ЦДІАК України

 Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: [email protected]


До уваги користувачів
НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ
електронна пошта, надіслана з доменів
@mail.ru, @mail.ua, @list.ru, @yandex.ru, @yandex.ua, @rambler.ru

Новини архіву Архів новин Архів у ЗМІ


До уваги користувачів!

У зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України, введенням воєнного стану в Україні, припиняються будь-які комунікації з архівними та іншими установами, а також громадянами Республіки Білорусь, яка є пособником агресії, щодо опрацювання та надання відповідей на запити громадян цієї країни, що надходять на адресу ЦДІАК України.


29 серпня 2023Центральний державний історичний архів України, м. Київ та Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ презентують виставку, присвячену 375-й річниці перемог Війська Запорозького у битвах під Жовтими Водами, Корсунем та Пилявцями, які відбулися на початку Української національної революції 1648–1676 рр.

На виставці представлено документи з фондів ЦДІАК України, опубліковані документи, бібліографічний перелік, а також статті та монографії XX–XXI ст. з фондів ДНАБ, м. Київ.

Детальніше


29 вересня 2023

Директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ Ярослав Файзулін здійснив візит до Центрального державного історичного архіву України у м. Львові.

В ході зустрічі представники обох архівів обговорили питання збереження і обліку архівних документів, ремонту та реставрації справ, оцифрування та створення онлайн-ресурсів.

Для Я. Файзуліна працівники ЦДІАЛ України провели екскурсію будівлею архіву, ознайомили його з фондами, у т.ч. найдавнішими і найціннішими документами, що зберігаються в головному львівському архіві.

Фоторепортаж

27 вересня 2023

Продовжується робота з наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium”.

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб повідомляємо про наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium” новими цифровими копіями 50 справ (№№ 1462-1511) з опису 1 фонду № 51, Генеральна військова канцелярія, які містять великий масив документів, які висвітлюють різнобічні сторони функціонування козацької держави – Гетьманщини. Це універсали українських гетьманів, а також грамоти та укази царів та імператорів (копії XVIII ст.) про підтвердження попередніх привілеїв, про надання ґрунтів, про надання посад козацькій старшині, справи про збір податків, про оподаткування різних товарів, про суперечки за ґрунти, про розподіл спадщини, захоплення рухомого майна, стягнення боргів, про постачання продовольства та відрядження козацьких команд на Українську лінію, про наїзди гайдамаків, про пожежі, про торгівлю з Кримським ханством, про виплату жалування службовцям Генеральної військової канцелярії, послужні списки козацької старшини, книги перепису (ревізії) козаків та посполитих в різних полках Гетьманщини, книги реєстрації вхідних документів, справи про спорудження у Глухові казенних будинків та палацу гетьмана Кирила Розумовського, про будівництво церков, справи про заснування та діяльність на Гетьманщині ґродських, земських та підкоморських судів, про будівництво та утримання поштових станцій, справи про контрабанду, ремонт мостів і доріг, селітроваріння тощо.


27 вересня 2023

26 вересня 2023 року Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов та директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ Ярослав Файзулін взяли участь у відкритті Міжнародного форуму «Колекції у безпеці – спадщина у безпеці. Музеї, бібліотеки, архіви перед обличчям небезпеки».

У перший день форуму очільник архіву Ярослав Файзулін виступив з доповіддю «Забезпечення безпеки архівних документів в умовах війни: досвід Центрального державного історичного архіву України, м. Київ». Під час свого виступу Ярослав Файзулін акцентував увагу на досвіді забезпечення збереження документів НАФ в умовах війни, про реалізацію завдань із оцифровування, оприлюднення архівних документів та науково-довідкового апарату до них. Також розповів про електронні інформаційні ресурси ЦДІАК України, зокрема «Archium» і участь архіву в «Міжархівному пошуковому порталі», які забезпечують удоступнення цифрових копій документів НАФ та довідкового апарату до них в онлайн режимі 24/7; про міжнародну співпрацю і зокрема з польськими науковими і архівними установами.


26 вересня 2023

До уваги користувачів!

Архів завершує дворічну роботу – оприлюднення оцифрованих описів на вебсайті архіву. Дякуємо всім співробітникам архіву, хто долучився до процесу, а також ДЦЗД НАФ за надану допомогу в оцифровуванні описів.

Сьогодні ми представляємо партію описів фондів №№ 2218–2244, що містять документи адміністративних, судових установ та духовних установ, колекції та картотеку на осіб, що перебували під наглядом Київського губернського жандармського управління.

Також представлено описи особових та фамільних фондів – Андреєв Микола Артемович, Прахов Адріан Вікторович, Білімович Олександр Дмитрович, Котляревський Олександр Олександрович, Михайловські; Єрличі, Монтрезори, Понінські та Левенстами.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 2218, Корсунська полкова канцелярія, м. Корсунь
     Опис 1.
 • Ф. 2219, Михайловські; Єрличі
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 2220, Прахов Адріан Вікторович (1846–1916) – російський мистецтвознавець, археолог, художній критик, професор Київського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2221, Колекція документів діячів науки, мистецтва та культури України
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 2222, Білімович Олександр Дмитрович (1876–1963) – економіст, громадський діяч, професор Київського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2223, Котляревський Олександр Олександрович (1837–1881) – український етнограф, філолог, історик, археолог та професор Київського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2224, Монтрезори
     Опис 1.
 • Ф. 2225, “Зелені листки”: картотека на осіб, що перебували під наглядом Київського губернського жандармського управління. Колекція.
     Опис 1.
 • Ф. 2227, “Волинський музей”. Колекція документів до історії церкви
     Опис 1.
 • Ф. 2228, Документи на право власності. Колекція
     Опис 1.
 • Ф. 2229, Межиріцький францисканський монастир св. Трійці, м-ко Межиричі Луцького повіту Волинського воєводства, з 1797 р. – Острозького повіту Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2230, Понінські
     Опис 1.
 • Ф. 2231, Благочинний Зміївського повіту Харківської губернії Г. С. Дюков
     Опис 1,
 • Ф. 2232, Андреєв Микола Артемович (1920–1995) – краєзнавець, смт Вороніж Шосткинського району Сумської області
     Опис 2.
 • Ф. 2233, Довідники, укладені в державних архівах України до фондів охоронних відділень, жандармських та судових установ. Колекція
     Опис 1 (том 1, том 2, том 3), Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 2234, Левенстами
     Опис 1.
 • Ф. 2235, Стародубське духовне правління, м. Стародуб Стародубського полку
     Опис 1.
 • Ф. 2237, Київське комендантське управління, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 2238, Польове управління головнокомандувача арміями Південно-Західного фронту, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 2239, Штаб Київського військового гарнізону, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 2240, Штаб Київської фортеці, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 2241, Київське окружне військово-інженерне управління, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 2242, Військовий слідчий військового генерал-губернаторства Галичини, [м. Львів]
     Опис 1.
 • Ф. 2243, Військово-похідна канцелярія Петра Семеновича Салтикова – командира українського ландміліцького корпусу, генерал-лейтенанта, з 1753 р. – генерал-аншефа; головнокомандуючого діючою армією у семирічній війні
     Опис 1.
 • Ф. 2244, Церква Різдва Пресвятої Богородиці сл. Волохівка Вовчанського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.


22 вересня 2023

До уваги користувачів!

Архів представляє описи фондів №№ 2186–2217, що містять документи адміністративних, судових установ та духовних установ, а саме – магістратів, нижніх розправ, сотенних правлінь, церков тощо, документи яких містять протоколи, журнали, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій, канцелярій, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Також представлено описи особових та фамільних фондів – Іов (Потьомкін Яків Петрович; 1752–1823), Вакар Володимир Вікторович, Ланге Юрій Валентинович, Потоцький Павло Платонович, Меєрович Валентин Леонович, Вишневські, Терлецькі, Проскури-Сущанські.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 2186, Українська дивізія
     Опис 1.
 • Ф. 2187, Генеральний військовий похідний комісаріат, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 2189, Охтирський гусарський полк
     Опис 1.
 • Ф. 2190, Церква Святих Апостолів Петра і Павла м. Березна Київського полку
     Опис 1.
 • Ф. 2191, Церква Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста с. Волиця Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2193, Іов (Потьомкін Яків Петрович; 1752–1823) – єпископ Феодосійський і Маріупольський і єпископ-вікарій Катеринославської єпархії
     Опис 1.
 • Ф. 2195, Куп’янський городничий, м. Куп’янськ Ізюмської провінції Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Воронезького намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2196, Магістрат м. Козелець Київського полку
     Опис 1.
 • Ф. 2197, Остерське казначейство, м. Остер Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2198, Сумська нижня розправа, м. Суми Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 2199, Земський комісар Глухівського повіту, м. Глухів Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2200, Вовчанська повітова дворянська опіка, м. Вовчанськ Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2201, Липецьке сотенне правління, м-ко Липці Харківського слобідського полку
     Опис 1.
 • Ф. 2202, Вільшанське сотенне правління, м-ко Вільшана Харківського слобідського полку
     Опис 1.
 • Ф. 2203, Городовий магістрат м. Липовець Київської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 2204, Уповноважений Міністерства землеробства при штабі головнокомандувача арміями Південно-Західного фронту, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 2205, Колекція церковно-парафіяльних літописів і документів, зібраних Волинським церковно-археологічним товариством, м. Житомир Волинської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 2206, Магістрат м-ка Богуслав Київського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 2207, Уповноважений Всеросійського земського союзу при 1-й армії, [м. Білокриниця] Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2208, Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при військах гвардії, [м. Луцьк] Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2209, Черкасько-Чигиринсько-Звенигородський деканат
     Опис 1.
 • Ф. 2210, Вакар Володимир Вікторович (1878–1926) – російський адвокат, революційний діяч
     Опис 1.
 • Ф. 2211, Ланге Юрій Валентинович (1877–1928) – вчений, винахідник, громадський діяч професор
     Опис 1.
 • Ф. 2212, Колекція печаток і відбитків монет
     Опис 1.
 • Ф. 2213, Потоцький Павло Платонович (1857–1938) – генерал від артилерії, військовий історик, громадський та культурний діяч, засновник історико-мистецької колекції “Музей України”
     Опис 1.
 • Ф. 2214, Меєрович Валентин Леонович (1908–1972) – краєзнавець, дослідник історії Державного дендрологічного парку “Софіївка”
     Опис 1.
 • Ф. 2215, Вишневські
     Опис 1.
 • Ф. 2216, Терлецькі
     Опис 1.
 • Ф. 2217, Проскури-Сущанські
     Опис 1.


18 вересня 2023

До уваги користувачів!

Архів представляє описи фондів №№ 2161–2185, що містять документи адміністративних та судових установ, а саме – нижніх розправ, повітових та земських судів, воєводських канцелярій тощо документи яких містять протоколи, журнали, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій, канцелярій, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Також представлено опис особового фонду – Пашков Іван Дмитрович.

Для дослідників історії України можуть бути цікавими фонди №№ 2168, 2175.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 2161, Рада з’їзду гірничопромисловців Півдня Росії, м. Харків
     Опис 1, Опис 3, Опис 3.
 • Ф. 2162, Управління Харківського навчального округу, м. Харків Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 2163, Обласний спеціаліст з тваринництва для Воронезької, Катеринославської, Київської, Курської, Полтавської, Харківської і Чернігівської губерній (1911–1917), м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 2164, Царичанська воєводська канцелярія, м. Царичанка Азовської губернії
     Опис 1 (том 1, том 2), Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 2165, Земський комісар Кам’яного та Недригайлівського повітів Севської провінції Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2166, Камєновська воєводська канцелярія, м. Камєнний Севської провінції Бєлгородської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2167, Золочівська нижня розправа, м. Золочів Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 2168, Колекція документів з історії України
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 2170, Воронезька приказна ізба, м. Воронеж
     Опис 1.
 • Ф. 2171, Торзька приказна палата, м. Торжок Новоторзького повіту Інгерманландської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2172, Троїцька приказна ізба, сл. Троїцька Азовської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2173, Лебединське сотенне правління, м-ко Лебедин Сумського слобідського полку
     Опис 1.
 • Ф. 2174, Річківське сотенне правління, м-ко Річки Сумського слобідського полку
     Опис 1.
 • Ф. 2175, Документи з історії України. Колекція фотокопій
     Опис 1.
 • Ф. 2176, Золотоніський повітовий суд, м. Золотоноша Київського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 2177, Михайлівський повітовий суд, м. Михайлів Рязанського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 2178, Хотмизький повітовий суд, м. Хотмизьк Бєлгородської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2179, Пашков Іван Дмитрович (1730–1809) – правитель Харківського намісництва, дійсний статський радник
     Опис 1.
 • Ф. 2180, Астраханський драгунський полк
     Опис 1.
 • Ф. 2182, Ізюмський гусарський полк
     Опис 1.
 • Ф. 2183, Донецький пікінерський полк
     Опис 1.
 • Ф. 2184, Церква Покрова Пресвятої Богородиці с. Федірки Старокостянтинівського повіту Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2185, Фатезький нижній земський суд, м. Фатеж Курського намісництва
     Опис 1.


15 вересня 2023

До уваги користувачів!

Архів представляє описи фондів №№ 2126–2160, що містять документи адміністративних та духовних установ, а саме – церков, повітових судів, нижніх розправ, повітових землемірів, гусарських, козачих, піхотних полків документи яких містять протоколи, журнали, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій, канцелярій, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Також представлено опис особового фонду – Мечников Ілля Ілліч.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 2126, Валківський повітовий землемір, м. Валки Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2127, Донецький повітовий землемір, м. Донецьк Катеринославського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 2128, Зміївський повітовий землемір, м. Зміїв Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2129, Мечников Ілля Ілліч (1845–1916) – біолог і патолог, професор Новоросійського університету, почесний член багатьох зарубіжних академій, наукових товариств та інститутів
     Опис 1.
 • Ф. 2130, Карповський повітовий землемір, м. Карпов Бєлгородської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2131, Харківський земський справник, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 2132, Харківський комітет зі збору пожертвувань на користь слов’ян Балканського півострова, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 2133, Липецький повітовий суд, м-ко Липці Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 2134, Бахмутський кінний козачий полк, м. Бахмут Воронезької губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2135, Борисоглібський драгунський полк
     Опис 1.
 • Ф. 2137, Сумський гусарський полк
     Опис 1.
 • Ф. 2138, Нововодолазьке правління полкових і цивільних справ, м-ко Нова Водолага Катерининської провінції Новоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2139, Краснокутський волосний голова, м. Краснокутськ Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2140, Управління “Південні казенні залізниці” Міністерства шляхів сполучення, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 2141, Полковник Острогозького слобідського полку Іван Дзиковський
     Опис 1.
 • Ф. 2143, Павлоградський повітовий суд, м. Павлоград Катеринославської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2144, Церква Різдва Пресвятої Богородиці м. Чернігів
     Опис 1.
 • Ф. 2145, Калитвинсько-Богучарська нижня розправа, м. Калитва Воронезького намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 2146, Чиновник з особливих доручень при міністрові державного майна та землеробства, м. Одеса Херсонської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2147, Яблоновська воєводська канцелярія, м. Яблонов Бєлгородської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2148, Канцелярія відомства бригадира Івана Олексійовича фон Менгдена
     Опис 1.
 • Ф. 2149, Комісія лейб-гвардії Ізмайловського полку майора Гампфа, м-ко Нові Санжари Полтавського полку
     Опис 1.
 • Ф. 2151, Канцелярія генерал-майора Олександра Денисовича Лукіна
     Опис 1.
 • Ф. 2152, Канцелярія малоросійського обер-форшмейстера І. Калиновського
     Опис 1.
 • Ф. 2153, Канцелярія Головного командира Новоросійської губернії генерал-поручика Олексія Петровича Мельгунова
     Опис 1.
 • Ф. 2154, Канцелярія генерал-майора Івана Варфоломійовича Якобі
     Опис 1.
 • Ф. 2155, Канцелярія командира 13-ї піхотної дивізії генерал-лейтенанта Пущина
     Опис 1.
 • Ф. 2156, Обоянський піхотний полк
     Опис 1.
 • Ф. 2157, Псковський драгунський полк
     Опис 1.
 • Ф. 2158, Самарський гусарський поселенський полк
     Опис 1.
 • Ф. 2159, Уланський Одеський 10-й полк, м. Охтирка Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2160, Управління з будівництва залізничної колії Мерефа-Херсон, м. Харків
     Опис 1.


15 вересня 2023

Директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ Ярослав Файзулін та заступник голови Національної асоціації адвокатів України Валентин Гвоздій підписали меморандум про співробітництво. Документ передбачає спільну роботу над підготовкою наукових та археографічних праць, копіювання архівних документів, підготовку виставкових проєктів, проведення круглих столів, конференцій або інших заходів з історії адвокатури України, присвячених життю та діяльності українських правників та адвокатів.

Заступник голови Національної асоціації адвокатів України Валентин Гвоздій пообіцяв надати благодійну допомогу Центральному державному історичному архіву України, м. Київ задля забезпечення збереженості цифрових копій документів з історії української суспільно-правової думки та адвокатури України.


13 вересня 2023

21 жовтня 1933 року член Організації українських націоналістів, студент першого курсу математично-природничого факультету Львівського університету 18-річний Микола Лемик убив секретаря консульства СРСР у Львові, насправді високопоставленого співробітника Іноземного відділу ОГПУ, Олексія Майлова. Наказ учинити замах на радянського консула дав крайовий провідник ОУН Степан Бандера, а підготовкою опікувався бойовий референт Крайової екзекутиви ОУН Роман Шухевич. Атентат – був помстою ОУН за Голодомор, влаштований комуністичним тоталітарним режимом в Україні.

“На приказ ОУН я прийшов до консуляту з метою вбити представника московської влади, яка силою загарбала українську державу, нищить українську культуру і терором та голодом нищить українську націю”, - заявив Микола Лемик на суді, що відбувався 30 жовтня 1933 року в будівлі Львівського окружного суду.

Директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ, к.і.н. Ярослав Файзулін взяв участь у програми “Мережа” на “Українському радіо”, присвяченій темам поінформованості світу про Голодомор, заходам західноукраїнського населення та української діаспори з метою привернути увагу західних урядів та міжнародних організацій до Голодомору та організації допомоги українцям.

Прослухати запис програми можна на сайті “Українського радіо”.


13 вересня 2023

Продовжується робота з наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium”.

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб повідомляємо про наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium” новими цифровими копіями 50 справ (№№ 1412-1461) з опису 1 фонду № 51, Генеральна військова канцелярія, які містять великий масив документів, які висвітлюють різнобічні сторони функціонування козацької держави – Гетьманщини. Це універсали українських гетьманів, а також грамоти та укази царів та імператорів (копії XVIII ст.) про підтвердження попередніх привілеїв, про надання ґрунтів, про надання посад козацькій старшині, справи про збір податків, про оподаткування різних товарів, про суперечки за ґрунти, про розподіл спадщини, захоплення рухомого майна, стягнення боргів, про постачання продовольства та відрядження козацьких команд на Українську лінію, про наїзди гайдамаків, про пожежі, про торгівлю з Кримським ханством, про виплату жалування службовцям Генеральної військової канцелярії, послужні списки козацької старшини, книги перепису (ревізії) козаків та посполитих в різних полках Гетьманщини, книги реєстрації вхідних документів, справи про спорудження у Глухові казенних будинків та палацу гетьмана Кирила Розумовського, про будівництво церков, справи про заснування та діяльність на Гетьманщині ґродських, земських та підкоморських судів, про будівництво та утримання поштових станцій, справи про контрабанду, ремонт мостів і доріг, селітроваріння тощо.


11 вересень 2023

Е-ресурс ЦДІАК України доповнено інформацією
про 17851 фотокартку

На е-ресурс ЦДІАК України на платформі “Archium” завантажено 2 повнотекстові описи фонду 2226 «Колекція фотографій», у якому зберігається 12675 справ – 17 851 фотокартка.

Опис 1 «Колекція фотографій з фондів жандармських управлінь та охоронних відділень» містить інформацію про 12 515 архівних справ – 16967 фотокарток осіб, які перебували під слідством у Київському, Харківському, Полтавському, Одеському, Подільському губернських жандармських управліннях та охоронних відділеннях у 1871-1917 роках. А також знаходились під слідством у Московському, Петербурзькому, Ростовському та інших ГЖУ. Ці фотокартки з різних причин опинилися поза справами і утворили «розсип»: частина із них – свого часу були вилучені зі справ для експонування в Музеї революції у м. Харків і не були підкладені на місце, інші – випали зі справ при переміщеннях документальних матеріалів. Більшість із фотокарток наклеєні на картки з описом прикмет, антропометрії та дактилоскопії із зазначенням, у якому губернському жандармському управлінні особа залучалася до дізнання, по якій справі вона проходила. В описі 1 міститься також інформація про кишеньковий філерський альбом із знімками осіб, які перебували у розшуку або під наглядом Київського ГЖУ та альбом розшукового пункту Полтавського ГЖУ.

В заголовках справ опису 1 зазначено прізвища, імена, по-батькові, ініціали або ж партійні псевдоніми осіб, що потрапили в поле зору жандармів. Всі фотокартки систематизовано за алфавітом.

Опис 2 містить інформацію про 160 справ – 884 фотокартки, які відображають історію навчальних закладів на території України та Російської імперії кін. XIX-поч. XX ст. Зокрема про діяльність Товариства з поширення освіти між євреями, яке ставило собі за мету відкриття нових поліпшених шкіл для єврейських дітей, фотографій сиротинців, шкіл-притулків для дітей біженців, організованих Центральним обивательським комітетом ґуберній Царства Польського (Centralny Komitet Obywatelski). До опису увійшли також фотографії, що подавалися для отримання посвідчень особи або ж інших документів. А також знімки, вилучені як речові докази, в ході обшуків у осіб, які перебували під наглядом губернських жандармських управлінь та охоронних відділень.

Старі описи були набрані на друкарській машинці російською мовою 1964 і 1992 років і не відповідали сучасним вимогам. У 2023 році працівники ЦДІАК України Олексій Вятчанін, Тетяна Соломко, Ірина Ігнатенко, Тетяна Димша провели удосконалення описів фонду 2226 «Колекція фотографій». Уточнено заголовки, кількість аркушів, крайні дати документів та перекладено тексти українською мовою. Частину справ, що містили відмінні фотокартки, розділили, надавши новим літерні номери і вказавши в квадратних дужках наявні відомості.


11 вересня 2023

До уваги користувачів!

Архів представляє описи фондів №№ 2089–2125, що містять документи адміністративних та духовних установ, а саме – монастирів, церков, духовних правлінь, повітового суду, ратуші, військових канцелярій, піхотних полків документи яких містять протоколи, журнали, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій, канцелярій, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

З них представлені описи особових фондів – Барсуков Микола Федорович, Вязигін Андрій Сергійович, Прохоренко Іван.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

     Опис 1.
 • Ф. 2090, Окружний фабричний інспектор Харківського округу, м. Харків
     Опис 1 (том 1, том 2).
 • Ф. 2091, Південноросійське товариство з нагляду за паровими котлами, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 2092, Дубенський василіанський жіночий монастир, м. Дубно Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2093, Тороканський василіанський монастир, с. Торокани Пінського повіту Берестейського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 2094, Тригірський Преображенський Чуднівський чоловічий монастир, с. Тригір’я Житомирського повіту Київського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 2096, Туминський чоловічий монастир, с. Тумин Володимирського повіту Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2098, Почаївський Свято-Успенський чоловічий монастир, м-ко Почаїв Кременецького повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2099, Церква Покрова Пресвятої Богородиці і Святителя Христового Миколая Чудотворця с. Гриковичі Володимирського повіту Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 2101, Церква Преображення Господнього с. Батьків Кременецького повіту Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 2102, Церква Святого Василя Великого с. Драчі Кременецького повіту Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 2104, Овруцьке духовне правління, м. Овруч Київського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2106, Церква Живоначальної Трійці с. Милостів Луцького повіту Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 2107, Барсуков Микола Федорович
     Опис 1.
 • Ф. 2108, Вязигін Андрій Сергійович (1867–1919) – професор історії середніх віків Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2109, Катерининська провінційна канцелярія, Білівська фортеця Новоросійської губернії, з 1777 р. – Азовської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2110, Прохоренко Іван – студент історичного факультету Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2111, Зміївська приказна ізба, м. Зміїв Ізюмського слобідського полку, з 1708 р. – у складі Азовської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2112, Ратуша м-ка Вороньків Переяславського полку
     Опис 1.
 • Ф. 2114, Вовчанський повітовий землемір, м. Вовчанськ Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 2115, Суджанська воєводська канцелярія, м. Суджа Бєлгородської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2116, Старооскольський повітовий суд, м. Старий Оскол Курського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 2117, Углицький піхотний полк
     Опис 1.
 • Ф. 2118, Сибірський піхотний полк
     Опис 1.
 • Ф. 2119, Білозерський піхотний полк
     Опис 1.
 • Ф. 2120, Управління з будівництва залізничної колії Гришино-Рівне, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 2121, Хотмизький Знаменський чоловічий монастир, м. Хотмизьк Бєлгородської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2122, Павлівське духовне правління, м. Павлівськ Воронезької губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2124, Церква Миколая Чудотворця с. Пересопниця Луцького повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2125, Церква Святителя Христового Миколая Чудотворця с. Левковичі Київського воєводства, з 1792 р. – Овруцького повіту Волинської губернії
     Опис 1.


8 вересня 2023

До уваги користувачів!

Архів представляє описи фондів №№ 2064–2088, що містять документи адміністративних та духовних установ, а саме – чоловічих монастирів, костелів та церков, харківського окружного страхового товариства, повітового суду, документи яких містять протоколи, журнали, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій, канцелярій, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

З них представлені описи особових та фамільних фондів – Шапошников Микола Миколайович, Монтвид-Шабельська Олександра Станіславівна, Щеглєєв Сергій Сергійович, Хохлов Прокіп Нефедович та Щербиніни.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 2065, Шапошников Микола Миколайович – співробітник Харківського товариства знавців природи
     Опис 1.
 • Ф. 2066, Монтвид-Шабельська Олександра Станіславівна (1845–1921) – письменниця
     Опис 1.
 • Ф. 2067, Щербиніни
     Опис 1.
 • Ф. 2068, Щеглєєв Сергій Сергійович (1820–1859) – доктор ботаніки, професор Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2069, Кременчуцьке купецьке правління, м. Кременчук Новоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2070, Загорівський Різдва Пресвятої Богородиці чоловічий монастир, с. Загорів Володимирського повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 2071, Жидичинський Миколаївський чоловічий монастир, с. Жидичин Луцького повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2072, Дерманський Троїцький чоловічий монастир, с. Дермань Луцького повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Дубенського повіту Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2073, Колекція документів з історії луцьких монастирів і Луцького братства
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 2074, Володимирський Спасо-Преображенський чоловічий монастир, м. Володимир Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2075, Білостоцький василіанський чоловічій монастир, с. Білий Сток Луцького повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2076, Зимненський Успенський чоловічий монастир, с. Зимне Володимирського повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2077, Канівський Успенський чоловічий монастир, м. Канів Канівського полку, з 1667 р. – Київського воєводства, з 1796 р. – Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2078, Милецький чоловічий монастир, м-ко Мильці, Володимирського повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Ковельського повіту Волинської губернії
     Опис 1,
 • Ф. 2079, Низкиницький чоловічий монастир, с. Низкиничі Володимирського повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2080, Підгорецький василіанський чоловічий монастир, с. Підгірці Луцького повіту Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 2081, Уманський василіанський чоловічий монастир, м. Умань Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2082, Костел Святої Трійці м. Волочиськ Старокостянтинівського повіту Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2083, Благочинний церков м. Острога Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2084, Канцелярія командира окупаційного корпусу в герцогстві Варшавському генерал-лейтенанта Рата
     Опис 1.
 • Ф. 2085, Брянський мушкетерський полк
     Опис 1.
 • Ф. 2086, Хохлов Прокіп Нефедович – калузький купець, відкупник питного відпуску
     Опис 1.
 • Ф. 2087, Роменський повітовий суд, м. Ромни Чернігівського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 2088, Харківське окружне страхове товариство, м. Харків
     Опис 1 (том 1, том 2, том 3, том 4, том 5, том 6).


7 вересня 2023

6 вересня 2023 року працівники ЦДІАК України взяли участь у презентації документального фільму “Микола Шимчук. У пошуках сутности”, присвяченій Дню українського кіно, що відбулася у кінозалі Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву.

Архівісти зустрілися із творцями стрічки режисером Станіславом Литвиновим, авторкою сценарію Андріаною Білою та переглянули відеофільм про творчість одного з найяскравіших українських художників, а також культуру й мистецтво сучасної України.


6 вересня 2023

Продовжується робота з наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium”.

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб повідомляємо про наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium” новими цифровими копіями 50 справ (№№ 1362-1411) з опису 1 фонду № 51, Генеральна військова канцелярія, які містять великий масив документів, які висвітлюють різнобічні сторони функціонування козацької держави – Гетьманщини. Це універсали українських гетьманів, а також грамоти та укази царів та імператорів (копії XVIII ст.) про підтвердження попередніх привілеїв, про надання ґрунтів, про надання посад козацькій старшині, справи про збір податків, про оподаткування різних товарів, про суперечки за ґрунти, про розподіл спадщини, захоплення рухомого майна, стягнення боргів, про постачання продовольства та відрядження козацьких команд на Українську лінію, про наїзди гайдамаків, про пожежі, про торгівлю з Кримським ханством, про виплату жалування службовцям Генеральної військової канцелярії, послужні списки козацької старшини, книги перепису (ревізії) козаків та посполитих в різних полках Гетьманщини, книги реєстрації вхідних документів, справи про спорудження у Глухові казенних будинків та палацу гетьмана Кирила Розумовського, про будівництво церков, справи про заснування та діяльність на Гетьманщині ґродських, земських та підкоморських судів, про будівництво та утримання поштових станцій, справи про контрабанду, ремонт мостів і доріг, селітроваріння тощо.


5 вересня 2023

До уваги користувачів!

З них представлені описи особових та фамільних фондів №№ 2040–2064 – Міллер Дмитро Петрович, Морозов Юрій Іванович, Максимейко Микола Олексійович, Плохинський Михайло Мелентійович, Потебня Олександр Опанасович, Платонов (Холмогоров) Іван Васильович, Пильчиков Микола Дмитрович, Петров Михайло Назарович, Рогожин Федір Пилипович, Рейнгард Людвіг Васильович, Сумцов Микола Федорович, Селіванов Тимофій Іванович, Степанов Тихін Федорович, Святополк-Мирський Дмитро Іванович, Соболєв Михайло Миколайович, Савва Володимир Іванович, Темниковський Євген Миколайович, Хрущов Петро Дмитрович, Халанський Михайло Георгійович, Чиріков Григорій Сергійович, Шиманов Андрій Львович, Пестови, Рахманови, Самборські, Штакеншнейдери.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 2040, Міллер Дмитро Петрович (1862–1913) – український історик, краєзнавець, дослідник правової історії Гетьманщини й Слобожанщини
     Опис 1.
 • Ф. 2041, Морозов Юрій Іванович (1835–1900) – фізик, метеоролог, професор Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2042, Максимейко Микола Олексійович (1870–1941) – історик права, професор Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2043, Плохинський Михайло Мелентійович (1864–1906) – український історик-архівіст, член Харківського історико-філологічного товариства; штатний архіваріус Харківського історичного архіву
     Опис 1.
 • Ф. 2044, Пестови
     Опис 1.
 • Ф. 2045, Потебня Олександр Опанасович (1835–1891) – український мовознавець, фольклорист, етнограф, літературознавець, професор Харківського університету
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 2046, Платонов (Холмогоров) Іван Васильович (1805–1890) – український правознавець, професор Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2047, Пильчиков Микола Дмитрович (1857–1908) – український фізик-теоретик, винахідник, професор Харківського університету та Харківського технологічного інституту
     Опис 1.
 • Ф. 2048, Петров Михайло Назарович (1826–1887) – професор загальної історії Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2049, Рахманови
     Опис 1.
 • Ф. 2050, Рогожин Федір Пилипович – інспектор Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2051, Рейнгард Людвіг Васильович (1874–1920) – професор ботаніки, перший обраний ректор Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2052, Сумцов Микола Федорович (1854–1922) – фольклорист, етнограф і літературознавець, історик культури та громадський діяч
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 2053, Самборські
      Опис 1 (том 1, том 2), Опис 2.
 • Ф. 2054, Селіванов Тимофій Іванович – вчитель природознавства в гімназіях Харківської і Курської губерній
     Опис 1.
 • Ф. 2055, Степанов Тихін Федорович (1795–1847) – вчений в галузі економіки і права, професор Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2056, Святополк-Мирський Дмитро Іванович (1826–1899) – військовий і державний діяч, генерал від інфантерії; член Державної Ради
     Опис 1(том 1, том 2).
 • Ф. 2057, Соболєв Михайло Миколайович (1869–1945) – вчений-економіст, професор Харківського університету, декан економічного факультету Харківських Вищих комерційних курсів
     Опис 1.
 • Ф. 2058, Савва Володимир Іванович (1865–1920) – професор російської історії Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2059, Темниковський Євген Миколайович (1871/1872–1919) – професор церковного права Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2060, Хрущов Петро Дмитрович – землевласник Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2061, Халанський Михайло Георгійович (1857–1910) – історик літератури, фольклорист, професор Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2062, Чиріков Григорій Сергійович (1835–1881) – письменник, бібліограф, краєзнавець
     Опис 1.
 • Ф. 2063, Шиманов Андрій Львович (1836–1901) – етнограф, історик, юрист і статистик
     Опис 1.
 • Ф. 2064, Штакеншнейдери
     Опис 1.


1 вересня 2023

До уваги користувачів!

Архів представляє описи фондів №№ 2012–2039, що містять документи адміністративних та духовних установ, а саме – духовних консисторій, чоловічих монастирів, церков иа харківського історико-філологічного товариства, документи яких містять записи про дозволи, донесення, рапорти, що стосуються діяльності духовних установ, документи діяльності історико-філологічного товариства.

З них представлені описи особових та фамільних фондів – Анфімов Яків Опанасович, Анциферов Олексій Миколайович, Багалій Дмитро Іванович, Венедиктов Олександр Савович, Геєвський Степан Лукич, Гордієнко Єгор Степанович, Долинський Микола Іванович, Донець-Захаржевські, Дринов Марин Стоянов (Степанович), Каразін Василь Назарович, Каченовський Дмитро Іванович, Каган Хаїм Наумович, Духовські, Задонські, Крижановські, Корнєєви, Кугушеви, Лукашевичі, Лайкфельди, Лебедєв Амфіан Степанович, Максимовичі, Малиновські.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 2012, Слобідсько-Українська духовна консисторія, м. Харків Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2013, Слов’янська духовна консисторія, м. Слов’янськ Ізюмського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2014, Харківський Покровський училищний чоловічий монастир, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 2015, Старо-Харківський Преображенський чоловічий монастир, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 2016, Церква Покрова Пресвятої Богородиці соборна м. Охтирка Охтирського полку, з 1765 р. – Охтирської провінції Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1853 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2017, Харківське історико-філологічне товариство, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 2018, Анфімов Яків Опанасович (1852–1930) – психіатр і невропатолог, професор медичного факультету Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2019, Анциферов Олексій Миколайович (1867–1943) – економіст, професор Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2020, Багалій Дмитро Іванович (1857–1932) – український історик, філософ, археолог, архівіст, ректор Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2021, Венедиктов Олександр Савович (1799–1882) – професор анатомії та судової медицини Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2022, Геєвський Степан Лукич (1813–1862) – педагог, письменник
     Опис 1.
 • Ф. 2023, Гордієнко Єгор Степанович (1812–1897) – фармаколог і фармацевт, професор Харківського університету, громадський діяч
     Опис 1.
 • Ф. 2024, Долинський Микола Іванович – землевласник Слов’янського повіту Катеринославської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2025, Донець-Захаржевські
     Опис 1.
 • Ф. 2026, Дринов Марин Стоянов (Степанович) (1838–1906) – болгарський та російський історик, філолог, етнограф, громадський діяч
     Опис 1.
 • Ф. 2027, Духовські
     Опис 1 (том 1, том 2).
 • Ф. 2028, Задонські
     Опис 1.
 • Ф. 2029, Крижановські
     Опис 1.
 • Ф. 2030, Корнєєви
     Опис 1.
 • Ф. 2031, Каразін Василь Назарович (1773–1842) – український вчений, винахідник, громадський діяч; засновник Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2032, Каченовський Дмитро Іванович (1827–1872) – український вчений-правознавець, професор Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2033, Кугушеви
     Опис 1.
 • Ф. 2034, Каган Хаїм Наумович – нафтопромисловець
     Опис 1.
 • Ф. 2035, Лукашевичі
     Опис 1.
 • Ф. 2036, Лайкфельди
     Опис 1.
 • Ф. 2037, Лебедєв Амфіан Степанович (1833–1910) – історик церкви, професор Харківського університету
     Опис 1.
 • Ф. 2038, Максимовичі
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 2039, Малиновські
     Опис 1.


30 серпня 2023

Продовжується робота з наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium”.

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб повідомляємо про наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium” новими цифровими копіями 50 справ (№№ 1314-1361) з опису 1 фонду № 51, Генеральна військова канцелярія, які містять великий масив документів, які висвітлюють різнобічні сторони функціонування козацької держави – Гетьманщини. Це універсали українських гетьманів, а також грамоти та укази царів та імператорів (копії XVIII ст.) про підтвердження попередніх привілеїв, про надання ґрунтів, про надання посад козацькій старшині, справи про збір податків, про оподаткування різних товарів, про суперечки за ґрунти, про розподіл спадщини, захоплення рухомого майна, стягнення боргів, про постачання продовольства та відрядження козацьких команд на Українську лінію, про наїзди гайдамаків, про пожежі, про торгівлю з Кримським ханством, про виплату жалування службовцям Генеральної військової канцелярії, послужні списки козацької старшини, книги перепису (ревізії) козаків та посполитих в різних полках Гетьманщини, книги реєстрації вхідних документів, справи про спорудження у Глухові казенних будинків та палацу гетьмана Кирила Розумовського, про будівництво церков, справи про заснування та діяльність на Гетьманщині ґродських, земських та підкоморських судів, про будівництво та утримання поштових станцій, справи про контрабанду, ремонт мостів і доріг, селітроваріння тощо.


30 серпня 2023

За ініціативи і сприяння Державної архівної служби України та Генеральної дирекції державних архівів Республіки Польщі Центральний державний історичний архів України, м. Київ отримав благодійну допомогу евакуаційні вогнетривкі мішки та алюмінієву драбину.

Висловлюємо щиру вдячність Голові Укрдержархіву Анатолію Хромову, іноземним благодійникам Генеральній дирекції державних архівів Республіки Польщі (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Національному інституту культурної спадщини Польщі (Narodowy Instytut Dziedzictwa), Центру допомоги культури України в Польщі (Polish Support Center for Culture in Ukraine) за активну допомогу у вирішенні завдань зі збереженості національного архівного надбання України в умовах війни, що є невід’ємною складовою скарбниці світової культурної спадщини.


28 серпня 2023

До уваги користувачів!

Архів представляє описи фондів №№ 1978, 1980, 1981, 1983–1988, 1989–1992, 1994–2011. В цих фондах зберігаються справи духовних правлінь та духовних консисторій, документи яких містять метричні книги, сповідні розписи, укази, донесення та рапорти духовних правлінь, повідомлення судів та розправ тощо.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1978, Богодухівське духовне правління, м. Богодухів Охтирського полку, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1980, Біловодське духовне правління, м. Біловодськ Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1981, Бєлгородське духовне правління, м. Бєлгород, з 1779 р. – Курського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1983, Валуйське духовне правління, м. Валуйки Воронезької губернії, з 1779 р. – Воронезького намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1984, Вільнянське духовне правління, м. Вільний Слобідсько-Української губернії, 1780 р. – Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1985, Воронезьке духовне правління, м. Воронеж
     Опис 1.
 • Ф. 1986, Деркульське духовне правління, сл. Деркул Воронезької (Азовської) губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1987, Зміївське духовне правління, м. Зміїв Чугуївського повіту Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1989, Ізюмське духовне правління, м. Ізюм Ізюмського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1990, Краснокутське духовне правління, м. Краснокутськ Охтирського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1991, Куп’янське духовне правління, м. Куп’янськ Воронезького намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1992, Кролевецьке духовне правління, м. Кролевець Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1994, Костянтиноградське духовне правління, м. Костянтиноград Катеринославського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1995, Київське духовне правління, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1996, Лебединське духовне правління, м. Лебедин Сумського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. ­ Харківського намісництва, з 1796 р. – Охтирського повіту Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1997, Миропільське духовне правління, м. Миропілля Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Курської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1998, Межиріцьке духовне правління, м. Межиріч Сумського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1999, Недригайлівське духовне правління, м. Недригайлів Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2000, Нежегольське духовне правління м. Нежеголь Бєлгородської губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 2001, Печенізьке духовне правління, м. Печеніги Ізюмського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Чугуївського повіту Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 2002, Старобільське духовне правління, м. Старобільськ Острогозького полку, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2003, Салтівське духовне правління, м. Салтів Вовчанського повіту Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 2004, Сумське духовне правління, м. Суми Сумського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2005, Слов’янське духовне правління, м. Слов’янськ (до 1784 р. – м. Тор), Слов’янського повіту Катеринославського намісництва, з 1796 р. – Ізюмського повіту Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2006, Суджанське духовне правління, м. Суджа Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 2007, Харківське духовне правління, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 2008, Чугуївське духовне правління, м. Чугуїв Бєлгородської губернії, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2009, Бєлгородська духовна консисторія, м. Бєлгород Київської губернії, з 1727 р. – Бєлгородської губернії, з 1779 р. – Курського намісництва, з 1796 р. – Курської губернії
     Опис 1 (том 1, том 2).
 • Ф. 2010, Холмогорська духовна консисторія, м. Холмогори Двінського повіту Архангельської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 2011, Чернігівська духовна консисторія, м. Чернігів
     Опис 1, Опис 2.


25 серпня 2023

До уваги користувачів!

Архів представляє описи фондів №№ 1943, 1945–1947, 1950–1956, 1959–1977. Ці фонди містять справи духовних, судових та адміністративних установ, а саме – палат цивільного суду, казенних палат, палат суду і розправи, губернських прокурорів, губернаторів, межових експедицій, духовних правлінь та інших, документи яких містять протоколи, журнали, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій, канцелярій, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1943, Новгород-Сіверська палата цивільного суду, м. Новгород-Сіверський
     Опис 1.
 • Ф. 1945, Харківська палата цивільного суду, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1946, Чернігівська палата цивільного суду, м. Чернігів
     Опис 1.
 • Ф. 1947, Новгород-Сіверська палата кримінального суду, м. Новгород-Сіверський Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1950, Чернігівська палата кримінального суду, м. Чернігів
     Опис 1.
 • Ф. 1951, Харківська (Слобідсько-Українська) казенна палата, м. Харків Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1953, Слобідсько-Українська палата суду і розправи, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1954, Новгород-Сіверський губернський прокурор, м. Новгород-Сіверський
     Опис 1.
 • Ф. 1955, Слобідсько-Український губернський прокурор, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1956, Харківський губернський прокурор, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1959, Канцелярія харківського і воронезького генерал-губернатора, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1960, Чернігівський губернатор, м. Чернігів
     Опис 1.
 • Ф. 1961, Зміївська міська дума, м. Зміїв Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1962, Конотопський маршало-комісарський суд, м. Конотоп Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1963, Новгород-Сіверський маршало-комісарський суд, м. Новгород-Сіверський
     Опис 1.
 • Ф. 1964, Чугуївський казенний соляний пристав, м. Чугуїв Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1965, Воронезька провінційна канцелярія, м. Воронеж Азовської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1966, Азовська (Воронезька) губернська межова експедиція, м. Азов, м. Воронеж
     Опис 1.
 • Ф. 1967, Новоросійська губернська межова експедиція, м. Кременчук Новоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1968, Борзнянський межовий суд, м. Борзна Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1969, Ніжинський межовий суд, м. Ніжин Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1970, Харківський губернський землемір, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1971, Катеринославський губернський землемір, м. Катеринослав
     Опис 1.
 • Ф. 1972, Ізюмський повітовий землемір, м. Ізюм, Харківського намісництва, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1973, Харківський колегіум, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1974, Канцелярія Волинського церковно-археологічного товариства, м. Житомир
     Опис 1.
 • Ф. 1975, Охтирське духовне правління, м. Охтирка Слобідсько-Української; з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1976, Боромлянське духовне правління, м. Боромля Охтирського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1977, Білопільське духовне правління, м. Білопілля Сумського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.


23 серпня 2023

З нагоди Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ хоче привітати всіх громадян нашої країни та презентувати «національний герб» Гетьманщини з проєкту прапора Лубенського полку Війська Запорозького середини XVIII ст.

Детальніше


23 серпня 2023

Продовжується робота з наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium”.

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб повідомляємо про наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium” новими цифровими копіями 50 справ (№№ 1264-1313) з опису 1 фонду № 51, Генеральна військова канцелярія, які містять великий масив документів, які висвітлюють різнобічні сторони функціонування козацької держави – Гетьманщини. Це універсали українських гетьманів, а також грамоти та укази царів та імператорів (копії XVIII ст.) про підтвердження попередніх привілеїв, про надання ґрунтів, про надання посад козацькій старшині, справи про збір податків, про оподаткування різних товарів, про суперечки за ґрунти, про розподіл спадщини, захоплення рухомого майна, стягнення боргів, про постачання продовольства та відрядження козацьких команд на Українську лінію, про наїзди гайдамаків, про пожежі, про торгівлю з Кримським ханством, про виплату жалування службовцям Генеральної військової канцелярії, послужні списки козацької старшини, книги перепису (ревізії) козаків та посполитих в різних полках Гетьманщини, книги реєстрації вхідних документів, справи про спорудження у Глухові казенних будинків та палацу гетьмана Кирила Розумовського, про будівництво церков, справи про заснування та діяльність на Гетьманщині ґродських, земських та підкоморських судів, про будівництво та утримання поштових станцій, справи про контрабанду, ремонт мостів і доріг, селітроваріння тощо.


22 серпня 2023

До уваги користувачів!

Останнім часом почастішали випадки, коли наші користувачі сплачують рахунки за послуги архіву з невеликою нестачею або ж переплатою, іноді йдеться про різницю в декілька копійок. Однак такі недоплати або ж переплати ускладнюють бухгалтерський облік.

В зв’язку з цим, звертаємо Вашу увагу, що рахунки за послуги архіву мають сплачуватися одним платіжним дорученням і сума платежу МАЄ ТОЧНО СПІВПАДАТИ з сумою до сплати в рахунку-фактурі, ІЗ ВРАХУВАННЯМ КОМІСІЇ БАНКУ на обслуговування платежів. В разі, якщо рахунок сплачений частково (без врахування банківської комісії), опрацювання запиту відкладається до повної сплати.

Дякуємо за розуміння!


22 серпня 2023

За ініціативи Державної архівної служби України, відкрито благодійний рахунок для підтримки архівних установ в умовах військової агресії росії проти України та відновлення їх злагодженої роботи та життєдіяльності, а також з метою збереження документальної спадщини України.

Державна архівна служба України звертається до всіх небайдужих громадян, організацій та колег з України та Світу, з проханням перераховувати кошти на створений благодійний рахунок. Навіть маленькі внески стануть спільними рушіями великих змін.

Отримані кошти будуть використані на відбудову та забезпечення діяльності архівів, в умовах війни.

Про надходження, а також подальше спрямування отриманої благодійної допомоги буде регулярно повідомлятися на офіційних інформаційних ресурсах Державної архівної служби України.

У випадку, коли кошти збираються групою осіб, прохання перераховувати кошти одним платежем.


21 серпня 2023

До уваги користувачів!

Архів представляє описи фондів №№ 1910–1942, що містять документи адміністративних та судових установ, а саме – нижні та верхні розправи, дворянські опіки, губернські правління, городничі тощо, документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій у судових справах, протоколи засідань управлінь, комісій та комітетів, доручення та розпорядження, накази, розпорядження, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1910, Полтавська нижня розправа, м. Полтава Катеринославського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1911, Роменська нижня розправа, м. Ромни Чернігівського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1912, Стародубська нижня розправа, м. Стародуб Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1914, Харківська нижня розправа, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1915, Чернігівська нижня розправа, м. Чернігів
     Опис 1.
 • Ф. 1916, Харківська верхня розправа, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1917, Богодухівська дворянська опіка, м. Богодухів Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1918, Валківська дворянська опіка, м. Валки Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1919, Зміївська дворянська опіка, м. Зміїв Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1920, Ізюмська дворянська опіка, м. Ізюм Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1921, Куп’янська дворянська опіка, м. Куп’янськ Воронезького намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1922, Краснокутська дворянська опіка, м. Краснокутськ Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1923, Чугуївська дворянська опіка, м. Чугуїв Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1924, Предводитель дворянства Валківського повіту, м. Валки Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1925, Предводитель дворянства Золочівського повіту, м. Золочів Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1926, Предводитель дворянства Ізюмського повіту, м. Ізюм Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1927, Предводитель дворянства Краснокутського повіту, м. Краснокутськ Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1929, Харківський стряпчий губернських казенних справ, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1930, Чугуївський повітовий стряпчий, м. Чугуїв Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1931, Богодухівський городничий, м. Богодухів Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1933, Біловодський городничий, м. Біловодськ Воронезького намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1934, Вовчанський городничий, м. Вовчанськ Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1935, Ізюмський городничий, м. Ізюм Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1936, Харківський городничий, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1937, Чугуївський городничий, м. Чугуїв Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1938, Чугуївський земський справник, м. Чугуїв Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1939, Новоросійське губернське правління, м. Новоросійськ (Катеринослав)
     Опис 1.
 • Ф. 1940, Полтавське губернське правління, м. Полтава
     Опис 1.
 • Ф. 1941, Слобідсько-Українське губернське правління, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1942, Чернігівське губернське правління, м. Чернігів
     Опис 1.


18 серпня 2023

До уваги користувачів!

Архів представляє описи фондів №№ 1878–1909. Ці фонди містять справи судових та адміністративних установ, таких як нижні та верхні земські суди, совісні суди, нижні розправи, документи яких містять протоколи, журнали, декрети, ухвали, рішення судів, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Також пресдтавлено опис особового фонду № 1890 – Деркач Яків Максимович.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1878, Мглинський нижній земський суд, м. Мглин Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1879, Ніжинський нижній земський суд, м. Ніжин Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1880, Новоміський нижній земський суд, м. Нове Місто Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1881, Новгород-Сіверський нижній земський суд, м. Новгород-Сіверський Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1882, Погарський нижній земський суд, м. Погар Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1883, Полтавський нижній земський суд, м. Полтава Катеринославського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1884, Сумський нижній земський суд, м. Суми Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1885, Суразький нижній земський суд, м. Сураж Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1886, Стародубський нижній земський суд, м. Стародуб Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1887, Слов’янський нижній земський суд, м. Слов’янськ Катеринославського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1888, Харківський нижній земський суд, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1889, Чугуївський нижній земський суд м. Чугуїв Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1890, Деркач Яків Максимович (1821–1883) – колезький асесор
     Опис 1.
 • Ф. 1891, Роменський верхній земський суд, м. Ромни Чернігівського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1892, Харківський верхній земський суд, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1893, Харківський совісний суд, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1894, Чернігівський совісний суд, м. Чернігів Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1895, Охтирська нижня розправа, м. Охтирка Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1896, Балаклійська нижня розправа, м. Балаклія Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1897, Борзнянська нижня розправа, м. Борзна Чернігівського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1899, Глухівська нижня розправа, м. Глухів Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1900, Глинська нижня розправа, м. Глинськ Чернігівського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1902, Ізюмська нижня розправа, м. Ізюм Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1903, Костянтиноградська нижня розправа, м. Костянтиноград Катеринославського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1904, Краснокутська нижня розправа, м. Красний Кут Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1905, Коропська нижня розправа, м. Короп Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1906, Кременчуцька нижня розправа, м. Кременчук Катеринославського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1907, Мглинська нижня розправа, м. Мглин Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1908, Ніжинська нижня розправа, м. Ніжин Чернігівського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1909, Острогозька нижня розправа, м. Острогозьк Воронезького намісництва
     Опис 1.


16 серпня 2023

Продовжується робота з наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium”.

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб повідомляємо про наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium” новими цифровими копіями 50 справ (№№ 1222-1263) з опису 1 фонду № 51, Генеральна військова канцелярія, які містять великий масив документів, які висвітлюють різнобічні сторони функціонування козацької держави – Гетьманщини. Це універсали українських гетьманів, а також грамоти та укази царів та імператорів (копії XVIII ст.) про підтвердження попередніх привілеїв, про надання ґрунтів, про надання посад козацькій старшині, справи про збір податків, про оподаткування різних товарів, про суперечки за ґрунти, про розподіл спадщини, захоплення рухомого майна, стягнення боргів, про постачання продовольства та відрядження козацьких команд на Українську лінію, про наїзди гайдамаків, про пожежі, про торгівлю з Кримським ханством, про виплату жалування службовцям Генеральної військової канцелярії, послужні списки козацької старшини, книги перепису (ревізії) козаків та посполитих в різних полках Гетьманщини, книги реєстрації вхідних документів, справи про спорудження у Глухові казенних будинків та палацу гетьмана Кирила Розумовського, про будівництво церков, справи про заснування та діяльність на Гетьманщині ґродських, земських та підкоморських судів, про будівництво та утримання поштових станцій, справи про контрабанду, ремонт мостів і доріг, селітроваріння тощо.


15 серпня 2023

До уваги користувачів!

Архів представляє описи фондів №№ 1846–1877, що містять документи адміністративних та судових установ, а саме – повітових та земських судів, дворянської опіки, тощо документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій у судових справах, протоколи засідань управлінь, комісій та комітетів, доручення та розпорядження, накази, розпорядження, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1846, Харківська дворянська опіка, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1847, Остерський повітовий суд, м. Остер Київського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1848, Острогозький повітовий суд, м. Острогозьк Воронезького намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1849, Пирятинський повітовий суд, м. Пирятин Київського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1850, Погарський повітовий суд, м. Погар Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1851, Полтавський повітовий суд, м. Полтава Катеринославського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1852, Прилуцький повітовий суд, м. Прилуки Чернігівського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1854, Сосницький повітовий суд, м. Сосниця Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1855, Стародубський повітовий суд, м. Стародуб Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1856, Старобільський повітовий суд, м. Старобільськ Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1857, Суразький повітовий суд, м. Сураж Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1858, Хорольський повітовий суд, м. Хорол Київського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1859, Чернігівський повітовий суд, м. Чернігів
     Опис 1.
 • Ф. 1860, Чугуївський повітовий суд, м. Чугуїв Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1861, Охтирський нижній земський суд, м. Охтирка Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1862, Богодухівський нижній земський суд, м. Богодухів Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1863, Борзнянський нижній земський суд, м. Борзна Чернігівського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1865, Вовчанський нижній земський суд, м. Вовчанськ Харківського намісництва, з 1797 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1866, Валківський нижній земський суд, м. Валки Харківського намісництва, з 1797 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1867, Глухівський нижній земський суд, м. Глухів Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1868, Гадяцький нижній земський суд, м. Гадяч Чернігівського намісництва, з 1791 р. – Київського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1869, Городнянський нижній земський суд, м. Городня Чернігівського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1870, Зміївський нижній земський суд, м. Зміїв Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1871, Золочівський нижній земський суд, м. Золочів Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1872, Ізюмський нижній земський суд, м. Ізюм Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1873, Краснокутський нижній земський суд, м. Краснокутськ Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1874, Коропський нижній земський суд, м. Короп Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1875, Куп’янський нижній земський суд, м. Куп’янськ Воронізького намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1876, Лебединський нижній земський суд, м. Лебедин Харківського намісництва, з 1802 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1877, Лохвицький нижній земський суд, м. Лохвиця Чернігівського намісництва
     Опис 1.


9 серпня 2023

Продовжується робота з наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium”.

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб повідомляємо про наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium” новими цифровими копіями 50 справ (№№ 1172-1221) з опису 1 фонду № 51, Генеральна військова канцелярія, які містять великий масив документів, які висвітлюють різнобічні сторони функціонування козацької держави – Гетьманщини. Це універсали українських гетьманів, а також грамоти та укази царів та імператорів (копії XVIII ст.) про підтвердження попередніх привілеїв, про надання ґрунтів, про надання посад козацькій старшині, справи про збір податків, про оподаткування різних товарів, про суперечки за ґрунти, про розподіл спадщини, захоплення рухомого майна, стягнення боргів, про постачання продовольства та відрядження козацьких команд на Українську лінію, про наїзди гайдамаків, про пожежі, про торгівлю з Кримським ханством, про виплату жалування службовцям Генеральної військової канцелярії, послужні списки козацької старшини, книги перепису (ревізії) козаків та посполитих в різних полках Гетьманщини, книги реєстрації вхідних документів, справи про спорудження у Глухові казенних будинків та палацу гетьмана Кирила Розумовського, про будівництво церков, справи про заснування та діяльність на Гетьманщині ґродських, земських та підкоморських судів, про будівництво та утримання поштових станцій, справи про контрабанду, ремонт мостів і доріг, селітроваріння тощо.


8 серпня 2023

До уваги користувачів!

Архів представляє описи фондів №№ 1791–1816. Ці фонди містять справи судових та адміністративних установ, таких як приказні ізби, воєводські, провінційні, військово-похідні канцелярії, документи яких містять протоколи, журнали, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій, канцелярій, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Також представлено фамільний фонд № 1814 – Ковалевські.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1791, Чугуївська приказна ізба, м. Чугуїв, з 1708 р. – у складі Азовської губернії, з 1719 р. – Бєлгородської провінції Київської губернії
     Опис 1, Опис 2 (том 1, том 2, том 3).
 • Ф. 1792, Валуйська воєводська канцелярія, м. Валуйки Бєлгородської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1793, Вільнянська воєводська канцелярія, м. Вільний Бєлгородської провінції Київської губернії, з 1727 р. – Бєлгородської, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1794, Карповська воєводська канцелярія, м. Карпов Бєлгородської провінції та губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1795, Коротояцька воєводська канцелярія, м. Коротояк Воронезької провінції та губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1796, Нежегольська воєводська канцелярія, м. Нежегольськ Бєлгородської провінції та губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1797, Путивльська воєводська канцелярія, м. Путивль Севської провінції Бєлгородської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1798, Торська воєводська канцелярія, м. Тор Азовської губернії, з 1783 р. – Катеринославського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1799, Хотмизька воєводська канцелярія, м. Хотмизьк Бєлгородської губернії, з 1779 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1801, Охтирська провінційна канцелярія, м. Охтирка Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1802, Бахмутська провінційна канцелярія, м. Бахмут Воронезької губернії, з 1765 р. – Новоросійської, з 1775 р. – Азовської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1803, Бєлгородська провінційна канцелярія, м. Бєлгород Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1804, Севська провінційна канцелярія, м. Севськ Бєлгородської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1805, Бахмутська заводська соляна контора, м. Бахмут Азовської (Воронезької) губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1806, Бахмутська городова канцелярія, м. Бахмут Новоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1807, Острогозька провінційна канцелярія, м. Острогозьк Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1808, Військово-похідна канцелярія командира Окремого корпусу в Померанії генерал-поручика Михайла Микитовича Волконського
     Опис 1.
 • Ф. 1809, Московський мушкетерський полк
     Опис 1.
 • Ф. 1810, Нижньогородський драгунський полк
     Опис 1.
 • Ф. 1811, Драгунський генерал-майора А. В. Хастатова полк (серпень 1798 – лютий 1799); Драгунський генерал-майора Г. І. Глазенапа полк (лютий 1799 – березень 1800)
     Опис 1.
 • Ф. 1812, Козловський гарнізонний піхотний полк
     Опис 1.
 • Ф. 1814, Ковалевські
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 1815, Експедиція формування гусарських полків на Слобідській Україні, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1816, Слобідський гарнізонний батальйон, м. Харків
     Опис 1.


8 серпня 2023

7 серпня 2023 року працівники Центрального державного історичного архіву України, м. Київ взяли участь у тренінгу з питань доступу до публічної інформації для працівників державних архівних установ, проведений фахівцями Департаменту моніторингу додержання інформаційних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Рябченко Наталією та Юрченко Олександром. Захід відбувся в режимі відеоконференції за допомогою сервісу ZOOM.

Учасники тренінгу визначили, хто може бути розпорядником публічної інформації, порядок оформлення і строки виконання запитів на інформацію та звернення громадян, ознайомилися з особливостями оприлюднення публічної інформації на офіційних веб-сайтах під час дії обмежень у зв’язку з впровадженням воєнного стану та переліком найпоширеніших порушень у сфері доступу до інформації відповідно до чинного законодавства.


4 серпня 2023

До уваги користувачів!

Архів представляє описи фондів №№ 1761–1790. Ці фонди містять справи судових та адміністративних установ, таких як ратуші, приказні ізби, комісії, що пов'язані зі слобідськими полками, документи яких містять протоколи, журнали, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій, канцелярій, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1761, Городова ратуша м. Охтирка Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1762, Ратуша посаду Ардонь (Ардон) Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1763, Городова ратуша м. Біловодськ Воронезького намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1764, Ратуша м. Варва Прилуцького полку
     Опис 1.
 • Ф. 1765, Городова ратуша м-ка Вороніж Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1766, Ратуша посаду Деменки Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1767, Ратуша м-ка Кролевець Ніжинського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1768, Ратуша посаду Клинці Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1769, Городова ратуша м. Костянтиноград Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1770, Ратуша м-ка Лебедин Сумського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1771, Ратуша посаду Лужки Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1772, Ратуша посаду Митківка Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1773, Ратуша м-ка Срібне Прилуцького полку
     Опис 1.
 • Ф. 1774, Ратуша сл. Сватова Лучка Ізюмського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1775, Городова ратуша м-ка Серединна-Буда Стародубського полку, з 1781 р. – Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1776, Городова ратуша м. Слов’янськ Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1777, Ратуша м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1778, Ратуша м. Чугуїв Бєлгородської провінції Київської губернії, з 1727 р. – Бєлгородської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1779, Слідча про слобідські полки та про інше комісія, м. Бєлгород
     Опис 1.
 • Ф. 1780, Канцелярія комісії для утворення слобідських полків, м. Суми
     Опис 1.
 • Ф. 1781, Ревізійна канцелярія Бахмутської провінції, м. Бахмут Воронезької губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1782, Комісія про слобідські полки, м. Острогозьк
     Опис 1.
 • Ф. 1783, Вільнянська приказна ізба, м. Вільний Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1784, Комендант м. Валуйки Азовської (Воронезької) губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1785, Ізюмська приказна ізба, м. Ізюм Ізюмського слобідського козацького полку, з 1708 р. – Азовської (Воронезької) губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1786, Карпівська приказна ізба, м. Карпів Бєлгородської провінції Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1787, Межиріцька приказна ізба, м. Межиріч Лебединського повіту Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1788, Нежегольська приказна ізба, м. Нежегольськ Бєлгородської провінції Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1789, Острогозька приказна ізба, м. Острогозьк Острогозького слобідського козачого полку
     Опис 1.
 • Ф. 1790, Стратилатівська старостинська приказна ізба, сл. Стратилатівка (Кам’янка) Ізюмського повіту Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.


2 серпня 2023

Продовжується робота з наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium”.

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб повідомляємо про наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium” новими цифровими копіями 50 справ (№№ 1122-1171) з опису 1 фонду № 51, Генеральна військова канцелярія, які містять великий масив документів, які висвітлюють різнобічні сторони функціонування козацької держави – Гетьманщини. Це універсали українських гетьманів, а також грамоти та укази царів та імператорів (копії XVIII ст.) про підтвердження попередніх привілеїв, про надання ґрунтів, про надання посад козацькій старшині, справи про збір податків, про оподаткування різних товарів, про суперечки за ґрунти, про розподіл спадщини, захоплення рухомого майна, стягнення боргів, про постачання продовольства та відрядження козацьких команд на Українську лінію, про наїзди гайдамаків, про пожежі, про торгівлю з Кримським ханством, про виплату жалування службовцям Генеральної військової канцелярії, послужні списки козацької старшини, книги перепису (ревізії) козаків та посполитих в різних полках Гетьманщини, книги реєстрації вхідних документів, справи про спорудження у Глухові казенних будинків та палацу гетьмана Кирила Розумовського, про будівництво церков, справи про заснування та діяльність на Гетьманщині ґродських, земських та підкоморських судів, про будівництво та утримання поштових станцій, справи про контрабанду, ремонт мостів і доріг, селітроваріння тощо.


1 серпня 2023

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України) отримав від представників Міжнародної корпорації FamilySearch International (США) Олександра Січкаренка та Юрія Січкаренка 5 моноблоків для розміщення в читальному залі архіву.

Завдяки моноблокам користувачі матимуть змогу працювати із веб-ресурсами архіву, а також із документами ЦДІАК України напряму з серверів FamilySearch International (США), використовуючи DGS номери. В перспективі будуть створені цифрові кабінети користувачів.

Керівництво та працівники архіву висловлюють щиру подяку закордонним партнерам за підтримку, а також за участь в реалізації програми оцифрування документів Національного архівного фонду, що зберігаються в ЦДІАК України.


31 липня 2023

До уваги користувачів!

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 1730–1760, що містять документи адміністративних та судових установ, а саме – городових та губернських магістратів, повітових земських судів, комендантів, документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи підтвердження угод та інше, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1730, Новозибківський повітовий земський суд, м. Новозибків Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1731, Новгород-Сіверський повітовий земський суд, м. Новгород-Сіверський Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1732, Пирятинський повітовий земський суд, м. Пирятин Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1733, Комісія для утворення Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1734, Суразький повітовий земський суд, м. Сураж Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1735, Хорольський повітовий земський суд, м. Хорол Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1736, Ізюмський комендант, м. Ізюм Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1737, Військовий комендант м. Ізмаїл
     Опис 1.
 • Ф. 1738, Торський комендант, м. Тор Бахмутського повіту Катеринославського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1739, Чугуївський комендант, м. Чугуїв Азовської (Воронезької) губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1740, Бахмутська прикордонна митниця, м. Бахмут Бєлгородської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1741, Ізюмська митна застава, м. Ізюм Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1742, Кременчуцька прикордонна митниця, м. Кременчук Новоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1744, Городовий магістрат м. Охтирка Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1745, Городовий магістрат м. Богодухів Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1746, Городовий магістрат м. Бахмут Катеринославського намісництва, з 1796 р. – Новоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1747, Городовий магістрат м. Білопілля Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1748, Городовий магістрат м. Валки Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1749, Городовий магістрат м. Городня Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1750, Городовий магістрат м. Ізюм Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1751, Городовий магістрат м. Конотоп Новгород-Сіверського, 1791 р. – Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1752, Городовий магістрат м. Краснокутськ Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1753, Городовий магістрат м. Недригайлів Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1754, Городовий магістрат м. Острогозьк Воронезького намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1802 р. – Воронезької губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1755, Городовий магістрат м. Ромни Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1756, Городовий магістрат м. Суми Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1757, Городовий магістрат м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1758, Городовий магістрат м. Чугуїв Харківського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1759, Бєлгородський губернський магістрат, м. Бєлгород
     Опис 1.
 • Ф. 1760, Харківський губернський магістрат, м. Харків
     Опис 1.


28 липня 2023

До уваги користувачів!

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 1704–1708, 1710–1729, що містять документи адміністративних, судових та духовних установ, а саме – монастирів, земських та повітових судів, полкових канцелярій, лічильних комісій, документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій, канцелярій, записи підтвердження угод та інше, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Також представляємо вашій увазі фамільний фонд Кондратьєвих (№1717) та особовий фонд Жураковського Геннадія Євгеновича (№1720).

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1704, Гадяцький повітовий земський суд, м. Гадяч Гадяцького полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1705, Київський нижній земський суд, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1706, Хорольський нижній земський суд, м. Хорол Київського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1707, Остап’ївський повітовий земський суд, м. Остап’є Миргородського полку
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1708, Ржищівський Спасо-Преображенський чоловічий монастир, м-ко Ржищів Київського повіту Київського воєводства, з 1797 р. – Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1710, Слобідсько-Українська губернська канцелярія, м. Харків
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 1711, Київська академія (1701–1817), Києво-Могилянський колегіум (1631–1701), м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1712, Чернігівський нижній земський суд, м. Чернігів
     Опис 1.
 • Ф. 1713, Кролевецький нижній земський суд, м. Кролевець Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1714, Катеринославський верхній земський суд, м. Катеринослав
     Опис 1.
 • Ф. 1715, Заславський повітовий земський суд, м. Заслав Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1716, Гадяцька полкова лічильна комісія, м. Гадяч Гадяцького полку
     Опис 1.
 • Ф. 1717, Кондратьєви
     Опис 1.
 • Ф. 1718, Сумська приказна ізба, м. Суми Слобідського козацького полку, з 1708 р. – Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1719, Бєлгородська приказна ізба, м. Бєлгород Бєлгородського полку, з 1708 р. – Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1720, Жураковський Геннадій Євгенович (1894–1955) – український викладач, історик педагогіки, професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент АПН РРФСР (1945)
     Опис 1.
 • Ф. 1721, Охтирська полкова канцелярія, м. Охтирка Охтирського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1722, Ізюмська полкова канцелярія, м. Ізюм Ізюмського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1723, Острогозька полкова канцелярія, м. Острогозьк Острогозького полку
     Опис 1.
 • Ф. 1724, Колекція документів поміщиків, цукрозаводчиків та промисловців
     Опис 1.
 • Ф. 1725, Харківська полкова канцелярія, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1726, Полтавський гродський суд, м. Полтава
     Опис 1.
 • Ф. 1727, Зіньківський повітовий земський суд, м. Зіньків Гадяцького полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1728, Іваницький повітовий земський суд, м. Іваниця Прилуцького полку
     Опис 1.
 • Ф. 1729, Мглинський повітовий земський суд, м. Мглин Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1.


28 липня 2023

Інформаційна платформа WeАreUkraine.info, що була створена як відповідь на повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, запустила англомовний історичний спецпроєкт OPIR, присвячений висвітленню руху опору в Україні впродовж останнього століття, починаючи із 1917 року і до сьогодення.

Проєкт OPIR охоплює ключові етапи розвитку українського суспільства на тлі радянської дійсності, а згодом — російської агресії проти України.

Ціла низка українських істориків, журналістів, культурологів підготували статті про спротив українців у різні часи. Два матеріали спецпроєкту – про те, як будувалася українська держава понад сто років тому, а також про голос української культури 1917-1921 рр. авторства директора ЦДІАК України Ярослава Файзуліна.

Спецпроєкт зорієнтований на закордонну публіку, тому англомовний. Ознайомитися з матеріалами спецпроєкту OPIR можна на сайті: https://opir.weareukraine.info/
28 липня 202326 липня 2023

Продовжується робота з наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium”.

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб повідомляємо про наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium” новими цифровими копіями 50 справ (№№ 1075-1121) з опису 1 фонду № 51, Генеральна військова канцелярія, які містять великий масив документів, які висвітлюють різнобічні сторони функціонування козацької держави – Гетьманщини. Це універсали українських гетьманів, а також грамоти та укази царів та імператорів (копії XVIII ст.) про підтвердження попередніх привілеїв, про надання ґрунтів, про надання посад козацькій старшині, справи про збір податків, про оподаткування різних товарів, про суперечки за ґрунти, про розподіл спадщини, захоплення рухомого майна, стягнення боргів, про постачання продовольства та відрядження козацьких команд на Українську лінію, про наїзди гайдамаків, про пожежі, про торгівлю з Кримським ханством, про виплату жалування службовцям Генеральної військової канцелярії, послужні списки козацької старшини, книги перепису (ревізії) козаків та посполитих в різних полках Гетьманщини, книги реєстрації вхідних документів, справи про спорудження у Глухові казенних будинків та палацу гетьмана Кирила Розумовського, про будівництво церков, справи про заснування та діяльність на Гетьманщині ґродських, земських та підкоморських судів, про будівництво та утримання поштових станцій, справи про контрабанду, ремонт мостів і доріг, селітроваріння тощо.


25 липня 2023

До уваги користувачів!

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 1674–1703, що містять документи адміністративних та судових установ, а саме – ратуш, магістратів, повітових судів, управлінь Південної та Курсько-Харківсько-Азовської залізниць, документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи підтвердження угод та інше, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1674, Канцелярія чугуївського земського комісара, м. Чугуїв Бєлгородської провінції Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1675, Комісар Охтирських тютюнових заводів, м. Охтирка Охтирського слобідського козацького полку
     Опис 1.
 • Ф. 1676, Ратуша м-ка Конотоп Ніжинського полку, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1677, Дебальцівське відділення Катеринославського жандармського поліцейського управління залізниць, ст. Дебальцево Катеринославської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1679, Київська земська контора камерирських справ, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1680, Канцелярія Харківського інспектора у справах друку, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1681, Управління харківського тимчасового генерал-губернатора, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1682, Тимчасовий генерал-губернатор м. Суми і Сумського повіту, м. Суми Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1684, Управління 1-го округу військових поселень Київської та Подільської губернії, м. Умань Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1685, Судова комісія для розгляду справ і боргів графині Жевуської, м. Старокостянтинів Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1688, Управління Південної залізниці, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1689, Управління Курсько-Харківсько-Азовської залізниці, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1690, Управління Курсько-Харківсько-Севастопольської залізниці, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1691, Управління Харківсько-Миколаївської казенної залізниці, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1692, Харківський обласний військово-промисловий комітет, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1693, Управління Харківського поштово-телеграфного округу, м. Харків
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1694, Харківський районний уповноважений Особливої наради у справах палива, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1695, Рада товариства допомоги гірничопромисловим робітникам Півдня Росії, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1696, Контора виборних від гірничопромисловців Півдня Росії, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1697, Полтавський повітовий земський, м. Полтава Полтавського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1699, Магістрат м-ка Канів Київського воєводства, з 1796 р. – Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1700, Києво-Печерський Троїцький Больницький чоловічий монастир, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1701, Прилуцький повітовий земський суд, м. Прилуки Прилуцького полку, з 1796 р. – Малоросійської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1702, Конотопський повітовий земський суд, м. Конотоп Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1703, Кролевецький повітовий земський суд, м. Кролевець Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1, Опис 2.


21 липня 2023

До уваги користувачів!

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 1645–1673, що містять документи адміністративних та судових установ, а саме – магістратів, судів, комісарських правлінь та комісарств, документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи підтвердження угод та інше, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Представлений особовий фонд Іванов Євген Михайлович (№ 1672).

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1645, Калитв’янське комісарське правління, м-ко Калитва Острогозької провінції Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1646, Липецьке комісарське правління, м-ко Липці Харківської провінції Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1647, Лебединське комісарське правління, м-ко Лебедин Сумської провінції Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1648, Мереф’янське комісарське правління, м-ко Мерефа Харківської провінції Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1650, Боромлянське комісарське правління, сл. Боромля Охтирської провінції Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1651, Ізюмське комісарське правління, м-ко Ізюм Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1652, Валківське комісарське правління, м. Валки Харківської провінції Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1653, Чернігівське комісарство, м. Чернігів
     Опис 1.
 • Ф. 1654, Хотімлянське комісарське правління, сл. Хотімля Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1655, Харківське комісарське правління, м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1656, Сумське комісарське правління, м. Суми Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1657, Сватоволуцьке комісарське правління, м-ко Сватова Лучка Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1658, Єлецьке економічне правління, м. Єлець Воронезької губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1659, Магістрат м. Новгород-Сіверський Стародубського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1660, Полтавське комісарство, м. Полтава
     Опис 1.
 • Ф. 1661, Острогозьке комісарське правління, м-ко Острогозьк Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1662, Канцелярія Нежегольського земського комісара, м. Нежеголь Бєлгородської провінції Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1663, Ніжинське комісарство, м. Ніжин Ніжинського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1664, Краснокутське комісарське правління, м. Краснокутськ Охтирської провінції Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1665, Березнянське комісарство, м. Березна Чернігівського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1666, Богодухівське комісарське правління, сл. Богодухів Охтирської провінції Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1667, Батуринське комісарство, м. Батурин Ніжинського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1668, Білопільське комісарське правління, сл. Білопілля Сумської провінції Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1669, Куп’янське комісарське правління, м. Куп’янськ Ізюмської провінції Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1670, Вільшанське комісарське правління, сл. Вільшана Харківської провінції Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1671, Третейський суд, м. Глухів
     Опис 1.
 • Ф. 1672, Іванов Євген Михайлович (1873–1928) – історик-архівіст, директор Центрального історичного архіву в Харкові
     Опис 1.
 • Ф. 1673, Магістрат м. Чернігів
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.


20 липня 2023На сайті ЦДІАК України представлена виставка до 310-ої річниці народження Івана Григоровича-Барського, українського архітектора, представника пізнього козацького бароко, автора численних видатних споруд у Києві та інших містах України.

Детальніше
19 липня 2023

Продовжується робота з наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium”.

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб повідомляємо про наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium” новими цифровими копіями 50 справ (№№ 1026-1074) з опису 1 фонду № 51, Генеральна військова канцелярія, які містять великий масив документів, які висвітлюють різнобічні сторони функціонування козацької держави – Гетьманщини. Це універсали українських гетьманів, а також грамоти та укази царів та імператорів (копії XVIII ст.) про підтвердження попередніх привілеїв, про надання ґрунтів, про надання посад козацькій старшині, справи про збір податків, про оподаткування різних товарів, про суперечки за ґрунти, про розподіл спадщини, захоплення рухомого майна, стягнення боргів, про постачання продовольства та відрядження козацьких команд на Українську лінію, про наїзди гайдамаків, про пожежі, про торгівлю з Кримським ханством, про виплату жалування службовцям Генеральної військової канцелярії, послужні списки козацької старшини, книги перепису (ревізії) козаків та посполитих в різних полках Гетьманщини, книги реєстрації вхідних документів, справи про спорудження у Глухові казенних будинків та палацу гетьмана Кирила Розумовського, про будівництво церков, справи про заснування та діяльність на Гетьманщині ґродських, земських та підкоморських судів, про будівництво та утримання поштових станцій, справи про контрабанду, ремонт мостів і доріг, селітроваріння тощо.


18 липня 2023
На сайті ЦДІАК України оновлено перелік оцифрованих справ ЦДІАК України, зроблених у рамках співпраці з міжнародною корпорацією FamilySearch.

Оцифрування фондів ЦДІАК України триває, про його перебіг інформуватимемо на наших онлайн-ресурсах.

17 липня 2023

До уваги користувачів!

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 1616–1644, що містять документи адміністративних та судових установ, а саме – магістратів, палати суду і розправи, лісництв Управління землеробства та державного майна Київської губернії, комісарських правлінь, документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи підтвердження угод та інше, володінь земель, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Представлені фамільні фонди: Драгоманови (№ 1617) та Пасеки (№ 1631).

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1616, Новоросійська палата суду і розправи, м. Новоросійськ
     Опис 1.
 • Ф. 1617, Драгоманови
     Опис 1.
 • Ф. 1618, Червонський цукровий завод Ф. Ф. Терещенка, м. Червоне Житомирського повіту Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1619, Кам’янець-Подільське місцеве управління Російського товариства Червоного Хреста, м. Кам’янець-Подільський
     Опис 1.
 • Ф. 1620, Магістрат м-ка Короп Ніжинського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1622, Дубіївське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м-ко Білозір’я Черкаського повіту Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1623, Черкаське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Черкаси Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1624, Смілянське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської, м-ко Сміла Черкаського повіту Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1625, Чернявське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Черкаси Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1626, Чигиринське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Чигирин Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1627, Управління слобідсько-українського тимчасового військового губернатора, м. Чугуїв Слобідсько-Української губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1628, Бюро Південноросійської обласної земської переселенської організації, м. Полтава
     Опис 1.
 • Ф. 1630, Особливо уповноважений у справах водних перевезень в районі воєнних дій, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1631, Пасеки
     Опис 1.
 • Ф. 1632, Комісія економії описних малоросійських маєтностей, м. Глухів Ніжинського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1633, Домова економічна канцелярія гетьмана Кирила Розумовського, м. Глухів Ніжинського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1634, Магістрат м. Переяслав Переяславського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1635, Балаклійське комісарське правління, сл. Балаклія Ізюмської провінції Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1636, Лубенське комісарство, м. Лубни Лубенського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1637, Комісія обер-провіантмейстера, м. Харків
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1638, Азовська (Воронезька) губернська канцелярія, м. Азов, м. Воронеж
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1639, Канцелярія Українського ландміліцького корпусу, Білівська фортеця Української лінії
     Опис 1.
 • Ф. 1640, Миропільське комісарське правління, м-ко Миропілля
 • Сумської провінції Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1641, Канцелярія Генеральної військової артилерії, м. Глухів
     Опис 1.
 • Ф. 1642, Котелевське комісарське правління, сл. Котельва Охтирської провінції Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1643, Печенізьке комісарське правління, сл. Печеніги Ізюмської провінції Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1644, Охтирське комісарське правління, м-ко Охтирка Слобідсько-Української губернії
     Опис 1.


14 липня 2023

До уваги користувачів!

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 1590–1614, що містять документи адміністративних та судових установ, а саме – судів, помічника начальника Волинського губернського жандармського управління, лісництв, управлінь державного майна, документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи підтвердження угод та інше,володінь земель, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Також представлємо особовий фонд Левшина Олександр Михайлович (№ 1615).

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1590, Союз українських прогресистів, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1591, Катеринославська палата кримінального суду, м. Катеринослав
     Опис 1.
 • Ф. 1592, Рада делегатів тилових працівників комітету Південно-Західного фронту Всеросійського союзу міст, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1593, Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу по Буковинно-Галицькому району, м. [Чернівці]
     Опис 1.
 • Ф. 1594, Центральний і місцеві фабрично-заводські комітети Всеросійського земського союзу на Південно-Західному фронті. Об’єднаний архівний фонд
     Опис 1.
 • Ф. 1595, Подільський губернський комітет Всеросійського земського союзу, м. Кам’янець-Подільський Подільської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1596, Тимчасовий генерал-губернатор південного гірничозаводського району, м. Катеринослав
     Опис 1.
 • Ф. 1598, Помічник начальника Волинського губернського жандармського управління в Луцькому, Ковельському та Володимир-Волинському повітах, м. Луцьк Волинської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1599, Помічник начальника Волинського губернського жандармського управління в Житомирському, Овруцькому та Старокостянтинівському повітах, м. Житомир Волинської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1600, Помічник начальника Волинського губернського жандармського управління в Рівненському, Дубенському та Кременчуцькому повітах, м. Рівне Волинської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1601, Канцелярія завідувача другого відділу прикордонної з Австрією смуги при Волинському губернському жандармському управлінні, м. Дубно Волинської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1602, Обуховицьке лісництво Києво-Подільського управління землеробства та державного майна, м. Радомишль Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1603, Броварське лісництво Управління землеробства та державного майна Могильовської та Чернігівської губерній, м-ко Бровари Остерського повіту Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1604, Меджибізьке лісництво Києво-Подільського управління землеробства та державного майна, м-ко Меджибіж Летичівського повіту Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1605, Летичівське лісництво Києво-Подільського управліннями землеробства та державного майна, м. Летичів Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1607, Літківське лісництво Управління хліборобства та державного майна на Чернігівщині, м-ко Літки Остерського повіту Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1608, Шершнівське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, с. Шершні, Радомишльського повіту Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1609, Трипільське дослідне лісництво Головного управління землевлаштування та землеробства, м-ко Трипілля Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1610, Ольгопільське лісництво Подільської палати державного майна Міністерства державного майна, м-ко Ольгопіль Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1611, Київське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1612, Дахнівське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Черкаси Київської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1613, Бердичівське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Бердичів Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1614, Димерське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м-ко Димер Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1615, Левшин Олександр Михайлович – ботанік, викладач ботаніки на Київських Вищих жіночих курсах
     Опис 1.


12 липня 2023

Продовжується робота з наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium”.

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб повідомляємо про наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium” новими цифровими копіями 50 справ (№№ 976a-1025) з опису 1 фонду № 51, Генеральна військова канцелярія, які містять великий масив документів, які висвітлюють різнобічні сторони функціонування козацької держави – Гетьманщини. Це універсали українських гетьманів, а також грамоти та укази царів та імператорів (копії XVIII ст.) про підтвердження попередніх привілеїв, про надання ґрунтів, про надання посад козацькій старшині, справи про збір податків, про оподаткування різних товарів, про суперечки за ґрунти, про розподіл спадщини, захоплення рухомого майна, стягнення боргів, про постачання продовольства та відрядження козацьких команд на Українську лінію, про наїзди гайдамаків, про пожежі, про торгівлю з Кримським ханством, про виплату жалування службовцям Генеральної військової канцелярії, послужні списки козацької старшини, книги перепису (ревізії) козаків та посполитих в різних полках Гетьманщини, книги реєстрації вхідних документів, справи про спорудження у Глухові казенних будинків та палацу гетьмана Кирила Розумовського, про будівництво церков, справи про заснування та діяльність на Гетьманщині ґродських, земських та підкоморських судів, про будівництво та утримання поштових станцій, справи про контрабанду, ремонт мостів і доріг, селітроваріння тощо.


10 липня 2023

До уваги користувачів!

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 1557–1589, що містять документи адміністративних та судових установ, а саме – ратуш, магістратів та судів, полкових лічильних комісій, управлінь державного майна, документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій у судових справах, записи підтвердження угод та інше, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1557, Чугуївська кріпосна контора, м. Чугуїв Київської, з 1727 р. – Бєлгородської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1558, Ніжинське грецьке братство, м. Ніжин Ніжинського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1559, Предводитель шляхетства Лубенського полку, м. Лубни
     Опис 1.
 • Ф. 1560, Похідна канцелярія наказного гетьмана Якима Івановича Горленка
     Опис 1.
 • Ф. 1561, Городовий магістрат м. Сосниця Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1562, Мглинський підкоморський повітовий суд, м. Мглин Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1563, Предводитель шляхетства Ніжинського і Батуринського повітів Ніжинського полку м. Ніжин
     Опис 1.
 • Ф. 1564, Стародубський підкоморський повітовий суд, м. Стародуб Стародубського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1565, Ніжинська полкова лічильна комісія, м. Ніжин Ніжинського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1566, Ратуша м. Полтава Полтавського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1567, Контора опікунства над новоросійськими іноземними поселенцями, м. Конотоп Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1569, Городовий магістрат м. Борзна Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1571, Золотоніське окружне управління державного майна, м. Золотоноша Полтавської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1573, Акціонерне товариство Південно-Західної залізниці, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1574, Головний дорожній комітет профспілок службовців, майстрових і робітників Південно-Західної залізниці, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1575, Городовий магістрат м. Путивль Курського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1577, Миропільська воєводська канцелярія, м. Миропілля Бєлгородської провінції та губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1578, Миропільське комісарство, м. Миропіль Бєлгородської провінції Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1579, Миропільська кріпосна контора, м. Миропілля Бєлгородської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1580, Дарницьке дослідне лісництво Управління землеробства та державного майна Могильовської та Чернігівської губерній, ст. Дарниця Остерського повіту Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1581, Київська кріпосна контора, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1582, Кам’янець-Подільський підкоморський суд, м. Кам’янець-Подільський Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1583, Ізюмська кріпосна контора, м. Ізюм Бєлгородської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1585, Городовий магістрат м. Катеринослав Азовської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1586, Городова ратуша сл. Добрянка Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1587, Вільнянська внутрішня митниця, м. Вільний Бєлгородської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1588, Вільнянська кріпосна контора, м. Вільний Бєлгородської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1589, Бахмутська кріпосна контора, м. Бахмут Азовської, з 1725 р. – Воронезької губернії
     Опис 1.


10 липня 2023

Продовжується співпраця з корпорацією FamilySearch International.

До уваги науковців, дослідників історії України ІІ пол. XІХ – поч. XХ ст. та широкого кола зацікавлених осіб повідомляємо, що розпочато оцифрування документів з ф. 127 Київська духовна консисторія, м. Київ, опису № 1078 – Метричні книги церков Звенигородського, Васильківського, Бердичівського, Сквирського та Таращанського повітів Київської губернії.


7 липня 2023

До уваги користувачів!

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 1521–1556, що містять документи адміністративних та судових установ, а саме – ратуш, магістратів та судів, військових канцелярій, нижніх і верхніх розправ, документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій у судових справах, записи підтвердження угод та інше, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1521, Городова ратуша м. Сураж Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1523, Ратуша м. Глухів Ніжинського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1524, Ратуша м. Гадяча Гадяцького полку
     Опис 1.
 • Ф. 1525, Ратуша м-ка Ічня Прилуцького полку
     Опис 1.
 • Ф. 1526, Ратуша м-ка Грунь Гадяцького полку
     Опис 1.
 • Ф. 1527, Ратуша м. Лубни Лубенського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1528, Ратуша м. Лохвиця Лубенського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1529, Стародубський полковий суд, м. Стародуб Стародубського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1530, Полтавська полкова лічильна комісія, м. Полтава Полтавського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1531, Погарський підкоморський повітовий суд, м. Погар Стародубського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1532, Кременчуцький підкоморський повітовий суд, м. Кременчук Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1533, Конотопський підкоморський повітовий суд, м. Конотоп Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1534, Катеринославське жандармське поліцейське управління залізниць, м. Катеринослав
     Опис 1.
 • Ф. 1535, Новгород-Сіверський підкоморський повітовий суд, м. Новгород-Сіверський Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1536, Городовий магістрат м. Короп Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1537, Чернігівський губернський магістрат, м. Чернігів
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1538, Новгород-Сіверська нижня розправа, м. Новгород-Сіверський Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1539, Чернігівська верхня розправа, м. Чернігів
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1540, Березнянська нижня розправа, м. Березна Чернігівського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1541, Військово-похідна канцелярія головнокомандувача 2-ї армії генерал-аншефа Петра Івановича Паніна (1769–1770)
     Опис 1.
 • Ф. 1542, Військово-похідна канцелярія київського генерал-губернатора генерал-аншефа Івана Федоровича Глєбова
     Опис 1.
 • Ф. 1543, Почепська приказна канцелярія, м-ко Почеп Стародубського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1544, Кролевецький підкоморський повітовий суд, м. Кролевець Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1545, Глухівська гарнізонна канцелярія, м. Глухів Ніжинського полку, з 1782 р. – Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1546, Чернігівська гарнізонна канцелярія, м. Чернігів Чернігівського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1554, Кременчуцьке жандармське поліцейське управління залізниць, м. Кременчук Полтавської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1556, Новгород-Сіверський Спасо-Преображенський чоловічий монастир, м. Новгород-Сіверський Стародубського полку
     Опис 1, Опис 2.


5 липня 2023

4 липня 2023 року на базі Центрального державного архіву України, м. Київ розпочалось проходження архівної практики студентами ІІ курсу ОС «Бакалавр» за спеціальністю 032 Історія та археологія ОП «Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов)» історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У ході зустрічі заступника директора головного зберігача фондів Ірини Казімірової та керівників структурних підрозділів ЦДІАК України зі студентами відбулося знайомство з архівною установою та її основними напрямами діяльності. Керівниками 2 фондових відділів проведено для студентів-практикантів ознайомчу екскурсію архівом, під час якої вони відвідали архівосховище та читальний зал.


5 липня 2023

Продовжується робота з наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium”.

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб повідомляємо про наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium” новими цифровими копіями 50 справ (№№ 929-976) з опису 1 фонду № 51, Генеральна військова канцелярія, які містять великий масив документів, які висвітлюють різнобічні сторони функціонування козацької держави – Гетьманщини. Це універсали українських гетьманів, а також грамоти та укази царів та імператорів (копії XVIII ст.) про підтвердження попередніх привілеїв, про надання ґрунтів, про надання посад козацькій старшині, справи про збір податків, про оподаткування різних товарів, про суперечки за ґрунти, про розподіл спадщини, захоплення рухомого майна, стягнення боргів, про постачання продовольства та відрядження козацьких команд на Українську лінію, про наїзди гайдамаків, про пожежі, про торгівлю з Кримським ханством, про виплату жалування службовцям Генеральної військової канцелярії, послужні списки козацької старшини, книги перепису (ревізії) козаків та посполитих в різних полках Гетьманщини, книги реєстрації вхідних документів, справи про спорудження у Глухові казенних будинків та палацу гетьмана Кирила Розумовського, про будівництво церков, справи про заснування та діяльність на Гетьманщині ґродських, земських та підкоморських судів, про будівництво та утримання поштових станцій, справи про контрабанду, ремонт мостів і доріг, селітроваріння тощо.


5 липня 2023

4 липня 2023 року заступник директора ЦДІАК України Ігнатенко Ірина взяла участь у заході – презентації фільму «НепрOSTі листи» режисера Марії Яремчук, який відбувся у Державному архіві Київської області. Фільм, заснованний на архівних документах Державного архіву Київської області. Сюжет кінострічки побудовано на листах мешканців Київщини до рідних, вивезених до нацистської Німеччини під час Другої світової війни.

Фільм «НепрOSTі листи» на ІХ Міжнародному фестивалі історичного кіно «Поза часом», квітень 2023 р., відзначений кращим історичним фільмом, короткий метр.


3 липня 2023

До уваги користувачів!

З 1 липня 2023 року скасовуються обмеження карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу COVID-19.

Відвідати читальний зал ЦДІАК України можна за попереднім записом. Для цього необхідно направити повідомлення на електронну пошту: [email protected]

Заяви, замовлення на видавання документальних матеріалів приймаються на е-пошту: [email protected]

Графік відвідувань читального залу: понеділок-четвер з 9-30 до 16-00.

П’ятниця: архів працює у дистанційному режимі.

Довідки про роботу читального залу за тел. +38(044) 275-82-22.
3 липня 2023

До уваги користувачів!

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 1471–1520 – адміністративних та судових установ Гетьманщини, а саме – городових магістратів і ратуш XVIII ст., повітових, підкоморських судів, ратуш, документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій у судових справах, підтвердження угод та інше, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

З них представлений опис фамільного фонду №1475 (Галагани).

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1471, Магістрат м. Остер Київського воєводства, з 1654 р. – Київського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1472, Городова ратуша м-ка Понорниця Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1473, Ратуша м. Миргород Миргородського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1474, Ратуша м-ка Мена Чернігівського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1475, Галагани
     Опис 1.
 • Ф. 1481, Остап’ївський підкоморський повітовий суд, м. Остап’є Миргородського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1482, Лубенський підкоморський повітовий суд, м. Лубни
     Опис 1.
 • Ф. 1483, Хорольський підкоморський повітовий суд, м. Хорол Малоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1484, Чернігівський підкоморський повітовий суд, м. Чернігів
     Опис 1.
 • Ф. 1485, Батуринський підкоморський повітовий суд, м. Батурин Ніжинського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1486, Шептаківська волосна контора двірцевих описних слобід, с. Шептаки Стародубського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1490, Лубенська польова аптека, м. Лубни
     Опис 1.
 • Ф. 1500, Вербецьке лісництво Києво-Подільського управління державного майна, м. Новокостянтинів Літинського повіту Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1501, Похідна Генеральна військова канцелярія
     Опис 1.
 • Ф. 1503, Сосницький повітовий земський суд, м. Сосниця Ніжинського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1505, Городнянський повітовий земський суд, м. Городня Чернігівського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1, Опис 2, Опис 3, Опис 4.
 • Ф. 1508, Чернігівський верхній земський суд, м. Чернігів
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1509, Борзнянський повітовий земський суд, м. Борзна Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1510, Новгород-Сіверський верхній земський суд, м. Новгород-Сіверський Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1517, Гадяцький підкоморський повітовий суд, м. Гадяч Гадяцького полку
     Опис 1.
 • Ф. 1518, Глухівський підкоморський повітовий суд, м. Глухів Ніжинського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1519, Роменський підкоморський повітовий суд, м. Ромни Лубенського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1520, Волосна контора описних розкольницьких слобід, сл. Добрянка Чернігівського полку
     Опис 1.


3 липня 2023

Директор ЦДІАК України Ярослав Файзулін взяв участь в настановчій конференції з архівної практики для студентів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


30 червня 2023

Співробітники ЦДІАК України відвідали Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, прослухали лекцію-екскурсію, ознайомились з виставками документів, в експозиціях яких було використано копії документів архіву, та отримали можливість побачити унікальні пам’яткі кінця XVII–початку XVIII ст.


30 червня 2023

До уваги користувачів!

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 1415–1470 – адміністративних та судових установ, а саме – магістратів, підкоморських судів, ратуш, а також управлінь державного майна, товариства пароплавства по Дніпру, правлінь округів шляхів сполучення, документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій у судових справах, записи контрактів купівлі-продажу, застави майна, дарування, підтвердження угод та інше, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

З них представлений опис особового фонду № 1426 (Григор’єв Володимир Петрович)

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1415, Агрономічний відділ Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу, м. Житомир
     Опис 1.
 • Ф. 1416, Київська рентмейстерська контора, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1417, Помічник начальника Полтавського губернського жандармського управління в Кременчуцькому та Переяславському повітах, м. Кременчук Полтавської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1420, Військово-польова судова комісія у політичних справах, м. Кам’янець-Подільський Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1421, Заславське військово-поліцейське управління, м. Заслав Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1423, Колекція документів, зібраних Єврейською історико-археографічною комісією при історико-філологічному відділенні Всеукраїнської Академії наук
     Опис 1.
 • Ф. 1424, Управління товариства пароплавства по Дніпру та його притоках і Другого пароплавного товариства по Дніпру і його притоках, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1425, Магістрат м-ка Мглин Стародубського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1426, Григор’єв Володимир Петрович (1883–1922) – київський авіаконструктор
     Опис 1.
 • Ф. 1427, Козятинське відділення Київського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Козятин Бердичівського повіту Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1428, Комісаріатська комісія при головнокомандувачеві земського війська шостої області
     Опис 1.
 • Ф. 1429, Правління 4-го округу шляхів сполучення Головного управління шляхів сполучення і публічних будівель, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1430, Правління 5-го округу шляхів сполучення Управління водними і сухопутними сполученнями, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1431, Правління 9-го округу шляхів сполучення Головного управління шляхів сполучення і публічних будівель, м. Катеринослав
     Опис 1.
 • Ф. 1432, Управління окремого начальника дорожніх робіт Бессарабського району, м. Одеса Херсонської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1433, Союз інженерів Київського округу шляхів сполучення, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1434, Київська інженерна команда, м. Київ
     Опис 1, Опис 1 вн., Опис 2.
 • Ф. 1435, Об’єднаний комітет партії соціалістів-революціонерів м. Кам’янець-Подільський і Кам’янець-Подільського гарнізону, м. Кам’янець-Подільський
     Опис 1.
 • Ф. 1436, Київське фортечне інженерне управління Київського військового округу, м. Київ
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1437, Чернігівське управління державного майна, м. Чернігів
     Опис 1.
 • Ф. 1438, Сквирське окружне управління державного майна, м. Сквира Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1439, Чернігівське губернське жандармське управління, м. Чернігів
     Опис 1.
 • Ф. 1440, Чернігівська губернська попечительська контора в справах малоросійських козаків, м. Чернігів
     Опис 1.
 • Ф. 1455, Остерський підкоморський повітовий суд, м. Остер Київського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1467, Ніжинський підкоморський повітовий суд, м. Ніжину
     Опис 1.
 • Ф. 1469, Ратуша м-ка Сосниця Чернігівського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1470, Ратуша м. Новгород-Сіверський (Новгородка) Стародубського полку
     Опис 1.


29 червня 2023

28 червня 2023 року заступник директора – головний зберігач фондів Казімірова Ірина, начальник відділу інформаційних технологій та захисту інформації Демченко Анатолій, головний спеціаліст відділу інформаційних технологій та захисту інформації Лозун Анастасія взяли участь у вебінарі «Діджиталізація на практиці» (для професіоналів з архівної та бібліотечної справи), організований ALIPH Foundation (Міжнародний альянс захисту культурної спадщини в зоні конфліктів) у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України. Захід відбувся на платформі сервісу ZOOM.

Учасники вебінару ознайомилися з підбором основних елементів для побудови успішної програми оцифрування, досвідом реалізації проєктів цифровізації в умовах сьогодення, принципами забезпечення збереження оцифрованого контенту та надання вільного доступу користувачам до оцифрованих колекцій, необхідністю інтеграції цифрових архівних і бібліотечних колекцій України в міжнародний науковий і публічний обіг.


28 червня 2023

Продовжується робота з наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium”.

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб повідомляємо про наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium” новими цифровими копіями 50 справ (№№ 880-928) з опису 1 фонду № 51, Генеральна військова канцелярія, які містять великий масив документів, які висвітлюють різнобічні сторони функціонування козацької держави – Гетьманщини. Це універсали українських гетьманів, а також грамоти та укази царів та імператорів (копії XVIII ст.) про підтвердження попередніх привілеїв, про надання ґрунтів, про надання посад козацькій старшині, справи про збір податків, про оподаткування різних товарів, про суперечки за ґрунти, про розподіл спадщини, захоплення рухомого майна, стягнення боргів, про постачання продовольства та відрядження козацьких команд на Українську лінію, про наїзди гайдамаків, про пожежі, про торгівлю з Кримським ханством, про виплату жалування службовцям Генеральної військової канцелярії, послужні списки козацької старшини, книги перепису (ревізії) козаків та посполитих в різних полках Гетьманщини, книги реєстрації вхідних документів, справи про спорудження у Глухові казенних будинків та палацу гетьмана Кирила Розумовського, про будівництво церков, справи про заснування та діяльність на Гетьманщині ґродських, земських та підкоморських судів, про будівництво та утримання поштових станцій, справи про контрабанду, ремонт мостів і доріг, селітроваріння тощо.


28 червня 2023

ЦДІАК України вітає колег архівістів, дослідників та всіх громадян України з Днем Конституції!

Щороку 28 червня громадяни України відзначають одне з найважливіших державних свят – День Конституції України.

Історія українського конституціоналізму має глибоке історичне коріння і тяглість – із часів давньої Русі й до сьогодення. Її віховими етапами стали «Руська правда» Ярослава Мудрого, 3 «Литовські статути», акти конституційного характеру доби Гетьманщини та Української революції 1917–1921 рр., правові документи українського визвольного руху XX ст., Конституція України 28 червня 1996 р.

Вершиною розвитку суспільно-політичної думки ранньомодерної української козацької держави – Гетьманщини стала Конституція гетьмана Пилипа Орлика «Договори і постановлення прав і вольностей Війська Запорозького», ухвалена в м. Бендери (Республіка Молдова) 5 квітня 1710 р. За своєю формою вона є договором гетьмана Пилипа Орлика зі старшиною і всім Військом Запорозьким, а за змістом – документом, що в політико-правових поняттях того часу обґрунтовував права України на державну самостійність та її державний устрій.

Конституція гетьмана Пилипа Орлика увібрала в себе передові досягнення української та європейської суспільно-політичної думки початку XVIII ст. і стала новим кроком у їхньому розвитку. Ця пам’ятка – філософія й ідеологія «суспільного договору», втілені в мову правових норм. Документ складається з преамбули, 16-ти статей, присяги новообраного гетьмана, його підпису й печатки Війська Запорозького, а також підтвердження шведського короля Карла ХІІ від 10 травня 1710 р. на обрання Пилипа Орлика гетьманом Війська Запорозького.

У преамбулі викладено коротку історію козацтва та української державності з метою обґрунтування права козацької верстви виступати репрезентантом державницьких інтересів українського народу. А з іншого боку – задля дотримання традиційних демократичних принципів організації державної влади, недопущення перетворення гетьманської влади в деспотичну.

16 статей Конституції регламентували різні аспекти життя Гетьманщини: віри й захисту прав українського православ’я; недоторканості кордонів, гарантом чого мали стати договори гетьмана зі шведським королем; відновлення стратегічного союзу з Кримським ханством задля забезпечення спокою на південних кордонах і збройної допомоги татар у боротьбі з Москвою; відновлення прав Війська Запорозького Низового на його землях; закріплення основних принципів організації влади в козацькій державі; затвердження функцій і повноважень Генеральної старшини та Генеральних скарбників; визначення адміністративних обов’язків і прав гетьмана й полковників як керівників територіально-адміністративних одиниць держави та встановлення чіткого порядку набуття старшиною урядових посад і формування вертикалі виконавчої влади; гарантування самоврядних прав міст і їхніх жителів; зобов’язання гетьмана та урядовців слідкувати за розумністю податків і повинностей, загальним характером їх розподілу й виконання.

У фондах Національного архіву Швеції в Стокгольмі в колекції «Cosacica» («Kosacerna») зберігається скорочена редакція (екстракт) Конституції гетьмана Пилипа Орлика латинською мовою під назвою: «Contenta Pactorum inter Ducem et Exercitum Zaporoviensem conventorum, in Compendium brevi Stylo collecta» («Затверджені умови договору між гетьманом і Військом Запорозьким, у стислому огляді зібрані»). Документ, ймовірно, написаний самим гетьманом Пилипом Орликом.

Національний архів Швеції передав Голові Державної архівної служби України Анатолію Хромову засвідчену копію скороченої редакції (екстракту) Конституції гетьмана Пилипа Орлика латинською мовою. Документ унесено до Національного архівного фонду України та прийнято на постійне зберігання Центральним державним історичним архівом України, м. Київ.

З текстами документів Конституції староукраїнською мовою (“Договори і постановлення між новообраним гетьманом Пилипом Орликом і всим Військом Запорозьким…”) й скороченої редакції латинською мовою (“Contenta Pactorum inter Ducem et Exercitum Zaporoviensem conventorum, in Compendium brevi Stylo collecta” (“Затверджені умови договору між гетьманом та Військом Запорозьким, в стислому огляді зібрані”) можна ознайомитись за посиланням.
26 червня 2023

До уваги користувачів!

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 1385–1414 – адміністративних та судових установ Гетьманщини, а саме – магістратів, старостинського, земських, повітових, підкоморських судів, а також комісій з ліквідації боргів конфіскованих маєтків в учасників Польського повстання 1831 р., документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій у судових справах, записи контрактів купівлі-продажу, застави майна, дарування, підтвердження угод та інше, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

З них представлені описи особових та фамільних фондів №№ 1389, 1404, 1408 (Дебогорій-Мокрієвич Володимир Карпович, Бутовичі, Тоцькі).

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1385, Центральне продовольче бюро Міністерства шляхів сполучення, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1387, Магістрат м. Бар Подільського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 1388, Комісія для розгляду справ про учасників польського повстання 1831 р. у Подільській і Волинській губерніях
     Опис 1.
 • Ф. 1389, Дебогорій-Мокрієвич Володимир Карпович (1848–1926) – український політичний діяч, революціонер-народник, публіцист, мемуарист
     Опис 1.
 • Ф. 1390, Управління 3-го округу Херсонських військових поселень, м. Вознесенськ Єлисаветградського повіту Херсонської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1391, Переяславський Михайлівський чоловічий монастир, м. Переяслав
     Опис 1.
 • Ф. 1392, Колекція документів, зібраних Київським відділом Російського військового історичного товариства
     Опис 1.
 • Ф. 1394, Яворівський старостинський суд, м. Яворів Львівської землі Руського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 1395, Управління Південно-Західного митного округу, м. Радзивиллів Кременецького повіту Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1396, Церковно-історичне та археологічне товариство при Київській духовній академії, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1397, Старокостянтинівський повітовий земський суд, м. Старокостянтинів Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1400, Магістрат м. Берестечко Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 1401, Магістрат м-ка Миляновичі Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 1402, Новоміський повітовий суд, м. Нове Місто Новгород-Сіверського намісництва
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1403, Радомишльський повітовий земський суд, м. Радомишль Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1404, Бутовичі
     Опис 1.
 • Ф. 1405, Київський комітет Всеросійського союзу міст, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1407, Колекція універсалів, привілеїв і листів українських гетьманів, великих литовських князів і польських королів, грамот російських царів
     Опис 1, Опис 2, Опис 3, Опис 4.
 • Ф. 1408, Тоцькі
     Опис 1.
 • Ф. 1409, Волинська губернська комісія з ліквідації боргів конфіскованих маєтків в учасників Польського повстання 1831 р., м. Житомир
     Опис 1.
 • Ф. 1410, Подільська губернська комісія з ліквідації боргів конфіскованих маєтків в учасників Польського повстання 1831 р., м. Кам’янець-Подільський
     Опис 1.
 • Ф. 1411, Київська губернська комісія з ліквідації боргів конфіскованих маєтків в учасників Польського повстання 1831 р., м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1412, 13-та інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів
     Опис 1.
 • Ф. 1413, Слов’яносербська комісія, м. Бахмут Воронезької, з 1764 р. – Новоросійської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1414, Гайсинське лісництво Києво-Подільського управління землеробства та державного майна, м. Гайсин Подільської губернії
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.


23 червня 2023

До уваги користувачів!

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 1336–1379, що містять документи адміністративних та судових установ, а саме – монастирів, магістратів XVIII ст., губернських та жандармських управлінь, штабів Українського військового поселення, документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій у судових справах, протоколи засідань управлінь, комісій та комітетів, доручення та розпорядження, накази, розпорядження, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1336, Малоросійське губернське правління, м. Чернігів
     Опис 1, Опис 2, Опис 3, Опис 4.
 • Ф. 1337, Городовий магістрат м-ка Березна Чернігівського намісництва, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1338, Козелецький Богословський жіночий монастир, м. Козелець Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва, з 1802 р. – Чернігівської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1339, Помічник начальника Полтавського губернського жандармського управління в Кременчуцькому, Кобеляцькому та Хорольському повітах, м. Кременчук Полтавської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1341, Катеринославський батальйон військових кантоністів
     Опис 1.
 • Ф. 1342, Управління подільського і волинського тимчасового військового губернатора, м. Житомир Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1343, Управління малоросійського військового губернатора, м. Полтава
     Опис 1.
 • Ф. 1345, Малоросійський поштовий департамент, м. Глухів Ніжинського полку
     Опис 1.
 • Ф. 1347, Управління губернського комісара Галичини, м. Тернопіль
     Опис 1.
 • Ф. 1349, Управління з квартирного забезпечення військ військового генерал-губернатора Галичини і Буковини, м. Київ
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1350, Особлива комісія при військовому генерал-губернаторі Галичини щодо заручників та адміністративно висланих з Галичини, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1352, Штаб поселеної уланської дивізії чергування других чотирьох округів Українського військового поселення, м. Чугуїв Зміївського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 1353, Штаб восьми округів Українського військового поселення, м. Чугуїв Зміївського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1354, Штаб 3-го кавалерійського округу Українського військового поселення, сл. Нова Астрахань Старобільського повіту Воронезької, з 1823 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1355, Штаб 4-го кавалерійського округу Українського військового поселення, сл. Новопсков Старобільського повіту Воронезької, з 1823 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1356, Штаб 5-го кавалерійського округу Українського військового поселення, м. Ново-Бєлгород Вовчанського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1357, Управління начальника Харківського військового поселення, м. Чугуїв Зміївського повіту Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1370, Магістрат м. Ніжин Ніжинського полку
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1371, Південноросійське товариство торгівлі аптекарськими товарами, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1376, Городовий магістрат м. Стародуб Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1378, Губернські і повітові комітети Полтавської і Чернігівської губерній для формування малоросійських козачих полків легкої кавалерії. Об’єднаний архівний фонд
     Опис 1.
 • Ф. 1379, Штаби малоросійських кінно-козачих полків, мобілізованих в Державне ополчення. Об’єднаний архівний фонд
     Опис 1.


21 червня 2023

Продовжується робота з наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium”.

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб повідомляємо про наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium” новими цифровими копіями 50 справ (№№ 831-879) з опису 1 фонду № 51, Генеральна військова канцелярія, які містять великий масив документів, які висвітлюють різнобічні сторони функціонування козацької держави – Гетьманщини. Це універсали українських гетьманів, а також грамоти та укази царів та імператорів (копії XVIII ст.) про підтвердження попередніх привілеїв, про надання ґрунтів, про надання посад козацькій старшині, справи про збір податків, про оподаткування різних товарів, про суперечки за ґрунти, про розподіл спадщини, захоплення рухомого майна, стягнення боргів, про постачання продовольства та відрядження козацьких команд на Українську лінію, про наїзди гайдамаків, про пожежі, про торгівлю з Кримським ханством, про виплату жалування службовцям Генеральної військової канцелярії, послужні списки козацької старшини, книги перепису (ревізії) козаків та посполитих в різних полках Гетьманщини, книги реєстрації вхідних документів, справи про спорудження у Глухові казенних будинків та палацу гетьмана Кирила Розумовського, про будівництво церков, справи про заснування та діяльність на Гетьманщині ґродських, земських та підкоморських судів, про будівництво та утримання поштових станцій, справи про контрабанду, ремонт мостів і доріг, селітроваріння тощо.


20 червня 2023

20 червня 2023 року працівники ЦДІАК України взяли участь у презентації доробку сучасних українських митців «Відкриваючи невідомі світи», яка відбулася у рамках проєкту Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву «Творці українського кіно». Захід відбувся за участю творців фільмів «Український Ліван», «Євангеліє від Івана Мазепи», «Григорій Сковорода. Світе, я йду до тебе!» Надзвичайного та Повноважного Посла України в Лівані (2016–2022 рр.), автора стрічок Ігоря Осташа, режисера Станіслава Литвинова.19 червня 2023

До уваги користувачів!

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 1294–1335, що містять документи адміністративних та судових установ Гетьманщини, а саме – монастирів, земських судів, воєводських канцелярій та лічильних комісій, тощо документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій у судових справах, протоколи засідань управлінь, комісій та комітетів, доручення та розпорядження, накази, розпорядження, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

З них представлені особові фонди Михайловського Андрія Казимировича, Станіславського Антона Григоровича, Щербини Олександра Мойсейовича (№№ 1318, 1320, 1321) та фамільний фонд Бержинських (№ 1330).

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1294, Кременчуцький повітовий земський суд, м. Кременчук Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1295, Новосанжарська воєводська канцелярія, м. Нові Санжари Новоросійської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1296, Прилуцька полкова лічильна комісія, м. Прилуки Прилуцького полку
     Опис 1.
 • Ф. 1297, Крюківська воєводська канцелярія, м. Крюків Єлизаветградської провінції Новоросійської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1298, Губернські комітети з формування державного рухомого ополчення Полтавської і Харківської губерній. Об’єднаний архівний фонд
     Опис 1.
 • Ф. 1309, Управління польового дорожнього контролера при Управлінні окремого начальника дорожніх робіт в районі Південно-Західного фронту, м. Чернівці
     Опис 1.
 • Ф. 1311, Полтавський легкокінний полк
     Опис 1.
 • Ф. 1314, Штаб 7-го кавалерійського округу Українського військового поселення, сл. Шебелинка Зміївського повіту Слобідсько-Української; з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1317, Городовий магістрат м. Літин Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1318, Михайловський Андрій Казимирович – присяжний повірений
     Опис 1.
 • Ф. 1319, Рада присяжних повірених округу Київської судової палати, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1320, Станіславський Антон Григорович (1817–1883) – юрист, професор Казанського та Харківського університетів
     Опис 1.
 • Ф. 1321, Щербина Олександр Мойсейович (1874–1934) – професор філософії, тифлолог, психолог
     Опис 1.
 • Ф. 1322, Штаб 2-го кавалерійського округу Українського військового поселення, сл. Лиман Ізюмського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1323, Штаб 6-го кавалерійського округу Українського військового поселення, м. Чугуїв Зміївського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1324, Штаб 7-го військово-робітничого батальйону Українського військового поселення, м. Чугуїв Зміївського повіту Слобідсько-Української; з 1835 р. – Харківської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1327, Колекція документів щодо політики Австро-Угорщини на українських землях під час Першої світової війни
     Опис 1.
 • Ф. 1328, Кам’янська прикордонна митна застава, с. Кам’янка Чернігівського полку, з 1782 р. – Чернігівського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1329, Київський верхній земський суд, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1330, Бержинські
     Опис 1.
 • Ф. 1331, Управління 2-го округу Херсонських військових поселень, м. Єлисаветград Херсонської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1333, Командуючий Чернігівським губернським земським військом Безбородько І. А.
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1335, Волинське губернське жандармське управління, м. Житомир Волинської губернії
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.


19 червня 2023

12-16 червня 2023 р. головний спеціаліст відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ Євген Дубовінський разом із колегами з інших архівів і Укрдержархіву взяв участь у Archival Summer School for Ukraine (Архівна літня школа для України). Навчання проходило на базі Vera and Donald Blinken Open Society Archives у м. Будапешті. Головними організаторами цього заходу були архівісти з Канади Андрій Черневич і Марина Чернявська.


Численні лекції та презентації, які відбувалися протягом тижня, були присвячені структурі та напрямам діяльності Міжнародної ради архівів, основним теоретичним підходам до архівної справи, використанню баз даних для ведення внутрішнього архівного обліку та надання доступу користувачам до довідкового апарату, оцифруванню архівних документів тощо. Плідними були дискусії стосовно поточного стану та викликів, які стоять перед архівістами в Україні та світі, порівняння українського та міжнародного досвіду роботи з архівними документами та надання до них доступу користувачам.


Сподіваємося, що досвід, набутий молодими фахівцями на таких заходах, дозволить із часом призвести до якісних змін в архівній сфері України, залучення найкращих світових практик, поглиблення міжнародної співпраці українських архівістів.16 червня 2023

15 червня 2023 року директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ Ярослав Файзулін взяв участь у роботі круглого столу «Декомунізація обліку архівних документів в Україні», що відбувся в приміщенні Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”.

Мета круглого столу – проведення конструктивної дискусії щодо проєкту нової схеми поділу архівних фондів і загальних вимог до ведення облікових документів в архівах.

Спікерами заходу виступили: Анатолій Хромов, Голова Державної архівної служби України; Тетяна Ємельянова, перший заступник Голови Державної архівної служби України; Віталій Рудь, завідувач сектору архівної справи Міністерства юстиції, керівники центральних державних архівів України та науковці.

Щодо теми круглого столу Ярослав Файзулін зазначив: «Існуюча з радянських часів схема поділу архівних фондів та їх класифікація – «Фонди «дорадянського періоду» (до 1917 (1939) року)» та «Фонди «радянського періоду (з 1917 (1939 року)» давно є застарілою і не відповідає реаліям сьогодення. Адже, ключовою подією, що стала підставою для здійснення такого поділу та класифікації архівних фондів був факт «встановлення», де-факто – окупація, радянською владою тієї або іншої частини України. Що з погляду сучасної незалежної української держави є неприйнятним. Запропоновані головою Укрдержархіву Анатолієм Хромовим зміни до поділу архівних фондів та їх класифікації – «Фонди давніх актів (до 1917 (1939) року)» та «Фонди нових актів (з 1917 (1939 року)», з прив’язкою до початку подій Української революції 1917-1921 років, є значно обгрунтованіші і відповідають підходам сусідніх європейських держав, зокрема Польщі.

Підтримуємо ідею, озвучену колегами, щодо запровадження індексу «У» до облікових номерів архівних фондів, що містять документи українських державних утворень, а також учасників боротьби за незалежність України у XX столітті. При визначенні таких фондів архівісти можуть опиратися на досить вичерпний перелік учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, визначений Законом України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті».

Очевидно «декомунізація» схеми поділу архівних фондів та їх класифікації має відбуватися паралельно із «декомунізацією та «деколонізацією» довідкових апаратів архівів – описів, анотацій, заголовків справ, які містять застарілі радянські ідеологеми й термінологію – «буржуазно-націоналістичні партії», «буржуазно-націоналістичні діячі», «українська контрреволюція», «петлюрівський бандитизм» тощо».


16 червня 2023

До уваги користувачів!

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 1230–1292, що містять документи адміністративних та судових установ Гетьманщини, а саме – монастирів, магістратів XVIII ст., земських судів, жандармських управлінь, документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій у судових справах,укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Цікавим для дослідників буде фонд № 1230 – Документи з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1230, Документи з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Колекція фотокопій
     Опис 1.
 • Ф. 1234, Канівський земський суд, м. Канів Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1236, Магістрат м-ка Хмільник Подільського воєводства, з 1793 р. Ізяславського намісництва, з 1795 р. Подільського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1237, Магістрат м-ка Олика Волинського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 1238, Слідча комісія Харківського губернського громадського комітету (з виявлення провокаторів), м. Харків
     Опис 1.
 • Ф. 1244, Виконавчий комітет Ради делегатів робітників і службовців Київського округу шляхів сполучень, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1245, Рада робітничих делегатів інженерно-будівельних дружин Південно-Західного фронту і союзу міст, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1247, Золотоніська попечительська контора в справах малоросійських козаків, м. Золотоноша Полтавської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1248, Генеральний турецький консул в Одесі
     Опис 1.
 • Ф. 1250, Помічник начальника Бессарабського губернського жандармського управління на прикордонному пункті в м. Кілія Ізмаїльського повіту Бессарабської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1252, Штаб-офіцер корпусу жандармів у м. Одеса
     Опис 1.
 • Ф. 1253, Лебединський Георгіївський чоловічий монастир, с. Лебедин Київського повіту і воєводства, з 1793 р. – Брацлавського намісництва, з 1797 р. – Чигиринського повіту Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1254, Колекція документів судових установ, переданих до Київського університету з Петербурзького сенатського архіву
     Опис 1.
 • Ф. 1257, Особлива комісія для ведення слідства у справі таємного товариства з розповсюдження польських книг, м. Житомир Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1258, Радомське губернське жандармське управління, м. Радом
     Опис 1.
 • Ф. 1259, Вінницьке відділення Київського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Вінниця Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1260, Магістрат м-ка Мацеїв Володимирського повіту Волинського воєводства, з 1797 р. – Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1261, Духовне правління Українського ландміліцького корпусу, Білівська фортеця Української лінії
     Опис 1.
 • Ф. 1262, Помічник начальника Волинського губернського жандармського управління в Новоград-Волинському, Острозькому та Ізяславському повітах, м. Житомир Волинської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1263, Магістрат м. Пряшів (Словаччина)
     Опис 1.
 • Ф. 1265, Українське товариство “Академічна громада”, м. Краків
     Опис 1.
 • Ф. 1269, Колекція сувоїв Тори
     Опис 1.
 • Ф. 1270, Помічник начальника Херсонського губернського жандармського управління в Миколаївському порту для огляду паспортів, м. Миколаїв Херсонської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1271, Колекція приватних листів
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 1283, Чиновник з особливих доручень при малоросійському військовому губернаторові для формування малоросійських козачих полків Ханіков (1832–1833), м. Лубни Полтавської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1292, Полтавський губернський комітет зі збору продовольства для армії, м. Полтава
     Опис 1.


14 червня 2023

Продовжується робота з наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium”.

До уваги науковців, дослідників історії України XVI–XVII ст. та широкого кола зацікавлених осіб повідомляємо про наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium” новими цифровими копіями 50 справ (№№ 780-830) з фонду № 51, Генеральна військова канцелярія, які містять великий масив документів, які висвітлюють різнобічні сторони функціонування козацької держави – Гетьманщини. Це універсали українських гетьманів, а також грамоти та укази царів та імператорів (копії XVIII ст.) про підтвердження попередніх привілеїв, про надання ґрунтів, про надання посад козацькій старшині, справи про збір податків, про оподаткування різних товарів, про суперечки за ґрунти, про розподіл спадщини, захоплення рухомого майна, стягнення боргів, про постачання продовольства та відрядження козацьких команд на Українську лінію, про наїзди гайдамаків, про пожежі, про торгівлю з Кримським ханством, про виплату жалування службовцям Генеральної військової канцелярії, послужні списки козацької старшини, книги перепису (ревізії) козаків та посполитих в різних полках Гетьманщини, книги реєстрації вхідних документів, справи про спорудження у Глухові казенних будинків та палацу гетьмана Кирила Розумовського, про будівництво церков, справи про заснування та діяльність на Гетьманщині ґродських, земських та підкоморських судів, про будівництво та утримання поштових станцій, справи про контрабанду, ремонт мостів і доріг, селітроваріння тощо.


12 червня 2023

До уваги користувачів!

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 1157, 1192–1225, що містять документи адміністративних та духовних установ, а саме – управлінь уповноваженого Всеросійського союзу міст та земських союзів, лісництв Управління землеробства та державного майна, Церкви Святителя Христового Миколая Чудотворця м. Васильків тощо, документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення комітетів, записи і постанови комісій, записи підтвердження угод та інше, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

З них представлені описи особових та фамільних фондів №№ 1201–1203, 1218–1220, 1225 (Мокрієвичі, Шумицькі, Шираї, Скоропадські, Яворницький Дмитро Іванович, Марголін Арнольд Давидович та Лотоцький Олександр Гнатович).

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1157, Київська Маріїнська община сестер милосердя Російського товариства Червоного Хреста, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1192, Державний контроль за будівництвом форту поблизу м. Дубно Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1194, Завідувач київським загоном уповноважених міністра шляхів сполучення з адміністративних розслідувань, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1196, Київський відділ Російського військово-історичного товариства, м. Київ
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1200, Церква Святителя Христового Миколая Чудотворця м. Васильків Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1201, Мокрієвичі
     Опис 1.
 • Ф. 1202, Шумицькі
     Опис 1.
 • Ф. 1203, Шираї
     Опис 1.
 • Ф. 1204, Чернігівський комендант, м. Чернігів
     Опис 1.
 • Ф. 1207, Управління уповноваженого Всеросійського союзу міст при 3-й армії, [с. Лунінець] Пінського повіту Мінської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1210, Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при 11-й армії Південно-Західного фронту, [м. Дубно] Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1211, Унтер-офіцер додаткового штату Бесcарабського губернського жандармського управління у посаді Вилково, п. Вилково Аккерманського повіту Бессарабської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1212, Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при 7-й армії Південно-Західного фронту, [м. Проскурів] Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1213, Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при 8-й армії Південно-Західного фронту, м. Чернівці
     Опис 1.
 • Ф. 1214, Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при Особливій армії Південно-Західного фронту, м. Рівне Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1215, Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при 9-й армії Південно-Західного фронту, м. Кам’янець-Подільський Подільської губернії, м. Чернівці на Буковині
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1216, Полтавський губернський комітет для формування малоросійських кінно-козачих полків, м. Полтава
     Опис 1.
 • Ф. 1218, Яворницький Дмитро Іванович (1855–1940) – український історик, археолог, етнограф, фольклорист, письменник, дослідник історії українського козацтва
     Опис 1.
 • Ф. 1219, Скоропадські
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 1220, Марголін Арнольд Давидович (1877–1956) – громадський і політичний діяч, учений, юрист, дипломат
     Опис 1.
 • Ф. 1221, Радомишльське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Радомишль Київської губернії
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 1222, Козинське лісництво Управління землеробства і державного майна Радомської, Келецької і Люблінської губерній, м. Радом
     Опис 1.
 • Ф. 1223, Південно-Західне товариство ветеринарних лікарів, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1225, Лотоцький Олександр Гнатович (1870–1939) – громадський і політичний діяч, письменник і науковець, публіцист, член Центральної Ради
     Опис 1.


9 червня 2023

До уваги користувачів!

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 1111–1152, що містять документи адміністративних, духовних та судових установ, а саме – окремих комісій у справах учасників польського повстання 1831 р., магістратів та судів, духовних правлінь та колегій, документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій у судових справах, записи підтвердження угод та інше, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Також представляємо описи особових та фамільного фондів № 1142–1144 (Філофей, Левицький Орест Іванович, Армашевський Петро Якович та Рудинські).

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1111, Спілка споживчих товариств Півдня Росії, м. Харків
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1113, Комісія для упорядкування метричних та актових книг Київської, Волинської і Подільської губерній, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1114, Правління акціонерного товариства лісопросочувальних заводів системи Юліуса Рютгерса в Росії, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1116, Армашевський Петро Якович (1851–1919) – український геолог-петрограф, професор Київського університету
     Опис 1.
 • Ф. 1118, Канцелярія попечителя Варшавського навчального округу, м. Варшава
     Опис 1.
 • Ф. 1119, Товариство споживачів при Київському окрузі шляхів сполучення, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1120, З’їзд директорів і викладачів Київського навчального округу, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1123, Ямпільська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Ямпіль Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1124, Могилівська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Могилів Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1125, Балтська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Балта Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1126, Гайсинська військово-слідча комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Гайсин Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1127, Магістрат м-ка Погар Стародубського полку
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1128, Сквирська повітова слідча комісія у справах учасників польського повстання, м. Сквира Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1130, Бориспільське духовне правління, м. Бориспіль Переяславського полку, з 1782 р. – Київського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1131, Баришівське духовне правління, м. Баришівка Переяславського полку, з 1782 р. – Переяславського повіту Київського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1132, Золотоніське духовне правління, м. Золотоноша Черкаського полку; з 1781 р. – Київського намісництва; з 1796 р. – Малоросійської; з 1802 р. – Полтавської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1133, Чигиринське духовне правління, м. Чигирин Київського повіту і воєводства з 1796 р. – Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1136, Холмська духовна колегія з церковних справ на окупованих землях України, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1137, Римсько-католицька духовна колегія, м. Санкт-Петербург
     Опис 1.
 • Ф. 1139, Переяславський кафедральний Вознесенський собор, м. Переяслав Полтавської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1142, Філофей (Успенський Тимофій Григорович; 1808–1882) – церковний діяч, викладач, митрополит Київський і Галицький
     Опис 1.
 • Ф. 1143, Левицький Орест Іванович (1848–1922) – український історик, археограф, етнограф, архівіст, письменник, секретар Тимчасової комісії для розгляду давніх актів
     Опис 1.
 • Ф. 1144, Рудинські
     Опис 1.
 • Ф. 1147, Брацлавський верхній земський суд, м. Брацлав
     Опис 1.
 • Ф. 1149, Київське відділення акціонерного товариства “Каучук”, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1151, Розпорядчий комітет 10-го з’їзду природознавців і лікарів, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1152, Помічник начальника Бессарабського губернського жандармського управління на прикордонному пункті в м. Ізмаїл, в Ізмаїльському, Аккерманському та Бендерському повітах, м. Ізмаїл Бессарабської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1153, Помічник начальника Бессарабського губернського жандармського управління на прикордонному пункті в м. Рені Бессарабської губернії
     Опис 1.


9 червня 2023


Щорічно, 9 червня, за ініціативи Міжнародної ради архівів (МРА) відзначається Міжнародний день архівів.

Саме завдяки архівам і архівістам, суспільство завжди має можливість доторкнутися до історичної спадщини нації та країни.

Міжнародний день архівів (International Archives Day), що відзначають щорічно 9 червня, заснований Міжнародною радою архівів (МРА, International Council on Archives, ICA) у 2007 році на Генеральній асамблеї в Квебеку (Канада). Дата для свята була обрана не випадково – саме в цей день у 1948 році рішенням ЮНЕСКО і під її егідою було засновано МРА. Дата утворення цієї організації і була визначена як Міжнародний день архівів, а перше відзначення цього дня, що відбулося в 2008 році, стало одночасно і 60-ю річницею МРА.
7 червня 2023

Продовжується робота з наповнення е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium”.

Фонд № 127, Київська духовна консисторія, м. Київ, опис 1011, доповнено цифровими копіями справ №№ 2272, 2490, 2676, 2677, 2678, 2684а, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2711, 2810, 2815, 2827, 2831, 2833, 2838, 2839, 2840, 2841, 2907, 2908, 2909, 2921, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2991, 3000, 3007, 3009, 3017, 3029, 3037, 3043, 3075, 3095, 3153, 3155, 3156, 3171, 3177, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3189, 3190, 3192, 3193, 3194, 3199, 3202, 3203, 3208, 3209, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3232, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3306а, 3307, 3339, 3340, 3341, 3342, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3441, 3442, 3443, 3456, 3468, 3475, 3478, 3483, 3493, 3495, 3497, 3501, 3504, 3508, 3511, 3515, 3516, 3517, 3530, 3531, 3534, 3535, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3593, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3605, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3621, 3622, 3623, 3624, 3626, 3627, 3628, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3768, 3769, 3770, 3773, 3774, 3775, 3776, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3784, 3790а, 3791, 3793, 3794, 3796, 3798, 3800, 3804a, 3805, 3806, 3806a, 3807, 3808, 3809, 3810, 3815, 3816, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3852, 3857, 3858, 3859, 3859a, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3866, 3868, 3869, 3870, 3873, 3875, 3876, 3877, 3878, 3880, 3921, 3958, 3965, 3971, 3972, 3981, 3982, 3983, 3984, 3990, 3991, 3992, 4000, 4002, 4018, 4019а, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4076, 4077, 4078, 4079, 4091, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4113, 4114. Разом 339 справ, в яких містяться клірові відомості парафій Бердичівського, Васильківського, Звенигородського, Київського, Канівського, Сквирського, Таращанського, Радомишльського, Черкаського, Чигиринського, Уманського, Липовецького повітів.


6 червня 2023Директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ Ярослав Файзулін та заступник директора-головний зберігач фондів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ Ірина Казімірова взяли участь в урочистому відкритті документальної виставки “НА МЕЖІ ЕПАТАЖУ”, присвяченої до 160-річчя від дня народження Владислава Городецького. Виставка підготовлена Державним архівом Київської області.

Фоторепортаж


5 червня 2023

До уваги користувачів!

До Вашої уваги представлено описи фондів №№ 1072–1110, що містять документі адміністративних та судових установ, а саме – поліцейських, городових магістратів і ратуш XVIII ст., а також цехової управи, документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій у судових справах, записи контрактів купівлі-продажу, застави майна, дарування, підтвердження угод та інше, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Також представляємо опис особового фонду Ф. 1073, Мердер Олексій Іванович.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1072, Харківська судова палата, м. Харків
     Опис 1, Опис 2, Опис 3, Опис 4, Опис 5, Опис 6, Опис 7.
 • Ф. 1073, Мердер Олексій Іванович (1861–1920) – український історик, чиновник з особливих доручень при київському, подільському та волинському генерал-губернаторові, генерал-майор
     Опис 1.
 • Ф. 1075, Товариство залізничних колій Міністерства шляхів сполучення, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1081, Радомишльська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Радомишль Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1082, Холмська навчальна дирекція, м. Холм Люблінської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1083, Чернігівське відділення Орловського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Чернігів
     Опис 1.
 • Ф. 1084, Проскурівське відділення Київського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Проскурів Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1085, Управління Подільської залізниці Міністерства шляхів сполучення, м. Проскурів Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1087, Тульчинський городничий, м. Тульчин Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1090, Остерський нижній земський суд, м. Остер Київського намісництва
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1093, Махнівський городничий, м. Махнівка Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1095, Центральний єврейський комітет допомоги потерпілим від погромів, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1099, Помічник начальника Волинського губернського жандармського управління в Заславському та Старокостянтинівському повітах, м. Заслав Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1100, Золотоніський городничий, м. Золотоноша Київського намісництва
     Опис 1.
 • Ф. 1102, Завідуючий київським рибоводним районом, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1103, Городова ратуша м. Канів Київської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1104, Київська гарнізонна канцелярія, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1105, Київський обласний військово-промисловий комітет, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1106, Городовий магістрат м. Тараща Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1107, Проскурівська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Проскурів Подільської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1110, Черкаська і Чигиринська нижня розправа, м. Черкаси Вознесенського намісництва
     Опис 1.


2 червня 2023

До уваги користувачів!

Архів представляє описи фондів №№ 1031–1038, 1048–1069 – адміністративних та духовних установ, а саме – верхніх розправ, духовного правління, управління залізниць та шляхів, повітових судів, окремої комісії у справах учасників польського повстання 1831 р., документи яких містять протоколи, декрети, ухвали, рішення судів, записи і постанови комісій у судових справах, записи контролю будівництва шляхів та залізниць, укази загальнодержавних та регіональних установ та інституцій.

Також в вашій увазі представлено описи фондів №№ 1040–1046, що містять метричні книги Радомишльського, Сквирського, Таращанського, Звенигородсько-Уманського, Житомирського, Рівненського та Новоград-Волинського, Липовецько-Бердичівського деканатів. Метричні книги, зокрема, зберігають записи про різноманітні події, такі як хрещення, весілля та похорони. Ці архівні матеріали є важливим джерелом для дослідження історії та релігійного життя.

Електронні версії описів розміщені в розділах “Довідковий апарат” та “E-Directory” (формат pdf):

 • Ф. 1031, Київська верхня розправа, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1032, Новгород-Сіверська верхня розправа, м. Новгород-Сіверський
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 1034, Смілянське духовне правління, м. Сміла Київського воєводства
     Опис 1.
 • Ф. 1038, Редакція журналу “Киевские епархиальные ведомости”, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1040, Радомишльський деканат, м. Хабне Радомишльського повіту Київського воєводства, з 1793 р. – Київської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1041, Сквирський деканат, м. Сквира Київської губернії, з 1781 р. Київського намісництва; з 1796 р. Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1042, Таращанський деканат, м. Тараща Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1043, Звенигородсько-Уманський деканат, м. Умань Київського намісництва, з 1796 р. – Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1044, Житомирський деканат, м. Житомир Київського воєводства, з 1802 р. – Волинської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1045, Рівненський та Новоград-Волинський деканати, м. Новоград-Волинський (до 1795 р. м. Звягель) Волинської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1046, Липовецько-Бердичівський деканат, м. Бердичів Житомирського повіту Київського воєводства, з 1795 р. – Волинської губернії, з 1846 р. – Київської губернії
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1048, Піклувальний комітет Холмської єпархії, м. Холм
     Опис 1.
 • Ф. 1055, Київське відділення Тетянівського комітету з реєстрації осіб, потерпілих від воєнних дій, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1056, Управління Києво-Полтавської залізниці товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1058, Контроль за будівництвом Києво-Ковельської залізниці, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1059, Управління з будівництва Сокальської військової залізниці при Управлінні Південно-Західної залізниці, м. Київ
     Опис 1, Опис 2, Опис 3.
 • Ф. 1060, Таращанська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Тараща Київської губернії
     Опис 1.
 • Ф. 1061, Південно-Західне управління шосейних доріг, м. Київ
     Опис 1.
 • Ф. 1063, Управління Львівського округу шляхів сполучення, м. Львів
     Опис 1.
 • Ф. 1064, Головноуповноважений з управління і ліквідації інституцій та організацій воєнного часу, м. Київ
     Опис 1, Опис 2.
 • Ф. 1067, Брацлавський гродський повітовий суд, м. Брацлав
     Опис 1.
 • Ф. 1069, Київський губернський комітет Всеросійського земського союзу, м. Київ
     Опис 1.


1 червня 2023

31 травня–1 червня 2023 року співробітники ЦДІАК України Ольга Вовк, Тетяна Соломко, Євген Дубовінський, Олексій Кузьмук та Віталій Крижанівський взяли участь у Двадцять першій Міжнародній конференції “Церква–наука–суспільство: питання взаємодії”, яка відбулася за ініціативою та на базі Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Розглядалися актуальні питання християнської церкви в Європі від Раннього Середньовіччя до початку ХХІ ст.: історичні, історіографічні, джерелознавчі та археографічні проблеми дослідження; особистості і Церква в історико-біографічні розвідках; археологічні дослідження пам’яток церковної старовини; проблеми вивчення та збереження християнських пам’яток; доля сакральних пам’яток в умовах війн і збройних конфліктів: історична ретроспектива й виклики сьогодення; міжконфесійні відносини та взаємини між Церквою і державою: історико-правовий аспект.

ФоторепортажПовернутись до звичайної версії сайту

Оплата послуг
ЦДІАК України

За допомогою LiqPay

Оплата послуг архіву через LiqPay

За допомогою додатку Приват24

Оплата послуг архіву через Приват24

До уваги користувачів!
Рахунки за послуги архіву мають сплачуватися одним платіжним дорученням і сума платежу має відповідати сумі до сплати, вказаній у рахунку-фактурі, із врахуванням банківської комісії на обслуговування платежів.
Дякуємо за розуміння!
Головна сторінка         Про архів         Довідковий апарат         Звернення громадян         Контактна інформація


facebook

instagram

twitter

youtube

telegram
Copyright © 2023 - ЦДІАК України
Всі права застережені