” електронні версії описів ф. 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ: Опис 624, Опис 625, Опис 626, Опис 627, Опис 628-630, Опис 631, Опис 632-638, Опис 639, Опис 640, Опис 641, Опис 642, Опис 643, Опис 644, Опис 645, Опис 646.

Описи містять справи поліцейської та господарської частин, справи державних маєтностей.


3 листопада 2022

За сприяння Державної архівної служби України співробітники Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – заступниця директора Ірина Ігнатенко та головний спеціаліст відділу інформаційних технологій та захисту інформації Анастасія Лозун проходять стажування в провідних архівних установах Чеської Республіки.

Зокрема 1-2 листопада 2022 року наші колеги відвідали Національний архів Чехії, Архів міста Праги, Архів парламенту Чехії, Архів міністерства закордонних справ Чехії.

В Національному архіві Чехії та Архіві міста Праги, розташованих у нових сучасних спеціально збудованих будівлях, вони ознайомилися із роботою департаментів діджиталізації: новітніми методами оцифрування документів та зберігання цифрових копій, популяризації документів і забезпечення доступ до них, а також роботою чеських архівістів, пов’язаною з реставрацією та забезпеченням збереженості архівних документів.

Під час відвідання Архіву парламенту Чехії та Архіву міністерства закордонних справ Чехії працівники ЦДІАК України дізналися про специфіку та організацію роботи галузевих архівів, а також організацією функціонування чеських архівів та бібліотек як публічного простору. Зокрема в архіві парламенту Чехії зберігається одна з найважливіших реліквій Чеської Республіки - оригінал Конституції Чеської Республіки 1920 року.

Фоторепортаж2 листопада 2022

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб архів представляє цифрові копії документів – актових книг з ф. 25, Луцький ґродський суд, які містять протоколи, декрети, ухвали, накази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій Речі Посполитої – держави, під юрисдикцію якої входили українські землі в цей період, рішення суду, універсали, записи і постанови комісій у судових справах, записи контрактів купівлі-продажу, обміну, застави майна, дарування, підтвердження угод та інше.

У рубриці “E-Archive/Документи он-лайн” представлено 11 актових книг з ф. 25, Луцький ґродський суд:


31 жовтня 2022

До уваги користувачів !

Продовжуємо розміщувати у рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory” електронні версії описів ф. 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ: Опис 607, Опис 608, Опис 609, Опис 610, Опис 611, Опис 613, Опис 614, Опис 615, Опис 616, Опис 617, Опис 618, Опис 620, Опис 621, Опис 622, Опис 623.

Описи містять справи поліцейської та господарської частин, справи державних маєтностей.


28 жовтня 2022

До уваги користувачів !

Продовжуємо розміщувати у рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory” електронні версії описів ф. 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ: Опис 590, Опис 592, Опис 593, Опис 594, Опис 595, Опис 596, Опис 597, Опис 598, Опис 599, Опис 600, Опис 601, Опис 602, Опис 603, Опис 604, Опис 605.

Описи містять справи поліцейської та господарської частин, справи державних маєтностей.


26 жовтня 2022

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб архів представляє цифрові копії документів – актових книг з ф. 25, Луцький ґродський суд, які містять протоколи, декрети, ухвали, накази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій Речі Посполитої – держави, під юрисдикцію якої входили українські землі в цей період, рішення суду, універсали, записи і постанови комісій у судових справах, записи контрактів купівлі-продажу, обміну, застави майна, дарування, підтвердження угод та інше.

У рубриці “E-Archive/Документи он-лайн” представлено 10 актових книг з ф. 25, Луцький ґродський суд:


24 жовтня 2022

21 жовтня 2022


Центральний державний історичний архів України, м. Київ та Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ презентують документальну виставку, присвячену 350-й річниці з дня народження українського гетьмана Пилипа Орлика (1692–1742).

На виставці представлено документи, які висвітлюють життя та діяльність українського гетьмана Пилипа Орлика з ф. 51, Генеральна військова канцелярія, ф. 53, Перша Малоросійська колегія, ф. 229, Архів Коша Нової Запорозької Січі та ф. 2236, Архівна Україніка. Колекція копій документів з фондів закордонних архівів.

Також на виставці представлено бібліографічний перелік наукових та науково-популярних видань, які зберігаються в Державній науковій архівній бібліотеці, м. Київ, в яких досліджується перебіг життя та політична діяльність гетьмана Пилипа Орлика, його літературний доробок, подальша доля представників його родини та його соратників.

Детальніше

19 жовтня 2022

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб архів представляє цифрові копії документів – актових книг з ф. 25, Луцький ґродський суд, які містять протоколи, декрети, ухвали, накази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій Речі Посполитої – держави, під юрисдикцію якої входили українські землі в цей період, рішення суду, універсали, записи і постанови комісій у судових справах, записи контрактів купівлі-продажу, обміну, застави майна, дарування, підтвердження угод та інше.

У рубриці “E-Archive/Документи он-лайн” представлено 10 актових книг з ф. 25, Луцький ґродський суд:


17 жовтня 2022

Офіційний представник корпорації FamilySearch International в Україні Олександр Січкаренко передав директору Центрального державного історичного архіву України, м. Київ Ярославові Файзуліну цифрові копії документів, які були зроблені у рамках співпраці між нашими установами впродовж серпня-вересня 2022 р.

Фонд користування цифрових копій ЦДІАК України поповнився 491 650 цифровими копіями, а саме: ф. 51, Генеральна військова канцелярія, м. Чигирин, м. Гадяч, м. Батурин, м. Глухів, 1656–1764 рр. – 29 577 копій; ф. 57, Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 рр. – 216 292 копій; ф. 127, Київська духовна консисторія, м. Київ, 1700-1930 рр. – 245 781 копій.

Оцифрування фондів ЦДІАК України триває, про його перебіг інформуватимемо на наших онлайн-ресурсах.

Список архівних справ, що були оцифровані в серпні-вересні 2022 р., додається.
17 жовтня 2022

До уваги користувачів !

Продовжуємо розміщувати у рубриках “Довідковий апарат” та “E-Directory” електронні версії описів ф. 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ: Опис 501, Опис 502, Опис 503, Опис 504, Опис 505, Опис 506, Опис 508, Опис 517, Опис 518, Опис 519, Опис 520, Опис 521, Опис 522, Опис 523, Опис 524, Опис 525, Опис 526, Опис 527, Опис 528, Опис 529, Опис 532, Опис 533, Опис 534.

Описи містять справи поліцейської та господарської частин, справи державних маєтностей.


14 жовтня 2022

14 жовтня 2022

До Дня захисників і захисниць України, свята Покрову Пресвятої Богородиці та з нагоди 370-ї річниці битви під Батогом представляємо добірку документів про одну з найславетніших перемог українського війська.

Детальніше
12 жовтня 2022

Продовжуємо роботу з оприлюднення цифрових копій справ, що зберігаються у фондах ЦДІАК України. До Вашої уваги у рубриці “E-Archive/Документи он-лайн” представлено 13 метричних книг з ф. 127, Київська духовна консисторія:


11 жовтня 2022

7 жовтня 2022

5 жовтня 2022

Продовжуємо роботу з оприлюднення цифрових копій справ, що зберігаються у фондах ЦДІАК України. До Вашої уваги у рубриці “E-Archive/Документи он-лайн” представлено 13 метричних книг з ф. 127, Київська духовна консисторія:


4 жовтня 2022

В ЦДІАК України відбулася оглядова екскурсія, в якій взяли участь бажаючі співробітники комплексу архівних споруд. На огляд було представлено документи відділу давніх актів та відділу забезпечення збереженості документів, а саме: найперший рукописний документ архіву (грамота на пергамені старости сандомирського і руського Отто з Пільче 1369 року), актові книги XVI–XVII ст. Кам’янецького магістрату, Луцького ґродського суду, війтівського суду вірменської громади міста Кам’янця Подільського воєводства, універсали українських гетьманів, привілеї польських королів, грамоти російських царів, картографічні (XVIII ст.) та фотографічні (кінця ХІХ – початку ХХ ст.) матеріали, відомості так званих Хрущівського та Рум’янцевського переписів, документи з родинних фондів (зокрема з фондів Грушевських та Скоропадських), фондів різних державних установ (наприклад, канцелярії київського, подільського і волинського генерал-губернатора, управління київського поштово-телеграфного округу чи київського округу шляхів сполучення) тощо.

Детальніше3 жовтня 2022Повернутись до звичайної версії сайту

Головна сторінка         Про архів         Довідковий апарат         Звернення громадян         Контактна інформація


facebook

instagram

twitter

youtube

telegram
Copyright © 2023 - ЦДІАК України
Всі права застережені
free counters